Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о сотрудничестве между Верховным Судом Украины и Координатором проектов ОБСЕ в Украине

Страны - участницы
Меморандум от 24.07.2014

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
між Верховним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні

м. Київ, 24 липня 2014 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 24.07.2014
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 24.07.2014

Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк та 

Координатор проектів ОБСЄ в Україні посол Мадіна Джарбусинова,

які надалі спільно іменуються Сторонами, а кожен окремо - Сторона,

беручи до уваги Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо створення нової форми співробітництва 1999 року;

керуючись Рішенням Міністерської ради ОБСЄ N 7/08 "Подальше посилення верховенства права на просторі ОБСЄ" (MC.DEC/7/08, 5 грудня 2008);

посилаючись на документи ОБСЄ, схвалені у Відні в 1989 p., Копенгагені в 1990 p., Москві 1991 p., Будапешті 1994 р. та Стамбулі 1999 p.;

посилаючись також на інші відповідні документи Об'єднаних націй, якими підтверджується, серед іншого, необхідність всезагального дотримання та імплементації принципів верховенства права як на національному, так і на міжнародному рівнях, відданість міжнародному порядку, заснованому на верховенстві права та міжнародному праві;

беручи до уваги діяльність у сфері верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні, спрямовану на підтримку України в розбудові спроможностей у сфері верховенства права;

враховуючи важливу роль національних інституцій з прав людини у захисті прав людини і основоположних свобод та запобіганні їх порушенню, сприянні ефективній реалізації принципу верховенства права, просуванні загальновизнаних міжнародних стандартів у галузі прав людини;

визнаючи істотний внесок проектного співробітництва Координатора проектів ОБСЄ з державними органами України в розвиток демократичного суспільства, утвердження верховенства права, сприяння захисту прав людини та реалізації принципів ОБСЄ в різних сферах суспільного життя;

уклали Меморандум, яким визначаються принципи та напрями проектного співробітництва між Верховним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні.

1. Мета і предмет Меморандуму

1.1. Метою Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на просування міжнародних стандартів у галузі прав людини і основоположних свобод, верховенства права і демократичного розвитку, зміцнення інституційного потенціалу Верховного Суду України та його апарату.

1.2. Предметом Меморандуму є визначення спільного бачення Сторін стосовно принципів та напрямів досягнення мети Меморандуму, яка здійснюється у форматі проектного співробітництва відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо створення нової форми співробітництва 1999 року.

2. Напрями співпраці

2.1. Для досягнення мети Меморандуму відповідно до своїх мандатів та у межах наявних ресурсів Сторони співпрацюють за такими напрямами, перелік яких не є вичерпним:

2.1.1. Організація і проведення спільних заходів: зустрічей, семінарів, круглих столів, конференцій, навчальних програм, просвітницьких кампаній тощо.

2.1.2. Підтримка організаційно-технічного потенціалу Верховного Суду України.

2.1.3. Сприяння у вивченні міжнародного досвіду з питань, що становлять інтерес для Верховного Суду України, зокрема у сфері захисту справ і свободи людини.

2.1.4. Переклад іншими мовами, публікація та поширення інформації щодо діяльності Верховного Суду України серед широкої громадськості.

2.1.5. Організація тренінгів у галузі прав людини для суддів і працівників апарату Верховного Суду України, сприяння вивченню ними позитивного досвіду національних судових органів інших країн шляхом здійснення відповідних ознайомчих візитів.

2.1.6. Інші узгоджені напрями співробітництва.

3. Організація співпраці

3.1. Для досягнення мети Меморандуму Сторони розроблятимуть та реалізовуватимуть спільні проекти відповідно до своїх мандатів та в межах наявних ресурсів. Таке проектне співробітництво відбуватиметься згідно з положеннями Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо створення нової форми співробітництва 1999 року.

3.2. З метою реалізації проектного співробітництва Сторони:

3.2.1. Визначають контактних осіб для полегшення комунікації.

3.2.2. У разі необхідності проводять зустрічі для обговорення питань, пов'язаних із проектним співробітництвом між Сторонами.

3.2.3. Здійснюють за взаємним погодженням заходи, спрямовані на інформування громадськості про співпрацю Сторін у рамках Меморандуму.

3.2.4. Узгоджують і проводять інші спільні заходи в рамках Меморандуму.

4. Співробітництво з іншими структурами

Для досягнення мети Меморандуму Сторони можуть за взаємною згодою запрошувати до проектного співробітництва в рамках узгоджених напрямів інші установи й організації, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичних осіб, створювати з ними тимчасові робочі групи, інші дослідницькі й допоміжні структури.

5. Термін дії Меморандуму

5.1. Меморандум набуває чинності з дня його підписання.

5.2. Меморандум укладається терміном на один рік. Дія Меморандуму автоматично продовжується на наступний річний термін, якщо жодна зі Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію.

5.3. Сторони можуть припинити дію Меморандуму в будь-який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

6. Прикінцеві положення

6.1. Будь-які зміни чи доповнення до Меморандуму вносяться за письмовою згодою Сторін шляхом обміну відповідними листами, які стають невід'ємною частиною Меморандуму.

6.2. Жодне положення Меморандуму не може тлумачитися як таке, що встановлює юридично обов'язкові норми.

6.3. Жодне положення Меморандуму не впливає на привілеї та імунітети Координатора проектів ОБСЄ в Україні та/чи ОБСЄ як міжнародної організації, а також не обмежує незалежності діяльності Верховного Суду України.

6.4. Учинено в Києві 24 липня 2014 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами (по одному примірнику для кожної зі Сторін). Обидва тексти є автентичними, однак у разі виникнення розбіжностей надається перевага тексту англійською мовою.

 

Ярослав Романюк

Мадіна Джарбусинова

Голова Верховного Суду України

Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Опрос