Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Службой финансовой разведки Гернси относительно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Страны - участницы
Меморандум от 04.06.2014

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Службою фінансової розвідки Гернсі щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 04.06.2014
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 04.06.2014

Державна служба фінансового моніторингу України та Служба фінансової розвідки Гернсі, далі - Сторони,

ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванні тероризму та кримінальній діяльності, пов'язаній з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму,

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Стаття 1

Сторони, відповідно до законодавства своїх держав, співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму чи кримінальною діяльністю, яка пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму.

З цією метою Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, які залучені до здійснення таких операцій.

Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів справи.

Стаття 2

Інформація, отримана від відповідної Сторони, не буде ні розголошена будь-якій третій стороні, ні використана у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої письмової згоди Сторони, що надала інформацію.

Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму, як визначено національним законодавством держав Сторін.

Стаття 3

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації та/або документів, одержаних в рамках цього Меморандуму, в інших цілях ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Стаття 4

Інформація та/або документи отримані на основі цього Меморандуму є конфіденційними, і на неї поширюється режим захисту аналогічний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Стаття 5

Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва, в тому числі обміну інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Стаття 6

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

Стаття 7

Сторони не зобов'язані співпрацювати у випадку, якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено досудове або судове провадження у державі запитуваної Сторони.

Сторони відмовляють у наданні інформації у випадку, якщо надання інформації може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або національним інтересам чи суперечити законодавству держави запитуваної Сторони.

Стаття 8

За взаємною письмовою згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

Стаття 9

Усі розбіжності щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 10

Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набирає чинності з дати його підписання.

Дія цього Меморандуму може припинитись в будь який час однією зі Сторін. Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Положення та умови цього Меморандуму, які стосуються конфіденційності інформації, одержаної до припинення дії цього Меморандуму, залишаються дійсними після припинення його дії.

Учинено в м. Ліма, Перу 4 червня 2014 року, у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Державну службу фінансового
моніторингу України

За Службу фінансової розвідки
Гернсі

________________________

______________________

Черкаський І. Б.,

Філ Ханкін,

Голова

Голова

Опрос