Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и Национальным архивом Венгрии

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 28.07.2015

УГОДА
про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Угорщини

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 28.07.2015
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 28.07.2015

Державна архівна служба України та Національний архів Угорщини, (далі - Сторони),

виходячи з принципів Угоди між Урядом України і Урядом Угорської Республіки про співробітництво в галузі культури, освіти і науки від 4 квітня 1995 року,

діючи в інтересах подальшого розвитку професійних, наукових та культурних зв'язків між Україною та Угорщиною (далі - держави Сторін),

беручи до уваги взаємне прагнення до встановлення та розвитку співробітництва між архівними установами обох держав,

визнаючи, що доступ до архівної інформації є одним з прав людини,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони розвивають співробітництво на основі рівності, взаємності та із дотриманням національного законодавства держав Сторін, а також міжнародних угод, учасниками яких є держави Сторін.

Стаття 2

Сторони домовляються щодо обміну спеціалістами з метою проведення спільних наукових досліджень, вивчення архівних документів, обміну досвідом роботи (одна особа на термін не більш двох тижнів).

Сторони погоджуються надавати необхідну підтримку дослідникам обох Сторін у здійсненні їхньої науково-дослідної роботи в архівних установах.

Сторони зобов'язуються погоджувати терміни, умови і програми таких обмінів не пізніше, ніж за три місяці до їхнього початку.

Стаття 3

Відповідно до національного законодавства своїх держав, Сторони забезпечують вільний доступ архівістів і дослідників, що працюють у рамках цієї Угоди, до архівних документів, до яких є вільний доступ, а також до опублікованих і неопублікованих довідкових матеріалів (каталоги, описи, путівники, довідники та інші інформаційно-довідкові видання).

Стаття 4

З метою поповнення національних архівних фондів обох Сторін копіями документів з історії народів обох держав, Сторони домовляються про обмін копіями архівних документів на взаємоприйнятних умовах. Копії, обмін якими здійснюватиметься в рамках цієї Угоди, повинні відповідати міжнародним вимогам.

Виявлення, копіювання та обмін такими копіями здійснюється відповідно до домовленостей між конкретними архівними установами держав Сторін.

Стаття 5

Сторони забезпечують обмін фаховою архівною літературою та іншими виданнями, що публікуються архівними установами обох Сторін, готують спільні документальні видання.

Обидві Сторони розглядають можливість організації спільних документальних виставок за попередньо узгодженою тематикою, беруть участь у наукових та фахових конференціях.

Кожна із Сторін може звертатися до іншої Сторони за інформацією, що її цікавить.

Стаття 6

За необхідності в процесі впровадження або виникнення спорів щодо реалізації цієї Угоди Сторони проводять двосторонні консультації.

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, що оформлюються окремими протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 7

З набранням чинності цією Угодою втрачає чинність Угода про співробітництво між Державним комітетом архівів України і Національним архівом Угорщини від 4 вересня 2001 року.

Ця Угода укладається на п'ять років і набирає чинності з дати її підписання.

Строк дії цієї Угоди автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін, не пізніше як за шість місяців до закінчення чергового періоду, не повідомить у письмовій формі дипломатичними каналами іншу Сторону про свій намір припинити її дію.

Учинено в м. Будапешт 28 липня 2015 року в двох примірниках, кожний українською та угорською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

 

За Державну архівну
службу України

За Національний архів
Угорщини

Тетяна Баранова

Жужана Міко

Опрос