Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о сотрудничестве в сфере образования и науки между Министерством образования и науки Украины и Министерством человеческих ресурсов Венгрии на 2015 - 2017 годы

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 19.12.2014

ПРОТОКОЛ
про співробітництво у сфері освіти та науки між Міністерством освіти і науки України та Міністерством людських ресурсів Угорщини на 2015 - 2017 роки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 19.12.2014
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 19.12.2014

Міністерство освіти і науки України та Міністерство людських ресурсів Угорщини (далі - Сторони),

керуючись положеннями Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Угорської Республіки про співробітництво в галузі культури, науки та освіти від 4 квітня 1995 року,

з метою розвитку співробітництва в галузі освіти і науки,

враховуючи рекомендації Змішаної Українсько-Угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин,

домовилися про таке:

I. Загальні положення

Сторони сприятимуть розвитку різних форм взаємовигідного співробітництва між загальноосвітніми, професійно-технічними, вищими навчальними закладами та науковими установами і з цією метою:

- підтримують існуючі прямі зв'язки між навчальними закладами усіх рівнів та форм власності, державними і місцевими органами управління освітою на основі укладених між ними прямих договорів;

- підтримують вивчення у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах держав Сторін української та угорської мов, історії та культури України і Угорщини;

- надають важливого значення забезпеченню високого рівня освіти громадян України угорського походження та громадян Угорщини українського походження.

II. Співробітництво в галузі освіти та наукових досліджень

Стаття 1

Сторони щорічно на основі взаємності направлятимуть до 10 студентів-філологів української та угорської мов до вищих навчальних закладів країн-партнерів для стажування загальним терміном до 5 місяців.

Сторони сприятимуть розвитку прямого співробітництва між вищими навчальними закладами України і Угорщини на основі прямих договорів про співпрацю.

Стаття 2

Сторони щорічно на конкурсній основі здійснюватимуть на основі взаємності обмін науковцями для проведення науково-дослідної роботи загальним терміном до 10 місяців. Мінімальний термін одного відрядження становитиме не менше одного місяця.

Стаття 3

Сторони щорічно надаватимуть на основі взаємності 3 стипендії (по одному місяцю кожна) для обміну досвідом та підвищення кваліфікації викладачів україністики та гунгарології.

Стаття 4

Сторони щорічно надаватимуть на основі взаємності 5 місць терміном на 2 - 4 тижні для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, які займаються україністикою та гунгарологією, для участі в роботі літніх мовних курсів (літніх університетів).

Стаття 5

Сторони сприятимуть обміну досвідом між фахівцями в галузі загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти з метою розробки програм у сфері управління освітою, реформування та фінансування освіти, а також обговорення питань налагодження та розвитку подальшого співробітництва. Сторони здійснюватимуть обмін інформацією та досвідом щодо розробки навчальних програм для вищих навчальних закладів, методики оцінювання знань студентів і застосування системи кредитів. Деталі обміну делегаціями Сторони узгоджуватимуть дипломатичними каналами.

Стаття 6

Сторони створюватимуть можливості для подальшого використання електронних навчальних матеріалів у сфері інформаційних та комунікаційних технологій, надаватимуть можливість для обміну електронними навчальними матеріалами, а також підтримуватимуть практичне впровадження новітніх технологій у навчальний процес.

Сторони сприятимуть спільному використанню бази даних навчальних програм і створюватимуть умови для якнайширшого доступу до них. Автори мережі здійснюватимуть некомерційний обмін навчальними програмами на електронних носіях.

Стаття 7

Сторони сприятимуть на взаємній основі вивченню та викладанню української мови в Угорщині та угорської мови в Україні і прийняттю викладачів цих мов у таких навчальних закладах:

в Україні:

- в Ужгородському національному університеті (кафедра угорської філології);

- в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Інститут філології);

в Угорщині:

- в Будапештському університеті імені Лоранда Етвеша (Інститут слов'янської та балтійської філології, факультет філології, кафедра української філології);

- в Дебреценському університеті (Інститут славістики, факультет філології);

- в Сегедському університеті (Інститут славістики, факультет філології, кафедра слов'янської філології);

- в Ніредьгазькому інституті (факультет філології та мистецтва, кафедра української та русинської філології);

- в Західно-угорському університеті (колишньому Сомбатхейському інституті імені Даніеля Бержені, Інститут слов'янської філології).

Стаття 8

Сторони підтримуватимуть проведення наукової роботи з питань гунгарології, що здійснюється в Ужгородському національному університеті і планується в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та інших навчальних і наукових закладах України, та проведення наукової роботи з питань україністики, що здійснюється та планується в Угорщині, а також пов'язану з цим інформаційну діяльність.

Стаття 9

Угорська Сторона підтримує акредитацію прийому загального трьохрівневого іспиту з української мови в одному з Центрів вищого навчального закладу.

III. Задоволення освітніх потреб угорської національної меншини, що проживає в Україні та української національної меншини, що проживає в Угорщині

Стаття 10

З метою забезпечення представникам національних меншин - української в Угорщині та угорської в Україні - умов для вивчення рідної мови та навчання рідною мовою на всіх рівнях освіти, Сторони на звернення громадян України угорського походження та громадян Угорщини українського походження, а також на прохання громадських організацій, що представляють відповідні національні меншини, сприятимуть відкриттю навчальних закладів, недільних шкіл, а також факультативних курсів для вивчення рідної мови та навчання рідною мовою, сприятимуть діяльності вже існуючих навчальних закладів держав Сторін, де викладання здійснюється угорською і, відповідно, українською мовами, а також, де зазначені мови вивчаються як предмет.

Сторони сприятимуть забезпеченню зазначених навчальних закладів навчальними підручникам посібниками та іншими видами навчально-методичної літератури, зокрема, аудіовізуальними засобами навчання.

Стаття 11

Українська Сторона зобов'язується, починаючи з 2015/2016 навчального року, забезпечити можливість випускникам загальноосвітніх навчальних закладів складати випускний іспит (для атестату про загальну середню освіту) з угорської мови та інтегрованого курсу "Література" (Угорська та світова література), а також забезпечити умови складання вступного випробування з угорської мови для вступу у вищі навчальні заклади України з угорською мовою навчання, згідно з процедурою, встановленою уповноваженим державним органом з питань освіти.

Угорська Сторона зобов'язується, починаючи з 2015/2016 навчального року, забезпечити можливість випускникам шкіл складати випускний іспит (для атестату зрілості) з української мови та літератури, а також забезпечити умови складання визнаного мовного іспиту з української мови для вступу у вищі навчальні заклади Угорщини.

Стаття 12

Сторони сприятимуть підготовці у вищих навчальних закладах Сторін педагогічних кадрів для роботи у загальноосвітніх навчальних закладах з угорською мовою навчання в Україні та з українською мовою навчання в Угорщині, підвищенню рівня їх кваліфікації, а також, по можливості, щорічно організовуватимуть відповідні курси підвищення кваліфікації для цієї категорії педагогів.

Сторони на взаємній основі визнаватимуть документи державного зразка, що видаються в Україні та Угорщині після закінчення зазначених курсів підвищення кваліфікації.

Стаття 13

З метою сприяння вивченню громадянами України угорського походження і, відповідно, громадянами Угорщини українського походження рідної мови та інших предметів, що викладаються цією мовою, Сторони, відповідно до своїх фінансових можливостей, сприятимуть здійсненню таких обмінів на взаємній основі щорічно:

- до 20 вчителів та викладачів на курси підвищення кваліфікації. При цьому Сторона, що приймає, покриває витрати на проживання та перебування, а Сторона, що направляє, покриває транспортні витрати до місця призначення і в зворотному напрямі;

- до 30 студентів в табори для вивчення рідної мови. При цьому Сторона, що приймає, покриває витрати на проживання та перебування, а Сторона, що направляє, покриває транспортні витрати до місця призначення і в зворотному напрямі.

Відбір кандидатів здійснюється Стороною, що приймає, згідно з чинним законодавством своєї держави та з урахуванням рекомендацій Сторони, що направляє.

Стаття 14

Сторони сприятимуть науково-методичному забезпеченню викладання української та угорської мов за сучасною методикою викладання у навчальних закладах, де навчаються представники української національної меншини в Угорщині та представники угорської національної меншини в Україні, а також сприятимуть організації таборів з вивчення рідної мови, включаючи щорічний літній табір Державного органу самоврядування українців Угорщини, а також проведення мовних конкурсів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів на територіях держав Сторін.

Стаття 15

Українська Сторона сприятиме навчально-методичному забезпеченню викладання української мови в гімназії імені Адама Вайя у м. Бакталорантхаза, а також розгляне можливість участі учнів та викладачів цієї гімназії в роботі літніх мовних курсів.

Стаття 16

Сторони надаватимуть організаційно-методичну підтримку роботі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II.

Стаття 17

Сторони щорічно прийматимуть до вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України та Міністерству людських ресурсів Угорщини, представників української національної меншини, які мешкають в Угорщині, та представників угорської національної меншини, які мешкають в Україні, для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" з подальшим навчанням за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", а також проходження стажування та навчання в аспірантурі за стаціонарною формою навчання.

Сторони всебічно сприятимуть стажуванню груп студентів у вищих навчальних закладах держав Сторін відповідно до угод, укладених між вищими навчальними закладами.

Сторони:

- здійснюють відбір кандидатів відповідно до своїх критеріїв;

- щорічно інформують одна одну щодо квоти прийому кандидатів на навчання.

У разі необхідності Сторони забезпечують кандидатам на навчання мовні підготовчі курси з оплатою за навчання терміном до 1 року.

III. Заключні положення

Стаття 18

Діти працівників дипломатичних та консульських установ держав Сторін можуть навчатися у навчальних закладах України, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, та навчальних закладах Угорщини до закінчення ними розпочатого навчання на рівних умовах з громадянами держави Сторони, що приймає.

При вступі до вищого навчального закладу абітурієнт має відповідати всім вимогам, що висуваються до вступників.

Стаття 19

Сторона, що приймає, забезпечує всім учасникам обмінів в рамках цієї Угоди надання на взаємній основі екстреної медичної допомоги відповідно до чинного законодавства своєї держави.

Стаття 20

За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися зміни і доповнення, що оформлюються окремими протоколами, які становитимуть невід'ємну частину цього Протоколу.

Цей Протокол не виключає здійснення інших форм співробітництва, попередньо узгоджених Сторонами.

Стаття 21

Додаток до цього Протоколу під назвою "Організаційно-фінансові положення" є його невід'ємною частиною.

Стаття 22

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання і діятиме протягом трьох років.

Дія цього Протоколу автоматично продовжується на наступний рік, якщо жодна із Сторін не менше ніж за шість місяців до закінчення трьохрічного періоду не повідомить у письмовій формі дипломатичними каналами іншу Сторону про своє бажання припинити дію цього Протоколу.

Припинення дії цього Протоколу не впливає на виконання тих зобов'язань Сторін, які були розпочаті, знаходяться в процесі або були взяті Сторонами до моменту припинення дії цього Протоколу.

Учинено в м. Києві "19" грудня 2014 року в двох примірниках, кожний українською та угорською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

За
Міністерство освіти і науки
України

За
Міністерство людських
ресурсів Угорщини

 

Додаток

I. Організаційно-фінансові положення

Угорська Сторона приймає студентів - громадян України відповідно до свого законодавства, в якому прописано порядок здобуття іноземцями освіти в Угорщині.

Загальні організаційні умови

1. Обмін кандидатами, які беруть участь у науковій роботі (Статті 1, 2, 3 та 4)

a) Сторона, що направляє, щорічно до 31 березня надсилає Стороні, що приймає, список кандидатів на стажування, проведення наукових досліджень, обміну досвідом разом з конкурсними заявками відповідно до вимог Сторони, що приймає. Інформація щодо отримання угорських стипендій та відомості про конкурсну документацію розміщено на веб-сайті www.scholarship.hu.

b) Для кандидатів на стажування у вищих навчальних закладах України Угорська Сторона щорічно до 31 березня має подати: програму стажування кандидата та побажання, пов'язані з її виконанням, інформацію про рівень знання мови; 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм; копію сторінок закордонного паспорта.

c) Українська Сторона, через 2 місяці після отримання необхідних документів, повідомляє Угорську Сторону про можливість прийому рекомендованих кандидатів.

d) Угорська Сторона до 30 червня повідомляє Українську Сторону щодо детальних умов прийому рекомендованих кандидатів.

e) Сторони інформуватимуть одна одну про дату початку стажування, але не пізніше ніж за 1 місяць до такої дати.

2. Обмін викладачами (Стаття 7)

a) Від імені Угорської Сторони адміністративні і фахові завдання, пов'язані з обміном викладачами здійснює Інститут імені Балашші.

b) Кандидатів для роботи викладачами у вищих навчальних закладах України, на підставі опублікованих конкурсних оголошень, пропонує Українській Стороні Інститут імені Балашші. Конкурс оголошується відповідно до внутрішніх правил Інституту імені Балашші, беручи до уваги фахові вимоги університету, що приймає. Університет, що приймає, за рік до 31 серпня до здійснення обміну надсилає Інституту імені Балашші запит стосовно фахових якостей нових лекторів. Інститут імені Балашші оголошує конкурс і надсилає затверджені конкурсні матеріали до 30 грудня Стороні, що приймає, яка до 28 лютого офіційно інформує Інститут імені Балашші щодо відібраних кандидатур.

c) Термін відрядження викладачів складає до 4 років.

d) Сторона, що приймає, забезпечує учасникам обмінів, передбачених статтею 7 Протоколу, оформлення необхідних документів, пов'язаних з працевлаштуванням викладачів, тобто надсилає запрошення, оформлює дозвіл на роботу і реєстрацію за місцем проживання та сплачує витрати пов'язані з оформленням документів.

3. Умови прийому кандидатів за денною формою навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" або "магістр" у вищих навчальних закладах (Стаття 17)

Сторони щорічно до 31 березня надсилатимуть одна одній списки кандидатів для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" з подальшим навчанням за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" із зазначенням спеціальності, а до 31 червня надсилатимуть такі документи:

a) анкета встановленого зразка;

b) копія документа про освіту та додаток до нього (перелік навчальних курсів та оцінок (балів)). Учні шкіл подають довідку про навчання у випускному класі з оцінками за перше півріччя;

c) копія документа про народження або іншого документа, який засвідчує українське або угорське походження;

d) копія сторінок закордонного паспорта.

Українська Сторона до 1 серпня інформуватиме Угорську Сторону щодо детальних умов прийому кандидатів на навчання та строків їх приїзду.

Оригінали документів разом з медичним сертифікатом про стан здоров'я, засвідченим офіційним органом охорони здоров'я держави Сторони, що направляє, і виданий не пізніше як за 2 місяці до в'їзду в країну навчання, сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції та 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм подаються громадянами Угорщини безпосередньо до вищого навчального закладу України.

II. Фінансові умови

Загальні фінансові умови

Сторона, що направляє, покриває всім учасникам обмінів транспортні витрати на проїзд до місця призначення і в зворотному напрямі.

Спеціальні фінансові умови

Сторони забезпечуватимуть учасникам обмінів згідно зі статтями 1 та 17 Протоколу безкоштовне навчання, виплату щомісячної стипендії, проживання у гуртожитку за таких же умов оплати, як і для громадян своєї країни.

Умови перебування учасників обмінів, що забезпечує Угорська Сторона зазначені на сайті www.scolarship.hu (статті 1, 2, 3, 4, 17).

Українська Сторона забезпечує викладачам (науковцям) із Угорщини (статті 2, 3) виплату заробітної плати у розмірі зарплати викладачів університету, безкоштовне житло в квартирі або будинку для гостей, відповідні умови для здійснення наукової діяльності, оформлення документів, необхідних для роботи викладача (науковця).

Умови обміну викладачами (лекторами) відповідно до статті 7

Викладачам (лекторам), запрошеним відповідно до статті 7 Протоколу, вищий навчальний заклад, що приймає на роботу, відповідно до Протоколу та укладеного договору забезпечує:

- виплату заробітної плати та оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства держави Сторони, що приймає;

- відповідні умови для здійснення викладацької роботи;

- викладачам та членам їх сімей на взаємній основі - безкоштовне житло в квартирі або будинку для гостей (за виключенням сплати за послуги телефонного зв'язку, телебачення та електроенергію).

Угорська Сторона забезпечить викладачам (лекторам) та членам їх сімей, направленим на роботу до України відповідно до статті 7 Протоколу, соціальне страхування (медичне та пенсійне) ідентичне тому, що надає Угорщина своїм громадянам.

Витрати, пов'язані з обміном викладачами для вивчення рідної мови представниками української та, відповідно, угорської національних меншин (стаття 13) на курсах підвищення кваліфікації та в таборах, а також з участю в роботі літніх мовних курсів (стаття 4), покриваються Стороною, що приймає, окрім транспортних витрат на проїзд до місця призначення і в зворотному напрямі.

Організаційно-фінансові умови прямого співробітництва між вищими повчальними закладами, згідно з преамбулою Протоколу, передбачатимуться відповідними договорами, укладеними між вищими навчальними закладами.

Витрати на обмін різними матеріалами (спеціальними публікаціями, аудіовізуальними записами тощо), відповідно до положень Протоколу, покриваються Стороною, яка замовляє такі матеріали.

____________

Опрос