Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и Службой Главного архивиста Литовской Республики

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 21.04.2015

УГОДА
про співробітництво між Державною архівною службою України та Службою Головного архівіста Литовської Республіки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 21.04.2015
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 21.04.2015

Державна архівна служба України та Служба Головного архівіста Литовської Республіки, (далі - Сторони),

діючи в інтересах подальшого розвитку професійних, наукових та культурних зв'язків між Україною та Литовською Республікою (далі - держави Сторін),

беручи до уваги взаємне прагнення до встановлення та розвитку співробітництва між архівними установами обох держав,

визнаючи, що доступ до архівної інформації є одним з прав людини, домовились про таке:

Стаття 1

Сторони розвиватимуть співробітництво на основі рівності, взаємності та із дотриманням національного законодавства держав Сторін, а також міжнародних угод, учасниками яких є держави Сторін.

Стаття 2

Сторони сприятимуть вивченню та поповненню фондів підвідомчих їм державних архівів держав Сторін копіями документів з історії народів обох держав.

З цією метою Сторони здійснюватимуть обмін копіями таких документів на взаємоприйнятних умовах. В окремих випадках розрахунки за надання копій з метою поповнення фондів державних архівів України і Литовської Республіки буде здійснюватися на пільгових умовах, за договірними цінами, прийнятними для обох Сторін.

Виявлення, копіювання та обмін копіями відповідно до домовленостей між відповідними архівними установами держав Сторін здійснюватиметься безкоштовно на еквівалентній основі.

Стаття 3

Сторони розвиватимуть обмін досвідом роботи між архівними установами за напрямами діяльності державних архівів, що їх цікавлять.

З цією метою Сторони обмінюються інформацією по виникаючих у них проблемах з архівної справи та здійснюють обмін спеціалістами на взаємній основі.

Конкретні мета та умови обмінів будуть встановлюватися Сторонами щорічно в останні три місяці поточного року на наступний рік за погодженням між Сторонами.

Стаття 4

Сторони здійснюють взаємний обмін науковою літературою та документами, виданими архівними установами держав Сторін (методичні рекомендації, довідники, путівники, збірники архівних документів, матеріали міжнародних семінарів та симпозіумів, іншими матеріалами), а також надають сприяння з провадження комп'ютерних технологій в сфері архівної справи.

Кожна із Сторін може звертатися до іншої Сторони за інформацією, що її цікавить.

Стаття 5

Сторони здійснюють спільні публікації архівних документів та організовують спільні виставки, відповідно до тематики, що представляє інтерес для обох Сторін, при цьому Сторони письмово узгоджують конкретні умови в кожному конкретному випадку.

Стаття 6

Сторони сприяють взаємній участі архівістів у конференціях, семінарах з архівної справи, що організовуються архівними установами обох держав.

Стаття 7

Сторони здійснюють обмін законодавчими та іншими нормативними актами, що регламентують питання роботи архівних установ, а також архівознавчою та науково-методичною літературою з архівної справи (правила роботи, наукові праці, статті), публікаціями архівних документів, що видаються архівними установами Сторін.

Стаття 8

Відповідно до національного законодавства своїх держав, Сторони забезпечують вільний доступ архівних працівників та дослідників, що працюють у рамках цієї Угоди, до відкритих архівних документів, а також до всіх довідкових матеріалів архівних фондів, як опублікованих, так і неопублікованих, що стосуються тематики їх досліджень.

Стаття 9

Сторони надають сприяння одна одній у виконанні тематичних та соціально-правових запитів громадян та установ держави іншої Сторони на підставі архівних документів.

Стаття 10

Співробітництво в рамках цієї Угоди не перешкоджає іншим формам співробітництва в архівній сфері, що здійснюється Сторонами за взаємною згодою.

Стаття 11

За необхідності в процесі впровадження або виникнення спірних питань з реалізації цієї Угоди Сторони проводять двосторонні консультації.

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, що оформлюються окремими протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 12

З набранням чинності цієї Угоди втрачає чинність Угода про співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України та Генеральною дирекцією архівів Литви при Уряді Литовської Республіки від 4 грудня 1991 року.

Ця Угода укладається на строк до п'яти років і набуває чинності з дати підписання.

Ця Угода буде автоматично продовжуватися на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін, не пізніше як за шість місяців до закінчення відповідного періоду не повідомить у письмовій формі дипломатичними каналами іншу Сторону про свій намір припинити її дію.

Учинено в м. Вільнюсі 21 квітня 2015 року в двох примірниках, кожний українською, литовською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди перевага надаватиметься тексту російською мовою.

 

За Державну архівну
службу України

За Службу Головного
архівіста Литовської
Республіки

______________________

______________________

Опрос