Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Государственным космическим агентством Украины и Польским космическим агентством в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях

Страны - участницы
Меморандум от 20.04.2015
действует с 20.04.2015

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Польським космічним агентством у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 20.04.2015
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 20.04.2015

Державне космічне агентство України (далі - ДКА України) та Польське космічне агентство (далі - ПОЛСА) (разом далі - Сторони),

керуючись взаємними інтересами в галузі космічної діяльності,

підтверджуючи свої наміри співпрацювати в плануванні та практичній реалізації космічних проектів і програм,

прагнучи створити ефективні форми двостороннього співробітництва в галузі космічної діяльності,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони розвивають співробітництво в рамках цього Меморандуму відповідно до національного законодавства, норм і принципів міжнародного права та дотримуючись взятих на себе міжнародних зобов'язань.

Можливі напрями співробітництва між Сторонами:

1). дистанційне зондування Землі (наземна космічна інфраструктура та технології прийому, обробки, зберігання та розповсюдження даних дистанційного зондування Землі);

2). супутникові системи зв'язку;

3). іоносфера та космічна плазма;

4). космічні апарати наукового призначення;

5). новітні космічні технології;

6). космічна наука;

7). співпраця з Європейським космічним агентством.

Додаткові напрями співробітництва визначаються за взаємною домовленістю Сторін.

Можливі форми співробітництва:

1). реалізація спільних космічних проектів на основі кооперації або створення спільних підприємств;

2). реалізація програм підготовки фахівців для сприяння участі наукового, інженерного та технічного персоналу у спільних проектах;

3). обмін експертами для участі у космічних дослідженнях;

4). обмін інформацією, досвідом, обладнанням, документацією, даними, результатами експериментів;

5). спільна науково-дослідницька діяльність, розробка, виготовлення, запуск, експлуатація та використання супутників та інших космічних систем;

6). організація симпозіумів та інших спільних науково-дослідницьких заходів.

Додаткові форми співробітництва визначаються за взаємною домовленістю Сторін.

Стаття 2

Умови та порядок співробітництва за окремими напрямами визначаються окремими угодами між Сторонами у письмовій формі.

Стаття 3

Цей Меморандум не несе за собою будь-яких фінансових зобов'язань для Сторін.

Стаття 4

Сторони будуть проводити регулярні зустрічі на рівні, необхідному для: a) підготовки заходів за згаданими вище напрямами; b) моніторингу за реалізацією спільних проектів; та c) вирішення поточних питань, які можуть виникнути в ході реалізації співробітництва.

Стаття 5

Будь-які спори відносно тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 6

Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання.

Сторони можуть змінювати і доповнювати цей Меморандум за взаємною письмовою згодою у вигляді окремих протоколів, які є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Будь-яка із Сторін може припинити дію цього Меморандуму, надіславши іншій Стороні письмове повідомлення про такий намір. Через шість місяців з дати отримання Стороною відповідного повідомлення цей Меморандум припиняє дію.

Припинення дії цього Меморандуму не впливає на виконання і терміни окремих заходів, узгоджених відповідно до його положень та які не завершені на момент припинення його дії.

Цей Меморандум автоматично продовжується на п'ятирічний період, якщо його дія не буде припинена будь-якою із Сторін.

Учинено в м. Варшава "2004 2015 р. у двох примірниках, кожний українською, польською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Державне космічне агентство
України

За Польське космічне агентство

Опрос