Идет загрузка документа (330 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны (продолжение)

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 27.06.2014
редакция действует с 08.07.2019

Продовження Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

(Додаток XXV до Глави 15 "Кодекс поведінки членів арбітражної групи і посередників" див. окремо в базі)

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням N 1/2018 Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва
 від 21 листопада 2018 року
,
рішенням N 1/2019 Ради асоціації між Україною та ЄС
 від 8 липня 2019 року

ДОДАТОК XXVI
ДО ГЛАВИ 1 "СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЯДЕРНУ ЕНЕРГЕТИКУ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

1. Україна та ЄС встановлюють "Механізм раннього попередження" з метою закріплення практичних заходів, спрямованих на попередження та швидке реагування на надзвичайні ситуації чи загрозу надзвичайної ситуації. Це передбачає ранню оцінку потенційних ризиків та проблем, пов'язаних з попитом та пропозицією на природний газ, нафту чи електричну енергію та попередження і швидку реакцію у випадку надзвичайної ситуації чи загрози надзвичайної ситуації.

2. Для цілей цього Додатка надзвичайна ситуація - це ситуація, яка спричиняє значний збій / фізичну зупинку у постачанні природного газу, нафти чи електроенергії між Україною та Європейським Союзом.

3. Для цілей цього Додатка координаторами є Міністерство енергетики України та Член Європейської Комісії, відповідальний за енергетику.

4. Рання оцінка потенційних ризиків і проблем, пов'язаних з попитом та постачанням енергетичних товарів і продуктів, буде здійснюватися спільно двома Сторонами, зокрема у рамках Меморандуму про взаєморозуміння з питань співробітництва у галузі енергетики між Україною та Європейським Союзом від 1 грудня 2005 року, та про неї необхідно на постійній основі повідомляти координаторам.

5. У разі виникнення у однієї із Сторін цієї Угоди усвідомлення надзвичайної ситуації або ситуації, яка у розумінні цієї Сторони може призвести до надзвичайної ситуації, така Сторона має невідкладно інформувати про це іншу Сторону.

6. За обставин, викладених у пункті 5 цього Додатка, координатори повідомлять один одного у найкоротший строк щодо необхідності ініціювати Механізм раннього попередження. Повідомлення міститиме, inter alia, інформацію про визначених осіб, які уповноважені координаторами підтримувати постійний контакт один з одним.

7. У разі повідомлення згідно з пунктом 6 цього Додатка кожна Сторона надасть іншій Стороні свою оцінку. Така оцінка міститиме визначення часових рамок, в межах яких загрозу надзвичайної ситуації або надзвичайну ситуацію може бути ліквідовано. Обидві Сторони повинні оперативно реагувати на оцінку, надану іншою Стороною, та доповнювати її доступною додатковою інформацією.

8. Якщо одна із Сторін не в змозі адекватно оцінити або відреагувати на оцінку іншої Сторони щодо ситуації або передбачуваних часових рамок, у межах яких загрозу надзвичайної ситуації або надзвичайну ситуацію може бути ліквідовано, відповідний координатор може звернутися з пропозицією провести консультації, які повинні початися у період часу, що не перевищує 3 днів з дати відправки повідомлення, передбаченого в пункті 6 цього Додатка. Такі консультації проводяться через Групу експертів, що складається з представників, уповноважених координаторами. Консультації спрямовані на:

- розробку загальної оцінки ситуації і можливого подальшого розвитку подій;

- розробку рекомендацій щодо ліквідації загрози надзвичайної ситуації або подолання надзвичайної ситуації;

- розробку рекомендацій за спільним планом дій Сторін з метою зведення до мінімуму впливу надзвичайної ситуації та, якщо можливо, подолання надзвичайної ситуації, включаючи можливість заснування Спеціальної групи моніторингу.

9. Консультації, спільні оцінки та запропоновані рекомендації повинні базуватися на принципах прозорості, недискримінаційності та пропорційності.

10. Координатори в межах своєї компетенції будуть працювати для усунення загрози надзвичайної ситуації або подолання надзвичайної ситуації з урахуванням рекомендацій, що були розроблені під час консультацій.

11. Група експертів, зазначена у пункті 8 надасть координаторам звіт про свою діяльність відразу після впровадження будь-якого узгодженого плану дій.

12. У випадку виникнення надзвичайної ситуації координатори можуть створити Спеціальну групу моніторингу для вивчення поточних обставин і розвитку подій та об'єктивної їх фіксації. До складу Групи входитимуть:

- представники обох Сторін;

- представники енергетичних компаній Сторін;

- представники міжнародних енергетичних організацій, запропоновані та спільно затверджені Сторонами;

- незалежні експерти, запропоновані та спільно затверджені Сторонами.

13. Спеціальна група моніторингу повинна невідкладно розпочати свою роботу і повинна функціонувати, у разі необхідності, до повного вирішення надзвичайної ситуації. Рішення про припинення роботи Спеціальної групи моніторингу приймається спільно координаторами.

14. Починаючи з дати виявлення обставин, визначених у пункті 5, і до завершення процедури для застосування Механізму раннього попередження, а також до усунення загрози надзвичайної ситуації або вирішення надзвичайної ситуації, Сторони робитимуть усе від них залежне для мінімізації негативних наслідків для іншої Сторони. Обидві Сторони співпрацюватимуть з метою досягнення термінового вирішення питання у дусі прозорості. Сторони будуть утримуватися від будь-яких дій, які не стосуються поточної надзвичайної ситуації, що можуть створити або поглибити негативні наслідки для постачання природного газу, нафти або електроенергії між Україною та Європейським Союзом.

15. Кожна Сторона незалежно несе витрати, пов'язані з діями у рамках цієї статті.

16. Сторони дотримуватимуться конфіденційності усієї інформації, якою вони обмінюються, що була визначена як конфіденційна. Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів для захисту конфіденційної інформації на основі відповідних юридичних та нормативних актів України або Європейського Союзу та / або його держав-членів, а також відповідно до прийнятних міжнародних угод і конвенцій.

17. Сторони можуть запросити, за взаємною згодою, представників третьої сторони для участі у консультаціях та моніторингу, про які йдеться у пунктах 8 та 12.

18. Сторони можуть погодитися адаптувати положення цього Додатка з погляду на утворення механізму раннього попередження між ними та іншими сторонами.

19. Порушення цього механізму не може слугувати основою для процедур вирішення спорів в рамках цієї Угоди. Більше того, Сторона не повинна посилатися або надавати як доказ в таких процедурах вирішення спорів:

- позиції або пропозиції, зроблені іншою Стороною в ході процедури, або

- той факт, що інша Сторона заявила про свою готовність прийняти рішення щодо надзвичайної ситуації, що є предметом цього механізму.

 

Додаток XXVII до Глави 1
Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику

Додаток XXVII-A
МОНІТОРИНГ НАБЛИЖЕННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

З метою посилення моніторингу наближення внутрішнього законодавства України до acquis ЄС у сфері енергетики та досягнення у довгостроковій перспективі модернізації енергетичного сектора України Сторони застосовують такі додаткові заходи відповідно до статті 475(2) Угоди. Зазначені заходи не впливають на права та обов'язки Сторін, що випливають з їхнього членства у Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства.

Ефективна імплементація acquis ЄС

1. Європейська Комісія негайно інформує Україну про будь-які пропозиції Європейської Комісії щодо ухвалення або внесення змін до будь-яких актів ЄС, що змінюють acquis ЄС, включене до цього додатка.

2. Україна забезпечує ефективну імплементацію наближених національних актів та вживає будь-яких заходів, необхідних для відображення змін у праві Союзу у своєму національному законодавстві, що регулює енергетичний сектор, відповідно до переліку у додатку XXVII-B. Зокрема, будь-який акт, що відповідає:

a. будь-якому регламенту або рішенню ЄС, необхідно зробити частиною внутрішнього правового режиму України;

b. будь-якій директиві ЄС, передбачає право органів влади України на власний вибір визначати форму і метод імплементації;

c. будь-якому регламенту Комісії, що стосується мережевого кодексу в електроенергетичному або газовому секторі, необхідно зробити частиною внутрішнього правового режиму України без внесення змін до структури та тексту Регламенту, не враховуючи перекладу, окрім якщо сама Європейська Комісія визначає необхідність внесення таких змін.

3. Україна утримається від будь-яких дій, що негативно впливають на завдання або результати наближення свого національного законодавства до acquis ЄС в енергетичному секторі відповідно до переліку у додатку XXVII-B.

4. Україна скасовує положення свого національного законодавства або припиняє внутрішні практики, що є несумісними з правом Союзу або з її національним законодавством, наближеним до права Союзу в енергетичному секторі відповідно до переліку у додатку XXVII-B.

Консультації

5. Україна проводить консультації з Європейською Комісією щодо сумісності з положеннями acquis ЄС будь-якої законодавчої пропозиції у сферах, що мають бути наближені до законодавчих актів ЄС, перелічених у додатку XXVII-B, до набрання чинності такої пропозиції. Обов'язок проводити консультації стосується пропозицій про внесення змін до вже наближеного національного законодавчого акту, незалежно від юридичної форми такої пропозиції.

6. Уряд України може проводити консультації з Європейською Комісією щодо сумісності з положеннями acquis ЄС будь-якої пропозиції щодо акту, що імплементує законодавство в енергетичному секторі, який було наближено або має бути наближений до acquis ЄС, включеного до переліку в додатку XXVII-B. Якщо Уряд України вирішить провести консультації з Європейською Комісією щодо такого акту, застосовують пункт 7.

7. Україна утримується від введення в дію актів, поданих на проведення консультацій, зазначених у пункті 5 та 6, до того, як Європейська Комісія завершила оцінювання сумісності законопроекту з відповідними положеннями acquis ЄС та у випадку, якщо Європейська Комісія дійшла висновку, що законопроект є несумісним із зазначеними положеннями acquis ЄС.

8. Оцінювання сумісності Європейською комісією може включати рекомендації щодо законопроекту або його частин, які Європейська Комісія вважає несумісними з acquis ЄС. Для проведення оцінювання Європейська Комісія може, на власний розсуд, проводити консультації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства або організовувати експертні місії. Оцінювання сумісності необхідно завершити протягом 3 місяців з дати надходження англомовної версії законопроекту або протягом довшого строку, що може бути погоджений Європейською Комісією та Україною. У разі відсутності реакції Європейської Комісії протягом вказаного строку Україна може вводити законопроект в дію. Відсутність реакції протягом вказаного строку не означає, що Європейська Комісія вважає законопроект сумісним з acquis ЄС.

9. Україна доводить до відома Європейської Комісії остаточну версію кожного акту у тих сферах, що мають бути наближені до acquis ЄС відповідно до переліку у додатку XXVII-B або які вносять зміни в наближене національне законодавство у вказаних сферах.

10. Уряд України може подавати до Європейської Комісії будь-який інший акт або пропозицію з енергетичних питань, охоплених цією Угодою для того, щоб зробити запит на висновок, що матиме незобов'язальний характер, щодо сумісності такого акту із положеннями acquis ЄС відповідно до переліку у додатку XXVII-B.

11. Сторони обмінюються інформацією у порядку, встановленому цим додатком, через секретарів Ради асоціації.

Звітування перед Радою асоціації

12. Європейська Комісія інформує Раду асоціації, напередодні її щорічного засідання, про всі висновки, із запитом про отримання яких зверталася Україна та які були надані Україні відповідно до цього додатка, щодо відповідності національних актів України положенням acquis ЄС.

13. Україна письмово звітує перед Радою асоціації, за три місяці до її щорічного засідання, про результати, досягнуті у сфері імплементації реформи енергетичного сектора на основі положень acquis ЄС відповідно до переліку у додатку XXVII-B. У такому звіті необхідно детально розглянути, у який спосіб Україна врахувала висновки та рекомендації, надані Європейською Комісією, у своїх ухвалених актах, а також надати інформацію про ефективне застосування ухвалених законів.

14. Результати заходів з моніторингу подають на обговорення у всі відповідні органи, створені за цією Угодою, у тому числі для цілей рекомендацій, зазначених у статті 475(4) Угоди.

Додаток XXVII-B
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ЩОДО НАБЛИЖЕННЯ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до наведеного нижче законодавства ЄС у визначені терміни.

1. Положення acquis ЄС, які Україна зобов'язалася імплементувати в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Погоджені у ньому строки застосовуються до цього додатка.

Електроенергія

Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року щодо спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії та про скасування Директиви 2003/54/ЄС

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 714/2009 від 13 липня 2009 року про умови доступу до мережі для транскордонних перетоків електроенергії та про скасування Регламенту (ЄС) N 1228/2003

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року про доброчесність та прозорість на гуртовому ринку електроенергії

Директива Європейського Парламенту і Ради 2005/89/ЄС від 18 січня 2006 року щодо заходів забезпечення надійності постачання електроенергії та інвестування в інфраструктуру

Регламент Комісії (ЄС) N 838/2010 від 23 вересня 2010 року про настанови, що стосуються механізму компенсації операторам систем транскордонних передач електроенергії та спільного нормативного підходу до плати за передачу електроенергії

Регламент Комісії (ЄС) N 543/2013 від 14 червня 2013 року про надання та оприлюднення даних на ринках електроенергії та про внесення змін і доповнень до додатка I до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 714/2009

Регламент Комісії (ЄС) N 2016/1388 від 17 серпня 2016 року про встановлення мережевого кодексу приєднання електроустановок до мереж

Регламент Комісії (ЄС) N 2016/631 від 14 квітня 2016 року про встановлення мережевого кодексу вимог до приєднання генераторів до мережі

Регламент Комісії (ЄС) N 2016/1447 від 26 серпня 2016 року про встановлення мережевого кодексу вимог до приєднання до мережі систем постійного струму високої напруги і приєднаних на постійному струмі модулів енергоцентру

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 2016/1952 від 26 жовтня 2016 року про європейську статистику цін на природний газ та електроенергію та про скасування Директиви 2008/92/ЄС

Газ

Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/73/ЄС від 13 липня 2009 року щодо спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 715/2009 від 13 липня 2009 року про умови доступу до мереж транспортування природного газу та про скасування Регламенту (ЄС) N 1775/2005

Директива Ради 2004/67/ЄС від 26 квітня 2004 року щодо заходів із забезпечення надійності постачання природного газу

Регламент Комісії (ЄС) N 2015/703 від 30 квітня 2015 року про встановлення мережевого кодексу правил інтероперабельності та обміну даними

Регламент Комісії (ЄС) N 2017/459 від 16 березня 2017 року про встановлення мережевого кодексу механізмів розподілу потужності в газотранспортних системах та про скасування Регламенту (ЄС) N 984/2013

Регламент Комісії (ЄС) N 2017/460 від 16 березня 2017 року про встановлення мережевого кодексу гармонізованих структур тарифу на транспортування газу

Відновлювані джерела енергії

Директива 2009/28/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 23 квітня 2009 року про заохочення використання енергії з відновлюваних джерел та внесення змін і доповнень та наступне скасування Директив 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС

Нафта

Директива Ради 2009/119/ЄС від 14 вересня 2009 року про зобов'язання держав-членів підтримувати мінімальні запаси сирої нафти та/або нафтопродуктів

Енергетична інфраструктура

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 347/2013 від 17 квітня 2013 року про настанови для транс-європейської енергетичної інфраструктури і скасування рішення N 1364/2006/ЄС та внесення змін і доповнень до Регламентів (ЄС) N 713/2009, (ЄС) N 714/2009 та (ЄС) N 715/2009

Енергоефективність

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 року про енергоефективність, внесення змін і доповнень до Директив 2009/125/ЄС і 2010/30/ЄС та про скасування Директив 2004/8/ЄС та 2006/32/ЄС

Директива Європейського Парламенту і Ради 2010/31/ЄС від 19 травня 2010 року про енергетичні характеристики будівель

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 2017/1369 від 4 липня 2017 року про встановлення рамок для енергетичного маркування та про скасування Директиви 2010/30/ЄС

Імплементаційні регламенти:

- Делегований регламент Комісії (ЄС) N 518/2014 від 5 березня 2014 року про внесення змін і доповнень до делегованих регламентів Комісії (ЄС) N 1059/2010, (ЄС) N 1060/2010, (ЄС) N 1061/2010, (ЄС) N 1062/2010, (ЄС) N 626/2011, (ЄС) N 392/2012, (ЄС) N 874/2012, (ЄС) N 665/2013, (ЄС) N 811/2013 та (ЄС) N 812/2013 стосовно маркування в Інтернеті пов'язаних з енергоспоживанням продуктів;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) N 2017/254 від 30 листопада 2016 року про внесення змін і доповнень до делегованих регламентів Комісії (ЄС) N 1059/2010, (ЄС) N 1060/2010, (ЄС) N 1061/2010, (ЄС) N 1062/2010, (ЄС) N 626/2011, (ЄС) N 392/2012, (ЄС) N 874/2012, (ЄС) N 665/2013, (ЄС) N 811/2013, (ЄС) N 812/2013, (ЄС) N 65/2014, (ЄС) N 1254/2014, (ЄС) 2015/1094, (ЄС) 2015/1186 та (ЄС) 2015/1187 стосовно використання допустимих відхилень у процедурах верифікації;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) N 1060/2010 від 28 вересня 2010 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування побутових холодильних приладів;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) N 65/2014 від 1 жовтня 2013 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) N 626/2011 від 4 травня 2011 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування кондиціонерів повітря;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) N 874/2012 від 12 липня 2012 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування електричних ламп та світильників;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) N 1059/2010 від 28 вересня 2010 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування побутових посудомийних машин;

- Директива Комісії 96/60/ЄС від 19 вересня 1996 року на імплементацію Директиви Ради 92/75/ЄЕС щодо енергетичного маркування побутових прально-сушильних машин;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) N 392/2012 від 1 березня 2012 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) N 1061/2010 від 28 вересня 2010 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування побутових пральних машин;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) N 665/2013 від 3 травня 2013 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування пилососів;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) N 812/2013 від 18 лютого 2013 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування водонагрівачів, баків для зберігання гарячої води та комплектів з водонагрівача і сонячної установки;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) N 811/2013 від 18 лютого 2013 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування обігрівачів приміщень, комбінованих обігрівачів, комплектів з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установки та комплектів з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) N 1062/2010 від 28 вересня 2010 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування телевізорів; Делегований регламент Комісії (ЄС) N 1254/2014 від 11 липня 2014 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) N 2015/1094 від 5 травня 2015 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування професійних холодильних шаф для зберігання;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) N 2015/1186 від 24 квітня 2015 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування обігрівачів приміщень;

- Делегований регламент Комісії (ЄС) N 2015/1187 від 27 квітня 2015 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС стосовно енергетичного маркування твердопаливних котлів, комплектів з твердопаливного котла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури і сонячних установок;

2. Acquis ЄС, що повинно бути імплементоване Україною, яке виходить за межі зобов'язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства

Газ

Регламент Комісії (ЄС) N 312/2014 від 26 березня 2014 року про Мережевий кодекс балансування газу в газотранспортних системах

Графік: положення Регламенту необхідно імплементувати до 31 грудня 2019 року.

Пошуки та розвідування вуглеводнів

Директива 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволів на пошуки, розвідування і видобування вуглеводнів.

Графік: положення Регламенту необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою, з урахуванням Статей (12 та 13) положень про питання, пов'язані з торгівлею енергоносіями, охоплених Главою 11 ("Питання, пов'язані з торгівлею енергоносіями") Розділу IV ("Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею").

Енергоефективність - енергетичні характеристики будівель

Делегований регламент Комісії (ЄС) N 244/2012 від 16 січня 2012 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/31/ЄС про енергетичну ефективність будівель шляхом встановлення порівняльних методологічних рамок для обчислення оптимальних за витратами рівнів мінімальних вимог до енергетичних характеристик будівель та елементів будівель

Графік: положення Регламенту необхідно імплементувати до 30 червня 2019 року.

Енергоефективність - екодизайн

Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС від 21 жовтня 2009 року про рамки для встановлення вимог до екодизайну для пов'язаних з енергоспоживанням продуктів

Графік: Положення Директиви 2009/125/ЄС необхідно імплементувати протягом 3 років з моменту набуття чинності цією Угодою.

Імплементаційні регламенти:

- Регламент Комісії (ЄС) N 2016/2282 від 30 листопада 2016 року про внесення змін і доповнень до регламентів (ЄС) N 1275/2008, (ЄС) N 107/2009, (ЄС) N 278/2009, (ЄС) N 640/2009, (ЄС) N 641/2009, (ЄС) N 642/2009, (ЄС) N 643/2009, (ЄС) N 1015/2010, (ЄС) N 1016/2010, (ЄС) N 327/2011, (ЄС) N 206/2012, (ЄС) N 547/2012, (ЄС) N 932/2012, (ЄС) N 617/2013, (ЄС) N 666/2013, (ЄС) N 813/2013, (ЄС) N 814/2013, (ЄС) N 66/2014, (ЄС) N 548/2014, (ЄС) N 1253/2014, (ЄС) 2015/1095, (ЄС) 2015/1185, (ЄС) 2015/1188, (ЄС) 2015/1189 та (ЄС) 2016/2281 стосовно використання допустимих відхилень у процедурах верифікації

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 2016/2281 від 30 листопада 2016 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС про рамки для встановлення вимог до екодизайну для пов'язаних з енергоспоживанням продуктів, стосовно вимог до екодизайну для повітронагрівачів, охолоджувачів, високотемпературних холодильних установок та вентиляторних теплообмінників

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 2015/1189 від 28 квітня 2015 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для твердопаливних котлів

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 2015/1188 від 28 квітня 2015 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 2015/1185 від 24 квітня 2015 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для твердопаливних обігрівачів приміщень

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) 2015/1095 від 5 травня 2015 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для професійних холодильних шаф для зберігання, камер інтенсивного охолоджування та шокового заморожування, конденсаційних агрегатів і холодильних установок

- Регламент Комісії (ЄС) N 1253/2014 від 7 липня 2014 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для вентиляційних установок

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 548/2014 від 21 травня 2014 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для малих, середніх і великих силових трансформаторів

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 66/2014 від 14 січня 2014 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для побутових духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 813/2013 від 2 серпня 2013 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 814/2013 від 2 серпня 2013 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для водонагрівачів та баків для зберігання гарячої води

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 666/2013 від 8 липня 2013 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для пилососів

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 617/2013 від 26 червня 2013 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для комп'ютерів і комп'ютерних серверів

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 932/2012 від 3 жовтня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для побутових барабанних сушильних машин

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 622/2012 від 11 липня 2012 року про внесення змін і доповнень до Регламенту (ЄС) N 641/2009 стосовно вимог до екодизайну для безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, вбудованих у продукти

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 641/2009 від 22 липня 2009 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС 2009 стосовно вимог до екодизайну для безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, вбудованих у продукти

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 547/2012 від 25 червня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для водяних насосів

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 206/2012 від 6 березня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 327/2011 від 30 березня 2011 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для вентиляторів з двигуном з вхідною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 1016/2010 від 10 листопада 2010 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для водяних насосів

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 1015/2010 від 10 листопада 2010 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для побутових пральних машин

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 2015/1428 від 25 серпня 2015 року про внесення змін і доповнень до Регламенту Комісії (ЄС) N 244/2009 стосовно вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромінення, та Регламенту Комісії (ЄС) N 245/2009 стосовно вимог до екодизайну для люмінесцентних ламп без вмонтованого баласту, розрядних ламп високої інтенсивності та для баластів і світильників, які можуть функціонувати з такими лампами, та про скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2000/55/ЄС та Регламенту Комісії (ЄС) N 1194/2012 стосовно вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп та пов'язаного обладнання

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 245/2009 від 18 березня 2009 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС стосовно вимог до екодизайну для люмінесцентних ламп без вмонтованого баласту, розрядних ламп високої інтенсивності та для баластів і світильників, які можуть функціонувати з такими лампами, та про скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2000/55/ЄС, з подальшими змінами і доповненнями

Графік: положення Регламенту необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

- Регламент Комісії (ЄС) N 1194/2012 від 12 грудня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп та пов'язаного обладнання

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 244/2009 від 18 березня 2009 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС 2009 стосовно вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромінення, з подальшими змінами і доповненнями

Графік: положення Регламенту необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

- Регламент Комісії (ЄС) N 859/2009 від 18 вересня 2009 року про внесення змін і доповнень до Регламенту (ЄС) N 244/2009 стосовно вимог до екодизайну щодо ультрафіолетового випромінювання побутових ламп неспрямованого випромінення

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 347/2010 від 21 квітня 2010 року про внесення змін і доповнень до Регламенту (ЄС) N 245/2009 стосовно вимог до екодизайну для люмінесцентних ламп без вмонтованого баласту, розрядних ламп високої інтенсивності та для баластів і світильників, які можуть функціонувати з такими лампами

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 643/2009 від 22 липня 2009 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС стосовно вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 642/2009 від 22 липня 2009 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС стосовно вимог до екодизайну для телевізорів

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 4/2014 від 6 січня 2014 року про внесення змін і доповнень до Регламенту (ЄС) N 640/2009, що імплементує Директиву Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС стосовно вимог до екодизайну для електричних двигунів

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 640/2009 від 22 липня 2009 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС стосовно вимог до екодизайну для електричних двигунів + Виправлення OB L 46, 19.02.2011

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

- Регламент Комісії (ЄС) N 278/2009 від 6 квітня 2009 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС стосовно вимог до екодизайну щодо споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в ненавантаженому режимі та їхньої середньої ефективності в активному режимі, з подальшими змінами і доповненнями

Графік: положення Регламенту необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

- Регламент Комісії (ЄС) N 107/2009 від 4 лютого 2009 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС стосовно вимог до екодизайну для простих цифрових декодерів, з подальшими змінами і доповненнями

Графік: положення Регламенту необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

- Регламент Комісії (ЄС) N 1275/2008 від 17 грудня 2008 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС стосовно вимог до екодизайну щодо споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимі "вимкнено" та в режимі очікування, з подальшими змінами і доповненнями

Графік: положення Регламенту необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

- Директива Ради 92/42/ЄЕС від 21 травня 1992 року про вимоги до ефективності для нових водонагрівальних котлів, що працюють на рідкому або газоподібному паливі, з подальшими змінами і доповненнями

Графік: положення Директиви необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

- Регламент Комісії (ЄС) N 643/2009 від 22 липня 2009 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/32/ЄС стосовно вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів, з подальшими змінами і доповненнями

Графік: строк для імплементації положень Регламенту встановлено до 31 грудня 2021 року.

Ядерна енергетика

Директива Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 року про встановлення основних норм безпеки для захисту від загроз, зумовлених впливом іонізуючого випромінювання, і скасування директив 89/618/Євратом, 90/641/Євратом, 96/29/Євратом, 97/43/Євратом і 2003/122/Євратом

Графік: положення Директиви необхідно імплементувати протягом 4 років після набуття чинності цією Угодою.

Директива Ради 2006/117/Євратом від 20 листопада 2006 року про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів та відпрацьованого палива

Графік: положення Директиви необхідно імплементувати протягом 2 років після набуття чинності цією Угодою.

Директива Ради 2009/71/Євратом від 25 червня 2009 року про встановлення рамок Співтовариства для ядерної безпеки ядерних установок

Графік: положення Директиви необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

Директива Ради 2014/87/Євратом від 8 липня 2014 року про внесення змін і доповнень до Директиви 2009/71/Євратом про встановлення рамок Співтовариства для ядерної безпеки ядерних установок

Графік: положення Директиви необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

Директива Ради 2011/70/Євратом від 19 липня 2011 року про встановлення рамок Співтовариства для відповідального та безпечного поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами

Графік: положення Директиви необхідно імплементувати протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

(додаток XXVII у редакції рішення N 1/2019
 Ради асоціації між Україною та ЄС від 08.07.2019 р.)

 

ДОДАТОК XXVIII
ДО ГЛАВИ 4 "ОПОДАТКУВАННЯ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Непряме оподаткування

Директива Ради ЄС N 2006/112/ЄС від 28.11.2006 року про спільну систему податку на додану вартість;

Графік: Положення Директиви, за винятком статей 5 - 8, 20, 33, 40 - 42, 79, 100 - 101, 123 - 130, 140 - 142, 145, 146 (1("B"), 147, 155, 164 - 166, 170 - 171, 175, 203, 205, 209, 210, 212, 219, 238 - 240, 245, 254, 258, 274 - 280, 293 - 294, 370 - 395, 396 - 400, 402 - 410, 411 - 413 (положення, що застосовуються до держав-членів ЄС); статей 281 - 294, 295 - 305, 306 - 325, 326 - 332, 333 - 343, 348 - 349, 358 - 369 (щодо спеціальних податкових режимів), мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 2007/74/ЄС від 20.12.2007 року про звільнення від податку на додану вартість і мита на товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн:

- розділ 3 щодо кількісних обмежень

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 92/83/ЄЕС від 19.10.92 року про гармонізацію структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 2003/96/ЄС від 27.10.2003 року про реструктуризацію системи Співтовариства щодо оподаткування енергопродуктів та електроенергії;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені поступово, виходячи із майбутніх потреб України у сфері захисту навколишнього середовища та енергоефективності, якими вони можуть бути, зокрема у результаті міжнародних переговорів після 2012 року щодо зміни клімату.

Директива Ради N 2008/118/ЄС від 16 грудня 2008 року стосовно загальних умов акцизного збору, що відміняє Директиву N 92/12/ЄЕС:

- Стаття 1

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою, за винятком статей 7(2), 8, 9, 10, 11, 12, 14(1), 14(2), 14(4), 18 та 19, для яких графік імплементації буде встановлений Радою Асоціації.

З дати набрання чинності Угодою про асоціацію, Рада асоціації визначить графік імплементації Україною наступних директив:

Тринадцята Директива Ради ЄС N 86/560/ЄЕС від 17.11.86 року про гармонізацію законодавства держав-членів про податки з обороту - заходи для відшкодування податку на додану вартість суб'єктам оподаткування, які не засновані на території Співтовариства.

Директива Ради N 92/83/ЄЕС від 19.10.92 року про гармонізацію структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої в частині проміжних продуктових категорій, як визначено в директиві.

статті 7(2), 8, 9, 10, 11, 12, 14(1), 14(2), 14(4), 18 та 19 Директиви Ради N 2011/64/ЄС від 21.06.2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби (кодифікація).

 

ДОДАТОК XXIX
ДО ГЛАВИ 5 "СТАТИСТИКА" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Acquis у галузі статистики, як зазначено у статті 355 Глави 5 (Статистика) Розділу V (Економічне і галузеве співробітництво), викладений в щорічно оновленому Збірнику статистичних вимог, який, за згодою Сторін, додається до цієї Угоди.

Остання доступна версія Збірника статистичних вимог находиться на веб-сайті Статистичного бюро Європейського Союзу (Євростат) в електронному вигляді.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 

ДОДАТОК XXX
ДО ГЛАВИ 6 "НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики

Директива N 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація);

Для проектів, що належать до сфери застосування Договору про заснування Енергетичного Співтовариства усі положення Директиви мають бути впроваджені до 01.01.2013 року, як зазначено у Протоколі про приєднання України до цього Договору. До інших проектів застосовуються наступні положення:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення вимог, за якими проекти, зазначені у Додатку I підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище, та процедури визначення, які з проектів, зазначених у Додатку II, потребують ОВНС (ст. 4);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- визначення обсягу інформації, яка має надаватися розробником (ст. 5);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення процедури консультацій з органами з питань охорони навколишнього середовища та процедури консультацій з громадськістю (ст. 6);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- досягнення домовленостей з сусідніми країнами щодо обміну інформацією та проведення консультацій (ст. 7);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- запровадження заходів щодо повідомлення громадськості про прийняті рішення за заявами про надання дозволу на реалізацію проекту (ст. 9).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- встановлення процедури визначення, які плани або програми потребують стратегічної екологічної оцінки та вимог про те, що плани або програми, щодо яких стратегічна екологічна оцінка є обов'язковою, підлягають такій оцінці (ст. 3);

- встановлення процедури консультацій з органами з питань охорони навколишнього середовища та процедури консультацій з громадськістю (ст. 6);

- досягнення домовленостей з сусідніми країнами щодо обміну інформацією та проведення консультацій (ст. 7).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування Директиви N 90/313/ЄЕС:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- встановлення на практиці процедур доступу громадськості до екологічної інформації та відповідних винятків (ст. 3 та 4);

- забезпечення надання доступу громадськості до екологічної інформації органами влади (ст. 3.1);

- встановлення процедур перегляду рішень про відмову у наданні екологічної інформації або про надання неповної інформації (ст. 6);

- встановлення системи поширення екологічної інформації громадськості (ст. 7).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2003/35/ЄС про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін і доповнень до Директив NN 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до правосуддя:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- встановлення механізму інформування громадськості (ст. 2.2a та 2.2d);

- встановлення механізму консультацій з громадськістю (ст. 2.2b та 2.3);

- встановлення механізму врахування зауважень та пропозицій громадськості у процесі прийняття рішень (ст. 2.2c).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Якість атмосферного повітря

Директива N 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення верхньої та нижньої межі оцінки (ст. 5), цільових та граничних значень (статті 13, 14, 16.2, 17.1), та мети щодо зменшення впливу PM 2.5 (твердих частинок) (ст. 15.);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені щодо діоксиду сірки, діоксиду азоту та оксидів азоту, свинцю, бензолу та оксиду вуглецю, озону, суспендованих твердих частинок PM 10 та PM 2.5 протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою на основі наявної ситуації в Україні. З дати набрання чинності Угодою про асоціацію, Рада асоціації має визначити графік імплементації Україною цих положень для їх повної відповідності вимогам Директиви.

- визначення та класифікація зон та агломерацій (ст. 4 та 5);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення системи оцінки якості атмосферного повітря відносно забруднювачів атмосферного повітря (ст. 5, 6 і 9);

- запровадження планів щодо якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення перевищує граничну/цільову величину (ст. 23);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені щодо діоксиду сірки, діоксиду азоту та оксидів азоту, свинцю, бензолу та оксиду вуглецю, озону, суспендованих твердих частинок PM 10 та PM 2.5 протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою на основі наявної ситуації в Україні. Після набрання чинності Угодою про асоціацію Рада асоціації визначає графік імплементації Україною цих положень для досягнення повного дотримання вимог Директиви.

- встановлення короткострокових планів дій для зон і агломерацій, де існує ризик перевищення допустимих меж забруднення (ст. 24);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення системи інформування громадськості (ст. 26).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2004/107/ЄС про миш'як, кадмій, ртуть, нікель і поліциклічні ароматичні вуглеводні у атмосферному повітрі:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення верхньої та нижньої межі оцінки (ст. 4.6) та цільових значень (ст. 3);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені щодо миш'яку, нікелю, кадмію та бензо(а)пірену протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою на основі наявної ситуації в Україні. Після набрання чинності Угодою про асоціацію, Рада асоціації визначить графік імплементації Україною цих положень для їх повної відповідності вимогам Директиви.

- встановлення та класифікація зон та агломерацій (ст. 3 та 4.6);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення системи оцінки якості атмосферного повітря відносно забруднювачів атмосферного повітря (ст. 4);

- здійснення заходів щодо підтримки/поліпшення якості атмосферного повітря стосовно відповідних забруднювачів (ст. 3);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою на основі наявної ситуації в Україні. Після набрання чинності Угодою про асоціацію, Рада асоціації визначає графік імплементації Україною цих положень для досягення повного дотримання вимог Директиви.

Директива N 98/70/ЄС про якість бензину та дизельного палива та внесення змін і доповнень до Директиви N 93/12/ЄЕС, що доповнена Директивами NN 2000/71/ЄК, 2003/17/ЄК та 2009/30/ЄК і Регламентом (ЄС) N 1882/2003:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- проведення оцінки національного споживання палива;

- встановлення системи моніторингу за якістю палива (ст. 8);

- заборона продажу етилованого бензину (ст. 3.1);

- встановлення можливості продажу не етилованого бензину, дизельного палива для позашляхових транспортних засобів та сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів лише у випадку, якщо вони відповідають встановленим вимогам (ст. 3 та 4);

- встановлення системи правового регулювання, що охоплює випадки виняткових подій та системи збору внутрішньодержавних даних про якість палива (ст. 7 і 8).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 1999/32/ЄС про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін і доповнень до Директиви N 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) N 1882/2003 та Директивою N 2005/33/ЄС.

Для видів палива, що використовуються для цілей, що належать до сфери застосування Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, усі положення Директиви мають бути впроваджені до 01.01.2012, як зазначено у Протоколі про приєднання України до цього Договору. Для видів палива, що використовується для інших цілей, мають бути впроваджені наступні положення:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення ефективної системи відібрання зразків та відповідних аналітичних методів аналізу (ст. 6);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- заборона використання важкого дизельного палива, газу, нафти із вмістом сірки, що перевищує визначену граничну величину (ст. 3.1 та 4.1);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- застосування граничних величин до вмісту сірки у судовому палива (ст. 4a та 4b).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій зі змінами та доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) N 1882/2003:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- визначення усіх терміналів для зберігання та завантаження бензину (ст. 2);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- визначення усіх терміналів для зберігання та завантаження бензину (ст. 2)

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення технічних заходів для зменшення витоку бензину зі сховищ на терміналах і сервісних станціях та під час завантаження/розвантаження мобільних контейнерів на терміналах (ст. 3,4 та 6 та Додаток III);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 9 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- вимоги щодо відповідності вимогам усіх вантажних кранів та мобільних контейнерів для завантаження танкерів (ст. 4 та 5);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 9 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2004/42/ЄС про обмеження викидів летючих органічних сполук за рахунок використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та продукції полірування транспортних засобів та внесення змін і доповнень до Директиви N 1999/13/ЄС:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- затвердження максимальних граничних значень вмісту ЛОС для фарб і лаків (ст. 3 та Додаток II);

- встановлення вимог щодо маркування продуктів, що розміщуються на ринку, та розміщення на ринку продукції, яка відповідає встановленим вимогам (ст. 3 і 4).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Управління відходами та ресурсами

Директива N 2008/98/ЄС про відходи:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- підготовка планів щодо управління відходами згідно із п'ятиетапною ієрархією відходів та програм щодо попередження утворення відходів (Глава V Директиви N 2008/98/ЄС);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення механізму повного покриття витрат згідно з принципом "забруднювач платить" та принципом розширеної відповідальності виробника (ст. 14);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення дозвільної системи для установ/підприємств, що здійснюють операції з видалення чи утилізації відходів, з особливими зобов'язаннями щодо управління небезпечними відходами (Глава IV Директиви N 2008/98/ЄС);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- запровадження реєстру установ і підприємств, які здійснюють збір та транспортування відходів (Глава IV Директиви 2008/98/ ЄС);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 1999/31/ЄС про захоронення відходів зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) N 1882/2003:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- класифікація місць захоронення відходів (ст. 4);

- підготовка національної стратегії щодо зменшення кількості міських відходів, що розкладаються під впливом мікроорганізмів (біорозкладані), які спрямовуються на полігони (ст. 5);

- встановлення системи процедур подачі заяв та надання дозволів, а також щодо процедур прийняття відходів (ст. 5 - 7, 11, 12 і 14);

- встановлення процедур контролю та моніторингу під час функціонування та закриття полігонів, а також процедур подальшого догляду після закриття з метою забезпечення їх знешкодження (ст. 12 та 13);

- впровадження планів очистки існуючих місць захоронення (ст. 14);

- встановлення механізму обчислення вартості (ст. 10);

- забезпечення необхідної обробки відповідних відходів перед їх захороненням (направленням на полігони/сміттєсховища) (ст. 6).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені для існуючих установок/обладнання протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою. Для будь-яких інших установок/обладнання, що вводяться в експлуатацію після підписання Угоди, положення Директиви застосовуються з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості та внесення змін і доповнень до Директиви N 2004/35/ЄС:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- встановлення системи, яка забезпечить створення/розроблення операторами (суб'єктами господарювання) планів управління відходами (визначення та класифікація засобів поводження/переробки з відходами; характеристика відходів) (ст. 4 і 9);

- встановлення дозвільної системи, фінансових гарантій та системи контролю (ст. 7, 14 та 17);

- встановлення процедур управління та моніторингу видобувних пустот (ст. 10);

- встановлення процедур закриття та подальшого нагляду за виробничими майданчиками відходів видобувної діяльності (ст. 12);

- створення реєстру закритих майданчиків відходів видобувної діяльності (ст. 20).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище

Директива N 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики зі змінами і доповненнями, внесеними Рішенням N 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ ЄС:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- закріплення на законодавчому рівні визначення одиниці гідрографічного районування території країни;

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- розроблення положення про басейнове управління з покладенням на нього функцій, передбачених (ст. 3 Директиви N 2000/60/ЄС);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- визначення районів річкових басейнів та створення механізмів управління міжнародними річками, озерами та прибережними водами (ст. 3);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- аналіз характеристик районів річкових басейнів (ст. 5);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- запровадження програм моніторингу якості води (ст. 8);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- підготовка планів управління басейнами річок, проведення консультації з громадськістю та публікація цих планів (ст. 13 і 14).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками затоплення:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- проведення попередньої оцінки ризиків затоплення (ст. 4 і 5);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- підготовка карт загроз та ризиків затоплення (ст. 6);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- запровадження планів управління ризиками затоплення (ст. 7).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- розроблення морської стратегії спільно з країнами-членами ЄС (ст. 5 і 6);

- базова оцінка морських вод, визначення хорошого екологічного стану та встановлення природоохоронних цілей та індикаторів (ст. 5 та 8 - 10);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- Запровадження програми моніторингу для здійснення поточної оцінки та регулярне оновлення цілей (ст. 5 та 11);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- підготовка програми заходів для досягнення хорошого екологічного стану (ст. 5 та 13).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод зі змінами та доповненнями, внесеними Директивою N 98/15/ЄС та Регламентом (ЄС) N 1882/2003 і Регламентом (ЄС) N 1137/2008:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- оцінка стану водовідведення та очистки міських стічних вод;

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- визначення чутливих зон та агломерацій (ст. 5 та Додаток II);

- Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- підготовка технічної та інвестиційної програми з імплементації вимог до очистки міських стічних вод (ст. 17);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) N 1882/2003 і Регламентом (ЄС) 596/2009:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- встановлення стандартів для питної води (ст. 4 та 5);

- створення системи моніторингу (ст. 6 та 7);

- створення механізму надання інформації споживачам (ст. 13).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директиви N 91/676/ЄС про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) N 1882/2003:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- визначення зон, вразливих до (накопичення) нітратів (ст. 3);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- запровадження планів дій для зон, вразливих до (накопичення) нітратів (ст. 5);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- запровадження програм моніторингу (ст. 6).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Охорона природи

Директива N 2009/147/ЄС про захист диких птахів:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- оцінка видів птахів, для яких необхідно запровадження спеціальних заходів збереження, та видів регулярної міграції;

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- визначення та позначення спеціальних зон захисту різних видів птахів (ст. 4.1);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- запровадження зберігаючих захисних заходів для захисту мігруючих видів (ст. 4.2);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені до 01.01.2015 року, як зазначено у Протоколі про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

- встановлення загальної системи захисту всіх видів диких птахів зі спеціальною підкатегорією птахів, на які ведеться полювання та заборони певних видів ловлі/забою птахів (статті 5, 6, 7, 8, 9(1) та 9.2).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, зі змінами і доповненнями, внесеними Директивами NN 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) N 1882/2003:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- підготовка реєстру місць, призначення цих місць та встановлення пріоритетів управління ними (включаючи завершення реєстру потенційних територій Смарагдової мережі та впровадження захисних заходів та заходів управління ними) (ст. 4);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- запровадження заходів, необхідних для збереження таких місць (ст. 6);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення системи моніторингу природоохоронного статусу оселищ та видів (ст. 11);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення суворого режиму захисту видів, зазначених у Додатку IV, які стосуються України (ст. 12);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- встановлення механізму стимулювання освіти та надання/розповсюдження загальної інформації населенню (ст. 22).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Промислове забруднення та техногенні загрози

Директива N 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) (переглянута):

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- визначення обладнання, яке потребує дозволу (Додаток І);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- запровадження найкращих наявних методик з урахуванням висновків довідкових документів щодо найкращих наявних методик (BREFs) (статті 14(3-6) та 15(2-4));

Графік: Після набрання чинності Угодою про асоціацію, Рада асоціації визначає графік імплементації Україною цих положень для існуючих установок.

- встановлення інтегрованої дозвільної системи (ст. 6 - 9 та 13);

- встановлення механізму моніторингу відповідності (ст. 8, 14(1d) та 23(1));

- встановлення граничних значень викидів від спалювання (ст. 30 та Додаток V);

- підготовка програм зі скорочення загального річного обсягу викидів від існуючих установок (додаткове встановлення граничних значень викидів для існуючих установок (ст. 32).

Графік: У невідкладному порядку Рада асоціації визначає графік імплементації Україною цих положень для нових установок. Рада асоціації також визначає графік імплементації Україною цих положень для існуючих установок. Графік не має суперечити термінам, визначеним у Протоколі про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства для спалювальних комбінатів, що належать до сфери застосування Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Існуючі установки включають об'єкти, які отримали дозвіл протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою, і були введені в експлуатацію не пізніше ніж через 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 96/82/ЄС про контроль за загрозами значних небезпек, пов'язаних з небезпечними речовинами, зі змінами і доповненнями, внесеними Директивою N 2003/105/ЄС та Регламентом (ЄС) N 1882/2003:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- створення ефективних механізмів координації між відповідними владними органами;

- запровадження систем запису інформації щодо відповідних споруд/установок та звітування про великі аварії (статті 13 та 14);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Зміна клімату та захист озонового шару

Директива N 2003/87/ЄС про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень до Директиви N 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Директивою N 2004/101/ЄС:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- встановлення системи визначення відповідних споруд/установок та визначення парникових газів (Додатки I та II);

- розроблення національного плану розподілу квот між заводами/комплексами (ст. 9);

- запровадження дозвільної системи на викиди парникових газів та на квоти, що продаватимуться на національному рівні між заводами/промисловими комплексами в Україні (ст. 4 і 11 - 13);

- створення системи моніторингу, звітності, здійснення перевірок і належного впровадження, а також процедури консультацій з громадськістю (ст. 9, 14 - 17, 19 і 21);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) N 842/2006 про певні фторовані парникові гази:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- встановлення/прийняття національних освітніх та атестаційних вимог для відповідного персоналу та компаній (ст. 5);

- запровадження систем звітності для отримання даних про викиди з відповідних секторів (ст. 6);

- створення системи належного впровадження (ст. 13);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) N 2037/2000 про субстанції, що руйнують озоновий шар, зі змінами та доповненнями, внесеними Регламентами (ЄС) NN 2038/2000, (ЄС) 2039/2000, (ЄС) 1804/2003, (ЄС) 2077/2004, (ЄС) 29/2006, (ЄС) 1366/2006, (ЄС) 1784/2006, (ЄС) 1791/2006 і (ЄС) 2007/899, та Рішеннями NN 2003/160/ЄС, 2004/232/ЄС та 2007/54/ЄС:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- встановлення заборон на підконтрольні речовини, включаючи припинення використання сирих гідрохлорофлоровуглеводнів до 2010 року та всіх гідрохлорофлоровуглеводнів до 2020 року (статті 4 та 5);

- встановлення кількісної межі використання броміду метилу для карантину та контролю вантажу перед відправкою на рівні середнього використання 1996, 1997 та 1998 років (ст. 4);

- поетапна ліквідація поставок на ринок (продаж) сирих гідрохлорофлоровуглеводнів до 2015 року (ст. 4);

- визначення зобов'язань щодо відновлення, переробки, регенерації та знищення використаних підконтрольних субстанцій (ст. 16);

- встановлення процедур моніторингу та перевірок витоків підконтрольних субстанцій (ст. 17);

Графік: Ці положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Генетично модифіковані організми

Відповідний acquis ЄС, що стосуються ГМО, передбачені також у Главі 4 "Санітарні та фітосанітарні заходи" Розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею".

Директива N 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 року про вивільнення у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради N 90/220/ЄЕС зі змінами і доповненнями, внесеними Рішеннями N 2002/623/ЄС та N 2002/811/ЄС, Регламентами (ЄС) N 1829/2003 та (ЄС) N 1830/2003 та Директивою N 2008/27/ЄС:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- поетапна ліквідація маркерів стійкості до антибіотиків у ГМО, розміщених на ринку, згідно з частиною C, та у ГМО, які санкціоновані в рамках частини B (ст. 4.2);

- встановлення ефективної системи перевірки і контролю з метою забезпечення дотримання положень Директиви та зокрема стосовно несанкціонованих ГМО (ст. 4(5));

- встановлення процедур завчасного повідомлення для вивільнення згідно з частиною B (ст. 6 та вивільнення згідно з частиною C (ст. 13);

- встановлення процедур оцінки ризиків для вивільнення згідно з частиною B (ст. 6 - 11) та вивільнення згідно з частиною C ст. 13 - 24;

- запровадження публічно доступного реєстру місць для вивільнення згідно з частиною B (ст. 31.3(a) запровадження реєстру місць вирощування ГМО згідно з частиною C (ст. 31(3)(b));

- встановлення процедури консультацій з громадськістю та, відповідно іншими групами (ст. 9);

- встановлення процедури, що зобов'язує заявників повідомляти компетентний орган (органи) про результати вивільнення (ст. 10);

- забезпечення відповідності продуктів, розміщених на ринку, встановленим вимогам маркування та пакування (ст. 21);

- забезпечення конфіденційності інформації та прав інтелектуальної власності (ст. 25.

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) N 1946/2003 Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2003 року про транскордонні перевезення генетично модифікованих організмів:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- встановлення процедур для ГМО, призначених для вивільнення у навколишнє середовище (ст. 4 - 8);

- встановлення процедур для ГМО, призначених для безпосереднього вживання у якості їжі чи кормів, чи для переробки (ст. 9 та 10) та для ГМО, призначених для використання у замкненій системі (ст. 11);

- встановлення процедур ідентифікації та надання супровідної документації (ст. 12 та повідомлення про транзит ГМО (ст. 13);

- встановлення системи забезпечення конфіденційності (ст. 16).

Графік: Ці положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2009/41/ЄС Європейського парламенту і Ради від 6 травня 2009 року про використання генетично модифікованих мікроорганізмів у замкненій системі:

- прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

- класифікація ГММ та забезпечення здійснення користувачами оцінки ризиків (ст. 4);

- застосування загальних принципів і належної замкненості та інших захисних заходів, визначених у Додатку IV (ст. 5);

- встановлення процедур повідомлення (ст. 6 - 9);

- встановлення критеріїв для планів дій у надзвичайних ситуаціях (ст. 13 - 15);

- встановлення системи забезпечення конфіденційності (ст. 18);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 

ДОДАТОК XXXI
ДО ГЛАВИ 6 "НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

• імплементація Україною Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату 1997 року, включаючи всі критерії відповідності для повного запровадження кіотських механізмів;

• розроблення плану дій на довготермінову перспективу (а саме: після 2012 року) стосовно пом'якшення змін клімату та адаптації до них;

• розроблення та запровадження довгострокових заходів, спрямованих на скорочення викидів парникових газів.

 

ДОДАТОК XXXII
ДО ГЛАВИ 7 "ТРАНСПОРТ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

(1) Автомобільний транспорт

Технічні умови

Директива Ради N 92/6/ЄЕС від 10 лютого 1992 року про встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних транспортних засобів у Співтоваристві.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені для усіх транспортних засобів, що використовуються для міжнародних вантажних перевезень протягом 1 року, та для усіх транспортних засобів, що використовуються для міжнародних пасажирських перевезень, протягом 3 років після набрання чинності цією Угодою, а для усіх транспортних засобів, вперше зареєстрованих після 1 січня 2008 року, що використовуються для національних перевезень, протягом 4 років після набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради 96/53/ЄС від 25 липня 1996 року про встановлення для певних автомобільних транспортних засобів, що рухаються в межах Співтовариства, максимально дозволених розмірів при національних і міжнародних перевезеннях і максимально дозволеної ваги при міжнародних перевезеннях.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою для транспортних засобів, зареєстрованих в ЄС, при їх русі лише міжнародною мережею доріг категорії "Е" згідно з Додатком І до Європейської угоди про міжнародні автомагістралі (УМА) від 15 листопада 1975 року. Рада асоціації прийме рішення стосовно розширення сфери застосування положень Директиви щодо всієї мережі та усіх транспортних засобів протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2009/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 року про перевірки з придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені для усіх транспортних засобів, що використовуються у міжнародних вантажних перевезеннях, протягом 1 року, для усіх транспортних засобів, що використовуються у міжнародних пасажирських перевезеннях, протягом 3 років, та для усіх інших транспортних засобів - протягом 5 років після набрання чинності цією Угодою.

Умови безпеки

Директива Ради N 91/439/ЄЕС від 29 липня 1991 року про посвідчення водія:

- Введення категорій посвідчень водія (ст. 3);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- Умови видачі посвідчень водія (ст. 4, 5, 6 та 7);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- Вимоги для тестів на отримання посвідчення водія (Додатки II та III);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- Директива N 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про перевезення небезпечних вантажів наземним транспортом.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені для усіх перевезень небезпечних вантажів при виконанні міжнародних автомобільних перевезень протягом 1 року після набрання чинності цією Угодою, при виконання національних секторі автомобільних перевезень - протягом 3 років після набуття чинності цією Угодою.

Соціальні умови

Регламент (ЄС) N 561/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 року про гармонізацію відповідного соціального законодавства, що регулює відносини в галузі автомобільного транспорту та вносить зміни до Регламентів Ради (ЄЕС) N 3821/85 та (ЄС) N 2135/98 і скасовує Регламент Ради (ЄЕС) N 3820/85.

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені в національному транспортному секторі протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄЕС) N 3821/85 від 20 грудня 1985 року про реєструвальні пристрої на автомобільному транспорті.

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені в національному транспортному секторі протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива 2006/22/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 15 березня 2006 року про мінімальні вимоги до імплементації Регламентів Ради (ЄЕС) N 3820/85 і (ЄЕС) N 3821/85 про соціальне законодавство, що стосується діяльності автомобільного транспорту і скасування Директиви Ради 88/599/ЄЕС.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені в національному транспортному секторі протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) N 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 року, що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до роботи операторів автомобільних перевезень та скасування Директиви Ради N 96/26/ЄС:

- Статті 3, 4, 5, 6, 7 (за винятком критеріїв фінансового стану), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 та Додаток I.

Графік: Ці положення Регламенту мають бути впроваджені для усіх транспортних підприємств, залучених до міжнародних транспортних перевезень, протягом 3 років, а для усіх інших підприємств - протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2002/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2002 року про організацію робочого часу осіб, які здійснюють мобільну автотранспортну діяльність.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені для міжнародного транспорту протягом 3 років і для національного транспорту - протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2003/59/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2003 року про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення вантажів або пасажирів, що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) N 3820/85 і Директиви Ради N 91/439/ЄЕС та скасування Директиви Ради N 76/914/ЄЕС.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені для водіїв, що здійснюють міжнародні перевезення, протягом 3 років після набрання чинності цією Угодою, для водіїв, що здійснюють національні перевезення - протягом 5 років після набрання чинності цією Угодою.

Податкові умови

Директива 99/62/ЄС від 17 червня 1999 року про стягнення плати з великовагових вантажних транспортних засобів за використання певних інфраструктур.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені як тільки Україна прийме рішення про введення мит або зборів за використання її інфраструктури.

(2) Залізничний транспорт

Доступ до ринку та інфраструктури

Директива Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 року про розвиток залізниць Співтовариства:

- Запровадження незалежності в управлінні та покращання фінансової ситуації (ст. 2, 3, 4, 5 та 9);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

- Розподіл між управлінням інфраструктурою та транспортними операціями (ст. 6, 7 та 8);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 95/18/ЄС від 19 червня 1995 року про ліцензування залізничних підприємств:

- запровадження ліцензій згідно з умовами, переліченими в статтях 1, 2, 3, 4 (за винятком статті 4, 5), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 та 15;

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива 2001/14/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 26 лютого 2001 року про розділення пропускної здатності залізничної інфраструктури і стягнення зборів за користування залізничною інфраструктурою.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) N 913/2010 Європейського Парламенту та Ради від 22 вересня 2010 року, стосовно Європейської залізничної мережі для конкурентоздатності вантажних перевезень.

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Технічні умови та техніка безпеки

Директива 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про безпеку залізниць у Співтоваристві, яка вносить зміни до Директиви Ради 96/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та до Директиви 2001/14/ЄС про розділення пропускної здатності залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки (Директива про безпеку на залізницях).

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2007/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про сертифікацію машиністів локомотивів та поїздів в залізничній системі Співтовариства.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою, беручи, зокрема, до уваги ст. 9.2 цієї Директиви, що дозволяє Україні застосовувати більш жорсткі вимоги, ніж в даний час застосовуються в українському законодавстві Директива N 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про перевезення небезпечних вантажів наземним транспортом.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені для усіх перевезень небезпечних вантажів при виконанні міжнародних залізничних перевезень після набрання чинності цією Угодою, при виконанні національних перевезень - протягом 8 років після набрання чинності цією Угодою.

Стандартизація рахунків та статистики

Регламент Ради (ЄЕС) N 1192/69 від 26 червня 1969 року про спільні правила стандартизації звітності підприємств залізничного транспорту.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Інтероперабельність

Директива N 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 року про інтероперабельність залізничної системи в межах Співтовариства (Доопрацьована).

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Комбіновані перевезення

Директива Ради 92/106/ЄЕС від 7 грудня 1992 року про встановлення спільних правил для окремих видів комбінованих перевезень вантажів між державами-членами.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Інші аспекти

Регламент (ЄС) N 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про громадські пасажирські перевезення залізничним та автомобільним транспортом та скасування Регламентів Ради (ЄЕС) N 1191/69 та N 1107/70.

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 8 років після набрання чинності цією Угодою, за винятком статті 7.2.

Регламент Ради (ЄЕС) N 1371/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про права та обов'язки пасажирів, які користуються залізничним транспортом.

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою та стосовно статей 13, 16 та 17 Рада асоціації прийме рішення щодо строку імплементації.

(3) Авіаційний транспорт

- Укладення та імплементація широкомасштабної Угоди про спільний авіаційний простір;

- Безвідносно до укладання Угоди про спільний авіаційний простір, забезпечення виконання та узгодженого розвитку двосторонніх угод про повітряне сполучення між Україною та державами-членами ЄС, доповнені "горизонтальною угодою".

(4) Морський транспорт

Безпека мореплавства - держава прапору / класифікаційні товариства

Директива 2009/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року стосовно загальних правил і стандартів для організацій з інспектування та огляду суден, а також відповідної діяльності морських адміністрацій.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) 391/2009 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року про загальні правила й стандарти для організацій з інспектування суден та огляду суден.

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2009/21/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року стосовно відповідності вимогам держави прапору.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Держава порту

Директива N 2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року стосовно контролю державою порту.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Відповідальність пасажирських перевізників.

Регламент (ЄС) N 336/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 року про імплементацію Міжнародного кодексу з управління безпекою в рамках Співтовариства та скасування Регламенту Ради (ЄС) N 3051/95.

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) N 392/2009 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року про відповідальність пасажирських перевізників морем у разі морських аварійних подій.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Контроль руху суден

Директива N 2002/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2002 року засновує систему Співтовариства з нагляду за рухом суден і інформування, та скасовує Директиву Ради N 93/75/ЄЕС.

Графік: Положення Директив мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Технічні та експлуатаційні правила

Пасажирські судна

Директива N 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 року стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради 1999/35/ЄС від 29 квітня 1999 року про систему обов'язкового огляду для безпечного функціонування регулярних перевезень поромами типу ро-ро та швидкісними пасажирськими суднами.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива 2003/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради про особливі вимоги до остійності пасажирських суден типу ро-ро.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Нафтові танкери

Регламент (ЄС) N 417/2002 Європейського Парламенту та Ради від 18 лютого 2002 року про прискорення запровадження вимог про подвійний корпус або еквівалентну конструкцію для нафтоналивних однокорпусних суден та про припинення дії Регламенту Ради (ЄС) N 2978/94.

Графік виведення з експлуатації нафтоналивних однокорпусних суден буде відповідати графіку, визначеному у Міжнародній конвенції по запобіганню забрудненню суден 1973 року (Конвенція МАРПОЛ 1973 року).

Балкери

Директива 2001/96/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 4 грудня 2001 року встановлює гармонізовані вимоги і процедури безпечного завантаження і розвантаження балкерів.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Екіпаж

Директива N 2008/106 про мінімальний рівень підготовки моряків.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Навколишнє середовище

Директива 2000/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 листопада 2000 року про портове обладнання з прийому відходів з суден та залишків вантажу.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) N 782/2003 Європейського Парламенту та Ради від 14 квітня 2003 року про заборону оловоорганічних сполук на суднах.

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Технічні умови

Директива N 2010/65 про облікові формальності для суден, що прибувають та/або відбувають з портів держав-членів Співтовариства та скасування Директиви Ради N 2002/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 лютого 2002 року, яка є чинною до 18 травня 2012 року.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Соціальні умови

Директива Ради N 1999/63/ЄС від 21 червня 1999 року про Угоду про організацію робочого часу моряків, укладену між Асоціацією Судновласників Європейського Співтовариства (АСЄС) та Федерацією Транспортних Профспілок Європейського Співтовариства (ФТП) - Додаток: Європейська угода про організацію робочого часу моряків, за винятком її Положення 16.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою, за винятком її Положення 16, яке буде імплементовано протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива 1999/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 року про застосування положень щодо годин праці моряків на борту суден, що заходять до портів Співтовариства.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Безпека мореплавства

Директива 2005/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 2005 року про посилення безпеки портів.

Графік: Положення Директиви (за винятком положень, що стосуються інспекцій Комісії) мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) N 725/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про посилення безпеки суден та портових споруд.

Графік: Положення Регламенту (за винятком положень, що стосуються інспекцій Комісії) мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

(5) Внутрішній водний транспорт

Функціонування ринку

Директива Ради N 96/75/ЄС про системи фрахтування та ціноутворення на національному та міжнародному внутрішньому водному транспорті Співтовариства.

Доступ до професії

Директива Ради N 87/540/ЄЕС про доступ до перевезення вантажів водними шляхами для національного та міжнародного транспорту і про взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших офіційних посвідчень кваліфікаційного рівня для провадження такої діяльності.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 96/50/ЄС про гармонізацію умов отримання національних свідоцтв капітанів для перевезення пасажирів та вантажів внутрішніми водними шляхами у межах Співтовариства.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Безпека

Директива N 2006/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 року встановлює технічні вимоги до суден на внутрішніх водних шляхах.

Графік: Положення Директиви мають бути перенесені у рамки Дунайської Комісії.

Директива N 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року щодо перевезення небезпечних вантажів внутрішніми шляхами.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені для усіх перевезень внутрішніми водними шляхами небезпечних вантажів при виконанні міжнародних перевезень протягом 1 року після набрання чинності цією Угодою, під час виконання національних перевезень - протягом 3 років після набрання чинності цією Угодою.

Річкові інформаційні послуги

Директива 2005/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 вересня 2005 року про гармонізовані річкові інформаційні служби (РІС) на внутрішніх водних шляхах Співтовариства.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 

ДОДАТОК XXXIII
ДО ГЛАВИ 7 "ТРАНСПОРТ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

1. Сторони визнають важливість поліпшення транспортних сполучень, щоб зробити їх безперешкодними, безпечнішими та надійнішими. Це принесе взаємну вигоду ЄС та Україні. Сторони співпрацюватимуть з метою подальшого розвитку транспортних сполучень, зокрема через:

(a) політику співробітництва, вдосконалення адміністративних процедур при перетині кордону та усунення перевантаження в інфраструктурі,

(b) співробітництво у рамках Транспортної панелі Східного партнерства, орієнтованої на результат постійного співробітництва у сфері транспорту між ЄС та Україною та країнами Східного Партнерства,

(c) співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, які можуть сприяти поліпшенню транспорту,

(d) подальший розвиток координаційного механізму і інформаційної системи України, з метою забезпечення ефективності і прозорості планування інфраструктури, включаючи системи управління дорожнім рухом, справляння плати та фінансування,

(e) запровадження заходів зі спрощення перетину кордонів відповідно до положень цієї Угоди в частині митних питань, спрямованих на поліпшення функціонування транспортної мережі з метою збільшення вільного руху транспортних потоків між Україною, регіональними партнерами та ЄС,

(f) обмін передовим досвідом з питань фінансування проектів (інфраструктурні і горизонтальні заходи), у тому числі державно-приватного партнерства, відповідного законодавства і справляння плати за користування,

(g) урахування у певних випадках положень, викладених в частині цієї Угоди щодо навколишнього середовища, зокрема, щодо оцінок стратегічного впливу та впливу на навколишнє середовище, актів законодавства, пов'язаних із охороною природи, якістю повітря;

(h) розробку ефективних систем управління рухом, таких як ЄСУЗР [Європейська система управління залізничним рухом] на регіональному рівні, що забезпечують рентабельність, інтероперабельність та високу якість.

2. Сторони беруть до відома індикативні мапи, які надаються Україною. Сторони будуть співпрацювати з метою створення української стратегічної транспортної мережі, пов'язаної з TEN-T [Транс-Європейська мережа транспорту] мережею, а також мережами регіону.

3. Сторони будуть прагнути визначати проекти спільного інтересу, що стосуються стратегічної транспортної мережі України.

4. Карти.

 

   

 

ДОДАТОК XXXIV
ДО ГЛАВИ 13 "ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Перша Директива Ради N 68/151/ЄЕС від 09.03.68 року із змінами і доповненнями, внесеними Директивою N 2003/58, про координацію захисних заходів, які задля захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній з рамках трактування пункту 2 статті 58 Договору про заснування ЄС, з метою забезпечення еквівалентності таких захисних заходів на території всього Співтовариства.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Друга Директива Ради N 77/91/ЄЕС від 13.12.76 року, із змінами та доповненнями, внесеними директивами N 92/101/ЄЕС та N 2006/68/ЄС, про координацію захисних заходів, які задля захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній з рамках трактування пункту 2 статті 58 Договору про заснування ЄС, щодо формування відкритих акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю та щодо управління та змін (перерозподілу) їхнього капіталу, з метою забезпечення еквівалентності цих захисних заходів.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Третя Директива Ради N 78/855/ЄЕС від 09.10.78 року, що базується на статті 54(3)(g) Договору про заснування ЄС щодо злиття відкритих акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю, із змінами та доповненнями, внесеними Директивою N 2007/63/ЄС.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Шоста Директива Ради N 82/891/ЄЕС від 17.12.82 року, що базується на статті 54(3)(g) Договору про заснування ЄС щодо поділу відкритих акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю, із змінами та доповненнями, внесеними Директивою N 2007/63/ЄС.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Одинадцята Директива Ради N 89/666/ЄЕС від 21.12.89 року про розкриття вимог стосовно відкритих в державі-члені філій стосовно окремих типів компаній, які керуються законодавством іншої держави.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Дванадцята законодавча Директива Ради N 89/667/ЄЕС від 21.12.89 стосовно одноосібних приватних компаній з обмеженою відповідальністю.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2004/25/ЄС Європейського парламенту та Ради від 21.04.2004 про заявки та пропозиції ціни поглинання.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2004/109/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15.12.2004 року про гармонізацію вимог щодо прозорості по відношенню до інформації про емітентів, чиї цінні папери допускаються до торгів на регульованих ринках, що вносить зміни та доповнення до Директиви N 2001/34/ЄС.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії N 2007/14/ЄС від 08.03.2007 року, яка визначає детальні правила впровадження окремих положень Директиви N 2004/109/ЄС про гармонізацію вимог щодо прозорості по відношенню до інформації про емітентів, чиї цінні папери допускаються до торгів на регульованих ринках.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2007/36/ЄС Європейського парламенту та Ради від 11.07.2007 року про реалізацію окремих прав акціонерів компаній, внесених у реєстр.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 

ДОДАТОК XXXV
ДО ГЛАВИ 13 "ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Четверта Директива Ради від 25.07.78, що базується на статті 54(3)("g") Договору про заснування ЄС щодо річних рахунків окремих типів компаній (N 78/660/ЄЕС).

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Сьома Директива Ради від 13.06.83, що базується на статті 54(3)("g") Договору про заснування ЄС щодо консолідованих рахунків (N 83/349/ЄЕС).

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) N 1606/2002 Європейського парламенту та Ради від 19.07.2002 про застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Графік: положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2006/43/ЄС Європейського парламенту та Ради від 17.05.2006 про обов'язковий аудит річних рахунків та консолідованих рахунків, що вносить зміни до директив Ради N 78/660/ЄЕС та N 83/349/ЄЕС та яка скасовує Директиву Ради N 84/253/ЄЕС.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 

ДОДАТОК XXXVI
ДО ГЛАВИ 13 "ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

- Принципи ОЕСР щодо корпоративного управління.

- Рекомендація Комісії від 14.12.2004, що сприяє встановленню належного режиму оплати праці директорів компаній, внесених у реєстр (N 2004/913/ЄС).

- Рекомендація Комісії від 15.02.2005 щодо ролі невиконавчих чи наглядових директорів компаній, внесених у реєстр, та щодо комітетів (наглядової) ради (N 2005/162/ЄС).

 

ДОДАТОК XXXVII
ДО ГЛАВИ 15 "ПОЛІТИКА З ПИТАНЬ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Директиви N 2007/65/ЄС від 11.12.2007 про аудіовізуальні медіа-послуги, що вносить зміни та доповнення до Директиви Ради N 89/552/ЄЕС про координацію деяких положень, визначених законодавством, нормативно-правовими чи адміністративними актами в державах-членах щодо ведення телерадіомовної діяльності, і скасовані Директивою N 2010/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 10 березня 2010 року про узгодження деяких положень, встановлених законом, правилами або адміністративними діями у державах-членах, що стосуються надання аудіовізуальних медіа-послуг (Директива про аудіовізуальні медіа-послуги).

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Європейська Конвенція про транскордонне телебачення 1989 року.

Графік: не застосовується

 

ДОДАТОК XXXVIII
ДО ГЛАВИ 17 "СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Регламенти, директиви, рішення, рекомендації та повідомлення ЄС, що містяться в додатках, є частиною юридичних стандартів, які розглядаються Українською стороною при поступовому наближенні законодавства по конкретному сектору чи продукту.

Політика якості

Регламент Ради (ЄС) N 510/2006 від 20.03.2006 про захист географічних зазначень і позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;

Регламент Комісії (ЄС) N 1898/2006 від 14.12.2006, що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 510/2006 про захист географічних зазначень і позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;

Регламент (ЄС) N 110/2008 Європейського Парламенту та Ради від 15.01.2008 про визначення, опис/зображення, представлення, маркування та захист географічних зазначень алкогольних напоїв;

Регламент Ради (ЄС) N 479/2008 від 29.04.2008 про спільну організацію ринку вина, зокрема Розділ III "Регуляторні заходи" та стаття 117 щодо контролю, як скасовано Постановою 491/2009 від 25 травня 2009 року і включено до Єдиного Регламенту Ради (Регламент про Спільну організацію ринку) (ЄС) N 1234/2007 від 22 жовтня 2007;

Регламент Комісії (ЄС) N 555/2008 від 27.06.2008, що визначає детальні правила впровадження Регламенту Ради (ЄС) N 479/2008, про програми підтримки, торгівлю з третіми країнами, виробничий потенціал та контроль виноробної галузі, зокрема Розділ V "Контроль виноробної галузі";

Регламент Ради (ЄС) N 509/2006 від 20.03.2006 про гарантований традиційний склад та спосіб виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;

Регламент Комісії (ЄС) N 1216/2007 від 18.10.2007, що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 509/2006 про гарантований традиційний склад та спосіб виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування.

Органічне фермерство

Регламент Ради (ЄС) N 834/2007 від 28.06.2007 про органічне виробництво та маркування органічної продукції, який скасовує Регламент (ЄЕС) N 2092/91;

Регламент Комісії (ЄС) N 889/2008 від 5.09.2008, що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 834/2007 про органічне виробництво та маркування органічної продукції стосовно органічного виробництва, маркування і контролю;

Регламент Комісії (ЄС) N 1235/2008 від 8.12.2008, що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 834/2007 про умови імпорту органічних продуктів з третіх країн.

Генетично модифіковані зернові

Рекомендація Комісії від 23.07.2003 щодо принципів розвитку національних стратегій та найкращих практик задля забезпечення співіснування генетично модифікованих зернових та традиційного і органічного виробництва (фермерства).

Біорозмаїття

Регламент Ради (ЄС) N 870/2004 від 24.04.2004, що засновує програму Співтовариства щодо збереження, характеристики, збору та використання генетичних ресурсів у сільському господарстві, та скасовує Регламент (ЄС) N 1467/94.

Стандарти торгівлі рослинами, насінням рослин, продуктами, отриманими з рослин, фруктами та овочами

Регламент Комісії (ЄЕС) N 890/78 від 28.04.78, що визначає деталізовані правила сертифікації хмелю;

Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 від 22.10.2007, що встановлює спільну організацію сільськогосподарських ринків та щодо спеціальних положень для певної сільськогосподарської продукції (Регламент про Спільну організацію ринку);

Регламент Комісії (ЄС) N 1850/2006 від 14.12.2006, що встановлює детальні правила сертифікації хмелю та хмелепродуктів;

Регламент Комісії (ЄС) N 1295/2008 від 18.12.2008 про імпорт хмелю з третіх країн (Кодифікована версія);

Директива Ради N 66/401/ЄЕС від 14.06.66 про торгівлю насінням кормових культур;

Регламент Комісії (ЄС) N 382/2005 від 7.03.2005, що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) N 1786/2003 про спільну організацію ринку сухих кормових культур;

Директива Ради N 66/402/ЄЕС від 14.06.66 про торгівлю насінням злакових культур;

Директива Ради N 68/193/ЄЕС від 9.04.1968 про торгівлю матеріалом для вегетативного розмноження винограду;

Директива Ради N 92/33/ЄЕС від 28.04.92 про розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння;

Директива Ради N 92/34/ЄЕС від 28.04.92 про збут матеріалу для розмноження фруктових культур та фруктових рослин, призначених для виробництва фруктів;

Директива Ради N 98/56/ЄС від 20.07.98 про продаж речовин для розмноження декоративних рослин;

Директива Ради N 1999/105/ЄС від 22.12.99 про торгівлю лісним репродуктивним матеріалом;

Директива Ради N 2001/111/ЄС від 20.12.2001 про певні види цукру, призначені для споживання в їжу;

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2568/91 від 11.07.91 про характеристики оливкової олії та олії оливкової вижимки і відповідні методи аналізу;

Директива Ради N 76/621/ЄЕС від 20.07.76 про встановлення максимального рівня ерукової кислоти в рослинних маслах та жирах, призначених для споживання в їжу, та в харчових продуктах, які містять добавки масла та жирів;

Стаття 52 Регламенту Ради (ЄС) N 1782/2003 від 29.09.2003, що встановлює спільні правила для програм прямої підтримки в рамках спільної сільськогосподарської політики, започатковує певні програми підтримки фермерів і вносить зміни в Регламенти (ЄЕС) N 2019/93, (ЄС) N 1452/2001, (ЄС) N 1453/2001, (ЄС) N 1454/2001, (ЄС) N 1868/94, (ЄС) N 1251/1999, (ЄС) N 1254/1999, (ЄС) N 1673/2000, (ЄЕС) N 2358/71 і (ЄС) N 2529/2001;

Стаття 157 Регламенту Ради (ЄС) N 1234/2007 від 22.10.2007, що встановлює спільну організацію сільськогосподарських ринків та про спеціальні положення для певної сільськогосподарської продукції (Регламент про спільну організацію ринку);

Директива Ради N 2002/53/ЄС від 13.06.2002 про спільний каталог сортів видів сільськогосподарських культур;

Директива Ради N 2002/54/ЄС від 13.06.2002 про торгівлю насінням буряка;

Директива Ради N 2002/55/ЄС від 13.06.2002 про торгівлю насінням овочів;

Директива Ради N 2002/56/ЄС від 13.06.2002 про торгівлю насіннєвою картоплею;

Регламент Комісії (ЄС) N 1345/2005 від 16.08.2005, що визначає детальні правила застосування системи імпортних ліцензій на оливкову олію;

Директива Ради N 2002/57/ЄС від 13.06.2002 про торгівлю насінням олійних та волокнистих культур;

Регламент Комісії (ЄС) N 1019/2002 від 13.06.2002 про стандарти торгівлі оливковою олією;

Статті 123, 126, 177, 178 Регламенту Ради (ЄС) N 1234/2007 від 22.10.2007, що встановлює спільну організацію сільськогосподарських ринків, та про спеціальні положення для певної сільськогосподарської продукції (Регламент про спільну організацію ринку);

Ст. 171cg, ст. 171ch, і ст. 171cj Поправки до Регламенту Комісії (ЄС) N 1973/2004 від 29.10.2004, який встановлює детальні правила впровадження Регламенту Ради (ЄС) N 1782/2003 стосовно схем підтримки, що надаються згідно Розділів IV та IVa цього Регламенту та використання виведених з господарського використання земель для виробництва сировини;

Регламент Комісії (ЄС) N 507/2008 від 6.06.2008, який встановлює детальні правила впровадження Регламенту Ради (ЄС) N 1673/2000 щодо спільної організації ринків льону та коноплі, що вирощується для виробництва волокна;

Директива N 2000/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23.06.2000 стосовно продуктів з какао та шоколаду, призначених для споживання в їжу;

Директива Ради N 2001/113/ЄС від 20.12.2001, що стосується фруктових джемів, желе та мармеладу і підсолодженого каштанового пюре, призначених для споживання в їжу;

Директива N 1999/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22.02.99, що стосується екстрактів кави та екстрактів цикорію;

Регламент Комісії (ЄС) N 223/2008 від 12.03.2008, що встановлює умови та процедури для визнання організацій-виробників личинок шовкопрядів;

Директива Ради N 2001/112/ЄС від 20.12.2001, що стосується фруктових соків та певних подібних продуктів, призначених для споживання в їжу;

Регламент Комісії (ЄС) N 1580/2007 від 21.12.2007, який встановлює правила впровадження регламентів Ради (ЄС) N 2200/96, (ЄС) N 2201/96 та (ЄС) N 1182/2007 у галузі виробництва фруктів та овочів.

Стандарти торгівлі живими тваринами та продуктами тваринництва

Регламент (ЄС) N 1760/2000 Європейського Парламенту та Ради від 17.07.2000 про встановлення системи ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби, та маркування яловичини та продуктів із яловичини і скасування Регламенту Ради (ЄС) N 820/97;

Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 від 22.10.2007, що встановлює спільну організацію сільськогосподарських ринків та щодо спеціальних положень для певної сільськогосподарської продукції (Регламент про Спільну організацію ринку);

Регламент Комісії (ЄС) N 566/2008 від 18.06.2008, який встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) N 1234/2007 щодо продажу м'яса великої рогатої худоби, вік якої не перевищує 12 місяців;

Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 від 23.06.2008, що встановлює детальні правила впровадження Регламенту (ЄС) N 1234/2007 щодо стандартів торгівлі яйцями;

Поправка до Регламенту Комісії (ЄС) N 543/2008 від 16.06.2008, що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) N 1234/2007 щодо стандартів торгівлі м'ясом птиці;

Регламент Комісії (ЄС) N 1249/2008 від 10.12.2008 про впровадження шкали Співтовариства для класифікації туш великої рогатої худоби, свинячих і баранячих туш та повідомлення про ціни на них;

Регламент Комісії (ЄС) N 617/2008 від 27.06.2008, що встановлює детальні правила впровадження Регламенту (ЄС) N 1234/2007 щодо стандартів торгівлі яйцями, призначеними для розведення, та курчатами/пташенятами свійської птиці, вирощеними на птахофермах;

Регламент Ради (ЄС) N 2991/94 від 5.12.1994, що встановлює вимоги до пастоподібних жирів;

Регламент Комісії (ЄС) N 445/2007 від 23.04.2007, що встановлює певні детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) N 2991/94, що встановлює вимоги до пастоподібних жирів, та Регламенту Ради (ЄЕС) N 1898/87 про захист позначень, що застосовуються при реалізації молока та молочних продуктів (кодифікована версія);

Директива Ради N 2001/114/ЄС від 20.12.2001 про часткове або повністю зневоднене консервоване молоко, призначене для споживання в їжу;

Регламент Комісії (ЄС) N 273/2008 від 5.03.2008, що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) N 1255/1999 стосовно методів аналізу та оцінки якості молока та молочних продуктів;

Регламент Ради (ЄЕС) N 3220/84 від 13.11.1984, що визначає шкалу Співтовариства для класифікації свинячих туш;

Регламент Комісії (ЄС) N 543/2008, що встановлює детальні правила застосування Регламенту (ЄС) N 1234/2007 щодо стандартів торгівлі м'ясом птиці;

Поправки до Директиви Ради N 2001/110/ЄС від 20.12.2001 щодо меду.

 

ДОДАТОК XXXIX
ДО ГЛАВИ 20 "ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Безпека продукції

Директива Європейського Парламенту та Ради від 3.12.2001 про загальну безпеку продукції (N 2001/95/ЄС).

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради від 25.06.1987 про зближення законодавств держав-членів, стосовно товарів, що не відповідають їх зовнішньому вигляду та які представляють загрозу для здоров'я та безпеки споживачів (N 87/357/ЄЕС).

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Рішення Комісії від 21.04.2008, що зобов'язує країни-члени забезпечити наявність на магнітних іграшках, що поставляються чи є в наявності на ринку, попередження про ризик для здоров'я та безпеки, який вони становлять (N 2008/329/ЄС).

Графік: Положення Рішення мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Рішення Комісії від 11.05.2006, що зобов'язує країни-члени забезпечити постачання на ринок виключно запальничок із захистом від дітей та заборонити постачання на ринок запальничок-новинок (N 2006/502/ЄС).

Графік: Положення Рішення мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Маркетинг

Директива N 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16.02.98 про захист споживачів при зазначенні цін на товари, що пропонуються споживачам.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11.05.2005 про недобросовісні торгівельні методи підприємств до споживачів на внутрішньому ринку, що вносить зміни до Директиви Ради N 84/450/ЄЕС, Директив N 97/7/ЄС, N 98/27/ЄС та N 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, а також до Регламенту (ЄС) N 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради ("Директива про недобросовісні торгівельні методи") (Текст має відношення до ЄЕЗ).

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Договірне право

Директива N 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.05.1999 про певні аспекти продажу споживчих товарів та відповідні гарантії.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Недобросовісні умови контракту

Директива N 93/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5.04.1993 про недобросовісні умови у споживчих контрактах.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20.05.97 про захист споживачів стосовно дистанційних контрактів - Заява Ради та Парламенту стосовно статті 6 (1) - Комісії стосовно статті 3 (1), перший абзац.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 90/314/ЄЕС від 13.06.90 про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2008/122/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14.01.2009 про захист прав споживачів за деякими положеннями контрактів щодо розподілу часу на використання нерухомості (таймшер), довгострокового відпочинку, контрактів з перепродажу та обміну.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Прямі продажі (на дому)

Директива Ради N 85/577/ЄЕС від 20.12.85 про захист споживачів щодо контрактів, що укладені поза діловими приміщеннями.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Фінансові послуги

Директива N 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23.09.2002 про дистанційну торгівлю та фінансові послуги споживачам, яка змінює та доповнює Директиву Ради N 90/619/ЄЕС та Директиви N 97/7/ЄС та N 98/27/ЄС.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Споживче кредитування

Директива N 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23.04.2008 про кредитні угоди для споживачів, яка скасовує Директиву Ради N 87/102/ЄЕС.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Компенсація

Рекомендація щодо принципів, які застосовуються при вирішенні спорів у позасудовому порядку (N 98/257/ЄС) Рекомендація Комісії від 30.03.98 щодо принципів, які застосовуються до осіб, відповідальних за вирішення споживчих спорів у позасудовому порядку.

Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

Рекомендація щодо вирішення справ на основі консенсусу у позасудовому порядку (N 2001/310/ЄС) Рекомендація Комісії від 4.04.2001 щодо принципів, які застосовуються до осіб, залучених до процесу вирішення споживчих спорів на основі консенсусу у позасудовому порядку.

Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

Впровадження

Директива N 98/27/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19.05.98 про постанови суду для захисту інтересів споживачів.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Співробітництво щодо захисту споживачів (регламент)

Регламент (ЄС) N 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27.10.2004 про співробітництво між національними органами, відповідальними за виконання законів щодо захисту споживачів (Регламент про співробітництво щодо захисту споживачів).

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 

ДОДАТОК XL
ДО ГЛАВИ 21 "СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ, СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Трудове законодавство

Директива Ради N 91/533/ЄЕС від 14.10.91 про обов'язок роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до контракту чи трудової угоди;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради 1999/70/ЄС від 28.06.99 про рамкову угоду про роботу на визначений термін, укладеної ЄКПС [Європейська конфедерація профспілок], СКПРЄ [Спілка конфедерацій підприємців і роботодавців Європи] та ЄЦРП [Європейський центр роботодавців і підприємств];

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 97/81/ЄС від 15.12.97 про рамкову угоду про неповну зайнятість, укладеної СКПРЄ [Спілка конфедерацій підприємців і роботодавців Європи], ЄЦРП [Європейський центр роботодавців і підприємств] та ЄКПС [Європейська конфедерація профспілок] - Додаток: Рамкова угода про неповну зайнятість;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 91/383/ЄЕС від 25.06.91 про доповнення заходів із заохочення покращення безпеки та здоров'я на роботі працівників з фіксованим терміном працевлаштування або тимчасовим працевлаштуванням;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 98/59/ЄС від 20.07.98 про наближення законодавств держав-членів щодо колективного звільнення;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 2001/23/ЄС від 12.03.2001 про наближення законодавств держав-членів, що стосуються охорони прав працівників у випадку передачі підприємств, бізнесових структур або частин підприємств або бізнесових структур;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2002/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11.03.2002 про встановлення загальної структури інформування та консультації працівників Європейського Співтовариства - Спільна декларація Європейського парламенту, Ради та Комісії про представництво працівників.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Антидискримінація та гендерна рівність

Директива Ради N 2000/43/ЄС від 29.06.2000 про реалізацію принципу рівного ставлення незалежно від расового чи етнічного походження;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 2000/78/ЄС від 27.11.2000, що встановлює загальну систему рівного ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 2004/113/ЄС від 13.12.2004 про реалізацію принципів рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях доступу та постачання товарів та послуг;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

• Директива Ради N 96/34/ЄС від 3.06.1996 про рамкову угоду щодо батьківської відпустки, укладену СКПРЄ [Спілка конфедерацій підприємців і роботодавців Європи], ЄЦРП [Європейський центр роботодавців і підприємств] та ЄКПС [Європейська конфедерація профспілок];

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 92/85/ЄЕС від 19.10.92 про встановлення заходів із заохочення поліпшення безпеки та гігієни праці вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, чи годувальниць (десята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 79/7/ЄЕС від 19.12.78 про поступове запровадження принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у сфері соціального забезпечення;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Здоров'я і безпека праці

Директива N 89/391/ЄЕС від 12.06.89 про встановлення заходів із заохочення поліпшення охорони здоров'я та безпеки праці працівників;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 89/654/ЄЕС від 30.11.89 року про мінімальні вимоги стосовно безпеки і охорони здоров'я на робочому місці (перша окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою. Робочі місця, які використовуються до остаточного набрання чинності цією Директивою, повинні задовольняти мінімальні вимоги охорони здоров'я та безпеки, передбачені Додатком II, принаймні протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 89/655/ЄЕС від 30.11.89 року про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров'я при застосуванні працівниками знарядь праці під час роботи (друга окрема директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою. Знаряддя праці, які надані для використання працівникам на підприємствах та/або установах на дату остаточного набрання чинності цією Директивою повинні задовольняти мінімальні вимоги охорони здоров'я та безпеки, передбачені Додатком II, не пізніше ніж через 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2001/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27.06.2001, що вносить зміни та доповнення до Директиви Ради N 89/655/ЄЕС про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров'я при застосуванні працівниками знарядь праці під час роботи (друга окрема директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 92/91/ЄЕС від 3 листопада 1992 року про мінімальні вимоги для поліпшення безпеки та охорони здоров'я працівників у видобувних галузях, що використовують буріння (одинадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою. Робочі місця, які використовуються до дати остаточного впровадження цієї Директиви, повинні задовольняти мінімальні вимоги безпеки та охорони здоров'я, викладені в Додатку в максимально короткі терміни принаймні протягом 5 років з цієї дати.

Директива Ради N 92/104/ЄЕС від 3 грудня 1992 року про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту здоров'я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування (дванадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою. Робочі місця, які використовуються до дати остаточного впровадження цієї Директиви повинні задовольняти мінімальні вимоги безпеки та охорони здоров'я, викладені в Додатку в максимально короткі терміни принаймні протягом 9 років з цієї дати.

Директива Ради N 89/656/ЄЕС від 30.11.89 про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (третя окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 92/57/ЄЕС від 24.06.92 про виконання мінімальних вимог щодо безпеки і захисту здоров'я на тимчасових або таких, що змінюють своє місце, будівельних майданчиках (восьма окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 83/477/ЄЕС від 19.09.83 про захист працівників від ризиків, пов'язаних із впливом азбесту на роботі (друга окрема Директива на основі статті 8 Директиви N 80/1107/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

• Директива Ради N 91/382/ЄЕС від 25.06.91, що вносить зміни та доповнення до Директиви N 83/477/ЄЕС про захист працівників від ризиків, пов'язаних із впливом азбесту на роботі (друга окрема Директива на основі статті 8 Директиви N 80/1107/ЄЕС)

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2003/18/ЄС, Європейського Парламенту та Ради від 27.03.2003, що вносить зміни та доповнення до Директиви Ради N 83/477/ЄЕС про захист працівників від ризиків, пов'язаних із впливом азбесту на роботі;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2004/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про захист працівників від ризиків, пов'язаних зі впливом канцерогенів або мутагенів на роботі (шоста окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС - кодифікація Директиви N 90/394/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2000/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18.09.2000 про захист працівників від ризиків, пов'язаних зі впливом біологічних речовин на роботі (сьома окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС) - кодифікація Директиви N 90/679/ЄЕС;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 90/270/ЄЕС від 29.05.90 про мінімальні вимоги безпеки та здоров'я при роботі з екранними пристроями (п'ята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 92/58/ЄЕС від 24.06.92 про мінімальні вимоги до забезпечення позначень безпеки та/або гігієни на роботі (дев'ята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 98/24/ЄС від 7.04.1998 про захист здоров'я і безпеку працівників від ризиків, пов'язаних з хімічними речовинами на роботі (чотирнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 1999/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16.12.99 про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту здоров'я працівників, що піддаються потенційній небезпеці у вибухонебезпечних середовищах (п'ятнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2002/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.06.2002 про мінімальні вимоги здоров'я і безпеки працівників, що піддаються впливу небезпечних фізичних факторів (вібрація) (шістнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2003/10/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6.02.2003 про мінімальні вимоги щодо здоров'я і безпеки працівників, що піддаються небезпеці впливу фізичних факторів (шум) (сімнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2004/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про мінімальні вимоги щодо охорони здоров'я і безпеки працівників, що піддаються небезпеці впливу фізичних факторів (електромагнітні поля) (вісімнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2006/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5.04.2006 про мінімальні вимоги до охорони здоров'я і безпеки працівників, що піддаються небезпеці впливу фізичних факторів (штучне оптичне опромінювання) (дев'ятнадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 93/103/ЄС від 23.11.93 про мінімальні вимоги безпеки і здоров'я під час робіт на борту риболовних суден (тринадцята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 92/29/ЄЕС від 31.03.92 про мінімальні вимоги безпеки і здоров'я для поліпшеного медичного обслуговування на борту суден;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради N 90/269/ЄЕС від 29.05.90 про мінімальні вимоги здоров'я і безпеки до ручної обробки вантажів, коли існує ризик, зокрема, травми хребта працівників (четверта окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви N 89/391/ЄЕС);

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії N 91/322/ЄЕС від 29.05.91 про встановлення індикативного обмеження гранично допустимих концентрацій шляхом виконання Директиви Ради N 80/1107/ЄЕС про захист робітників від ризику впливу хімічних, фізичних та біологічних речовин на роботі;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії N 2000/39/ЄС, що засновує перший перелік гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у рамках впровадження Директиви Ради N 98/24/ЄС щодо захисту здоров'я і безпеки працівників від ризиків, пов'язаних з хімічними речовинами на роботі;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії N 2006/15/ЄС, що засновує другий перелік гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у рамках впровадження Директиви Ради N 98/24/ЄС, та вносить зміни і доповнення до Директив N 91/322/ЄЕС і N 2000/39/ЄС;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Після набрання чинності Угодою про асоціацію, Рада асоціації визначить графік імплементації Україною наступних директив:

- Директиви N 2003/88/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4.11.2003 про деякі аспекти організації робочого часу;

- Директиви N 2006/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5.07.2006 про реалізацію принципів рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях працевлаштування і зайнятості (зі змінами).

 

ДОДАТОК XLI
ДО ГЛАВИ 22 "ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Тютюн

Директива N 2001/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 5 червня 2001 року про наближення законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів щодо виробництва, презентації та реалізації тютюнових виробів;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива N 2003/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 травня 2003 року про наближення законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів про рекламу та спонсорство тютюнових виробів;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Рекомендація Ради від 2 грудня 2002 року про запобігання курінню та ініціативи з покращання контролю над тютюном;

• Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

Інфекційні захворювання

Рішення Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 1998 року про створення мережі епідеміологічного нагляду та контролю за поширенням інфекційних захворювань в Співтоваристві;

Графік: ці положення мають бути впроваджені після набрання чинності цією Угодою.

Рішення Комісії N 2000/96/ЄС від 22 грудня 1999 року про інфекційні захворювання, які мають поступово охоплюватися мережею Співтовариства відповідно до Рішення 2119/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради;

Графік: ці положення мають бути впроваджені після набрання чинності цією Угодою.

Рішення Комісії N 2002/253/ЄС від 19 березня 2002 року про терміни, що використовуються для передачі інформації про інфекційні хвороби до мережі Співтовариства, створеної відповідно до Рішення Європейського Парламенту та Ради 2119/98/ЄС;

Графік: ці положення мають бути впроваджені після набрання чинності цією Угодою.

Кров

Директива N 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 січня 2003 року, що встановлює стандарти якості та безпеки забору, тестування, обробки, зберігання та розповсюдження крові людини та її компонентів, а також вносить зміни до Директиви N 2001/83/ЄС;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії N 2004/33/ЄС від 22 березня 2004 року про виконання Директиви N 2002/98/(ЄС) Європейського Парламенту та Ради стосовно певних технічних вимог до крові та її компонентів;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії N 2005/62/ЄС від 30 вересня 2005 року, що впроваджує Директиву N 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно стандартів та специфікацій Співтовариства щодо системи якості для установ, що працюють з кров'ю;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії N 2005/61/ЄС від 30 вересня 2005 року, що впроваджує Директиву N 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог відстеження та повідомлення про серйозні побічні реакції та події;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Тканини, клітини та органи

Директива N 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про встановлення стандартів якості та безпеки для донорства, отримання, перевірки, обробки, консервації, зберігання та розповсюдження людських тканин і клітин;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії N 2006/17/ЄС від 8 лютого 2007 року, яка встановлює правила впровадження Директиви N 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо деяких технічних вимог до донорства, отримання та тестування людських тканин і клітин;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії N 2006/86/ЄС від 24 жовтня 2006 року, що впроваджує Директиву N 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог до відстеження, повідомлення про серйозні негативні реакції та події, а також стосовно певних технічних вимог щодо кодування, обробки, зберігання, накопичення та розповсюдження людських тканин і клітин.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Психічне здоров'я - Наркотична залежність

Рекомендації Ради N 2003/488/ЄС від 18 червня 2003 року про запобігання та зменшення шкоди здоров'ю, пов'язаної із наркотичною залежністю.

Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

Алкоголь

Рекомендації Ради N 2001/458/ЄС від 5 червня 2001 року щодо вживання алкогольних напоїв молоддю, особливо дітьми та підлітками.

Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

Ракові захворювання

Рекомендації Комісії N 2003/878/ЄС від 2 грудня 2003 року про обстеження на виявлення ракових захворювань.

Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

Попередження травматизму та пропагування безпеки

Рекомендації Ради від 31 травня 2007 року щодо попередження травматизму та сприяння безпеці.

Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

 

ДОДАТОК XLII
ДО ГЛАВИ 23 "ОСВІТА, НАВЧАННЯ ТА МОЛОДЬ" РОЗДІЛУ V "ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО"

- Рекомендації Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 року про подальше європейське співробітництво в галузі забезпечення якості вищої освіти (N 2006/143/ЄС)

- Рекомендації Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 року щодо створення європейської кваліфікаційної системи для можливості отримувати освіту протягом усього життя (N 2008/C 111/01)

 

ДОДАТОК XLIII
ДО РОЗДІЛУ VI "ФІНАНСОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ ІЗ ШАХРАЙСТВОМ"

Положення щодо боротьби із шахрайством та контролю

Визначення

Для цілей Розділу VI "Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби з шахрайством" цієї Угоди терміни та визначення матимуть наступне значення.

"Порушення" - будь-яке порушення положень права ЄС, Угоди про асоціацію або подальших угод чи контрактів внаслідок дій чи бездіяльності економічного оператора, що завдає чи може завдати збитків загальному бюджету ЄС чи бюджетам, управління якими здійснюється ЄС, шляхом зниження чи втрати доходу з власних ресурсів, отриманих безпосередньо від імені ЄС, або шляхом виконання необґрунтованої статті витрат.

"Шахрайство" - будь-які міжнародні дії чи бездіяльність що стосується:

(a) використання чи надання неправдивих, неточних чи неповних звітів або документів, що призвело до розтрати або незаконного затримання коштів загального бюджету ЄС чи бюджетів, управління якими здійснюється ЄС або від його імені;

(b) нерозкриття інформації, у результаті якого наступає порушення конкретних зобов'язань, і яке мало такі самі наслідки;

(c) використання вказаних коштів не за призначенням та в цілях, що відрізняються від тих, на які їх було виділено.

"Активна корупція" - умисна дія будь-якої особи, яка безпосередньо чи через посередника обіцяє надати або надає будь-яку користь посадовій особі з метою забезпечення для себе чи третьої сторони вчинення посадовою особою дій чи утримання від вчинення дій, що належать до сфери її посадових обов'язків або покладених на неї функцій, з порушенням своїх службових обов'язків, у результаті якої завдається чи може бути завдана шкода фінансовим інтересам ЄС.

"Пасивна корупція" - умисна дія посадової особи, яка безпосередньо чи через посередника вимагає чи отримує будь-яку користь для себе чи третьої сторони, або приймає обіцянку користі у обмін на дії чи утримання від вчинення дій, що належать до сфери її посадових обов'язків або покладених на неї функцій, з порушенням своїх службових обов'язків, у результаті якої завдається чи може бути завдана шкода фінансовим інтересам ЄС.

"Конфлікт інтересів" - будь-яка ситуація, за якої у третьої сторони можуть виникнути або виникають обґрунтовані сумніви щодо спроможності посадових осіб діяти неупереджено і об'єктивно через сімейні обставини, емоційний стан, політичну чи національну приналежність, матеріальні інтереси або спільність будь-яких інтересів з оферентом, аплікантом чи бенефіціаром.

"Надмірно сплачені кошти" - кошти, сплачені з порушенням норм з регулювання обігу коштів ЄС.

"Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ)" - спеціалізований орган Європейської комісії по боротьбі з шахрайством. Згідно з Рішенням Комісії від 28 квітня 1999 року про створення Європейського бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ), Регламент (ЄС) N 1073/99 1999 Європейського Парламенту і Ради від 25 травня 1999 року про ведення розслідувань Європейським бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) та Регламенту Ради (Євратом, ЄС) N 2185/96 від 11 листопада 1996 року про проведення Комісією вибіркових перевірок та інспекцій з метою захисту фінансових інтересів Європейських Співтовариств від шахрайства та інших порушень, Бюро є оперативно незалежним і відповідає за проведення адміністративних розслідувань по боротьбі з шахрайством, корупцією та іншою протиправною діяльністю, що завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС.

"Фінансуюча урядова установа" - відповідний орган виконавчої влади України, який отримав фінансові ресурси з боку ЄС з метою реалізації фінансової допомоги ЄС.

Стаття 1
Обмін інформацією та подальше співробітництво на оперативному рівні

1. З метою належної імплементації цього Додатку, компетентні органи України та ЄС обмінюються інформацією на регулярній основі та проводять консультації на запит однієї зі Сторін.

2. Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) може погоджувати з українськими колегами дії щодо подальшого співробітництва у сфері протидії шахрайству, включаючи проведення спільних з органами влади України оперативних заходів у рамках окремих розслідувань.

3. Передача персональних даних регулюється статтею 10 Додатку XLIII до цієї Угоди.

Стаття 2
Попередження порушень незаконних дій, шахрайства та корупції

1. Органи влади України та органи ЄС регулярно перевіряють, чи заходи, які фінансуються з коштів ЄС, реалізуються належним чином. Вони вживають всіх відповідних заходів для попередження та протидії порушенням та шахрайству.

2. Органи влади України та органи ЄС вживають всіх відповідних заходів для запобігання та протидії будь-яким проявам активної або пасивної корупції та виключення можливості будь-яких конфліктів інтересів на будь-якому етапі процедури прийняття рішень про укладання контрактів або надання грантів чи в ході впровадження відповідних контрактів.

3. Органи влади України інформують Комісію про будь-які превентивні заходи, що вживаються. Комісія інформує органи влади України про превентивні заходи, що вживаються, у міру необхідності.

4. У разі реалізації інструментів фінансової допомоги шляхом децентралізованого управління, або непрямого централізованого управління, Комісія має право збирати відповідну інформацію згідно зі статтею 56 Регламенту (ЄС, Євратом) N 1605/2002 від 25 червня 2002 року.

Комісія також має право збирати інформацію на підтвердження того, що процедури закупівель та надання грантів відповідають принципам прозорості, рівноправності і недискримінації, запобігають будь-яким конфліктам інтересів, надають гарантії відповідно до міжнародно визнаних стандартів та відповідають засадам ефективного фінансового управління.

З цією метою на запит Комісії компетентні органи влади України в адекватні терміни надають будь-яку інформацію щодо використання коштів ЄС та негайно повідомляють про будь-які істотні зміни у своїх процедурах або системах.

5. Під час запровадження чи імплементації нових превентивних заходів, органи влади України можуть скористатися досвідом Комісії.

Стаття 3
Розслідування та судовий розгляд

1. Сторони забезпечують розслідування та судовий розгляд справ про підозри або реальні випадки шахрайства, корупції чи будь-яких інших порушень, включаючи конфлікт інтересів, згідно з національними процедурами контролю та відповідними процедурами в ЄС. У відповідних випадках Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) може надавати допомогу компетентним органам України у проведенні таких розслідувань.

Стаття 4
Повідомлення про порушення

1. Компетентні органи України влади негайно передають Комісії будь-яку наявну у них інформацію про підозри або реальні випадки шахрайства, корупції чи будь-яких інших порушень, включаючи конфлікт інтересів, пов'язані з використанням коштів ЄС. У випадку виникнення підозр у шахрайстві чи корупції, Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) також має бути поінформоване.

2. Компетентні органи влади України також звітують про заходи, вжиті у зв'язку з фактами, повідомленими на виконання цієї статті. За умови відсутності підозр або реальних випадків шахрайства, корупції чи будь-яких інших порушень, які підлягають звітуванню, Україна повідомляє про це Комісію наприкінці кожного календарного року.

3. Комісія надає компетентним органам влади України інформацію про тенденції та методи роботи, що стосуються шахрайства та корупції, в межах необхідності.

4. Рада асоціації визначить спосіб передачі інформації від компетентних органів влади України до Комісії.

Стаття 5
Аудити

1. Комісія та Європейський суд аудиторів перевіряють, чи всі витрати, пов'язані з використанням коштів ЄС, були здійснені законно та на регулярній основі, і чи належним було управління фінансами.

Аудити здійснюються на підставі як взятих на себе зобов'язань, так і здійснених платежів. Вони стосуються документів, та, у разі необхідності, здійснюються на місцях у приміщеннях будь-якої фізичної чи юридичної особи, що управляє або бере участь у використанні коштів ЄС. Аудити можуть здійснюватися до закриття рахунків за фінансовий рік, що перевіряється, та за період у п'ять років з дати сплати балансу.

Інспектори Комісії або інші особи, уповноважені Комісією чи Європейським судом аудиторів, можуть здійснювати документарні перевірки чи перевірки на місцях і аудит у приміщеннях будь-якої фізичної чи юридичної особи, що управляє або бере участь у використанні коштів ЄС, та її субпідрядників в Україні.

2. Комісії та Європейському суду аудиторів надається відповідний доступ до об'єктів приміщень і документів та до усієї необхідної інформації з метою проведення такого аудиту, включаючи також і в електронній формі. Про це право на доступ має бути поінформовано усі державні установи та ясно зазначено у контрактах, що укладені з метою імплементації інструментів, на які посилається ця Угода про асоціацію.

3. Зазначені вище перевірки та аудити можуть застосовуватись до усіх підрядників та їх субпідрядників, які прямо чи опосередковано отримали кошти ЄС. У процесі виконання своїх завдань, Європейський суд аудиторів та українські органи у сфері аудиту співпрацюють в дусі довіри, зберігаючи при цьому свою незалежність одне від одного.

Стаття 6
Перевірки на місцях

1. В рамках Угоди про асоціацію на Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) покладаються повноваження щодо здійснення перевірок та інспекцій на місцях з метою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших порушень на території України відповідно до положень Регламенту Ради (Євратом, ЄС) N 2185/96 від 11 листопада 1996 року.

При проведенні цих перевірок на місцях, посадові особи Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) в межах необхідності враховують норми законодавства України.

2. Європейське бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) готує та проводить перевірки та інспекції на місцях у тісному співробітництві з компетентними органами України у сфері протидії шахрайству.

Органи влади України мають бути поінформовані про об'єкт, мету та правові підстави перевірок та інспекцій, щоб вони могли надати все необхідне сприяння. З цією метою посадові особи компетентних органів України можуть приймати участь у перевірках та інспекціях на місцях.

3. Перевірки та інспекції на місцях можуть проводитися Європейським бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) спільно з вказаними органами влади України, у випадку, якщо останні висловлюють зацікавленість у цьому.

4. У разі, якщо отримувачі коштів ЄС перешкоджають проведенню перевірок та інспекцій на місцях, органи влади України на основі національних правових норм надають інспекторам Європейського бюро з боротьби з шахрайством (ОЛАФ) таку допомогу, яка їм може бути необхідна для виконання своїх обов'язків щодо проведення перевірки або інспекції на місцях.

Стаття 7
Адміністративні заходи та санкції

Без упередженості до застосування законодавства України, Комісія може вдаватися до адміністративних заходів та застосовувати санкції згідно з Регламентами (ЄС, Євратом) N 1605/2002 від 25 червня 2002 року та (ЄС, Євратом) N 2342/2002 від 23 грудня 2002 року та з Регламентом Ради (ЄС, Євратом) N 2988/95 від 18 грудня 1995 року стосовно захисту фінансових інтересів Європейських Співтовариств.

Стаття 8
Повернення коштів

1. Органи влади України вживають усіх необхідних заходів для повернення фінансуючій урядовій установі надмірно сплачених коштів ЄС.

У разі, якщо органам влади України довірено використання коштів ЄС, Комісія має право на відшкодування надмірно сплачених коштів ЄС, зокрема шляхом фінансової корекції. Комісія бере до уваги заходи, вжиті органами влади України щодо запобігання втрати відповідних коштів ЄС.

Комісія проводить консультації з Україною з даного питання до прийняття будь-якого рішення про відшкодування коштів. Спори щодо відшкодування коштів підлягають обговоренню на Раді Асоціації.

2. У разі, якщо Комісія використовує кошти ЄС прямо чи опосередковано, довіривши виконання бюджету третім Сторонам, рішення, які приймаються Комісією в рамках Розділу VI "Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби з шахрайством" цієї Угоди, які накладають фінансові зобов'язання на осіб, інших ніж держави-члени, виконується в Україні згідно з наступними принципами:

(a) Рішення виконується згідно з нормами діючого в Україні цивільного процесуального права. До рішення додається наказ про його виконання. Проходження інших формальностей, окрім перевірки автентичності рішення національним органом, визначеним для цих цілей урядом України, про що повідомляється Комісії та Суду Європейського Союзу, не передбачено.

(b) По закінченню цих документальних формальностей заінтересованою стороною, остання може перейти до виконання рішення згідно з законодавством України шляхом звернення безпосередньо до компетентному органу.

(c) Виконання рішення може бути призупинене виключно за рішенням Суду ЄС. При цьому суди в Україні мають право розглядати скарги щодо неналежного виконання рішень.

3. Органи, уповноважені Урядом України, видають наказ про виконання рішення без будь-якого подальшого контролю, окрім перевірки автентичності акта. Виконання здійснюється відповідно до норм процесуального права в Україні. Питання законності рішення про виконання підлягатиме контролю з боку Суду ЄС.

4. Рішення, винесені Судом ЄС згідно з положеннями про арбітраж у контрактах, що підпадають під дію цього Додатку, виконуються на тих самих умовах.

Стаття 9
Конфіденційність

Інформація, яка передається чи отримується у будь-якій формі згідно з положеннями цього Додатку, має статус службової таємниці і захищається згідно з нормами законодавства України і відповідними положеннями, якими куруються інституції ЄС, про захист інформації з таким статусом. Така інформація не підлягає передачі особам іншим ніж представники інституцій ЄС, держав-членів та України, у чиїх повноваженнях володіти нею, і не може бути використана для інших цілей, окрім тих, що забезпечують ефективний захист фінансових інтересів сторін.

Стаття 10
Захист даних

1. Персональні дані передаються виключно у випадках, коли це необхідно для імплементації цієї Угоди компетентними органами влади в Україні чи в ЄС, залежно від кожного випадку. При передачі чи обробці персональних даних в кожному окремому випадку, згідно зі статтею 15 компетентні органи України дотримуються відповідного законодавства України, а органи ЄС - положень Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) N 45/2001 від 18 грудня 2000 року про захист фізичних осіб, що стосується обробки персональних даних установами і органами ЄС і щодо вільного переміщення таких даних.

2. Зокрема, при цьому застосовується Конвенція про захист фізичних осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних 1981 року (ETS N 108) та Додатковий протокол до Конвенції про захист у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних 2001 року (ETS N 181).

3. Додатково застосовуються наступні принципи:

(a) органи, які надають і які отримують дані, вживають усіх необхідних заходів для забезпечення, в межах необхідності, виправлення, знищення чи блокування персональних даних у випадку, коли їхня обробка суперечить положенням цієї статті, зокрема коли дані не є адекватними, відповідними, точними або є надмірними в тому, що стосується мети, заради якої вони обробляються. Це включає повідомлення іншій Стороні про будь-яке виправлення, знищення чи блокування таких даних;

(b) на запит органу, який передає дані, орган, який їх отримує, інформує про їхнє використання та результати такого використання;

(c) персональні дані можуть передаватися лише компетентним органам. Їхня подальша передача іншим органам потребує попередньої згоди органу, який передає дані;

(d) органи, які передають і які отримують дані, повинні здійснювати письмову реєстрацію передачі та отримання персональних даних.

 

ДОДАТОК XLIV
ДО ЧАСТИНИ VI "ФІНАНСОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ ІЗ ШАХРАЙСТВОМ"

Україна зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Конвенція ЄС від 26 липня 1995 року щодо захисту фінансових інтересів Європейських Співтовариств:

- Стаття 1 - Загальні положення, визначення;

- Стаття 2 (1) шляхом вжиття необхідних заходів для забезпечення того, що дії, на які посилається стаття 1, та участь у діях, чи стимулювання або намагання здійснити дії, на які посилається стаття 1, караються шляхом застосування ефективних, пропорційних та стримуючих кримінальних покарань;

- Стаття 3 - Кримінальна відповідальність голів суб'єктів підприємницької діяльності.

Графік: ці положення мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Протокол щодо захисту фінансових інтересів Європейських Співтовариств (OJ C 313, від 23.10.96, ст. 1):

- Стаття 1 (1) с та стаття 1 (2) - Відповідні визначення;

- Стаття 2 - Пасивна корупція;

- Стаття 3 - Активна корупція;

- Стаття 5 (1) шляхом вжиття необхідних заходів для забезпечення того, що дії, на які посилаються статті 2 і 3, та участь у діях, чи стимулювання дій, щодо правомірності яких є сумніви, караються шляхом застосування ефективних, пропорційних та стримуючих кримінальних покарань;

- Стаття 7 у тій мірі, наскільки вона співвідноситься зі статтею 3 Конвенції.

Графік: ці положення мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Другий протокол щодо захисту фінансових інтересів Європейських Співтовариств (OJ C 221, від 19.07.97, ст. 11).

- Стаття 1 - Визначення;

- Стаття 2 - Відмивання коштів;

- Стаття 3 - Відповідальність юридичних осіб;

- Стаття 4 - Санкції щодо юридичних осіб;

- Стаття 12 у тій мірі, наскільки вона співвідноситься зі статтею 3 Конвенції.

Графік: ці положення мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

ПРОТОКОЛ I
щодо визначення концепції "походження товарів" і методів адміністративного співробітництва

Стаття 1
Правила походження, що застосовуються

1. З метою імплементації цієї Угоди застосовуються Доповнення I і відповідні положення Доповнення II до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (далі - Конвенція).

2. Усі посилання на "відповідну угоду" в Доповненні I й у відповідних положеннях Доповнення II до Конвенції тлумачаться у значенні цієї Угоди.

Стаття 2
Врегулювання суперечок

1. Якщо стосовно процедур перевірки відповідно до Статті 32 Доповнення I до Конвенції виникають суперечки й не можуть бути врегульовані між митними органами, що запитують, і митними органами, що відповідають за проведення такої перевірки, вони передаються до Підкомітету з митного співробітництва. Положення механізму врегулювання суперечок Глави 14 "Вирішення спорів" Розділу IV (Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею) цієї Угоди не застосовуються.

2. В усіх випадках врегулювання суперечок між імпортером і митними органами країни - ввезення відбувається згідно з законодавством цієї країни.

Стаття 3
Зміни до Протоколу

Підкомітет з питань митного співробітництва може прийняти рішення про внесення змін та доповнень до положень цього Протоколу.

Стаття 4
Вихід з
Конвенції

1. У разі надання письмового повідомлення Європейським Союзом або Україною до депозитарію Конвенції щодо їх наміру виходу з Конвенції відповідно до Статті 9 Європейський Союз й Україна невідкладно розпочинають переговори з правил походження з метою імплементації цієї Угоди.

2. До набрання чинності такими новими узгодженими правилами походження правила походження, які містяться в Доповненні I і, де можливо, у відповідних положеннях Доповнення II до Конвенції, і які застосовуються на момент виходу, продовжують застосовуватись до цієї Угоди. Проте, починаючи з моменту виходу, правила походження, які містяться в Доповненні I і, де можливо, у відповідних положеннях Доповнення II до Конвенції, тлумачаться таким чином, який дозволяє виключно двосторонню кумуляцію між Європейським Союзом і Україною.

Стаття 5
Прикінцеві положення - кумуляція

Незважаючи на пункт 5 Статті 16 і пункт 3 Статті 21 Доповнення I до Конвенції, де кумуляція включає тільки держави ЄАВТ, Фарерські острови, держави - члени Європейського Союзу, Турецьку Республіку, учасників процесу Стабілізації й Асоціації, Республіку Молдова, Грузію й Україну, доказом походження може бути сертифікат з перевезення товару EUR. 1 або декларація походження.

(Протокол 1 у редакції рішення N 1/2018 Підкомітету
 Україна - ЄС з питань митного співробітництва від 21.11.2018 р.)

 

ПРОТОКОЛ 2
ПРО ВЗАЄМНУ АДМІНІСТРАТИВНУ ДОПОМОГУ В МИТНИХ СПРАВАХ

Стаття 1
Визначення

У даному Протоколі:

(a) "митне законодавство" означає всі законодавчі та розпорядчі положення, чинні на територіях Сторін, які регулюють імпорт, експорт і транзит майна та поміщення його у будь-який інший митний режим або порядок, в тому числі засоби щодо заборони, обмеження й контролю;

(b) "орган-заявник" означає компетентний адміністративний орган, що був призначений однією зі Сторін для цієї мети, який подає запит про допомогу на основі цього Протоколу;

(c) "запитуваний орган" означає компетентний адміністративний орган, що був призначений однією зі Сторін для цієї мети, який отримує запит про допомогу на основі цього Протоколу;

(d) "особові дані" означає всю інформацію стосовно фізичної особи, яка мала бути чи може бути встановлена;

(e) "порушення митного законодавства" означає будь-яке порушення або спробу порушення митного законодавства.

Стаття 2
Сфера застосування

1. Сторони домовляються надавати допомогу одна одній в таких областях, що відносяться до їх компетенції, в порядку та на умовах, викладених у цьому Протоколі, з метою забезпечення правильного застосування митного законодавства, зокрема шляхом запобігання, розслідування та припинення порушень цього законодавства.

2. Надання допомоги в митних справах, передбачене в цьому Протоколі, стосується будь-якого адміністративного органа Сторін, що має компетенцію для застосування цього Протоколу. Це не обмежує виконання правила, що регулюють надання взаємної допомоги в кримінальних справах. Це також не стосується інформації, отриманої згідно з наданими повноваженнями на виконання запиту судового органу, за винятком випадків надання цим органом дозволу на передання такої інформації.

3. Допомога з метою повернення мита, податків або штрафів не входить до сфери дії цього Протоколу.

Стаття 3
Надання допомоги на запит

1. На запит органа-заявника запитуваний орган повинен надати йому всю необхідну інформацію, яка може допомогти йому у забезпеченні правильного застосування митного законодавства, в тому числі інформацію про помічену чи плановану помічену чи плановану діяльність, яка є або могла б бути порушенням митного законодавства.

2. На запит органа-заявника запитуваний орган повинен сповістити його про те:

(a) чи було майно, вивезене з території однієї зі Сторін, ввезене на територію іншої Сторони у належний спосіб, вказавши, де це доречно, вжиту стосовно цього майна митну процедуру;

(b) чи було майно, ввезене на територію однієї зі Сторін, вивезене з території іншої Сторони у належний спосіб, вказавши, де це доречно, вжиту стосовно цього майна митну процедуру.

3. На запит органа-заявника запитуваний орган повинен, в рамках своїх правових норм, вжити необхідних заходів для забезпечення особливого нагляду за:

(a) фізичними або юридичними особами, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони є або були залучені до операцій, які порушують митне законодавство;

(b) місцями, де були або можуть бути зібрані запаси майна таким чином, що є обґрунтовані підстави вважати, що це майно призначене для використання з порушенням митного законодавства;

(c) майном, що перевозиться або може бути перевезене таким чином, що є обґрунтовані підстави вважати, що це майно призначене для використання з порушенням митного законодавства;

(d) транспортними засобами, що використовуються або можуть бути використані таким чином, що є обґрунтовані підстави вважати, що вони призначені для використання з порушенням митного законодавства.

Стаття 4
Надання допомоги без запиту

Сторони домовляються надавати допомогу одна одній з власної ініціативи і у відповідності з їхніми правовими нормами, якщо вони вважають це необхідним для правильного застосування митного законодавства, зокрема шляхом надання отриманої інформації, що стосується:

- діяльності, яка є або здається операціями, що порушують митне законодавство, і які можуть становити інтерес для іншої Сторони;

- нових засобів і методів, що застосовуються у скоєнні порушень митного законодавства;

- майна, про яке відомо, що щодо нього порушується митне законодавство;

- фізичних або юридичних осіб, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони є або були залучені до операцій, які порушують митне законодавство;

- транспортних засобів, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони використовувалися, використовуються або можуть бути використані в операціях, які порушують митне законодавство.

Стаття 5
Передання, повідомлення

На запит органа-заявника запитуваний орган повинен, згідно із застосовними до нього правовими нормами, вжити всіх необхідних заходів з метою:

- передати будь-які документи, або

- повідомити про будь-які рішення,

що виходять від органа-заявника й підпадають під дію цього Протоколу, до адресата, які проживає або заснований на території запитуваного органа.

Запити про отримання документів або повідомлень про рішеннях має бути зроблено в письмовій формі офіційною мовою запитуваного органа або мовою, прийнятною для цього органа.

Стаття 6
Форма і зміст запитів про допомогу

1. Згідно з цим Протоколом запити подаються в письмовій формі. Вони повинні супроводжуватися документами, необхідними для того, щоб задовольнити цей запит. При необхідності через терміновість ситуації можуть бути прийняті усні запити, але вони повинні бути негайно підтверджені в письмовому вигляді.

2. Запити, подані згідно з пунктом 1 цієї статті, повинні містити таку інформацію:

(a) орган-заявник;

(b) запитуваний захід;

(c) предмет і причина запиту;

(d) причетні законодавчі або нормативні положення та інші правові елементи;

(e) якомога точніші й вичерпні зазначення фізичних або юридичних осіб, які є об'єктом розслідування;

(f) сумарний виклад відповідних фактів і досліджень, які вже були проведені.

3. Запити повинні подаватися офіційному мовою запитуваного органа або мовою, прийнятною для цього органа. Ця вимога не стосується будь-яких документів, що супроводжують запит згідно з пунктом 1 цієї статті.

4. Якщо запит не відповідає формальним вимогам, викладеним вище, адресат може вимагати його виправлення або доповнення; на цей час можуть бути вжиті запобіжні заходи.

Стаття 7
Виконання запитів

1. Для того, щоб задовольнити запит про допомогу, запитуваний орган на запит органа-заявника повинен виконати дії в межах своєї компетенції та наявних ресурсів шляхом надання інформації, якою він уже володів, проведення відповідних адміністративних розслідувань стосовно операцій, які становлять або, на думку органа-заявника, можуть становити порушення митного законодавства, або шляхом організації проведення таких розслідувань.

Запитуваний орган або інший компетентний орган, до якого він звертається, повинен здійснювати адміністративні розслідування так, як здійснював би їх з власної ініціативи або на запит іншого органу тієї ж Сторони.

Запитуваний орган повинен надіслати результати таких адміністративних розслідувань органу-заявнику.

2. Якщо запитуваний орган не є відповідним органом для виконання запиту про допомогу, він повинен направити запит до компетентного органа і прагнути до співпраці з цим органу. У цьому випадку положення цього Протоколу застосовуються до цього органа mutatis mutandis. Орган-заявник повинен бути повідомлений про це.

3. Запит про допомогу повинен бути виконаний згідно з чинним законодавством запитуваної Сторони.

4. За угодою між органом-заявником і запитуваним органом і відповідно до умов, встановлених останнім, посадові особи, призначувані органом-заявником, можуть бути присутніми під час адміністративних розслідувань, зазначених у пункті 1, та мати доступ до тих самих приміщень і документів, що й запитуваний орган, для отримання інформації стосовно діяльності, що є чи може бути операціями, які порушують митне законодавство, потрібної органу-заявнику за цим Протоколом.

Стаття 8
Форма передання інформації

1. Запитуваний орган повинен надіслати результати розслідувань органу-заявнику в письмовій формі разом із відповідними документами, завіреними копіями або іншими додатками.

2. Ця інформація може бути надана в комп'ютеризованій формі, якщо орган-заявник не просив про інше.

3. Оригінали документів повинні бути передані тільки на запит у випадках, коли завірених копій буде недостатньо. Ці оригінали мають бути повернені за першої можливості.

Стаття 9
Звільнення від зобов'язання надати допомогу

1. У наданні допомоги може бути відмовлено, або воно може підлягати певним умовам або вимогам у випадках, коли одна зі Сторін вважає, що допомога згідно із цим Протоколом може:

(a) завдати шкоди суверенітету України або держави-члена Європейського Союзу, до якої звернений запит про надання допомоги згідно з цим Протоколом; або

(b) завдати шкоди публічному порядку, безпеці чи іншим суттєвим інтересам, зокрема у випадках, передбачених статтею 10(2) цього Протоколу; або

(c) порушити промислову, комерційну або професійну таємницю, охоронювану законом.

2. Надання допомоги може бути відстрочено запитуваним органом на підставі того, що воно заважатиме розслідуванню, судовому переслідуванню або судовій справі, що нині проводиться. У такому випадку запитуваний орган повинен обговорити з органом-заявником можливість надання допомоги на умовах, які вимагає запитуваний орган.

3. Якщо орган-заявник прагне одержати допомогу, яку він сам був би не в змозі надати на запит іншого органа, він повинен привернути увагу до цього факту в своєму запиті. Рішення про те, як реагувати на такий запит, прийматиметься запитуваним органом.

4. У випадках, зазначених в пунктах 1 і 2 цієї статті, орган-заявник повинен бути негайно повідомлений про рішення запитуваного органа та причини такого рішення.

Стаття 10
Обмін інформацією та конфіденційність

1. Будь-яка інформація, передана відповідно до цього Протоколу. незалежно від форми передання, повинна бути конфіденційною чи інформацією з обмеженим доступом залежно від чинних правил кожної зі Сторін. Вона повинна підлягати зобов'язанню щодо зберігання службової таємниці й користуватися захистом, що поширюється на аналогічну інформацію за відповідними законами Сторони, яка отримала цю інформацію, і відповідними нормами, застосовними до органів Сторони ЄС.

2. Обмін особовими даними може бути здійснений тільки тоді, коли Сторона, яка може отримати їх, зобов'язується надати таким даним належний рівень захисту відповідно до норм і правових документів, зазначених у статті 15 Розділу III "Юстиції, свобода та безпека" цієї Угоди.

3. Використання в судових чи адміністративних справах, порушених стосовно порушень митного законодавства, інформації, одержаної відповідно до цього Протоколу, вважається використанням для цілей цього Протоколу. Таким чином, Сторони можуть використовувати в своїх протоколах представлення доказів, звітах і свідченнях, а також у судових розглядах і представленні обвинувачення в судах інформацію, які вони отримали, і документи, з якими вони були ознайомлені відповідно до положень цього Протоколу, як докази. Компетентний орган, який надав цю інформацію або дав доступ до цих документів, повинен бути повідомлений про таке використання.

4. Отримана інформація повинна використовуватися виключно для цілей цього Протоколу. Якщо одна зі Сторін бажає використовувати цю інформацію для інших цілей, вона повинна отримати попередню письмову згоду органа, який надав цю інформацію. На таке використання поширюватимуться всі обмеження, встановлені цим органом.

Стаття 11
Експерти й свідки

Посадовцю запитуваного органа може бути дозволено виступити, в рамках обмежень наданого дозволу, як експерт або свідок у судовій або адміністративній справі стосовно питань, на які поширюється цей Протоколом, і створювати такі предмети, документи або їх завірені копії, які можуть бути необхідні для участі в справі. Запит про такий виступ має уточнювати, в якому судовому або адміністративному органі цей посадовець має виступати, по якій саме справі та як хто він буде опитаний.

Стаття 12
Витрати на надання допомоги

Сторони відмовляються від усіх претензій одна до одної щодо відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням цього Протоколу, за винятком, де це доречно, виплати гонорарів експертам і свідкам, а також усним і письмовим перекладачам, які не є державними службовцями.

Стаття 13
Виконання

1. Виконання цього Протоколу покладається з одного боку на центральні митні органи України, а з іншого боку - на компетентні служби Європейської Комісії та митні органи держав-членів Європейського Союзу, які є причетними. Вони повинні вирішувати питання про всі практичні й адміністративні заходи, необхідні для його виконання, з урахуванням чинних норм, зокрема, в області захисту даних. Вони можуть рекомендувати компетентним органам поправки до цього Протоколу, які на їхній погляд необхідно зробити.

2. Сторони повинні обмінюватися інформацією та поновлювати списки своїх відповідних органів, належним чином уповноважених ними для виконання цього Протоколу.

3. Сторони повинні консультуватися одна одну й надалі інформувати одна одну про докладні правила виконання, прийняті відповідно до положень цього Протоколу.

Стаття 14
Інші угоди

1. Беручи до уваги відповідні компетенції Європейського Союзу та держав-членів і без обмеження для положень пункту 2 цієї статті положення цього Протоколу повинні:

- не впливати на зобов'язання Сторін за будь-якою іншою міжнародною угодою або конвенцією, в тому числі двосторонніми угодами про взаємну допомогу, які були або можуть бути укладені між окремими державами-членами Європейського Союзу і Україною;

- вважатися доповненням до Угод про взаємну допомогу, які були або можуть бути укладені між окремими державами-членами Європейського Союзу і Україною;

- не заважати можливості більш широкої взаємної допомоги, яка може бути надана в рамках таких Угод; і не повинні

- впливати на норми Європейського Союзу, що регулюють передання між компетентними службами Європейської Комісії та митними органами держав-членів Європейського Союзу будь-якої інформації, отриманої в рамках цього Протоколу, яка може являти інтерес для Європейського Союзу.

2. Положення цього Протоколу мають переважну силу стосовно положень будь-якої двосторонньої угоди про взаємну допомогу, які були або можуть бути укладені між окремими державами-членами Європейського Союзу і Україною в частині положень останніх, що несумісні з положеннями цього Протоколу.

Стаття 15
Узгодження

Питання, що стосуються застосування цього Протоколу, Сторони повинні узгоджувати між собою для вирішення цих питань в рамках Підкомітету з Митного Співробітництва, створеного відповідно до статті 83 Глави 5 ("Митні питання та сприяння торгівлі") Розділу IV цієї Угоди.

 

ПРОТОКОЛ III
ПРО РАМКОВУ УГОДУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ПРО ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УЧАСТІ УКРАЇНИ В ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

СТОРОНИ ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:

СТАТТЯ 1

Україна може брати участь у всіх поточних та майбутніх програмах Союзу, які є відкритими для участі України відповідно до положень цих програм.

СТАТТЯ 2

Україна робить фінансові внески до загального бюджету Союзу відповідно до конкретних програм, в яких Україна бере участь.

СТАТТЯ 3

Представники України можуть брати участь, як спостерігачі та з питань, які стосуються України, в комітетах з управління, відповідальних за моніторинг програм, до яких Україна робить фінансовий внесок.

СТАТТЯ 4

На проекти та ініціативи, представлені учасниками з України, настільки, наскільки це є можливим, поширюються такі ж умови, правила і процедури щодо згаданих програм, які застосовуються до держав-членів.

СТАТТЯ 5

Конкретні терміни та умови участі України у кожній окремій програмі, зокрема сплачуваний фінансовий внесок і процедури звітування та оцінки, визначатимуться в Меморандумі про взаєморозуміння між Комісією та компетентними органами України на базі критеріїв, встановлених цими програмами.

Якщо Україна звертається за зовнішньою допомогою Союзу для участі в певній програмі Союзу на підставі статті 3 Регламенту (ЄС) N 1638/2006 Європейського Парламенту та Ради від 24 жовтня 2006 року, в якому визначено загальні положення про запровадження Європейського інструменту сусідства та партнерства, або на підставі іншого подібного Регламенту, що регулює питання надання зовнішньої допомоги Союзу Україні, який може бути прийнято в майбутньому, умови, що визначають використання зовнішньої допомоги Союзу Україною, визначатимуться в окремій угоді про фінансування, особливо з огляду на статтю 20 Регламенту (ЄС) N 1638/2006.

СТАТТЯ 6

Відповідно до Регламенту Ради (ЄС, Євроатом) N 1605/2002 від 25 червня 2002 року про Фінансовий регламент, що застосовується до загального бюджету Європейських Співтовариств, кожний Меморандум про взаєморозуміння, укладений відповідно до статті 5 цього Протоколу, встановлюватиме, що фінансовий контроль чи аудити або інші перевірки, включаючи адміністративні розслідування, виконуватимуться Європейською Комісією, Європейським судом аудиторів та Європейською службою боротьби проти шахрайства чи під їхнім керівництвом.

Мають бути встановлені докладні положення про фінансовий контроль та аудит, адміністративні заходи, покарання та відшкодування збитків, які нададуть Європейській Комісії, Європейській службі боротьби проти шахрайства та Суду аудиторів повноваження, аналогічні таким, які вони мають стосовно бенефіціарів або підрядчиків, що зареєстровані в Союзі.

СТАТТЯ 7

Цей Протокол застосовуватиметься протягом строку дії цієї Угоди.

Кожна Сторона може денонсувати цей Протокол шляхом надіслання письмового повідомлення іншій Стороні. Цей Протокол втрачає чинність через шість місяців після дати такого повідомлення.

Припинення дії цього Протоколу, що відбувається після її денонсування будь-якою зі Сторін, не впливатиме на перевірки та заходи з контролю, що здійснюються відповідно до положень, викладених у статтях 5 і 6 цього Протоколу.

СТАТТЯ 8

Не пізніше ніж через три роки з дня набрання цим Протоколом чинності та кожні три роки після цього обидві Сторони можуть переглядати застосування цього Протоколу на основі фактичної участі України в програмах Союзу.

 

СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ

Європейський Союз (далі - ЄС) нагадує про зобов'язання тим державам, які є членами Митного Союзу з ЄС, узгодити їхні режими торгівлі з режимом торгівлі ЄС і, для деяких з них, укласти преференційні угоди з країнами, які мають преференційні угоди з ЄС.

У зв'язку з цим Сторони повідомляють, що Україна повинна розпочати переговори з тими країнами, які

(a) є членами Митного Союзу з ЄС та

(b) чия продукція не має митних пільг згідно із цією Угодою,

для того, щоб укласти двосторонню угоду щодо створення зони вільної торгівлі згідно зі Статтею XXIV ГАТТ (що поширюватиметься практично на всю торгівлю). Україна має розпочати переговори настільки швидко, наскільки це можливо, для того, щоб така угода набрала чинності якомога швидше після набрання чинності цією Угодою.

СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ
стосовно Князівства Андорра

1. Товари, що походять з Князівства Андорра, зазначені в Групах 25 - 97 Гармонізованої системи, мають бути прийняті в Україні як такі, що походять з Європейського Союзу, у розумінні цієї Угоди.

2. Для визначення статусу походження вищезгаданих товарів має бути застосований Протокол 1 mutatis mutandis.

СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ
стосовно Республіки Сан-Марино

1. Товари, що походять з Республіки Сан-Марино, мають бути прийняті в Україні як такі, що походять з Європейського Союзу, у розумінні цієї Угоди.

2. Для визначення статусу походження вищезгаданих товарів має бути застосований Протокол 1 mutatis mutandis.

СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ
стосовно перегляду правил походження товару, що містяться в Протоколі 1

1. Сторони погоджуються переглянути правила визначення походження, що містяться в цьому Протоколі, і обговорити необхідні поправки на запит будь-якої зі сторін, але в будь-якому випадку не пізніше, ніж через п'ять років після набрання чинності цією Угодою. У таких обговореннях Сторони повинні брати до уваги розвиток технологій, виробничі процеси та всі інші фактори, в тому числі поточні реформи правил визначення походження, які могли б виправдати зміни в цих правилах.

2. Додаток II до цього Протоколу має бути перероблений відповідно до періодичних змін Гармонізованій системі.

____________

Опрос