Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол N 13 к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки относительно помощи по правоохранительным вопросам от 9 декабря 2002 года

Страны - участницы
Протокол, Меморандум от 15.07.2015

ПРОТОКОЛ N 13
до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань від 9 грудня 2002 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.07.2015*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.07.2015

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки дійшли спільної згоди про внесення до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань, підписаного 9 грудня 2002 року, таких змін і доповнень:

Уряд США надасть Урядові України додаткову технічну допомогу в розмірі 750000 доларів США на безповоротній основі. Фінансування проекту здійснюватиметься за умови його схвалення Конгресом США, виділення коштів та затвердження Заступником Держсекретаря США з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань.

Фінансування забезпечується для такого проекту:

Удосконалення управління діяльністю відділів прикордонної служби

Повний опис проекту та його мети наведено в розділі II. Усі інші зобов'язання та умови, передбачені Меморандумом про взаєморозуміння від 9 грудня 2002 року, залишаються чинними.

II. ОПИС ПРОЕКТУ, ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ПЕРЕВІРКА

Удосконалення управління діяльністю відділів прикордонної служби (Етап 4 - продовження проекту, визначеного пунктом 2 розділу II Протоколу N 12)

Бенефіціар/Реципієнт: Адміністрація Державної прикордонної служби України (АДПСУ)

Мета: Загальна мета цього проекту полягає у підтримці прагнення України до інтеграції в ЄС та Шенгенську зону шляхом сприяння перетворенню Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у правоохоронну службу через вдосконалення системи управління кордонами, управління персоналом, підготовки кадрів, логістики, внутрішньовідомчої координації, міжвідомчої та міжнародної співпраці відповідно до стандартів ЄС та Шенгенської зони.

Мета цього етапу проекту полягає в подальшому вдосконаленні інтегрованого управління кордонами для наближення його до європейських стандартів, зокрема шляхом зміцнення інституційних зв'язків між управлінням людськими ресурсами та управлінням службовою діяльністю, а також забезпечення більшого задоволення громадян послугами, що надаються на кордоні.

Опис проекту: До проекту залучатимуться управління кадрів та управління професійної підготовки, центри набору і навчальні заклади ДПСУ щодо гармонізації систем управління людськими ресурсами та підготовки і зміцнення їх зв'язку з оперативними потребами прикордонних підрозділів. За допомогою проведення перегляду порядку набору, запровадження відповідних вимог щодо кваліфікації та компетенцій кандидатів, узгодження базової програми підготовки з компетенціями, необхідними для військовослужбовців молодшого складу. Проект сприятиме розвитку системи, що дасть ДПСУ змогу підбирати належних кандидатів, навчати їх відповідним чином та забезпечувати їх відповідність вимогам проходження служби у відділах прикордонної служби.

Проект сприятиме підвищенню інституційного потенціалу морського та кінологічного навчальних центрів ДПСУ шляхом удосконалення професійних навичок їх викладацького складу, адміністративно-управлінського персоналу, відпрацювання системи зворотного зв'язку, моніторингу та оцінки, налагодження зв'язків з відповідними міжнародними професійними закладами, та проведення закупівель визначеного навчального обладнання.

Проект також підтримуватиме розвиток управління службовою діяльністю у відділах прикордонної служби шляхом зміцнення службово-орієнтованої моделі управління та підвищення міжвідомчого і міжнародного співробітництва.

Крім того, проект підтримуватиме подальше впровадження електронного управління в ДПСУ з метою переходу на електронний документообіг між відділами прикордонної служби та прикордонними загонами.

Заходи з боку Уряду США/Виконавця: Уряд США визначить Виконавця цього проекту, який:

1. Залучить відповідних експертів, які у співпраці з представниками ДПСУ проведуть оцінку, нададуть рекомендації і проведуть тренінги, семінари та консультації з питань кадрового управління та інтегрованого управління прикордонною службою на місцях.

2. Надасть допомогу навчальним закладам ДПСУ в розробці програм підвищення кваліфікації та безперервної професійної підготовки для військовослужбовців ДПСУ.

3. Надасть допомогу ДПСУ в запровадженні механізмів оцінювання та визначення потреб у професійній підготовці військовослужбовців ДПСУ з метою забезпечення їх повної відповідності професійним потребам і вимогам на місцях служби.

4. Забезпечить необхідні консультації та допомогу з метою підготовки пропозицій щодо внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів з прикордонних питань в обсязі, необхідному для впровадження системи планування просування по службі військовослужбовців ДПСУ, та чітких вимог до такого просування, електронного управління, роботи з громадськістю.

5. Закупити необхідне обладнання згідно зі списком, погодженим з ДПСУ.

Заходи з боку Уряду України / Бенефіціара / Реципієнта: Забезпечення ефективної співпраці з Виконавцем проекту стосовно виконання цілей і завдань проекту, зокрема:

1. Визначення представників ДПСУ для роботи з Виконавцем над питаннями реалізації проекту в необхідних межах і забезпечення повного співробітництва й спрощеної комунікації з боку таких представників.

2. Виділення достатньої кількості представників ДПСУ для допомоги фахівцям у забезпеченні навчання персоналу ДПСУ.

3. Визначення - спільно з Виконавцем - необхідного обладнання, що має бути закуплене в рамках проекту, прийняття й інвентаризація такого обладнання та забезпечення його подальшого належного технічного обслуговування.

4. Надання Виконавцю необхідної статистичної та іншої інформації - відповідно до чинного законодавства - для оцінки ефективності проекту.

5. Забезпечення стійкості результатів проекту.

Запланований строк реалізації проекту: 14 місяців.

Показники результативності: Успішність реалізації цілей проекту вимірюватиметься такими показниками:

1. Запровадження процедур набору і професійної підготовки в рамках цього проекту приведе до позитивних персональних оцінок професійної діяльності військовослужбовців за результатами перевірки, проведеної ДПСУ.

2. Навчальні центри, які братимуть участь у проекті, продемонструють спроможність забезпечувати професійну підготовку відповідно до потреб на кордоні - згідно з відгуками викладацького складу і курсантів та відповідно до оцінки ефективності діяльності навчальних центрів, проведені управлінням професійної підготовки персоналу ДПСУ.

3. Запроваджені інструменти електронного управління забезпечать підвищення ефективності службової діяльності у відділах прикордонної служби - за результатами оцінки, проведеної ДПСУ.

4. Будуть запроваджені процедури делегування повноважень і вдосконалені процедури управління кордонами, що підтверджуватиметься результатами відповідних оцінок.

5. Рівень задоволення послугами, що надаються громадянам відділами прикордонної служби, зросте щонайменше на 1 % за період від початку проекту до його закінчення, що підтверджуватиметься відповідними анкетуваннями та опитуваннями.

III. ОЦІНКА ПРОГРАМИ

Оцінка/перевірка: Виконавець забезпечить оцінку результатів виконання проекту шляхом подання регулярних звітів через відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні. Представники відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні проводитимуть періодичні зустрічі з представниками Виконавця та Бенефіціара/Реципієнтів з метою перевірки прогресу та моніторингу ефективності реалізації проекту.

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками обох урядів.

Учинено в місті Києві 15 липня 2015 року в двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року N 672-р уповноважено Голову Державної прикордонної служби Назаренка Віктора Олександровича підписати зазначений Протокол.

 

ЗА УРЯД УКРАЇНИ

ЗА УРЯД СПОЛУЧЕНИХ
ШТАТІВ АМЕРИКИ

Опрос