Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины и Норвежским агентством радиационной защиты о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 18.11.2014
редакция действует с 23.10.2018

УГОДА
між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Норвезьким агентством радіаційного захисту про співробітництво в сфері ядерної та радіаційної безпеки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 18.11.2014
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 18.11.2014

Із змінами і доповненнями, внесеними
Протоколом
 від 23 жовтня 2018 року

Державна інспекція ядерного регулювання України (SNRIU) та Норвезьке агентство радіаційного захисту (NRPA), далі - Сторони,

керуючись Угодою між Урядом України та Урядом Королівства Норвегія про оперативне сповіщення, про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки від 28.09.94, Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про співробітництво у сфері ядерної і радіаційної безпеки, зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему від 30.11.2012, а також Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про технічне та фінансове співробітництво від 18.10.2016;

(абзац другий преамбули
 у редакції Протоколу від 23.10.2018 р.)

беручи до уваги, що Україна та Королівство Норвегія є Сторонами міжнародних угод та конвенцій в сфері ядерної безпеки та радіаційного захисту;

бажаючи встановити тісне та довготривале співробітництво в сфері регулювання безпеки використання ядерної енергії, радіоактивних матеріалів і джерел іонізуючого випромінювання з метою мінімізації наслідків впливу радіації на здоров'я людини і навколишнє середовище при поводженні з радіоактивними матеріалами;

домовились про таке:

Стаття 1. Сфера застосування

Сторони здійснюють обмін технічною інформацією та співробітництво в сфері ядерної та радіаційної безпеки та захищеності, відповідно до чинного законодавства держав.

Стаття 2. Сфери співробітництва

Співробітництво в рамках цієї Угоди спрямоване на регулюючу діяльність SNRIU та NRPA в сфері ядерної та радіаційної безпеки та захищеності. Сфери, які представляють інтерес для співробітництва включають, але не обмежуються наступними напрямками:

1. Безпека ядерних установок;

2. Поводження з радіоактивними відходами, включаючи захоронення;

3. Безпека та захищеність джерел іонізуючого випромінювання;

4. Аварійна готовність та реагування;

5. Реабілітація покинутих майданчиків, включаючи урановидобувні та уранопереробні підприємства;

6. Радіаційний захист;

7. Транспортування радіоактивних матеріалів;

8. Поводження з радіоактивними матеріалами, що містять радіонукліди природного походження;

9. Медичне опромінення;

10. Фізичний захист.

Стаття 3. Координація

1. В рамках цієї Угоди, Сторони несуть відповідальність за координацію виконання робіт і обмін інформацією на рівних засадах.

2. В цілях реалізації цієї Угоди, Сторони проводитимуть щорічні зустрічі для обговорення стратегії, прогресу та подальших шляхів співпраці в рамках програми співробітництва.

3. Для досягнення цілей співробітництва, Сторони погоджуються координувати зусилля з іншими причетними державними органами та організаціями, у країнах.

Стаття 4. Співробітництво

1. Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюється відповідно до міжнародних зобов'язань, національного законодавства і правил держав Сторін.

2. Співробітництво в рамках цієї Угоди може включати:

i) спільні проекти по вдосконаленню регулюючих функцій із здійсненням нагляду в сфері ядерної та радіаційного безпеки та захищеності;

ii) передача обладнання, програмного забезпечення, проведення оцінок, методологій Та матеріалів для ефективної реалізації проектів;

iii) спільна участь експертів в технічних експертизах та інспекціях;

iv) обмін науковою та технічною документацією;

v) організація симпозіумів, конференцій, зустрічей та семінарів з обміну досвідом та знаннями;

vi) проведення спільних навчань та тренінгів;

vii) інші форми співробітництва за погодженням Сторін.

Стаття 5. Обмін інформацією

1. Обмін інформацією в рамках цієї Угоди здійснюється відповідно до чинного національного законодавства країн та двосторонніх угод укладених між Україною та Королівством Норвегія.

2. Обмін інформацією та результати співробітництва можуть бути опубліковані та передані третій стороні за взаємною згодою Сторін.

Стаття 6. Вирішення спорів

Будь які спірні питання між Сторонами щодо тлумачення чи реалізації цієї Угоди вирішуватимуться за взаємною згодою Сторін.

Стаття 7. Набрання чинності та строк дії

1. Ця Угода набирає чинності з дати її підписання Сторонами.

2. Ця Угода укладається строком на п'ять років з можливістю її автоматичної пролонгації на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить дипломатичними каналами іншу Сторону, не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового періоду, про свій намір припинити дію цієї Угоди.

3. Дія цієї Угоди може бути припинена кожною із Сторін шляхом письмового повідомлення дипломатичними каналами. У такому разі Угода втрачає чинність через три місяці з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про свій намір припинити дію цієї Угоди.

4. Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання Сторонами проектів та програм, узгоджених відповідно до положень цієї Угоди та не завершених на момент припинення дії цієї Угоди.

5. До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситися зміни і доповнення, що оформляються відповідними протоколами, які становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

Учинено в м. Києві 18 листопада 2014 року в двох примірниках, кожний українською та норвезькою мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

 

За Державну інспекцію ядерного
регулювання України

За Норвезьке агентство
радіаційного захисту

Сергій Божко

Оле Харбітц

Голова

Генеральний директор

Опрос