Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Подразделением финансовой разведки Республики Индия относительно сотрудничества в сфере обмена информацией, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Страны - участницы
Меморандум от 18.02.2014

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Республіки Індія щодо співробітництва в сфері обміну інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 18.02.2014
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 18.02.2014

Державна служба фінансового моніторингу України та Підрозділ фінансової розвідки Республіки Індія (далі - Сторони), виходячи із взаємної зацікавленості у співробітництві, у рамках національного законодавства своїх держав, з метою сприяння здійсненню обміну інформацією, що стосується підозрілих випадків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, інших пов'язаних злочинів та залучених до цих злочинів осіб

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Стаття 1

Сторони, відповідно до законодавства своїх держав, співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму чи кримінальною діяльністю, яка пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму. З цією метою Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, залучених до здійснення таких операцій.

Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів справи.

Стаття 2

Інформація та/або документи, одержані від відповідної Сторони, не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні, ні використані у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої письмової згоди Сторони, що надала інформацію.

Стаття 3

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Стаття 4

Інформація та/або документи, одержані на основі цього Меморандуму, є конфіденційною, і на них поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Умови цього Меморандуму, які стосуються конфіденційності інформації, одержаної до припинення цього Меморандуму, залишаються дійсними після припинення цього Меморандуму.

Стаття 5

Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва, в тому числі обміну інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Стаття 6

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

Стаття 7

Сторони не зобов'язані співпрацювати у випадку, якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушена кримінальна справа, ведеться розслідування або порушено судове провадження у державі запитуваної Сторони.

Сторони відмовляють у наданні інформації у випадку, якщо надання інформації може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або національним інтересам чи суперечити законодавству країни запитуваної Сторони.

Стаття 8

За взаємною письмовою згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

Стаття 9

Усі спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 10

Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набирає чинності з дати його підписання.

Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з дати одержання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Вчинено в Budapest, Hungary 18th February 2014 року, та в ____________ ____________ 2014 року, у двох примірниках, кожний українською, гінді та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Державну службу
фінансового моніторингу
України

За Підрозділ фінансової
розвідки Республіки Індія

________________________

________________________

Сергій Гуржій
Голова

П. К. Тіварі
Директор

Опрос