Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Украиной и Европейским Союзом относительно статуса Консультативной миссии Европейского союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС в Украине)

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 17.11.2014
действует с 13.03.2015

УГОДА
між Україною та Європейським Союзом щодо статусу Консультативної місії Європейського союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС в Україні)

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 17.11.2014
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 04.02.2015*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 13.03.2015

УКРАЇНА (далі - Україна або Приймаюча держава),

з однієї сторони, і

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (далі - Європейський Союз),

з іншої сторони,

разом далі - Сторони,

ВРАХОВУЮЧИ:

- Лист Міністра закордонних справ України до Високого представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки від 11 липня 2014 року,

- Рішення Ради ЄС N 2014/486/CFSP від 22 липня 2014 року щодо Консультативної місії Європейського союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС в Україні),

- що ця Угода не буде торкатися прав і зобов'язань Сторін відповідно до міжнародних договорів та інших актів, що встановлюють міжнародні суди і трибунали, в тому числі Статуту Міжнародного кримінального суду,

ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:

СТАТТЯ 1
Сфера застосування та визначення

1. Ця Угода застосовується до Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС в Україні) та її персоналу.

2. Ця Угода застосовується тільки на території України.

3. Для цілей цієї Угоди:

(a) "КМЄС в Україні" або "Місія" означає Консультативну місію ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України, засновану Радою Європейського Союзу згідно з Рішенням 2014/486/CFSP, в тому числі її компоненти, відділи, штаб-квартири і персонал, розгорнуті на території Приймаючої держави і приписані до КМЄС в Україні;

(b) "Глава місії" означає Главу представництва КМЄС в Україні, призначеного Радою Європейського Союзу;

(c) "Європейський Союз (ЄС)" означає постійні органи ЄС та їхніх співробітників;

(d) "Персонал КМЄС в Україні" означає Главу місії, персонал Місії, прикомандирований державами - членами ЄС, Європейською службою зовнішньої діяльності (ЄСЗД), установами ЄС і держав, що не є членами ЄС, які запрошені ЄС взяти участь у КМЄС в Україні, міжнародних співробітників, які наймаються на контрактній основі КМЄС в Україні для підготовки, підтримки та реалізації Місії, а також персонал, відряджений Державою, що направляє, установою ЄС або ЄСЗД в рамках Місії. Це поняття не включає в себе комерційних підрядників або місцевий персонал;

(e) "Штаб-квартира" означає головний штаб КМЄС в Україні в Києві;

(f) "Держава, що направляє" означає будь-яку державу - члена ЄС або державу, що не є членом ЄС, яка направила персонал для участі у Місії;

(g) "Об'єкти" означає всі будівлі, приміщення, споруди та земельні ділянки, необхідні для ведення діяльності Місії, а також для розміщення персоналу Місії;

(h) "Місцевий персонал" означає осіб, які є громадянами України або іноземними громадянами, які мають посвідку на постійне проживання в Україні;

(i) "Офіційна кореспонденція" означає всю кореспонденцію, що відноситься до КМЄС в Україні та її функцій;

(j) "Транспортні засоби КМЄС в Україні" означає всі автомобілі та інші транспортні засоби, що належать, орендовані або зафрахтовані КМЄС в Україні;

(k) "Майно КМЄС в Україні" означає обладнання, в тому числі транспортні засоби, а також споживчі товари, необхідні для здійснення діяльності КМЄС в Україні.

СТАТТЯ 2
Загальні положення

1. КМЄС в Україні і персонал КМЄС в Україні повинні дотримуватись законів та правил Приймаючої держави та утримуватися від будь-яких дій або діяльності, несумісних з цілями КМЄС в Україні.

2. КМЄС в Україні є автономною у виконанні своїх функцій відповідно до положень цієї Угоди. Приймаюча держава повинна поважати єдність і міжнародний характер КМЄС в Україні.

3. Глава місії повинен регулярно інформувати Уряд Приймаючої держави щодо чисельності персоналу КМЄС в Україні, дислокованого на території Приймаючої держави.

СТАТТЯ 3
Ідентифікація

1. Список персоналу КМЄС в Україні, включаючи дати їх прибуття та від'їзду, має надаватися до Міністерства закордонних справ України (МЗС України) протягом усього часу діяльності Місії і, за потреби, поновлюватися. Персонал КМЄС в Україні матиме службові картки, які видаватимуться МЗС України і підтверджуватимуть статус персоналу КМЄС в Україні.

2. Транспортні засоби КМЄС в Україні можуть бути оснащені ідентифікаційним маркуванням КМЄС в Україні, зразок якого має бути наданий відповідним органам Приймаючої держави, а також номерними знаками, що передбачені для дипломатичних місій в Україні.

3. КМЄС в Україні має право використовувати прапор ЄС у своїй Штаб-квартирі і в інших місцях, окремо або разом з прапором Приймаючої держави, відповідно до рішення Глави місії. Національні прапори або емблеми складових національних контингентів КМЄС в Україні можуть відображатися на об'єктах, транспортних засобах КМЄС в Україні і уніформі Місії відповідно до рішення Глави місії.

СТАТТЯ 4
Перетин кордону та пересування територією України

1. Персонал КМЄС в Україні, майно КМЄС в Україні, транспортні засоби КМЄС в Україні повинні перетинати кордон Приймаючої держави через пункти пропуску через державний кордон для автомобільного, залізничного, повітряного, морського та річкового сполучення.

2. Приймаюча держава повинна сприяти в'їзду на територію і виїзду з території Приймаючої держави персоналу КМЄС в Україні та майна КМЄС в Україні, транспортних засобів КМЄС в Україні. Персонал КМЄС в Україні перетинає державний кордон України за дійсними паспортами. Під час в'їзду і виїзду з території Приймаючої держави персонал КМЄС в Україні, що має посвідчення учасника Місії або тимчасовий документ про участь в КМЄС в Україні, звільняється від митного догляду, візових та імміграційних правил, і інших форм імміграційного контролю на території Приймаючої держави.

3. Персонал КМЄС в Україні звільняється від дотримання правил Приймаючої держави, що регулюють реєстрацію і контроль іноземців, але не набуває жодного права на звернення щодо постійного місця проживання на території Приймаючої держави.

4. КМЄС може ввозити на митну територію Приймаючої держави або вивозити з митної території України товари, у тому числі транспортні засоби, призначені для офіційного користування в Україні, зі звільненням від митного догляду. Такі товари, у тому числі транспортні засоби, мають бути задекларовані у відповідності до митного законодавства Приймаючої держави, передбаченого для дипломатичних місій.

5. Персонал КМЄС в Україні може керувати транспортними засобами, суднами і експлуатувати літаки і будь-які інші засоби пересування на території Приймаючої держави, якщо вони мають дійсні національні чи міжнародні посвідчення водія, свідоцтва капітана судна або ліцензії пілотів, в разі потреби. Приймаюча держава приймає як дійсні, без стягування податків або зборів, посвідчення чи дозволи водія, що має персонал КМЄС в Україні.

6. КМЄС в Україні і персонал КМЄС в Україні разом з їхніми транспортними засобами і будь-якими іншими засобами пересування, обладнанням та витратними матеріалами мають право на вільне і необмежене пересування всією територією Приймаючої держави, включаючи її територіальне море і повітряний простір, із дотриманням законодавства України.

За необхідності, можуть бути укладені додаткові домовленості згідно з положеннями статті 18.

7. Для цілей Місії під час пересування у службових справах персонал КМЄС в Україні і місцевий персонал мають право користуватися дорогами загального користування, мостами, поромами, аеропортами і портами без сплати мит, зборів, податків чи інших зборів. КМЄС в Україні не звільняється від розумної плати за замовлені і отримані послуги згідно з умовами, які застосовуються до таких послуг, що надаються громадянам Приймаючої держави.

СТАТТЯ 5
Привілеї та імунітети КМЄС в Україні, які надаються Приймаючою державою

1. Об'єкти є недоторканними. Представники Приймаючої держави можуть заходити до них лише за згодою Глави місії.

2. Об'єкти, предмети їхньої обстановки та інше майно в них, а також їхні транспортні засоби користуються імунітетом від обшуку, реквізиції, арешту та виконавчих дій.

3. КМЄС в Україні, її власність та майно КМЄС в Україні, незалежно від їх розташування або належності, користуються імунітетом від усіх форм судових процесів.

4. Архіви і документи КМЄС в Україні завжди і всюди є недоторканними.

5. Офіційна кореспонденція є недоторканною.

6. КМЄС в Україні звільняється від усіх загальнодержавних та місцевих зборів і податків, а також зборів аналогічного характеру щодо придбаних та ввезених товарів, послуг та об'єктів, що використовуються КМЄС в Україні для цілей КМЄС в Україні. КМЄС в Україні не звільняється від сплати зборів і податків, які представляють собою оплату за надані послуги.

7. Приймаюча держава повинна дозволяти ввозити товари, необхідні для цілей КМЄС в Україні, і звільняти такі товари від усіх митних зборів, податків тощо, за винятком зборів за складські, транспортні та інші надані послуги.

СТАТТЯ 6
Привілеї та імунітети персоналу КМЄС в Україні, які надаються Приймаючою державою

1. Персонал КМЄС в Україні не підлягає будь-якій формі арешту або утримання під вартою.

2. Документи, кореспонденція і майно персоналу КМЄС в Україні є недоторканними, за винятком випадків виконавчих дій, які дозволяються згідно з пунктом 6.

3. Персонал КМЄС в Україні користується імунітетом від кримінальної юрисдикції Приймаючої держави за будь-яких обставин. Привілеї, надані персоналу КМЄС в Україні, та імунітет від кримінальної юрисдикції України не звільняють його від юрисдикції Держави, що направляє, або установ ЄС. Держава, що направляє, або відповідна установа ЄС, залежно від обставин, може відмовитися від імунітету персоналу КМЄС в Україні щодо кримінальної юрисдикції Приймаючої держави. Така відмова повинна завжди бути чітко висловленою.

4. Персонал КМЄС в Україні користується імунітетом від цивільної та адміністративної юрисдикції Приймаючої держави щодо усних та письмових висловлювань і щодо всіх дій, здійснених ним під час виконання своїх службових обов'язків. У разі ініціювання цивільного процесу щодо персоналу КМЄС в Україні у будь-якому суді Приймаючої держави Глава місії і компетентний орган Держави, що направляє, або установа ЄС негайно інформуються про це. До початку провадження у справі в суді Глава місії і компетентний орган Держави, що направляє, чи установа ЄС засвідчують у суді, чи була відповідна дія вчинена персоналом КМЄС в Україні під час виконання службових обов'язків. Якщо дія була вчинена під час виконання службових обов'язків, провадження не може бути відкрито і застосовуються положення статті 16. Якщо дія була вчинена не під час виконання службових обов'язків, судове провадження може бути продовжено. Засвідчення Главою місії і компетентним органом Держави, що направляє, або установою ЄС має обов'язкову силу у юрисдикції Приймаючої держави, яка не може оскаржити його. Відкриття провадження за ініціативою персоналу КМЄС в Україні позбавляє його права посилатися на імунітет від юрисдикції щодо будь-якого зустрічного позову, безпосередньо пов'язаного з основним позовом.

5. Персонал КМЄС в Україні не зобов'язаний давати показання в якості свідків.

6. Жодні виконавчі дії не можуть застосовуватись щодо персоналу КМЄС в Україні, за винятком випадків, коли проти нього відкрито цивільне провадження, не пов'язане з його службовими обов'язками. Майно персоналу КМЄС в Україні, яке згідно зі свідченнями Глави місії необхідне для виконання його службових обов'язків, не може бути заарештоване на виконання рішення, постанови або розпорядження суду. У цивільному провадженні персонал КМЄС в Україні не повинен піддаватись жодним обмеженням його особистої свободи або будь-яким іншим примусовим заходам.

7. Імунітет персоналу КМЄС в Україні від юрисдикції Приймаючої держави не звільняє його від юрисдикції відповідної Держави, що направляє.

8. Персонал КМЄС в Україні не підлягає дії положень щодо соціального захисту, які можуть діяти у Приймаючій державі стосовно наданих КМЄС в Україні послуг.

9. Персонал КМЄС в Україні звільняється від будь-якої форми оподаткування в Приймаючій державі зарплат і винагород, які виплачуються їм КМЄС в Україні або Державами, що направляють, а також з коштів, отриманих за межами Приймаючої держави.

10. Приймаюча держава, згідно з такими законами і правилами, які вона може прийняти, дозволяє ввозити товари для особистого користування персоналу КМЄС в Україні і звільняє від усіх митних зборів, податків і пов'язаних з цим платежів, за винятком зборів за складські, транспортні та аналогічні послуги щодо таких товарів. Приймаюча держава також дозволяє експортувати такі товари. Придбання товарів і послуг на внутрішньому ринку персоналом КМЄС в Україні звільняється від ПДВ і податків відповідно до законодавства Приймаючої держави.

11. Особистий багаж персоналу КМЄС в Україні звільняється від догляду, якщо немає серйозних підстав припускати, що він містить товари, які не призначені для особистого користування персоналу КМЄС в Україні, або товари, імпорт або експорт яких заборонений законом або які підпадають під карантинні правила Приймаючої держави. Догляд такого особистого багажу повинен проводитися тільки в присутності персоналу КМЄС в Україні або за присутності уповноваженого представника КМЄС в Україні.

СТАТТЯ 7
Місцевий персонал

Місцевий персонал користується привілеями та імунітетами тільки в тій мірі, яку допускає Приймаюча держава. Однак, Приймаюча держава застосовує свою юрисдикцію щодо місцевого персоналу таким чином, щоб не перешкоджати неналежним чином виконанню функцій КМЄС в Україні.

СТАТТЯ 8
Кримінальна юрисдикція

Компетентні органи Держави, що направляє, за умови проведення консультацій з компетентними органами України, можуть здійснювати кримінальну юрисдикцію та повноваження дисциплінарного характеру, надані їм відповідно до законодавства Держави, що направляє, по відношенню до персоналу КМЄС, який перебуває на території Приймаючої держави.

СТАТТЯ 9
Безпека

1. Приймаюча держава власними засобами зобов'язується забезпечувати безпеку персоналу КМЄС в Україні.

2. Для цілей пункту 1 Приймаюча держава вживає всіх необхідних заходів для захисту, охорони і безпеки КМЄС в Україні і персоналу КМЄС в Україні. Будь-які конкретні положення, запропоновані Приймаючою державою, мають бути погоджені з Главою місії до їх впровадження. Приймаюча держава дозволяє і підтримує будь-які дії, пов'язані з медичною евакуацією персоналу КМЄС в Україні.

У разі необхідності можуть бути укладені додаткові домовленості згідно з положеннями статті 18.

СТАТТЯ 10
Уніформа

1. Персонал КМЄС в Україні може носити національну уніформу або цивільний одяг з розпізнавальною ідентифікацією КМЄС в Україні.

2. Носіння уніформи регулюватиметься правилами, встановленими Главою місії.

СТАТТЯ 11
Співпраця та доступ до інформації

1. Приймаюча держава зобов'язується надавати всебічне сприяння та підтримку КМЄС в Україні та персоналу КМЄС в Україні. У разі необхідності застосовуватимуться процедури, передбачені Угодою між Україною та Європейським Союзом про процедури безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом, від 13 червня 2005 року.

У разі необхідності для цілей першого пункту можуть бути укладені додаткові домовленості згідно з положеннями статті 18.

2. Глава Місії та Приймаюча держава повинні регулярно консультуватися і приймати належні заходи для забезпечення тісної і взаємної співпраці на усіх відповідних рівнях. Приймаюча держава може призначити координатора для КМЄС в Україні.

СТАТТЯ 12
Підтримка та укладання договорів Приймаючою державою

1. Приймаюча держава допомагає, у разі необхідності, КМЄС в Україні в пошуках відповідних об'єктів.

2. Якщо необхідно і є в наявності, Приймаюча держава надає безкоштовно об'єкти, які знаходяться у її власності. КМЄС в Україні буде дозволено споруджувати, переробляти або іншим чином модифікувати об'єкти, як того вимагатимуть оперативні потреби. Приймаюча держава не вимагатиме будь-якої компенсації у зв'язку з спорудженнями, переробками або модифікаціями таких об'єктів.

Об'єкти, що належать приватним особам, якщо такі об'єкти необхідні для проведення адміністративної та оперативної діяльності КМЄС в Україні, мають надаватися шляхом укладання відповідних правочинів.

3. У межах своїх засобів та можливостей Приймаюча держава надаватиме допомогу у підготовці, створенні, здійсненні функцій, а також підтримці КМЄС в Україні, у тому числі спільне розміщення об'єктів та обладнання для експертів КМЄС в Україні.

У разі необхідності можуть бути укладені додаткові домовленості згідно з положеннями статті 18.

4. Допомога та підтримка Приймаючої держави для КМЄС в Україні надається, принаймні, на тих же умовах, що й допомога і підтримка, які вона надає своїм власним громадянам.

5. КМЄС в Україні має необхідну правоздатність відповідно до законодавства Приймаючої держави для того, щоб виконувати свою місію, зокрема з метою відкриття банківських рахунків і придбання або відчуження майна, а також бути стороною в судовому процесі.

6. Законодавство, яке застосовується до договорів, укладених КМЄС в Україні в Приймаючій державі, визначається відповідними положеннями цих договорів.

7. Договори, укладені КМЄС в Україні, можуть передбачати, що процедура врегулювання спорів, визначена в статті 15 (3) і (4), застосовується до спорів, які виникають у зв'язку із виконанням договору.

СТАТТЯ 13
Померлий персонал КМЄС в Україні

1. Глава Місії має право взяти на себе відповідальність і вживати належних заходів для репатріації будь-якого померлого члена персоналу КМЄС в Україні, а також його особистого майна, та вчиняти відповідні дії з цією метою відповідно до законодавства України.

2. Розтин будь-яких померлих членів персоналу КМЄС в Україні повинен проводитися лише за згодою відповідної держави і у присутності представника КМЄС в Україні та/або представника відповідної держави.

3. Приймаюча держава і КМЄС в Україні співпрацюватимуть в максимально можливій мірі з метою якнайшвидшої репатріації померлих членів персоналу КМЄС в Україні.

СТАТТЯ 14
Зв'язок

1. Відповідно до законодавства Приймаючої держави КМЄС в Україні може встановлювати і використовувати станції радіопередачі і прийому, а також супутникові системи. Вона також співпрацюватиме з компетентними органами Приймаючої держави з метою уникнення конфліктів під час використання відповідних частот.

2. КМЄС в Україні має право на необмежений радіозв'язок (у тому числі супутниковий, стільниковий та портативний радіозв'язок), телефонний, телеграфний, факсимільний та інший зв'язок, а також право на встановлення обладнання, необхідного для підтримки такого зв'язку всередині та між об'єктами КМЄС в Україні, в тому числі прокладку кабелів і наземних ліній, для потреб КМЄС в Україні відповідно до законодавства Приймаючої держави.

3. У межах своїх об'єктів КМЄС в Україні може вживати необхідних заходів для транспортування пошти на ім'я та від імені КМЄС в Україні та / або персоналу КМЄС в Україні.

СТАТТЯ 15
Претензії щодо смерті, травмування, пошкоджень і втрат

1. КМЄС в Україні, персонал КМЄС в Україні, ЄС та Держави, що направляють, не несуть відповідальності за будь-які пошкодження або втрати цивільного або державного майна, які пов'язані з оперативними потребами або спричинені діями, пов'язаними з цивільними заворушеннями або захистом КМЄС в Україні.

2. З метою досягнення мирного врегулювання претензії щодо пошкодження або втрати цивільного чи державного майна, які не охоплені пунктом 1, а також претензії щодо смерті або травмування осіб і претензії про пошкодження або втрату майна КМЄС в Україні повинні бути спрямовані до КМЄС в Україні через компетентні органи Приймаючої держави щодо претензій, поданих юридичною або фізичною особою Приймаючої держави, а також до компетентних органів Приймаючої держави щодо претензій, поданих КМЄС в Україні.

3. Якщо мирова угода не може бути укладена, претензії повинні бути представлені до Комісії з розгляду претензій, що складається на рівній основі з представників КМЄС в Україні та представників Приймаючої держави. Врегулювання претензій має бути досягнуто за взаємною згодою.

4. Якщо врегулювання не може бути досягнуто в рамках Комісії з розгляду претензій, суперечка вирішується дипломатичним шляхом між Приймаючою державою і представниками ЄС для претензій до 40000 Євро включно. Для претензій, що перевищують цю суму, суперечки передаються до арбітражного суду, рішення якого є обов'язковими.

5. Арбітражний суд, згаданий в пункті 4, складається з трьох арбітрів, призначених по одному Приймаючою державою та КМЄС в Україні, третій арбітр призначається спільно Приймаючою державою і КМЄС в Україні. Якщо одна зі Сторін не призначає арбітра протягом двох місяців або у разі неможливості досягненні згоди між Приймаючою державою і КМЄС в Україні щодо призначення третього арбітра, такий арбітр призначається Президентом Суду Європейського Союзу.

6. Між КМЄС в Україні та адміністративними органами Приймаючої держави укладається адміністративна домовленість з метою визначення положення про Комісію з розгляду претензій та арбітражний суд, порядку, який застосовується цими органами, та умов подання претензій.

СТАТТЯ 16
Взаємодія і спори

1. Усі питання, що виникають у зв'язку із застосуванням цієї Угоди, опрацьовуються спільно представниками КМЄС в Україні та компетентними органами Приймаючої держави.

2. За відсутності попереднього врегулювання, спори, що стосуються тлумачення або застосування цієї Угоди, вирішуються виключно дипломатичними засобами між Приймаючою державою і представниками ЄС.

СТАТТЯ 17
Інші положення

1. Уряд Приймаючої держави несе відповідальність за реалізацію і за дотримання відповідними місцевими органами влади України привілеїв, імунітетів і прав КМЄС в Україні і персоналу КМЄС в Україні, як це передбачено цією Угодою.

2. Ніщо в цій Угоді не призначено і не може тлумачитися як відступ від будь-яких прав, які можуть надаватись державі - члену ЄС або будь-якій іншій державі, що робить внесок у діяльність КМЄС в Україні, в рамках інших угод.

СТАТТЯ 18
Виконання домовленостей

З метою реалізації цієї Угоди між Главою місії та представниками органів виконавчої влади Приймаючої держави можуть укладатися окремі домовленості щодо оперативних, адміністративних та технічних питань.

СТАТТЯ 19
Набрання чинності та припинення дії

1. Ця Угода набирає чинності з дня отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про завершення Сторонами внутрішніх процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою, і залишається чинною до дати відбуття останніх членів персоналу КМЄС в Україні згідно з повідомленням КМЄС в Україні.

2. Ця Угода може бути змінена або припинена за письмовою згодою Сторін.

3. Припинення дії цієї Угоди не зачіпає прав і зобов'язань, що випливають з виконання цієї Угоди до такого припинення.

Вчинено у м. Брюсселі 17 листопада 2014 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

____________
* Ратифіковано Законом України від 04 лютого 2015 року N 142-VIII ("Офіційний вісник України", 2015 р., N 16, ст. 403)

 

ЗА УКРАЇНУ

ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Опрос