Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о совместных проектах Государственной архивной службы Украины и Национального архива Венгрии

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 28.07.2015

ПРОТОКОЛ
про спільні проекти Державної архівної служби України та Національного архіву Угорщини

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 28.07.2015
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 28.07.2015

Державна архівна служба України та Національний архів Угорщини які (далі - Сторони),

керуючись Угодою про співробітництво між Державною архівною службою України і Національним архівом Угорщини, укладеною у липні 2015 року (далі - Угода),

беручи до уваги результати українсько-угорських консультацій, що відбулися між Сторонами впродовж 2015 року, та діючи в інтересах подальшого розвитку співробітництва між архівними службами держав Сторін,

погодили таке:

1. Сторони забезпечують рівні права доступу українських та угорських дослідників до документів відповідно архівних установ України та Угорщини, що сприятиме реалізації домовленостей в частині обміну архівістами-дослідниками для здійснення останніми досліджень конкретно визначених проблем (статті 2, 3 Угоди).

2. Сторони продовжують реалізацію архівно-евристичних програм "Архівна Україніка в Угорщині" та "Архівна Гунгаріка в Україні" у відповідності з узгодженими методиками та графіками робіт.

3. Сторони розробляють програму спільних документальних публікацій з актуальних проблем українсько-угорських зв'язків.

4. Сторони продовжуватимуть роботу з підготовки спільного видання "Перелік фондів Державного архіву Закарпатської області" українською та угорською мовами.

5. Сторони сприятимуть подальшому розвитку регіонального співробітництва між архівними установами держав Сторін, у тому числі Державного архіву Закарпатської області з Саболч-Сатмар-Березьким комітатським архівом Національного архіву Угорщини.

6. З метою поглиблення двостороннього співробітництва в галузі архівної справи Сторони домовилися проводити регулярні зустрічі та консультації керівників архівних служб України та Угорщини.

7. За спільною згодою Сторін до цього Протоколу можуть бути внесені зміни і доповнення, що оформлюються окремими протоколами, які є невід'ємною частиною цього Протоколу.

8. Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання.

9. З набранням чинності цього Протоколу втрачає чинність Протокол про спільні проекти Державного комітету архівів України та Національного архіву Угорщини від 25 серпня 2004 року.

Учинено в м. Будапешт 28 липня 2015 року в двох примірниках, кожний українською та угорською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

 

За державну архівну
службу України

За Національний архів
Угорщини

Тетяна Баранова

Жужана Міко

Опрос