Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Техническое соглашение между Министерством охраны края Литовской Республики, Министерством национальной обороны Республики Польша и Министерством обороны Украины относительно подробных аспектов функционирования совместной воинской части и ее командования

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ) от 24.07.2015
действует с 24.07.2015

ТЕХНІЧНА УГОДА
між Міністерством охорони краю Литовської Республіки, Міністерством національної оборони Республіки Польща та Міністерством оборони України щодо детальних аспектів функціонування спільної військової частини та її командування

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 24.07.2015
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 24.07.2015

Міністерство охорони краю Литовської Республіки, Міністерство національної оборони Республіки Польща та Міністерство оборони України (далі - Виконавчі відомства);

беручи до уваги положення Угоди між Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України стосовно створення спільної військової частини, учиненої у м. Варшаві 19 вересня 2014 року (далі - Угода);

домовилися про таке:

СТАТТЯ 1
СКОРОЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1. Усі скорочення та визначення, які викладені в Угоді, також безпосередньо застосовуються до цієї Технічної угоди (далі - ТУ).

2. Наступні скорочення та визначення також застосовуватимуться до цієї ТУ:

1) БФГ - бюджетно-фінансова група, як визначено у пункті 3 статті 13 цієї ТУ;

2) ПОС - початкова оперативна спроможність;

3) ПвОС - повна оперативна спроможність;

4) КГ - координаційна група, як визначено у статті 5 Угоди;

5) ОПВ - об'єднаний перелік вимог - спільний перелік засобів разом із організаційно-штатною структурою командування Бригади та національними компонентами, що входять до складу Бригади;

6) Національний(і) компонент(и) - військові підрозділи Литовської Республіки, Республіки Польща та України, які входять до складу Бригади;

7) Батальйон управління - військовий підрозділ тактичного рівня, який призначений для забезпечення діяльності командування Бригади;

8) БКВП - багатонаціональний компонент військової поліції, як визначено у пункті 1 статті 9 цієї ТУ;

СТАТТЯ 2
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

1. Метою цієї ТУ є - визначення структури, кількості особового складу, озброєння та обладнання, принципів підготовки та проведення тренувань (навчань), командування та управління, комплектування, ротації та інших детальних аспектів функціонування Бригади та її командування з метою виконання завдань, визначених Виконавчими відомствами.

2. Положення цієї ТУ повинні відповідати законодавствам Литовської Республіки, Республіки Польща та України, а також міжнародному праву. У разі виникнення будь-яких суперечностей між положеннями цієї ТУ та зазначеними національними законодавствами або чинними міжнародними договорами, учасниками яких є Сторони, переважну силу матимуть останні. У разі виникнення таких суперечностей Виконавчі відомства повинні повідомляти одне одного у письмовій формі про ці суперечності.

СТАТТЯ 3
КООРДИНАЦІЙНА ГРУПА

1. КГ здійснює вище керівництво щодо командування Бригади.

2. КГ складається з 6 осіб, які призначаються Виконавчими відомствами на рівнопропорційній основі.

3. КГ затверджує щорічний бюджет командування Бригади, а також організаційні, фінансові, навчальні, тренувальні, логістичні та будь-які інші плани, необхідні для функціонування Бригади, які розробляються та подаються командуванням Бригади на розгляд.

4. КГ має право створювати робочі групи з метою вирішення специфічних питань, пов'язаних з діяльністю Бригади. До складу таких робочих груп входять представники Виконавчих відомств та командування Бригади.

5. КГ збирається щоквартально у попередньо погодженому місці. У разі необхідності, вона може збиратися позачергово.

6. Посада Голови КГ щорічно заміщується на ротаційній основі між Виконавчими відомствами сторін-підписантів цієї ТУ.

7. КГ за погодженням із відповідними компетентними органами безпеки держав Сторін Угоди:

1) забезпечує належне виконання положень загальних виконавчих розпоряджень;

2) аналізує пропозиції щодо змін до загальних виконавчих розпоряджень.

СТАТТЯ 4
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИКОНАВЧИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ

Застосування загальних виконавчих розпоряджень контролюється визначеними представниками відповідних компетентних органів держав Сторін Угоди шляхом проведення тристоронніх інспекцій, які будуть здійснюватися щонайменше раз на три роки.

СТАТТЯ 5
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНА СТРУКТУРА

1. Організаційно-штатна структура та комплектування командування Бригади визначається в ОПВ.

2. Перелік національних компонентів, виділених до складу Бригади, визначається в ОПВ.

3. Національні компоненти, виділені до складу Бригади, формуються відповідно до внутрішніх організаційно-штатних структур збройних сил Литовської Республіки, Республіки Польща та України.

4. Командування Бригади повинно досягнути ПОС не пізніше ніж через 6 місяців після підписання цієї ТУ та ПвОС не пізніше ніж через 12 місяців після досягнення ПОС. ПвОС командування Бригади перевіряються шляхом проведення міжнародної сертифікації у терміни, визначені КГ.

СТАТТЯ 6
КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА РОТАЦІЯ КОМАНДУВАННЯ БРИГАДИ

1. Ротація посади командира Бригади, заступника командира Бригади та начальника штабу Бригади здійснюється між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною згідно з штатним розписом та графіком ротації, визначеним в ОПВ.

2. Термін перебування на усіх посадах командування Бригади становить три роки.

3. Виконавчі відомства несуть відповідальність за призначення на виділені посади особового складу, який відповідає вимогам штатного розпису, визначеним в ОПВ.

4. Посадові обов'язки керівних посад командування Бригади затверджуються КГ. Посадові обов'язки для усіх інших посад затверджуються командиром Бригади.

5. Процедура комплектування посад у складі командування Бригади розпочнеться протягом двох місяців після підписання цієї ТУ.

СТАТТЯ 7
УПРАВЛІННЯ

1. Голова КГ здійснює оперативне командування Бригадою через командира Бригади, за виключенням періоду розгортання для участі в операціях. Порядок підпорядкування національних компонентів залишається у віданні компетентних військових органів Литовської Республіки, Республіки Польща та України.

2. Усі рішення, які стосуються Бригади, приймаються під час засідань КГ.

3. Під час спільних навчань, тренувань, підготовки та участі в операціях командир Бригади та визначений особовий склад уповноважені командувати підпорядкованими національними компонентами Бригади.

4. Передача повноважень командиру Бригади відбувається не пізніше прибуття національних компонентів до району проведення операції або місця спільного тренування чи навчання. Виконавчі відомства надають письмові підтвердження передачі повноважень командиру Бригади.

5. Усі національні компоненти залишаються в структурі національних збройних сил Литовської Республіки, Республіки Польща та України. Відповідно до військових статутів, тактичне командування передається командиру Бригади.

6. У разі розгортання Бригади для проведення операції, оперативне командування передається визначеному командиру операції. В межах національного порядку підпорядкування, структурні підрозділи Бригади підпорядковуються уповноваженим національним командирам, відповідальним за управління силами, розгорнутими для проведення операції.

7. Польський елемент військової поліції організаційно підпорядковується командиру Бригади, але залишається під загальним управлінням командування польської військової поліції у межах своєї компетенції.

СТАТТЯ 8
ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Логістичне забезпечення командування Бригади інтегроване до загальної системи логістичного забезпечення гарнізонного рівня. Постачання та надання послуг здійснюються відповідно до системи логістичного забезпечення гарнізону або цивільними підрядниками.

2. Виконавче відомство Республіки Польща надає такі види логістичного забезпечення: необхідна для командування Бригади постійна інфраструктура, включаючи місця для паркування службових та приватних автомобілів, робочі місця та необхідне офісне обладнання, військова інфраструктура, необхідна для тренувань Бригади, засоби постачання та послуги такі, як: електроенергія, газ, вода, каналізація, доступ до військових їдалень, які розташовані за межами розташування командування Бригади, військових спортивних закладів, транспортування особового складу командування Бригади. Зазначене логістичне забезпечення фінансується відповідно до положень Додатку 1 цієї ТУ.

3. У разі необхідності, КГ визначає деталізовані категорії засобів логістичного забезпечення і необхідні кошти для їх забезпечення, не передбачені у пункті 2 розділу III Додатка 1 до цієї ТУ.

4. Робочі місця обладнуються згідно зі стандартами Республіки Польща з метою надання особовому складу командування Бригади можливості належно виконувати свої повсякденні посадові обов'язки.

5. Штатна зброя особового складу командування Бригади та боєприпаси до неї зберігаються в окремих приміщеннях відповідно до законодавства Республіки Польща.

СТАТТЯ 9
БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІЦІЇ

1. БКВП створюється з метою надання, у разі необхідності, допомоги командиру Бригади у забезпеченні виконання та дотримання законів, наказів, правил та дисципліни у Бригаді під час участі в операціях або навчаннях. БКВП складається з начальника військової поліції та багатонаціонального підрозділу військової поліції.

2. Концепція БКВП становить складову частину стандартних операційних процедур Бригади.

3. Начальник військової поліції та командир багатонаціонального підрозділу військової поліції безпосередньо підпорядковуються командиру Бригади.

4. Повноваження БКВП поширюються на весь особовий склад Бригади, включаючи цивільний компонент, у межах визначеного району проведення операції. Особовому складу БКВП також надається доступ до всіх установ та об'єктів інфраструктури Бригади.

СТАТТЯ 10
МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Виконавче відомство Республіки Польща забезпечує медичне обслуговування та координацію з медичних питань для особового складу, який направлений до складу командування Бригади та членів їх сімей у військовому шпиталі N 1 в м. Любліні.

2. Оплата за медичне обслуговування для громадян Європейського Союзу та для осіб, які не є громадянами Європейського Союзу, здійснюється відповідно до норм права Європейського Союзу та згідно з національним законодавством.

3. Надання невідкладної медичної допомоги для особового складу командування Бригади та членів їх сімей здійснюється безкоштовно на основі державної системи швидкої медичної допомоги Республіки Польща. Республіка Польща надає координатора з метою забезпечення належного зв'язку з військовим шпиталем N 1 у м. Любліні для забезпечення належної медичної та стоматологічної допомоги.

4. Республіка Польща може надавати медичне обслуговування в інших, крім шпиталю N 1 у м. Любліні, військових або цивільних шпиталях на своїй території.

5. Виконавчі відомства Литовської Республіки та України відповідають за медичну евакуацію свого персоналу з території Республіки Польща. Така відповідальність включає відповідні фінансові витрати.

6. У випадку смерті представника особового складу Литовської Республіки або України, який був направлений для проходження служби у складі командування Бригади або його/її члена сім'ї, компетентні органи країни, яка направила зазначений особовий склад, та уповноважені органи Республіки Польща повинні бути невідкладно оповіщені. У цьому випадку Виконавче відомство Республіки Польща надає тимчасові послуги моргу Виконавчим відомствам Литовської Республіки або України. Країна, яка направляє особовий склад, відповідає за транспортування останків на свою територію.

СТАТТЯ 11
СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАЦІЇ

1. Система зв'язку для командування Бригади в місці постійної дислокації та за участі в операціях забезпечується та обслуговується Республікою Польща.

2. Республіка Польща, як зазначено у пункті 1 цієї статті, забезпечує надання таких послуг:

1) Інтернет (веб та поштовий сервіс);

2) телефонний та факсимільний зв'язок;

3) захищений телефонний та факсимільний зв'язок під час проведення тренувань та навчань на території Республіки Польща;

4) проведення захищених відеоконференцій під час проведення тренувань та навчань на території Республіки Польща;

5) відкритий КХ/УКХ радіозв'язок;

6) захищену обмежену локальну мережу - мережу функціонування;

3. Захищена мережа є основною для здійснення обміну інформацією.

4. Організація внутрішнього зв'язку в національних компонентах, які виділені до складу Бригади, є відповідальністю відповідних Виконавчих відомств.

5. Найвищий рівень класифікації захищеної інформації, яка застосовуватиметься командуванням Бригади, є "для службового користування/confidential/".

6. Необхідна кількість телефонів стільникового зв'язку стандарту GSM або супутникового зв'язку персоналу командування Бригади надається відповідними Виконавчими відомствами.

7. Обмін обладнанням для криптографічного зв'язку між Виконавчими відомствами не передбачається.

8. Командування Бригади укладає договори з метою надання телекомунікаційних послуг, які зазначені у пункті 2 цієї статті, з відповідними військовими підрозділами або цивільними підрядниками.

9. Взаємосумісність на оперативному рівні досягається шляхом:

1) використання Виконавчими відомствами єдиних стандартів системи зв'язку та інформації;

2) надання Виконавчим відомством Республіки Польща, у разі необхідності, необхідних засобів забезпечення виконання завдань у визначених районах;

3) інші засоби забезпечення взаємосумісності надаватимуться Виконавчим відомством Республіки Польща, за наявності можливостей.

10. Вимоги до кібернетичної безпеки а також їх виконання покладаються на Виконавче відомство Республіки Польща.

СТАТТЯ 12
ПІДГОТОВКА, НАВЧАННЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

1. Підготовка командування Бригади здійснюється відповідно до концепції підготовки.

2. Командир Бригади розробляє концепцію підготовки, погоджує її з Виконавчими відомствами і представляє на затвердження КГ.

3. Підготовка національних компонентів, які входять до складу командування Бригади, є відповідальністю відповідних Виконавчих відомств.

4. Національні компоненти, які підпорядковані командуванню Бригади, повинні бути готовими до участі в тренуваннях у складі командування Бригади, відповідно до затвердженої концепції підготовки і не пізніше дати набуття ПОС.

5. Уповноважені органи військового керівництва Литовської Республіки, Республіки Польща та України, у разі необхідності, приймають рішення шодо національної сертифікації до моменту підпорядкування національних компонентів командуванню Бригади.

6. Виконавчі відомства створюють міжнародну групу сертифікації під керівництвом Оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща, яка проводить сертифікацію командування Бригади відповідно до Стандартів оперативного застосування сил та засобів Об'єднаного Командування НАТО, розділ VII - Оцінка бойової готовності (частина I - штаб) та концепції підготовки Бригади.

СТАТТЯ 13
ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ

1. Підрозділи або компоненти, надані до складу Бригади, фінансуються за рахунок відповідних Виконавчих відомств.

2. Діяльність командування Бригади фінансується відповідно до Додатка 1 до цієї ТУ.

3. БФГ являє собою робочу групу, яка створюється та діє від імені КГ по відношенню до всіх бюджетних та фінансових питань стосовно командування Бригади. Всі рішення приймаються одноголосно, якщо інше не визначено КГ.

4. Затверджений багатонаціональний бюджет є основою для фінансування діяльності командування Бригади на наступний бюджетний рік.

5. Фінансові питання та процедура затвердження багатонаціонального бюджету визначені у Додатку 1 до цієї ТУ.

СТАТТЯ 14
ФОРМА ОДЯГУ ТА ЕМБЛЕМИ

1. Під час виконання своїх службових обов'язків особовий склад командування Бригади носить формений одяг із національними знаками розрізнення.

2. Бригада має спеціальну емблему, яку носить її особовий склад.

3. Емблема Бригади наноситься на все озброєння та техніку, розгорнуту під час спільних операцій.

СТАТТЯ 15
СПОРИ ТА ПРЕТЕНЗІЇ

Будь-які спори та претензії щодо тлумачення або застосування цієї ТУ вирішуються відповідно до статті 14 Угоди.

СТАТТЯ 16
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ця ТУ набирає чинності з дати її підписання.

2. Ця ТУ залишається чинною на весь період дії Угоди.

3. Додаток 1 до цієї ТУ становить її невід'ємну частину.

4. Зміни та доповнення до цієї ТУ та Додатка 1 до неї можуть бути внесені у будь-який час у письмовій формі. Зміни та доповнення набирають чинності з дати їх підписання.

5. Дія цієї ТУ може бути припинена у будь-який час за письмовою згодою Виконавчих відомств.

6. Будь-яке Виконавче відомство може вийти з цієї ТУ у будь-який час, надіславши за 6 місяців до припинення її дії попереднє письмове повідомлення іншим Виконавчим відомствам.

Учинено в м. Львів "24" липня 2015 року у трьох примірниках українською, литовською, польською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення положень цієї ТУ, перевагу матиме текст англійською мовою.

 

За Міністерство охорони краю
Литовської Республіки

 

____________

 

За Міністерство національної
 оборони Республіки Польща

 

____________

 

За Міністерство оборони України

 

____________

 

 

Додаток 1

I. Принципи фінансування та процедури.

1. БФГ підтримує та надає дорадчу допомогу командиру Бригади та КГ щодо фінансових питань. Зокрема, здійснює перевірку щорічного багатонаціонального бюджету, середньострокового фінансового плану, щорічної фінансової заяви командира Бригади, а також здійснює аудит звітів, підготовлених уповноваженими органами Виконавчих відомств.

2. БФГ складається з трьох представників, які призначатимуться Виконавчими відомствами на рівнопропорційній основі. Головування у БФГ здійснюється щорічно на ротаційній основі між Виконавчими відомствами. Командир Бригади визначає відповідального секретаря, який не має права голосу і відповідає лише за адміністративні питання КГ та БФГ.

3. Засідання БФГ проводяться не менш як два рази на рік. Засідання скликаються Головою БФГ заздалегідь, принаймні за 30 днів. Запрошення та попередні порядки денні розповсюджуються секретарем заздалегідь.

4. Кожна держава-учасниця має один голос.

II. Структура бюджету та категорії витрат.

Багатонаціональний бюджет поділяється на такі категорії витрат:

1) утримання персоналу;

2) оперативні витрати та витрати на обслуговування;

3) витрати на проведення навчань (занять);

4) витрати на адміністративні потреби командування Бригади.

Зазначені вище категорії розподіляються на статті та підстатті у відповідності із структурою витрат НАТО.

III. Розподіл витрат.

1. Внесок Виконавчих відомств Литовської Республіки, Республіки Польща та України до багатонаціонального бюджету залежить від процентного співвідношення утримуваних ними посад у структурі командування Бригади.

   

, де:

C - внесок кожної держави-учасниці до багатонаціонального бюджету

NoFP - кількість посад, які утримуються державою-учасницею

TNoFP - загальна кількість посад відповідно до переліку посад

TB - загальна сума затвердженого річного багатонаціонального бюджету

2. Відповідальність за покриття витрат командування Бригади:

Витрати, які покриваються із багатонаціонального бюджету

Витрати, які покриваються за рахунок Виконавчих відомств, які направляють національний персонал

Витрати, які покриваються за рахунок Виконавчого відомства Республіки Польща

електроенергія, газ, вода, каналізація, адміністративно-господарські витрати, необхідні для повсякденної діяльності командування Бригади

медичне обслуговування осіб, включаючи медичне страхування та медичну евакуацію

постійна інфраструктура, необхідна для повсякденної діяльності командування Бригади, включаючи місця для паркування службового та приватного автомобільного транспорту

робочі місця та необхідне офісне обладнання (після досягнення ПОС)

транспортування особового складу з країни проживання до місця проходження служби та у зворотному напрямку

доступ до військових їдалень

телекомунікаційні послуги, включаючи Інтернет, якщо послуги надаються цивільними підрядниками

забезпечення житлом особового складу командування Бригади

користування військовими закладами відпочинку

транспорт для щоденного виконання обов'язків

достатня кількість телефонів стільникового GSM та супутникового зв'язку для службових потреб

робочі місця та необхідне офісне обладнання (до досягнення ПОС)

витрати на транспортування та відрядження, які пов'язані з діяльністю командування Бригади

вартість утримання особового складу (військовослужбовців), що призначено до складу командування Бригади та членів їх сімей та пов'язані з цим витрати окремо на кожну особу

користування військовою інфраструктурою з метою проведення тренувань Бригади

інші витрати, пов'язані з діяльністю командування Бригади, включаючи вартість утримання цивільного персоналу, що призначено до складу командування Бригади та пов'язані з цим витрати окремо на кожну особу

кошти на підготовку персоналу для заповнення посад у складі командування Бригади

 

IV. Бюджетні процедури.

1. Бюджетний рік починається з 1 січня та закінчується 31 грудня.

2. Багатонаціональний бюджет складається у валюті Республіки Польща та матиме еквівалент у Євро з інформативними цілями.

3. Командир бригади готує проект бюджету Бригади з обгрунтованими розрахунками на наступний бюджетний рік. Проект бюджету представляється для опрацювання до БФГ до 31 серпня та до 30 вересня подається на затвердження КГ. До 15 жовтня поточного року КГ затверджує багатонаціональний бюджет. З метою планування, також додається середньостроковий фінансовий план на подальші три роки, які слідують за наступним бюджетним роком.

4. Командир Бригади відповідає за підготовку проекту середньострокового фінансового плану (СФП) на подальші 3 роки, які слідують за наступним бюджетним роком. Проект СФП надається до БФГ до 31 серпня разом із проектом бюджету на наступний бюджетний рік. Затверджений СФП для командування Бригади повинен відображати зміни в діяльності з фінансовими наслідками на наступні три роки, які слідують за бюджетним роком та повинні бути основою для відпрацювання проекту бюджету на наступний бюджетний рік.

5. Внесок кожної держави-учасниці до затвердженого багатонаціонального бюджету на наступний бюджетний рік включається до національних бюджетів держав-учасниць. Якщо національні бюджетні процедури не завершені до початку бюджетного року або у разі коли затвердження бюджету відкладається однією або більше державою-учасницею, а затверджений багатонаціональний бюджет не є доступним для використання на початку бюджетного року, застосовуються такі принципи:

а) командир Бригади має право здійснювати витрати на підставі аналогічних витрат за попередній рік для здійснення діяльності командування Бригади. Такі витрати не повинні перевищувати одну дванадцяту частку від річної суми останнього багатонаціонального бюджету. Командир Бригади не має права брати нові фінансові зобов'язання під час тимчасового виконання бюджету;

б) держави-учасниці забезпечують витрати відповідно до попередніх бюджетних зобов'язань. Після набрання багатонаціональним бюджетом чинності, проведені виплати вираховуються з нового затвердженого багатонаціонального бюджету.

6. На підставі затвердженого КГ багатонаціонального бюджету командир Бригади виконує бюджет у відповідності з процедурами, встановленими цією ТУ, цим Додатком 1 та бригадними директивами. Якщо непередбачувані або неминучі події призводять до того, що затверджені показники багатонаціонального бюджету є недостатніми для виконання завдань Бригади і якщо внутрішній бюджетний перерозподіл (перерозподіл коштів) є неможливим, командир Бригади може готувати проект додаткових бюджетних витрат та надати їх на розгляд БФГ.

7. Командир Бригади має право на перерозподіл коштів між статтями всередині категорій та між категоріями 1 - 4 в межах багатонаціонального бюджету за умови, що перерозподіл коштів в категорії 4 може бути здійснений лише з дозволу КГ. Всередині категорій може бути перерозподілено до 20 % коштів. Між категоріями 1, 2 та 3 може бути перерозподілено до 15 % коштів протягом бюджетного року.

8. Будь-який інший перерозподіл коштів, який не зазначений в пункті 7 цього розділу, або перерозподіл коштів, які відносяться до категорії 4, потребує попереднього затвердження КГ.

V. Оплата внесків

1. Виконавчі відомства фінансуватимуть витрати багатонаціонального бюджету відповідно до узгодженої дольової участі на підставі формули розрахунку дольової участі, як зазначено в пункті 1 розділу III цього Додатка 1.

2. Командир Бригади визначає банківський рахунок, на який сплачуються внески Виконавчими відомствами. Для цього командир Бригади зобов'язаний надати Виконавчим відомствам повідомлення у письмовій формі, що містить всю необхідну інформацію про банківський рахунок, у тому числі офіційну поштову адресу банку.

3. Три рази на рік командир Бригади надсилає через КГ запит щодо дольових внесків від кожного Виконавчого відомства до багатонаціонального бюджету. Величина внесків, які вимагаються, визначається на основі потреб в коштах, які командир Бригади очікує отримати до моменту чергового запиту про внески. Запит на здійснення внеску надається та офіційно надсилається до Виконавчих відомств щонайменше за 30 діб до дати наступного платежу: 15 лютого, 15 травня, 15 серпня.

4. У разі виникнення негативного балансу річних фінансових витрат багатонаціонального бюджету, відповідні кредитні зобов'язання Виконавчих відомств переносяться на наступний бюджетний рік та враховуються під час наступного запиту щодо здійснення відповідних внесків, якщо інше не погоджено КГ.

5. Внески здійснюються відповідно до запиту на визначений банківський рахунок. Витрати за здійснення відповідних перерахувань покриваються відповідними Виконавчими відомствами. Внески здійснюються у національній валюті Республіки Польща або/чи у Євро.

VI. Доходи

Надходження від реалізації або продажу спільного майна, з вирахуванням витрат на утилізацію або на продаж, підлягають зарахуванню до багатонаціонального бюджету. Визначені внески до багатонаціонального бюджету зменшуються із урахуванням доходів від банківських депозитів та відшкодувань податку на додану вартість, якщо інше не погоджено КГ.

VII. Щорічний фінансовий звіт

1. Командир Бригади надає до КГ через БФГ щорічний фінансовий звіт за попередній бюджетний рік до 31 березня поточного року. Розбіжності більше ніж у 10 % від категорій 1 - 4 із затвердженого багатонаціонального бюджету повинні бути обґрунтовані командиром Бригади.

2. Якщо Виконавчі відомства не надали письмових заперечень стосовно щорічного фінансового звіту до 31 травня, щорічний фінансовий звіт вважається затвердженим.

VIII. Аудит

1. Раз на рік, починаючи з квітня місяця, компетентними органами Виконавчих відомств на ротаційній основі проводиться аудит виконання багатонаціонального бюджету.

2. Аудит проводиться у відповідності із стандартами НАТО щодо проведення аудиту.

3. Компетентні органи, які проводять аудит, готують доповідь за результатами аудиту, яка міститиме основні результати аудиту та рекомендації стосовно подальшого управління фінансовими ресурсами. Письмова копія результатів аудиторської перевірки надається командиру Бригади та БФГ.

4. Протягом трьох місяців після отримання результатів аудиторської перевірки командир Бригади передає їх до БФГ разом зі своїми коментарями щодо результатів та рекомендацій.

IX. Додаткові положення

1. Директива Бригади повинна містити деталізовані правила та принципи щодо організації та управління багатонаціональним бюджетом.

2. З метою обміну думками щодо документів НАТО з фінансових питань командир Бригади може взаємодіяти з органами НАТО. У разі необхідності отримання професійної допомоги, командир Бригади може запросити представників відповідних структур НАТО для проведення консультації.

____________

Опрос