Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором

Страны - участницы
Меморандум от 13.05.2014

Макрофінансова допомога Україні
Кредитна лінія від Європейського Союзу на суму до 1 мільярда євро

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

ДАТА ПІДПИСАННЯ:

28.04.2014
12.05.2014
13.05.2014*

ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ:

20.05.2014**

ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ:

22.05.2014

1. 14 квітня 2014 року Рада Європейського Союзу прийняла рішення про надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі до 1 мільярда євро у вигляді кредиту (Рішення 2014/215/EC). Метою цієї допомоги є термінове зменшення зовнішнього фінансового тиску на Україну, поліпшення її платіжного балансу та забезпечення бюджетних потреб, а також підсилення її позиції за валютними резервами. Ця допомога з боку Європейського Союзу є додатком до ресурсів, які надаються Україні міжнародними фінансовими установами та на основі двосторонніх угод з донорами на підтримку державної програми економічної стабілізації та реформ.

2. Допомога буде надана двома частинами по 500 мільйонів євро кожна. Виплати здійснюватимуться за умови задовільного проведення заходів з реалізації домовленостей за програмою "Стенд-бай" (програма СБА), що буде досягнуто між Україною та Міжнародним валютним фондом (далі - МВФ).

Перший платіж допомоги буде виплачено після набрання чинності Меморандумом і відповідною Кредитною угодою, за умови, отримання Україною виплат в рамках програми СБА, укладеної з МВФ. Виділення другого траншу не може відбутися раніше аніж через три місяці після виділення першого траншу і також буде обумовлено позитивною оцінкою Європейської Комісії (далі - "Комісія") від імені Європейського Союзу, прогресу, досягнутого стосовно зазначеного далі переліку умов реалізації політики макроекономічного та структурного регулювання. Ці умови засновані на програмі економічної стабілізації та реформ, схваленої органами влади України, та узгодженої з домовленістю, досягнутою Україною з МВФ.

3. Перед виділенням Комісією другого траншу, органи влади України мають надати Комісії інформацію по виконання умов, що буде додана до запиту на черговий платіж. Після отримання цієї інформації Комісія, спільно з органами влади України, виконає оцінку досягнень у напрямі виконання таких умов. Заходи політики та рамки розгляду у цілях такої оцінки чітко визначені у Додатку I. У випадку негативної оцінки, Комісія може призупинити виплату другого траншу до часу доведення Україною виконання умов. За необхідності, до Додатку I, за взаємною згодою сторін, можуть вноситись зміни, з подальшим дотриманням процедур щодо їх затвердження Україною та ЄС.

Комісія також на постійній основі здійснюватиме перевірку фінансових потреб України та може зменшити, призупинити або скасувати надання допомоги у випадку якщо потреби у фінансуванні України в період виплат значно зменшаться у порівняння з початковими прогнозами.

4. Практична виплата різних траншів буде здійснюватися після підписання сторонами та набрання чинності відповідною Кредитною угодою.

5. Доступ до траншів допомоги буде надаватися Комісією Україні через Національний банк України (далі "Агент"). Враховуючи суттєві бюджетні потреби у фінансуванні, що постали перед країною, надходження від кредиту можуть бути використані для фінансування бюджету України.

Органи влади України беруть на себе зобов'язання своєчасного та повного виконання всіх фінансових зобов'язань, що випливають з кредитів, наданих або гарантованих Європейським Союзом.

6. У ході реалізації допомоги органи влади України надаватимуть Комісії усі дані, які є належними для моніторингу економічної та фінансової ситуації України і для оцінки просування структурних реформ. Зокрема, органи влади своєчасно надаватимуть Комісії відповідну інформацію, визначену у Додатку II.

7. З метою запобігання порушенням і шахрайству, пов'язаного з використанням цієї допомоги, а також для забезпечення фінансових інтересів ЄС, застосовуватимуться відповідні положення відповідної Кредитної угоди, зокрема ті, що стосуються регулярних перевірок щодо використання допомоги ЄС, а також перевірок і аудитів проведених Комісією та Європейським судом аудиторів. Також положення Кредитної угоди щодо довгострокового погашення буде застосовуватись у випадку, якщо буде встановлено, що Україна, у частині управління цією допомогою, бере участь у будь-яких актах шахрайства, корупції або будь-якій іншій діяльності.

8. Комісія через своїх власних уповноважених осіб або експертів, наділених відповідним мандатом, матиме право проводити оперативні оцінки адміністративних процедур та фінансових схем Уряду України та Агента у частині, що стосується управління коштами макрофінансової допомоги, протягом дії цього Меморандуму та протягом п'яти років після виплати останнього внеску (заключний період).

9. Комісія або її належним чином уповноважені представники можуть проводити незалежну заключну оцінку реалізації допомоги. У такому разі органи влади України зобов'язані, протягом усього часу оцінки, надавати усю необхідну інформацію Комісії, представленої її власними агентами або належним чином уповноваженими експертами. Звіт за результатами оцінки буде надаватися органам влади України для коментарів.

10. Органи влади забезпечуватимуть усю необхідну співпрацю з Європейською Комісією. Обмін конфіденційною інформацією в рамках цього Меморандуму здійснюється відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про процедури безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом від 13 червня 2005 року.

11. Ця допомога реалізується у розумінні того, що влада України і надалі поважатиме ефективні демократичні механізми, зокрема багатопартійну парламентську систему, верховенство закону та повагу до прав людини.

12. Допомога буде доступною протягом одного року, рахуючи від першого дня набрання чинності цим Меморандумом про взаєморозуміння (далі - МВР).

13. Додатки I, II є невід'ємною частиною цього МВР.

14. Усі повідомлення у зв'язку з цим МВР будуть вважатися офіційно переданими, якщо вони будуть виконані у письмовій формі і надіслані за адресою:

Для Європейського Союзу

Європейська Комісія
Генеральний директорат з економічних та фінансових справ
Rue de la Loi, 170 - CHAR 11/248
B-1040 Brussels

Для України:

Міністерство фінансів України
вул. Грушевського, 12/2, Київ
01008 Україна
До уваги Міністра, заступника Міністра та директора Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики

З копією:
Національному банку України
вул. Інститутська, 9, Київ
01601 Україна
До уваги Голови або його заступника

15. Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання Україною та Європейським Союзом та отримання Європейським Союзом письмового повідомлення від України про виконання внутрішньодержавних процедур, передбачених законодавством України.

16. За взаємною згодою сторін до цього Меморандуму можуть вноситися зміни у формі письмового Додатку. Цей Додаток буде невід'ємною частиною цього МВР і набиратиме чинності за такою ж процедурою, що і МВР.

Цей Меморандум про взаєморозуміння підписано у чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою.

____________
* Розпорядженням Президента України від 08 травня 2014 року N 836/2014-рп уповноважено Міністра фінансів України Шлапака Олександра Віталійовича та Голову Національного банку України Кубіва Степана Івановича на підписання Меморандуму

** Ратифіковано Законом України від 20 травня 2014 року N 1277-VII ("Офіційний вісник України" 2014 р., N 43, ст. 1119)

 

ЗА УКРАЇНУ

ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

як Позичальника

як Кредитора

в особі

в особі Європейської Комісії

Підписано
в м. Брюссель 13 травня 2014 року
Олександр Шлапак
Міністр фінансів
(Підпис)

Підписано
в м. Брюссель 28 квітня 2014 року
Сіім Каллас
Віце-президент Європейської Комісії
(Підпис)

Підписано
в м. Київ 12 травня 2014 року
Степан Кубів
Голова Національного банку України
(Підпис)

 

 

Заходи політики структурних реформ

На момент аналізу, який здійснюватиметься Комісією перед прийняттям рішення стосовно виділення другого траншу кредиту, органи влади зобов'язуються завершити виконання таких умов:

Управління державними фінансами

1. Підготовка й оприлюднення проектів Річних планів державних закупівель на 2015 рік кожним суб'єктом, що здійснює закупівлі, чи державним замовником, що фінансується з державного бюджету, до 15 вересня 2014.

2. Подання Урядом на розгляд Верховної Ради України та оприлюднення (після передачі в Парламент) першого проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" не пізніше 15 вересня 2014 року відповідно до положень Бюджетного кодексу України.

3. Для підвищення прозорості бюджету здійснення щомісячного оприлюднення інформації про виконання Державного бюджету відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України.

4. Забезпечення виконання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 2011 року, зокрема положень статті 12, яка передбачає щорічне подання декларації про активи (майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру) особами, визначеними законодавством як суб'єкти декларування. Уряд підготує законопроект, що передбачатиме створення незалежного органу з достатніми фінансовими та людськими ресурсами для забезпечення належного впровадження та виконання законодавства.

5. Внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту, спрямованого на оновлення існуючого законодавства про Рахункову палату України та розширення її повноважень зокрема на державні підприємства.

Торгівля і оподаткування

6. Україна проводитиме консультації з ЄС та іншими членами СОТ на її прохання для перегляду своїх зобов'язань в рамках СОТ відповідно до статті XXVIII ГАТТ, з тим, щоб вирішити системні проблеми, підняті членами СОТ. Ці консультації включатимуть розгляд інших суміжних інструментів СОТ, таких як винятки платіжного балансу. Консультації повинні привести до подальшого істотного скорочення кількості тарифних позицій, залежних від запиту переговорів про перегляд.

7. Забезпечення вчасних грошових виплат за всіма легітимними вимогами щодо відшкодування ПДВ або здійснення компенсації відповідним платникам податків ПДВ-облігаціями.

Енергетика

8. Для посилення прозорості діяльності НАК "Нафтогаз України" здійснення підготовки Щорічного фінансового звіту компанії та її дочірніх підприємств за такими сегментами: 1) видобування; 2) імпорт/постачання; 3) управління мережею та сховищами відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансовий сектор

9. Підготовка Національним банком України норм і правил регулювання, що стосуються системних банків для їх подальшого прийняття цього року.

10. Покращення виконання законодавства про оприлюднення кінцевих власників банків. Оприлюднення до 1 вересня на веб-сайті Національного банку України інформації щодо кінцевих власників усіх банків.

11. Внесення Урядом на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо розкриття інформації".

 

Система моніторингу

У ході реалізації допомоги Європейського Союзу, Комісії щоквартально відповідними органами влади мають надаватися такі показники та звіти.

1. Моніторинг макроекономічних та фінансових напрацювань та політики

• Рівень і склад загальних доходів і видатків держави, включаючи державні позабюджетні кошти та державні підприємства, включаючи НАК "Нафтогаз України";

• Зовнішній борг, включаючи зовнішню заборгованість, як для домовленості, що буде укладено між Україною та МВФ;

• Загальний державний борг, гарантований державою борг, включаючи заборгованість з виплат на основі визначення, що використовуватимуться в домовленості, що буде укладено між Україною та МВФ;

• Виплати відсотків за зовнішнім боргом і погашення основної суми боргу за зовнішнім боргом;

• Виплати відсотків за загальним державним боргом, гарантованим державним боргом та виплати тіла кредитів за загальним державним боргом та гарантованим державним боргом;

• Прогнози відсотків і основної суми зовнішнього боргу з терміном погашення протягом наступних чотирьох кварталів;

• Відсотки та виплати тіла кредитів за загальним державним боргом та гарантованим державою боргом, термін виплати яких припадає на наступні 12 кварталів;

• Платежі (виплачені суми, відсотки та амортизація), проведені за гарантованим державою боргом таким державним підприємствам та відомствам: НАК "Нафтогаз України", Укравтодор та Державна іпотечна установа.

• Забезпечити надання щомісячної інформації, на квартальній основі, про відшкодування ПДВ у такому форматі: (i) початковий обсяг вимог про відшкодування; (ii) вимоги про відшкодування, оплачені у грошовій формі; (iii) відшкодування, заліковане коштом зобов'язань платника податків; (iv) відхилені вимоги; (v) нові вимоги про відшкодування; (vi) обсяг вимог на кінець звітного періоду; а також (vii) обсяг заборгованості з відшкодування (незадоволені вимоги про відшкодування ПДВ, подані до Міністерства доходів і зборів більше ніж за 74 дні до закінчення звітного періоду).

• Показники збирання оплати НАК "Нафтогаз України" за категоріями клієнтів (включаючи відповідний діапазон історичних даних для цілей порівняння);

• Кількість і загальна фінансова вартість процедур державних закупівель з розбивкою на процедури безконкурсного передання контрактів та процедур з проведенням конкурсу (включаючи відповідний діапазон історичних даних для цілей порівняння)

2. Моніторинг структурної політики

• Звіти про прогрес у сфері реформи державних фінансів та управління (щоквартальна інформація);

• Звіт про просування справ у реформування банківського сектору (щоквартальна інформація).

3. Публікація економічних даних

Крім того, відповідними органами своєчасно, як мінімум, з такою самою, як вище, періодичністю та рівнем деталізації має публікуватися така інформація:

• ВВП або національний дохід (річна і квартальна інформація);

• Основні компоненти попиту ВВП (річна і квартальна інформація);

• Промислове виробництво (щомісячна інформація);

• Заробітна платня (щомісячна інформація);

• Показники зайнятості та безробіття (щомісячна інформація);

• Рівень індикаторів цін (щомісячна інформація);

• Відсоткові ставки (коротко- та довгострокові, щомісячна інформація);

• Обсяг зовнішньої торгівлі (щомісячна інформація);

• Платіжний баланс (щомісячна та щоквартальна інформація);

• Обсяг Міжнародних резервів (щомісячна інформація);

• Обмінні курси.

____________

Опрос