Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Украины и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о размещении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

Страны - участницы
Меморандум от 14.04.2014

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) про розміщення спеціальної моніторингової місії ОБСЄ

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 14.04.2014* 
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 29.05.2014**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 13.06.2014

Уряд України в особі Міністерства закордонних справ України та Організація з безпеки та співробітництва в Європі в особі Секретаріату ОБСЄ (далі окремо - Уряд та ОБСЄ, разом - Сторони),

беручи до уваги Рішення N 1117 від 21 березня 2014 року (далі - Рішення ПР) та додані до нього інтерпретуючі заяви, яким Постійна Рада ОБСЄ вирішила розмістити спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні (далі - Місія),

відмічаючи запит України, що міститься в документі PC.DEL/222/14 від 3 березня 2014 року, який також відображено в інтерпретуючій заяві делегації України до Рішення ПР згідно з пунктом IV.1(A)6 Правил процедури ОБСЄ,

визнаючи невідкладну необхідність розпочати розміщення Місії,

повністю дотримуючись принципів та зобов'язань ОБСЄ як основи тісного співробітництва між Урядом та ОБСЄ,

підтверджуючи окремий мандат Координатора проектів ОБСЄ в Україні відповідно до рішення Постійної Ради ОБСЄ N 295 від 1 червня 1999 року,

визнаючи готовність Уряду надати Місії та її персоналу відповідні привілеї та імунітети згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року,

домовилися про таке:

Стаття 1
Розміщення місії

1. Місія, що очолюється Главою Місії та складається з посадових осіб ОБСЄ та інших осіб, які забезпечують роботу Місії (далі разом - члени Місії), розміщується в Україні відповідно до Рішення ПР.

2. Глава Місії спрямовує, координує діяльність Місії та управляє нею.

3. Місія може винаймати місцевий персонал у разі необхідності.

Стаття 2
Місцерозташування Місії

1. Місія діятиме на всій території України. Головний офіс Місії знаходитиметься в м. Київ. На початковому етапі польові офіси будуть відкриті в м. Херсон, Одеса, Львів, Івано-Франківськ, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Чернівці, Луганськ. Додаткові польові офіси можуть бути відкриті в інших місцях на всій території України.

Стаття 3
Діяльність Місії

1. Місія підтримуватиме зв'язок з Координатором проектів ОБСЄ в Україні, а також може користуватись його логістичною, організаційною та операційною допомогою з урахуванням окремих мандатів Місії та Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

2. Уряд надає всім членам Місії свободу пересування та подорожі всією територією України без попереднього повідомлення.

3. Уряд надає сприяння у встановленні та підтриманні контактів Місії та її членів з центральними та місцевими органами влади та не перешкоджає контактам Місії з політичними партіями та неурядовими організаціями, а також окремими особами та групами громадян. Місія має право ініціювати та підтримувати такі контакти за власною ініціативою.

Стаття 4
Недоторканність

1. Приміщення, транспортні засоби та власність Місії і її членів є недоторканними.

2. Уряд України розглядає Місію як дипломатичну місію. Після отримання повідомлення від Глави Місії Уряд розглядає членів Місії, які є посадовими особами ОБСЄ та які не с громадянами України, як дипломатичних агентів, акредитованих в Україні, та забезпечує їх захист і безпеку на такому самому рівні, який надається існуючим дипломатичним представництвам в Україні.

3. Архіви Місії та всі документи, що їй належать або є в її розпорядженні, незалежно від їх форми (текстова, фотографічна, графічна, картографічна, аудіовізуальна, а також електронні записи та мікрофільми), є недоторканними.

Стаття 5
Привілеї та імунітети Місії та її персоналу

1. Для діяльності, пов'язаної з виконанням офіційних функцій, Місія має право укладати договори, набувати активи та розпоряджатися ними, відкривати і вести банківські рахунки в будь-якій валюті.

2. Місія та її члени, які є посадовими особами ОБСЄ, користуються на території України таким самим статусом, правами, привілеями та імунітетами, які надаються Урядом дипломатичним представництвам і дипломатичним агентам, акредитованим в Україні, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року. Глава Місії користується привілеями та імунітетами, звільненнями та пільгами, що надаються послам, які є главами представництв.

3. Члени персоналу Місії, які є громадянами України і які найняті на місці Місією, матимуть статус, що відповідає статусу місцевого персоналу дипломатичних представництв. Вони залишатимуться суб'єктами національного законодавства України. Проте вони користуватимуться імунітетом від цивільної та адміністративної відповідальності стосовно всіх дій, вчинених ними під час виконання своїх службових обов'язків у статусі співробітників Місії.

Стаття 6
Звільнення від сплати податків

1. Будь-які видатки Місії або її членів в Україні для офіційного користування звільняються від податку на додану вартість; імпорт Місією будь-яких предметів для офіційного користування не має жодних обмежень і звільняється від будь-яких ввізних мит.

Стаття 7
Засоби зв'язку

1. Місія має доступ до відповідних мереж зв'язку та устаткування України, а також може використовувати власні засоби зв'язку, в тому числі супутникові, мобільні, бездротові і ручні радіоприлади.

Стаття 8
Візи та дипломатичні картки і номерні знаки

1. Уряд України вживатиме всіх необхідних заходів для сприяння своєчасній видачі відповідних віз на безкоштовній основі для всіх членів Місії з метою забезпечення їх законного в'їзду в Україну.

2. Уряд України видає дипломатичні картки для всіх членів Місії, які є посадовими особами ОБСЄ.

3. Уряд України видає дипломатичні номерні знаки для будь-якого транспортного засобу, який використовуватиметься членами Місії.

4. Місія та її члени можуть встановлювати прапор, емблему та інші символи ОБСЄ на їхніх транспортних засобах та майні.

Стаття 9
Вирішення спорів

1. Будь-який спір щодо тлумачення та/або застосування цього Меморандуму вирішується шляхом проведення консультацій або в інший спосіб, погоджений між Урядом та Генеральним секретарем ОБСЄ чи їхніми уповноваженими представниками.

Стаття 10
Зміни та доповнення

1. Положення цього Меморандуму можуть бути переглянуті за взаємною згодою Сторін. Консультації з метою внесення змін та доповнень до цього Меморандуму можуть бути проведені на прохання однієї зі Сторін. Зміни та доповнення, погоджені Сторонами, оформлюються протоколом, який становитиме невід'ємну частину цього Меморандуму.

Стаття 11
Набрання чинності

1. Цей Меморандум тимчасово застосовуватиметься з дати його підписання, за винятком статей 4, 5, 6, які наберуть чинності після повідомлення про виконання відповідних внутрішньодержавних процедур в Україні. Він залишатиметься чинним протягом періоду діяльності Місії.

2. Зважаючи на нагальність питання, Уряд вживатиме всіх належних заходів у його розпорядженні для швидкої ратифікації цього Меморандуму.

3. В період до ратифікації цього Меморандуму Сторони утримуються від дій, які позбавили б цей Меморандум об'єкта й мети для ефективного виконання мандату Місії.

Учинено в м. Відень 14 квітня 2014 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень Меморандуму текст англійською мовою матиме переважну силу.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2014 року N 336-р уповноважено Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Прокопчука Ігоря Васильовича підписати зазначений Меморандум
 
** Ратифіковано Законом України від 29 травня 2014 року N 1282-VII (Офіційний вісник України, 2014 р., N 45, ст. 1184)

 

За Уряд України

За Організацію з безпеки
та співробітництва в Європі

Посол Ігор Прокопчук
Постійний представник України
при міжнародних організаціях у Відні

Посол Ламберто Дзанньєр
Генеральний секретар ОБСЄ

Опрос