Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о совместных намерениях Правительства Украины и Правительства Федеративной Республики Германия относительно несвязанного финансового кредита в общем размере 500 млн. евро

Страны - участницы
Меморандум от 01.04.2015
действует с 21.08.2015

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІЛЬНІ НАМІРИ
Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв'язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн. євро

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 01.04.2015*
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 15.07.2015**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 21.08.2015

Уряд України та Уряд Федеративної Республіки Німеччина (далі - Сторони) у дусі традиційних дружніх відносин між обома країнами прагнуть поглиблювати і розбудовувати економічні, політичні і дружні стосунки та своє співробітництво. Вони поділяють думку, що насамперед східна частина України посідає суттєве місце в політичній та економічній стабілізації та розвитку України і що належні заходи з її відбудови є особливо пріоритетними і нагальними.

Враховуючи це Сторони спільно домовилися про таке:

1. Для активної підтримки Уряду України при політичній та економічній стабілізації, насамперед у відбудові східної частини України, Уряд Федеративної Республіки Німеччина має намір надати необхідні гарантії під незв'язаний фінансовий кредит (UFK) Кредитної установи для відбудови (KfW), у Франкфурті-на-Майні, загальним розміром 500 млн. євро.

2. Щодо частини суми незв'язаного фінансового кредиту (UFK) у розмірі 200 млн. євро та її використання будуть укладені окремі угоди.

3. За взаємною згодою обох Сторін частина суми незв'язаного фінансового кредиту (UFK) у розмірі 300 млн. євро має використовуватися насамперед для інвестицій у відбудову та модернізацію інфраструктури регіонів східної частини України. Зокрема, ці інвестиції мають охоплювати такі напрями як транспорт, енергетика, теплопостачання, енергоефективність, водопостачання, водовідведення, соціальна інфраструктура, відновлення та будівництво житла.

Уряд України, шляхом належних заходів забезпечує, що кредити будуть у повному обсязі застосовуватися за вищезазначеними напрямами реалізації проектів. Категорично виключаються проекти військової сфери та масштабні ядерні проекти.

4. Відповідні проекти мають бути у тісному узгодженні з Урядом Федеративної Республіки Німеччина ідентифіковані як прийнятні та реалізовані. Очікується, що ці прийнятні проекти будуть ідентифіковані по можливості протягом одного року після виконання пункту 13 цього Меморандуму про спільні наміри. Узгодження конкретних напрямів реалізації проектів відбувається в рамках двосторонньої Групи Високого Рівня (High Level Group), яка з української Сторони очолюється Віце-прем'єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а з німецької - Статс-секретарем Федерального міністерства економіки й енергетики. Для реалізації цього Меморандуму про спільні наміри Група Високого Рівня створює спільну українсько-німецьку робочу групу, яка, відповідно до покладених на неї завдань, надає Групі Високого Рівня пропозиції щодо пріоритетних напрямів реалізації проектів, затверджує прийнятні проекти, заслуховує звіти про стан реалізації прийнятних проектів, приймає рішення, необхідні для управління прийнятними проектами, обов'язкові до виконання сторонами відповідного окремого кредитного договору. Спільна українсько-німецька робоча група звітує перед Групою Високого рівня (High Level Group).

5. Прийнятні проекти не зв'язані з отриманням товарів або послуг від німецьких підприємств.

6. У разі, якщо Уряд Федеративної Республіки Німеччина у зв'язку з проектами, які фінансуються через незв'язаний фінансовий кредит (UFK) у рамках гарантій, надасть можливість Україні у пізніший термін отримати насамперед з Консультативно-дослідницького фонду Федерального міністерства економічної співпраці й розвитку Федеративної Республіки Німеччина додаткові суми фінансування для підготовки окремих проектів, або для всіх необхідних супроводжуючих заходів для реалізації окремих проектів, цей Меморандум про спільні наміри та нижчезгадана Рамкова угода мають застосовуватися також до них.

7. Сторони свідомі важливості здійснення своєчасних і помітних для місцевого населення заходів. Тому Сторони мають намір при відборі прийнятних проектів, укладенні окремих кредитних договорів та реалізації прийнятних проектів працювати за прискореною процедурою, дотримуючись спільно узгоджених строків. Ця процедура визначається у додатку 1 до Рамкової угоди, який є її невід'ємною частиною.

8. За взаємною згодою обох Сторін незв'язаний фінансовий кредит (UFK) має надаватися банківською групою Кредитної установи для відбудови (KfW). Для цього необхідно, щоб KfW та Кабінет Міністрів України уклали про це Рамкову угоду у формі та за змістом, наведеними у додатку, що є невід'ємною частиною цього Меморандуму про спільні наміри. Кредитна установа для відбудови (KfW) буде укладати окремі кредитні договори за напрямами реалізації проектів, узгодженими відповідно до пункту 4 цього Меморандуму про спільні наміри. Рамкова угода має містити істотні умови фінансування.

9. Уряд Федеративної Республіки Німеччина має намір поручитися у повному обсязі за незв'язаний фінансовий кредит (UFK), наданий Уряду України за нижченаведеними умовами, а Уряд України погоджується, що:

a) Рамкова угода та окремі кредитні договори за напрямами реалізації проектів підпадають під дію чинного законодавства Федеративної Республіки Німеччина.

b) З української Сторони повне повернення кредитів забезпечуватиметься Урядом України. Стосовно прийнятних проектів, по яких Уряд України не є позичальником, Уряд України прийматиме окреме рішення щодо надання державної гарантії.

c) Відмова від судового імунітету відбувається на умовах, визначених у Рамковій угоді.

d) Кредитна установа для відбудови (KfW) звільняється від сплати всіх податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що стягуються за законодавством України, які можуть виникнути у зв'язку з укладенням і виконанням окремих кредитних договорів, укладених відповідно до цього Меморандуму про спільні наміри, включаючи додаткове фінансування для підготовки та реалізації окремих проектів відповідно до пункту 6 цього Меморандуму про спільні наміри, та Рамкової угоди.

e) На надання замовлень на товари та послуги, як і на доручення стосовно надання консалтингових послуг, розповсюджуються Керівні принципи щодо розміщення підрядів на поставки товарів, будівельні роботи та супутні послуги у Фінансовому співробітництві з країнами-партнерами (опубліковані KfW у травні 2007 року, з останніми змінами у вересні 2013 року) та Керівні принципи щодо призначення консультантів у Фінансовому співробітництві з країнами-партнерами (опубліковані KfW у вересні 2013 року).

10. Сторони намагатимуться забезпечити, щоб всі установи, які займаються здійсненням заходів, визначених у цьому Меморандумі про спільні наміри, були своєчасно та повністю проінформовані про його зміст.

Координація реалізації та моніторинг прийнятних проектів здійснюватиметься відповідним українським міністерством, до компетенції якого належить питання щодо формування і реалізації державної політики у сферах, в яких передбачається підготовка та реалізація проекту. Технічна координація реалізації прийнятних проектів має здійснюватися сторонами, які уклали окремі кредитні договори.

Українська сторона окремого кредитного договору з KfW регулярно надаватиме звіт про стан реалізації проекту - один раз на квартал або за потреби - спільній українсько-німецькій робочій групі, що створена відповідно до пункту 4 цього Меморандуму про спільні наміри.

11. Для реалізації прийнятних проектів вбачається за можливе залучення коштів міжнародних фінансових організацій, ЄС та інших донорів.

12. Сторони ведуть партнерський діалог та врегульовують розбіжності, що виникають під час застосування або тлумачення цього Меморандуму про спільні наміри, шляхом консультацій.

13. Співробітництво, яке передбачається відповідно до цього Меморандуму про спільні наміри, починається в день надходження до Уряду Федеративної Республіки Німеччина від Уряду України письмового повідомлення про виконання в Україні всіх необхідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цим Меморандумом про спільні наміри.

14. Цей Меморандум про спільні наміри може бути у будь-який час змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін шляхом окремих домовленостей у письмовій формі. Вони стають невід'ємною частиною цього Меморандуму про спільні наміри і набирають чинності у порядку, визначеному у зазначених домовленостях.

Підписано в м. Берлін "1" квітня 2015 року в двох примірниках, кожний українською та німецькою мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 276-р уповноважено Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Зубка Геннадія Григоровича підписати зазначений Меморандум

** Ратифіковано Законом України від 15 липня 2015 року N 605-VIII ("Офіційний вісник України", 2015 р., N 63, ст. 2082)

 

За
Уряд України

За
Уряд Федеративної Республіки
Німеччина

Опрос