Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта между Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством спорта Российской Федерации

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 08.02.2014

УГОДА
про співробітництво в галузі фізичної культури та спорту між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством спорту Російської Федерації

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 08.02.2014
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 08.02.2014

Міністерство молоді та спорту України і Міністерство спорту Російської Федерації (далі - Сторони),

керуючись прагненням до розвитку і зміцнення існуючих дружніх відносин та співробітництва в галузі фізичної культури та спорту,

бажаючи сприяти розширенню дружніх зв'язків в подальшому шляхом обміну протоколами і програмами, спрямованими на взаємовигідний розвиток фізичної культури та спорту в державах Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони зміцнюють і розвивають співробітництво в галузі фізичної культури та спорту на основі рівноправ'я відповідно до цієї Угоди, законодавства держав Сторін і міжнародних договорів, учасниками яких є держави Сторін.

Стаття 2

Співробітництво відповідно до цієї Угоди здійснюється шляхом:

- обміну спортивними делегаціями; проведення спільних зборів і тренувань спортсменів та команд; міжнародних зустрічей і змагань спортивних збірних команд і окремих спортсменів держав Сторін;

- проведення спільних спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також спільних навчально-тренувальних зборів на спортивних базах України і Російської Федерації; обміну досвідом у сфері підготовки команд до участі в Олімпійських іграх та у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та в інших комплексних спортивних заходах;

- розвитку паралімпійских і дефлімпійских/сурдлімпійских видів спорту на рівні суб'єктів паралімпійского і дефлімпійського рухів України та параолімпійського, сурдлімпійського комітетів та федерацій спорту інвалідів Російської Федерації відповідно;

- співробітництва в сфері спорту інвалідів, адаптивної фізичної культури, організації і проведення спільних навчально-тренувальних зборів, масових фізкультурно-спортивних заходів для інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- узгодження позицій з підтримки представників України і Російської Федерації в європейських та міжнародних спортивних федераціях і міжнародних федераціях зі спорту інвалідів, а також в інших міжнародних спортивних організаціях;

- обміну вченими та фахівцями для участі в семінарах, конференціях і симпозіумах з питань фізичної культури та спорту, фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення; обміну науковою інформацією в різних формах, участі в міжнародних конгресах і конференціях; організації та проведення спільних науково-дослідних проектів;

- обміну досвідом та інформацією з питань законодавства, організації і фінансування фізичної культури та спорту;

- обміну досвідом з будівництва і утримання спортивних споруд, розробки та виробництва спортивного обладнання;

- обміну досвідом зі спортивної медицини;

- обміну досвідом діяльності щодо запобігання використання допінгу в спорті та боротьби з ним;

- обміну досвідом у сфері запобігання насильству та хуліганській поведінці глядачів на стадіонах і спортивних аренах;

- обміну досвідом між установами, що відповідають за підготовку кадрів і проведення наукових досліджень в галузі фізичної культури та спорту; організації стажування молодих вчених і студентів у вищих навчальних закладах з фізичної культури та спорту;

- розробки протоколів і програм співробітництва в різних сферах фізичної культури та спорту;

- співробітництва у сфері засобів масової інформації з питань спорту та обміну науковою і навчальною літературою з питань спорту;

- співробітництва у сфері спортивної реклами та спонсорства.

Стаття 3

Сторони розробляють дворічні програми співробітництва з метою практичної реалізації цієї Угоди і розвитку фізичної культури та спорту на основі взаємної вигоди і відповідно до законодавства держав Сторін.

Кожна Сторона є відповідальною за координацію і виконання заходів у рамках програм співробітництва, які проводяться на території її держави.

Питання планування та реалізації співробітництва розглядаються в ході щорічних зустрічей представників Сторін.

Стаття 4

Сторони сприяють встановленню прямих контактів і обмінів між державними та громадськими фізкультурно-спортивними організаціями, науковими і навчальними закладами, федераціями, клубами та окремими особами в обох державах в рамках цієї Угоди.

Стаття 5

Фінансові умови здійснення обміну спортивними делегаціями, а також проведення спільних зборів і тренувань спортсменів та команд, міжнародних зустрічей та змагань спортивних збірних команд і окремих спортсменів обох держав узгоджуються Сторонами в кожному конкретному випадку окремо.

Стаття 6

Будь-які питання, пов'язані з тлумаченням або виконанням цієї Угоди, що виникають між Сторонами, вирішуватимуться шляхом консультацій або переговорів.

Стаття 7

За письмовою згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни і доповнення.

Стаття 8

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання та укладається строком на п'ять років. Дія цієї Угоди автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін шляхом надання письмового повідомлення дипломатичними каналами іншій Стороні не менш як за шість місяців до закінчення відповідного періоду не заявить про своє бажання припинити її дію.

Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання укладених під час її дії програм співробітництва, якщо Сторони не домовляться про інше.

Учинено в м. Сочі, "08" лютого 2014 року, в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Міністерство
молоді та спорту України

За Міністерство
спорту Російської Федерації

Опрос