Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о помощи в области правоохранительной деятельности и уголовной юстиции

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 13.03.2015

УГОДА
між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про допомогу у галузі правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 13.03.2015*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 13.03.2015

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Уряд Сполучених Штатів Америки та Уряд України (далі кожен окремо - "Сторона", а разом - "Сторони") погоджуються започаткувати програму, спрямовану на підтримку реформ у галузі правоохоронної діяльності і кримінальної юстиції в Україні, і сприяти її реалізації.

Заходи, які вживатимуться, і ресурси, які надаватимуться Урядом Сполучених Штатів Америки, представленим відділом з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Посольстві США в Україні (далі "відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні") і Урядом України на підтримку цієї Угоди, викладені далі й становлять зобов'язання, яких кожна зі Сторін твердо дотримуватиметься. За цією Угодою Уряд США виділить кошти у розмірі 26358000 доларів США. У подальшому додаткове фінансування надаватиметься Урядом США за умови досягнення задовільного прогресу в реалізації цілей цієї програми та наявності коштів, що визначаються та асигнуються на щорічній основі Конгресом США та затверджуються Державним департаментом США. Сторони погоджуються, що додаткове фінансування може бути надане для реалізації зазначених цілей на тих самих умовах, що викладені в цій Угоді, без подальшої необхідності вносити до цієї Угоди зміни та доповнення з метою відображення сум коштів, що надаватиметься. Про надання і додаткових ресурсів на підтримку цих програм Уряд США повідомлятиме Уряд України дипломатичною нотою на адресу Міністерства закордонних справ України.

Допомога, яка надається за цією Угодою, призначена для підтримки реформ та розвитку потенціалу у галузі правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції в Україні.

II. ОПИС ПРОГРАМ

1. Реформування правоохоронних органів та підвищення ефективності службової діяльності (16722000 доларів США)

У рамках цієї програми Уряд США працюватиме спільно з Урядом України над забезпеченням підтримки реформ і зміцнення потенціалу правоохоронних органів. Проекти у цій галузі спрямовуватимуться на сприяння реалізації важливих реформ в правоохоронній галузі й зміцнення потенціалу органів внутрішніх справ, охорони кордону та інших правоохоронних органів з метою захисту і служіння народу України. Допомога у галузі правоохоронної діяльності реалізуватиметься у формі конкретних проектів та заходів, які розроблятимуться та узгоджуватимуться відділом з правоохоронних питань Посольства США в Україні, що виступатиме в якості донора, та відповідними міністерствами, відомствами та (або) організаціями в Україні, визначеними в якості бенефіціарів та (або) реципієнтів допомоги за кожним конкретним проектом.

Проекти у галузі правоохоронної діяльності, зокрема, включатимуть такі напрями, як підтримка структурних реформ правоохоронних органів в Україні; боротьба з транснаціональною та організованою злочинністю, тероризмом, торгівлею людьми, наркотиками, відмиванням грошей і кіберзлочинністю; сприяння професійній підготовці та кар'єрному розвитку працівників; запобігання внутрішній корупції та зміцнення внутрішньої дисципліни; розвиток кримінального аналізу і криміналістичних експертиз.

Прогрес у досягненні цілей цієї програми підтверджуватиметься наступним:

- демонстрацією правоохоронними органами України прогресу в досягненні європейських стандартів та кращих міжнародних практик правоохоронної діяльності;

- демонстрацією правоохоронними органами та їх працівниками ефективніших результатів службової діяльності.

- підвищенням рівня громадської довіри до правоохоронних органів в Україні.

2. Реформування галузі кримінальної юстиції та боротьба з корупцією (9636000 доларів США)

У рамках цієї програми Уряд США працюватиме спільно з Урядом України над забезпеченням підтримки реформ і зміцнення потенціалу органів кримінальної юстиції в Україні та розширенням доступу до правосуддя для громадян України. Допомога у галузі кримінальної юстиції та боротьби з корупцією реалізуватиметься у вигляді конкретних проектів та заходів, які розроблятимуться та узгоджуватимуться відділом з правоохоронних питань Посольства США в Україні, що виступатиме в якості донора, та відповідними міністерствами, відомствами та (або) організаціями в Україні, визначеними в якості бенефіціарів та (або) реципієнтів допомоги за кожним конкретним проектом.

Проекти у галузі кримінального правосуддя та боротьби з корупцією, зокрема, включатимуть такі напрями, як приведення системи кримінального правосуддя України у відповідність до європейських стандартів; зміцнення верховенства закону і захисту прав людини; підтримка структурних реформ та зміцнення потенціалу органів кримінальної юстиції та боротьби з корупцією; підвищення професіоналізму, прозорості діяльності та незалежності працівників системи кримінальної юстиції та їх здатності забезпечувати провадження у складних кримінальних справах; покращення доступу до правосуддя.

Прогрес у досягненні цілей цієї програми підтверджуватиметься наступним:

- демонстрацією органами кримінальної юстиції прогресу в досягненні європейських стандартів;

- демонстрацією працівниками системи кримінального правосуддя ефективніших результатів діяльності, зокрема в процесі забезпечення провадження у складних справах, таких як справи за фактами відмивання грошей, боротьби з корупцією, торгівлею людьми та кіберзлочинністю.

- підвищенням рівня громадської довіри до системи кримінального правосуддя.

III. ПЛАН ОЦІНЮВАННЯ

Моніторинг і оцінка проектів, що реалізуються в рамках цієї Угоди, здійснюватимуться на регулярній основі донором і бенефіціарами та (або) реципієнтами. Відповідні працівники донора і бенефіціарів та (або) реципієнтів проводитимуть постійний моніторинг проектів. Крім того, оцінювання прогресу в реалізації проектів здійснюватиметься шляхом проведення спільних зустрічей з метою оцінки ходу виконання проектів, засідань керівних комітетів проектів або за допомогою інших механізмів моніторингу та оцінки, розроблених та узгоджених між донором і бенефіціаром та (або) реципієнтом в рамках кожного конкретного проекту. Зустрічі чи заходи оцінювання проводитимуться в міру необхідності. Прогрес оцінюватиметься відповідно до критеріїв успішності, які визначатимуться для кожного конкретного проекту. Інформація, яка розглядатиметься під час проведення такого оцінювання, включатиме кількісні та якісні показники.

IV. ТИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Фінансування

A. Уряд США виділяє фінансування для придбання майна, обладнання, витратних та інших матеріалів (далі "майно") і послуг для реалізації зазначених вище програм і проектів.

B. Якщо протягом 12 місяців виділені кошти не будуть вчасно витрачені, американська сторона може їх відкликати. Строк, на який виділені кошти, може бути продовжений відділом з правоохоронних питань Посольства США в Україні.

C. Уряд України сприятиме реалізації проекту (проектів) згідно з цією Угодою шляхом забезпечення належного фінансування звичайних адміністративних та інших подібних витрат на забезпечення роботи працівників українських відомств, а також шляхом набору та утримання на службі кваліфікованих працівників. Ці витрати включають оплату вартості оренди, комунальних послуг, телефонних послуг, заробітної плати та пільг (в тому числі медичного та іншого страхування), добових та витрат на відрядження у межах України, особистого спорядження та уніформи.

D. Уряд України вживатиме необхідних зусиль з метою виключення можливості використання допомоги, що надається за цією Угодою, для підтримки незаконного обігу наркотичних засобів.

2. Право власності

Право власності на все майно, закуплене за кошти, надані Урядом США за цією Угодою, належить Урядові України, крім випадків, коли інше буде письмово узгоджене Сторонами.

3. Майно і персонал

A. Майно

1) Майно, отримане Урядом України за рахунок коштів, виділених Урядом США, має використовуватися для досягнення цілей цієї Угоди. Уряд України поверне Уряду США майно, отримане за рахунок коштів, виділених Урядом США, або відшкодує Уряду США початкову закупівельну вартість такого майна, якщо воно не використовуватиметься відповідно до вимог цього положення. Уряд України не реекспортуватиме, не передаватиме у власність, оренду, не продаватиме і не відчужуватиме іншим чином будь-яке майно, надане йому відповідно до цієї Угоди, без попереднього письмового дозволу Уряду США. Кошти, отримані від реекспорту, передачі у власність, оренду, продажу або іншого відчуження майна, наданого або закупленого Урядом США для Уряду України в рамках цієї Угоди, використовуватимуться для досягнення цілей цієї Угоди.

2) Звітність про все майно, передане або закуплене за цією Угодою, надаватиметься Урядом України Посольству США в Україні у порядку не менш суворому, ніж порядок звітування, що використовується, коли майно придбавається Урядом України за власні кошти.

B. Персонал

1) Перед виділенням стипендій, допомоги на навчання чи проведенням професійної підготовки для працівників, запропонованих Урядом України, за цією Угодою кожна така особа має скласти заяву в формі, викладеній в Додатку до цієї Угоди, про те, що вона не притягалася до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, і не займалася незаконною торгівлею наркотичними засобами протягом останніх десяти років.

2) З метою отримання максимальної користі від вкладення коштів у професійну підготовку, Уряд України погоджується утримувати на службі працівників, які пройшли підготовку, надану чи профінансовану в рамках цієї Угоди, як мінімум протягом двох років після проходження такої підготовки. Відхилення від дотримання цього положення допускається за письмовою згодою Сторін.

4. Моніторинг та оцінка

A. Кожна Сторона має право: 1) проводити огляд майна, наданого або закупленого за цією Угодою з метою перевірки, що таке майно використовується відповідно до умов цієї Угоди; 2) проводити перевірку та аудит облікових документів та звітності що стосуються коштів, майна або послуг, наданих або закуплених за цією Угодою, щоб пересвідчитися, що такі кошти, майно та послуги використовуються відповідно до умов цієї Угоди.

B. Сторони здійснюватимуть моніторинг ходу реалізації цієї Угоди, зокрема використання коштів, майна та послуг, наданих або закуплених в рамках цієї Угоди, не рідше одного разу на рік. Кожна Сторона призначатиме кваліфікованих працівників для участі в процесі моніторингу та оцінки.

C. Кожна зі Сторін надаватиме іншій Стороні інформацію, необхідну для проведення оцінки ефективності реалізації проектів відповідно до умов цієї Угоди. По закінченні кожного проекту готуватиметься звіт про його виконання. Цей звіт міститиме стислу інформацію про внесок Уряду США та Уряду України в проект, проведені заходи, досягнуті цілі та інші подібні відомості.

5. Чинне законодавство

A. Кожна Сторона витрачатиме кошти і забезпечуватиме підтримку проектних заходів відповідно до чинних законів та інших нормативно-правових актів.

B. Все майно, надане або закуплене Урядом США в рамках цієї Угоди, постачається і надсилається зі Сполучених Штатів Америки, якщо інше не передбачено цією Угодою, додатками до проектів чи окремим письмовими дозволом, наданим Урядом США.

6. Податки та інші збори

Питання щодо податків регулюються положеннями Статті I Угоди між Урядом України і Урядом США про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року.

7. Статус персоналу

Питання щодо статусу персоналу в Україні регулюються положеннями Статті II Угоди між Урядом України і Урядом США про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року.

8. Права людини

Сторони визнають, що захист прав людини є важливою складовою цієї Угоди. Враховуючи це, Сторони усвідомлюють, що:

A. Допомога, що надається Урядом США Уряду України з метою протидії злочинності, надаватиметься за умови активного захисту Урядом України прав людини в Україні.

B. Відповідно до законів і державної політики США, зокрема згідно зі і статтею 620М Закону "Про іноземну допомогу" 1961 року зі змінами та доповненнями, допомога чи кошти Уряду США, що надаються в рамках цієї Угоди, не можуть надаватися для використання будь-яким підрозділом правоохоронних органів України, якщо в Уряду США наявні достовірні відомості про те, що такий підрозділ або окремий представник такого підрозділу вчинив грубе порушення прав людини, крім випадків, коли Уряд США дійде висновку, що Уряд України вживає ефективних заходів для притягнення винних представників такого підрозділу правоохоронних органів до відповідальності. Уряд України погоджується надавати Уряду США імена передбачуваних учасників програм навчальної підготовки і будь-яку іншу інформацію, необхідну для проведення перевірки таких осіб, у тому числі інформацію про підрозділ, в якому вони проходять службу, не менш ніж за сорок п'ять днів до передбачуваного дня початку програми навчальної підготовки. Сторони усвідомлюють, що навчальна підготовка та будь-які пільги за цією Угодою не можуть надаватися будь-якій особі чи підрозділу, поки Уряд США не підтвердить відповідний допуск такої особи чи підрозділу. Сторони усвідомлюють, що вираз "ефективні заходи" означає проведення Урядом України об'єктивного розслідування і вжиття щодо причетних осіб належних заходів дисциплінарної відповідальності або неупередженого притягнення їх до кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

9. Прикінцеві положення

A. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками обох Сторін.

B. Зміна положень цієї Угоди може здійснюватися за погодженням Сторін шляхом внесення змін та доповнень до цієї Угоди.

C. Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом письмового повідомлення іншої Сторони про такий намір за 90 днів. Уряд США може призупинити свої зобов'язання за цією Угодою в цілому або частково одразу після направлення Уряду України письмового повідомлення.

D. Незважаючи на процедуру повідомлення, викладену в підпункті C, Уряд США зберігає за собою право припинити надання допомоги за цією Угодою одразу після відповідного повідомлення, або вжити інших відповідних заходів, якщо буде встановлено, що орган Уряду України, якому або через який надається допомога в рамках цієї Угоди, або керівна посадова особа такого органу, або будь-який одержувач стипендій або допомоги для навчання або учасник програми навчальної підготовки, що надається або фінансується в рамках цієї Угоди, притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, пов'язаного незаконним обігом наркотичних засобів, або займається чи займався незаконною торгівлею наркотичних засобів.

E. Незважаючи на припинення цієї Угоди, зобов'язання Уряду України відповідно до пункту 3 розділу IV цієї Угоди щодо користуванням майном продовжують застосовуватися безстроково, якщо про інше не буде домовлено Сторонами в письмовому вигляді.

F. Як умова продовження надання коштів, може проводитися щорічна звірка коштів (аудит) згідно з вимогами щодо поточного контрольного звітування Уряду США.

Вчинено у місті Києві (Україна) 13 березня 2015 року у двох примірниках українською та англійською мовами, кожен з яких є однаково автентичним.

____________
* Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 р. N 179-р уповноважено Міністра внутрішніх справ Авакова Арсена Борисовича підписати зазначену Угоду.

 

ЗА УРЯД УКРАЇНИ

ЗА УРЯД СПОЛУЧЕНИХ
ШТАТІВ АМЕРИКИ

____________________

____________________

Опрос