Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Администрацией Государственной пограничной службы Украины и Департаментом Пограничной полиции Министерства внутренних дел Республики Молдова об обмене статистической и аналитической информацией

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (СНГ) от 20.11.2014

ПРОТОКОЛ
між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Департаментом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова про обмін статистичною та аналітичною інформацією

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 20.11.2014
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 20.11.2014

Адміністрація Державної прикордонної служби України і Департамент Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова (далі - Сторони),

керуючись статтями 1, 2 Договору між Кабінетом Міністрів України, Урядом Республіки Молдова й Урядом Румунії про співробітництво у боротьбі зі злочинністю, підписаного 6 липня 1999 року в м. Київ (далі - Договір),

з метою координації заходів, що вживаються Державною прикордонною службою України та Департаментом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова на українсько-молдовському державному кордоні щодо запобігання незаконному переміщенню через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, а також вирішення інших питань, що належать до їх компетенції,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони здійснюють обмін статистичною та аналітичною інформацією про ситуацію на державному кордоні та прогнозами її розвитку, а також про основні результати службової діяльності Державної прикордонної служби України і Департаменту Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова згідно з Переліком відомостей, за якими здійснюється взаємний обмін інформацією, зазначеним у додатку до цього Протоколу.

Сторони можуть здійснювати обмін і іншою інформацією, що становить взаємний інтерес і сприяє досягненню цілей цього Протоколу.

Стаття 2

Обмін інформацією між Сторонами здійснюється відповідно до законодавства держав Сторін, а також міжнародних договорів, учасниками яких вони є.

У рамках цього Протоколу обмін інформацією з обмеженим доступом не здійснюється.

Сторони зобов'язуються не допускати розголошення відомостей та іншої інформації, отриманої в процесі співробітництва в рамках реалізації цього Протоколу, і не передавати їх третій стороні без письмової згоди Сторони, що надала інформацію.

Стаття 3

Обмін інформацією здійснюється між:

1. Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Департаментом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова:

щомісяця - до 20 числа місяця, наступного за відповідним періодом;

щокварталу - до 25 числа місяця, наступного за відповідним періодом.

Сторони обмінюються інформацією про ситуацію і результати службової діяльності по всіх ділянках кордонів держав Сторін.

2. Чернівецьким, Могилів-Подільським прикордонними загонами Державної прикордонної служби України та Регіональним управлінням "Nord" Прикордонної поліції Республіки Молдова; Котовським, Білгород-Дністровським прикордонними загонами Державної прикордонної служби України та Регіональним управлінням "Est" Прикордонної поліції Республіки Молдова; Білгород-Дністровським, Ізмаїльським прикордонними загонами Державної прикордонної служби України та Регіональним управлінням "Sud" Прикордонної поліції Республіки Молдова щомісяця - до 15 числа місяця, наступного за відповідним періодом.

3. Черговими службами Сторін з використанням діючих каналів зв'язку:

щодня - до 10.00 за погодженою формою;

при виникненні непередбачуваних ситуацій - негайно.

4. Старшими змін у пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон:

щодня - до 06.00 за минулу добу;

при виникненні непередбачуваних ситуацій - негайно.

Сторони у десятиденний термін після набрання чинності цим Протоколом обміняються контактними даними компетентних підрозділів, зазначених у пунктах 1, 2 і 3 цієї статті.

У разі зміни у даних зазначених підрозділів Сторони невідкладно повідомляють про це одна одну.

Стаття 4

Сторони, у разі необхідності, через компетентні органи України та Республіки Молдова, визначені статтею 3 Договору, можуть здійснювати обмін інформацією за окремими запитами у порядку, визначеному статтями 4, 5 Договору.

Стаття 5

З метою реалізації положень цього Протоколу і вирішення питань, що виникають у процесі співробітництва та взаємодії, Сторони проводять робочі зустрічі та консультації. Місце проведення зустрічей і перелік обговорюваних питань узгоджуються в робочому порядку.

Стаття 6

Обмін інформацією здійснюється у формі службового листування, в ході зустрічей представників Сторін, а також з використанням магнітних, оптичних носіїв інформації, електронної пошти, телефонного та факсимільного зв'язку.

Обмін інформацією між Сторонами в рамках цього Протоколу здійснюється російською мовою. За погодженням Сторін інформація може надаватися іншою мовою.

Стаття 7

Кожна Сторона самостійно покриває витрати, пов'язані з реалізацією положень цього Протоколу.

Стаття 8

Цей Протокол укладається на невизначений термін і набирає чинності з дати його підписання.

Одночасно з набранням чинності цим Протоколом припиняє дію Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Прикордонною службою Республіки Молдова про обмін інформацією, підписаний у м. Брюссель 21 листопада 2006 року.

За взаємною згодою Сторони можуть вносити зміни та доповнення до цього Протоколу, які оформлюються додатковим Протоколом, який є невід'ємною частиною цього Протоколу і набирає чинності з дати його підписання.

Кожна зі Сторін може припинити дію цього Протоколу шляхом надсилання дипломатичними каналами іншій Стороні письмового повідомлення про наміри припинити його дію. У цьому випадку він припиняє свою дію через 90 днів із дати отримання такого повідомлення.

Учинено у м. Кишинів "20" листопада 2014 року в двох примірниках, кожний українською, румунською і російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Протоколу за основу береться текст російською мовою.

 

За
Адміністрацію Державної
прикордонної служби України

За
Департамент Прикордонної поліції
Міністерства внутрішніх страв
Республіки Молдова

 

Перелік
відомостей, за якими здійснюється взаємний обмін інформацією

Сторони обмінюються інформацією:

I. Між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Департаментом Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова:

про ситуацію, що складається на державному кордоні України і Республіки Молдова, і прогноз її розвитку;

про зміни в тактиці дій правопорушників на кордоні держав Сторін, профілями ризиків щодо протиправної діяльності на кордоні держав Сторін;

про способи і характерні ознаки виявлених підроблених документів на право перетинання державного кордону, а також профілі ризиків, пов'язані з їх використанням;

про результати пропускних операцій (кількісні показники пропуску через державний кордон осіб і транспортних засобів);

про основні підсумки службової діяльності на державному кордоні;

інші відомості, що впливали або можуть впливати на ситуацію на кордоні та організацію його контролю (охорони).

II. Між Чернівецьким, Могилів-Подільським, Котовським, Білгород-Дністровським, Ізмаїльським прикордонними загонами Державної прикордонної служби України та Регіональними управліннями "Nord", "Est" і "Sud" Прикордонної поліції Республіки Молдова в межах ділянок відповідальності українсько-молдовського державного кордону:

про ситуацію, що складається на державному кордоні, і прогноз її розвитку;

про зміни в тактиці дій правопорушників;

про результати пропускних операцій (кількісні показники пропуску через державний кордон осіб і транспортних засобів);

про основні підсумки службової діяльності;

про способи і характерні ознаки виявлених підроблених документів на право перетинання державного кордону, а також профілі ризиків, пов'язані з їх використанням;

інші відомості, що впливали або можуть впливати на ситуацію на кордоні та організацію його контролю (охорони).

III. Між черговими службами Адміністрації Державної прикордонної служби України і Департаменту Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова:

про загострення ситуації на державному кордоні та в пунктах пропуску через державний кордон;

про проведення на ділянці українсько-молдовського державного кордону спеціальних дій з пошуку та затримання правопорушників, які потребують узгоджених дій, сил і засобів;

про осіб, які розшукуються і можуть зникнути на території суміжної держави, а також їх затримання;

про факти незаконного перетинання (спроби перетинання) державного кордону;

про факти та обставини припинення незаконного переміщення через державний кордон зброї, боєприпасів, вибухових речовин, наркотичних речовин та їх прекурсорів, радіоактивних речовин та інших товарів;

про факти застосування зброї на державному кордоні та їх наслідки;

про конфліктні ситуації у пунктах пропуску через державний кордон;

про факти та обставини виявлення схованок після проходження прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон;

про різке збільшення пасажиро-транспортного потоку, скупчення транспорту, призупинення або обмеження руху через пункти пропуску, а також про зміни в правилах перетинання державного кордону;

про зміни екологічного, епідеміологічного та епізоотичного характеру в прикордонних районах на державному кордоні;

про виникнення пожеж, інші стихійні лиха і надзвичайні події на українсько-молдовському державному кордоні, а також про загрози їх розповсюдження на суміжну територію;

інші відомості, які можуть впливати на обстановку на кордоні та організацію його контролю (охорони).

IV. Між старшими змін у пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон:

про кількість осіб і транспортних засобів, пропущених через державний кордон;

про спроби незаконного переміщення зброї, боєприпасів, вибухових речовин, наркотичних речовин та їх прекурсорів, радіоактивних речовин та інших товарів через державний кордон;

про осіб, яким відмовлено у пропуску через державний кордон та потенційно здатних незаконно його перетнути поза (в обхід) пунктами пропуску через державний кордон;

про видворення, прийом-передачу осіб через державний кордон;

про виникнення черг автотранспорту перед пунктами пропуску через державний кордон;

про зміни графіка руху поїздів через пункти пропуску та їх причини;

про скупчення транспортних засобів між пунктами пропуску через державний кордон.

____________

Опрос