Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Устав Международного центра изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей

Страны - участницы
Устав от 29.11.2013

СТАТУТ
Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 29.11.2013
ДАТА ПРИЄДННЯ УКРАЇНИ: 07.10.2015*
ДАТА НАБРАННЯ ЧЛЕНСТВА ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.01.2016

Офіційний переклад.

Стаття 1
Мета та функції

Міжнародний центр вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (далі - IKKPOM) сприяє збереженню і відновленню культурних цінностей у світовому масштабі шляхом ініціювання, розвитку, надання сприяння та підтримки умов для такого збереження і відновлення. IKKPOM виконує, зокрема, такі функції:

(a) збирає, вивчає та поширює інформацію стосовно наукових, технічних та етичних проблем, пов'язаних зі збереженням та відновленням культурних цінностей;

(b) координує, стимулює та започатковує дослідження у цій сфері шляхом, зокрема, визначення органам або експертам завдань, проведення міжнародних зустрічей, здійснення публікацій та обміну спеціалістами;

(c) надає консультації та рекомендації із загальних або спеціальних питань збереження та відновлення культурних цінностей;

(d) заохочує, розвиває та забезпечує навчання у сфері збереження та відновлення культурних цінностей, а також підвищує стандарти та рівень робіт зі збереження та відновлення;

(e) заохочує ініціативи, які формують краще розуміння збереження та відновлення культурних цінностей.

Стаття 2
Членство

1. IKKPOM є міжнародною організацією, яка складається з держав-членів.

2. Кожна держава, яка є державою - членом Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (далі - ЮНЕСКО), може стати державою - членом IKKPOM, надіславши Генеральному директорові ЮНЕСКО офіційну заяву про приєднання. Будь-яка така держава, яка стала державою - членом IKKPOM і в подальшому перестала бути членом ЮНЕСКО, зберігає своє членство в IKKPOM.

3. Держава, яка не є державою - членом ЮНЕСКО, або будь-яка колишня держава - член IKKPOM, яка вийшла з членського складу відповідно до статті 10, або будь-яка колишня держава - член IKKPOM, членство якої припинилося відповідно до положення попередньо чинної статті 10(a), може подати на ім'я Генерального директора IKKPOM заяву на членство. Після розгляду заяви Радою така держава може стати державою-членом IKKPOM за рішенням Генеральної асамблеї. Набуття членства вимагає рішення прийнятого більшістю у дві третини голосів держав-членів IKKPOM, які були присутні та голосували. Генеральний директор ЮНЕСКО повідомляється про набуття державою членства в IKKPOM відповідно до цього пункту.

4. Членство набуте відповідно до пункту 2 цієї статті, набирає чинності через 30 днів після отримання Генеральним директором ЮНЕСКО офіційної заяви про приєднання. Членство, набуте відповідно до пункту 3 цієї статті, набирає чинності з дати схвалення Генеральною асамблеєю рішення про членство такої держави в IKKPOM.

5. Кожна держава-член робить внесок до бюджету ICCROM у розмірі, встановленому Генеральною асамблеєю.

Стаття 3
Органи

IKKPOM складається з Генеральної асамблеї, Ради та Секретаріату.

Стаття 4
Генеральна асамблея

1. Склад та участь

(a) Генеральна асамблея складається з представників держав-членів. Кожна держава-член представлена одним делегатом.

(b) Представники обираються з-поміж найбільш кваліфікованих експертів у сфері збереження та відновлення культурних цінностей і, бажано, з-поміж представників інституцій, які спеціалізуються у цій сфері.

(c) ЮНЕСКО, Центральний інститут збереження та відновлення та члени Ради без права голосу, зазначені у статті 5.1 (j), мають право брати участь у сесіях Генеральної асамблеї у статусі спостерігача. Вони можуть вносити пропозиції, але не мають права голосу.

2. Функції

Функції Генеральної асамблеї:

(a) визначати основні напрями політики IKKPOM;

(b) розглядати та затверджувати програму діяльності та бюджет IKKPOM на наступні два роки на основі пропозицій, представлених Радою;

(c) приймати нових держав-членів або повторно приймати колишніх держав-членів відповідно до статті 2.3;

(d) обирати членів Ради;

(e) за пропозицією Ради призначати Генерального директора відповідно до статті 6 (d);

(f) розглядати і схвалювати звіти про діяльність Ради та Секретаріату IKKPOM;

(g) визначати розмір внесків держав-членів;

(h) схвалювати Фінансові правила IKKPOM;

(i) приймати рішення про застосування санкцій, передбачених статтею 9.

3. Процедура

Генеральна асамблея:

(a) збирається на чергову сесію кожні два роки;

(b) збирається на позачергову сесію, якщо вона схвалює таке рішення на вимогу не менш як третини держав-членів або якщо Рада схвалює таке рішення;

(c) збирається у м. Рим, Італія, за винятком випадків, коли Генеральна асамблея або Рада вирішують інакше;

(d) схвалює свої Правила процедури;

(e) на початку кожної сесії обирає Голову та інших виборних осіб;

(f) створює комітети, які можуть бути необхідними для виконання її функцій.

4. Голосування

Враховуючи положення статті 9 кожна держава-член має один голос у Генеральній асамблеї. Рішення схвалюються простою більшістю голосів держав-членів, які присутні та голосують, якщо інше не передбачено цим Статутом або Правилами процедури Генеральної асамблеї.

Стаття 5
Рада

1. Склад

(a) Рада складається із членів, обраних Генеральною асамблеєю, представника Генерального директора ЮНЕСКО, представника Уряду Італії, представника Центрального інституту збереження та відновлення та членів без права голосу, зазначених нижче в підпункті (i).

(b) Склад формується з дванадцяти обраних членів та по одному обраному члену від кожних п'яти держав-членів після перших 30-ти. Проте загальна кількість обраних членів не може перевищувати двадцять п'ять.

(c) Члени, обрані Генеральною асамблеєю, обираються з-поміж найбільш кваліфікованих експертів у сфері збереження та відновлення культурних цінностей, з урахуванням важливості досягнення справедливого представлення основних культурних регіонів світу та належного охоплення різних сфер спеціалізації, які відповідають діяльності IKKPOM. Генеральна асамблея також враховує здатність таких осіб здійснювати адміністративні та виконавчі функції Ради.

(d) Строк повноважень членів Ради, які обираються Генеральною асамблеєю, становить чотири роки. Разом з тим, під час першої чергової сесії Генеральної асамблеї, для якої це положення є чинним, строк повноважень половини обраних Генеральною асамблеєю членів, становить чотири роки, а строк повноважень другої половини становить два роки. Якщо під час цієї сесії кількість обраних членів є непарною, то половина членів плюс один, обирається із строком повноважень чотири роки.

(e) Обрані члени Ради виконують свої функції з моменту закриття сесії Генеральної асамблеї, на якій вони були обрані, до закриття сесії, яка проходить у рік, в якому закінчується строк їхніх повноважень.

(f) Члени Ради мають право бути переобраними, але не більше, ніж на два строки поспіль.

(g) У випадку смерті, постійної недієздатності або відставки обраного члена Ради, місце, яке таким чином стало вакантним, займає на решту строку повноважень той з-поміж кандидатів, який під час останніх виборів, проведених Генеральною асамблеєю, не був обраний, але отримав найбільшу кількість голосів. Якщо цей кандидат не може виконувати функції, вакантне місце посідає кандидат з наступною найбільшою кількість голосів і так до закінчення списку кандидатів на таких виборах. У випадку якщо місце не може бути зайняте кандидатом, який претендував на членство на попередніх виборах, таке місце залишається вакантним до нових виборів на черговій сесії Генеральної асамблеї.

(h) Члени Ради, обрані Генеральною асамблеєю, обираються в особистій якості. Вони здійснюють свої функції в інтересах IKKPOM, а не як представники держав.

(i) До членів Ради, які не мають права голосу, належать представник Міжнародної ради музеїв, представник Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць та представник Міжнародного союзу охорони природи.

(j) Члени Ради, які не мають права голосу, можуть брати участь в обговоренні в Раді.

2. Функції

Функції Ради:

(a) за дорученням Генеральної асамблеї контролювати виконання програми діяльності та бюджету, схвалених останньою;

(b) відповідно до рішень і директив Генеральної асамблеї та враховуючи обставини, що можуть виникнути між двома її черговими сесіями, вживати всіх необхідних заходів від імені Генеральної асамблеї та у тісній співпраці з Генеральним директором для забезпечення ефективного та раціонального виконання Генеральним директором затвердженої програми діяльності;

(c) розробляти напрями політики у тісній співпраці з Генеральним директором та подавати їх, за необхідності, на затвердження Генеральної асамблеї;

(d) переглядати та змінювати, в разі необхідності, проект програми діяльності і бюджету, підготовлені Генеральним директором, та схвалювати їх для передачі на розгляд Генеральної асамблеї;

(e) розглядати заяви на членство або поновлення членства в IKKPOM відповідно до статті 2.3;

(f) надавати рекомендації Генеральній асамблеї щодо призначення Генерального директора, а також строків та умов його призначення та, у разі необхідності, продовжувати строк повноважень Генерального директора відповідно до статті 6 (d);

(g) призначати Генерального директора згідно умов, передбачених статтею 6 (e);

(h) ухвалювати структуру Секретаріату, запропоновану Генеральним директором;

(i) затверджувати шкалу заробітної плати та інші виплати персоналу;

(j) надавати рекомендації Генеральній асамблеї щодо схвалення Фінансових правил;

(k) призначати зовнішнього аудитора;

(l) призначати юридичного радника;

(m) контролювати фінансові операції IKKPOM;

(n) готувати звіт про свою діяльність для розгляду Генеральною асамблеєю на її чергових сесіях;

(o) здійснювати інші функції, які можуть бути визначені Раді Генеральною асамблеєю.

3. Процедура

Рада:

(a) збирається:

(b) збирається у м. Рим, Італія, якщо тільки Генеральна асамблея або Рада не вирішать інакше;

(c) схвалює свої Правила процедури;

(d) на початку першої сесії, що слідує за черговою сесією Генеральної асамблеї, обирає Голову та інших виборних осіб, які виконують свої обов'язки до закриття наступної чергової сесії Генеральної асамблеї;

(e) засновує комітети, які можуть бути необхідними для виконання нею своїх функцій.

4. Голосування

Кожний обраний член Ради, представник Генерального директора ЮНЕСКО, представник Уряду Італії та представник Центрального інституту збереження та відновлення мають по одному голосу. Рішення приймаються простою більшістю голосів зазначених членів, присутніх та голосуючих, якщо інше не передбачено цим Статутом або Правилами процедури Ради.

Стаття 6
Секретаріат

(a) Секретаріат IKKPOM складається з Генерального директора та необхідної кількості персоналу.

(b) Обов'язки Генерального директора та персоналу носять міжнародний характер. Під час виконання своїх обов'язків, вони не звертаються за інструкціями і не отримують їх від жодного уряду або владного органу поза IKKPOM. Вони утримуються від будь-якої дії, яка могла б завдати шкоди їхньому статусу міжнародних службовців. Кожна держава-член зобов'язується поважати міжнародний характер обов'язків Генерального директора та персоналу і не намагатися впливати на них під час виконання ними своїх обов'язків.

(c) Персонал призначається відповідно до Положення про персонал, який затверджується Генеральним директором. Всі члени персоналу підпорядковуються Генеральному директорові.

(d) Генеральний директор призначається Генеральною асамблеєю за пропозицією Ради, за винятком випадку, наведеного нижче у пункті (e). Генеральна асамблея, за рекомендацією Ради, визначає строк перебування Генерального директора на своїй посаді та затверджує умови, відповідно до яких він виконує свої функції. Призначення Генерального директора Генеральною асамблеєю може бути продовжено Радою, але не більше, ніж двічі та на строк, який не може кожного разу перевищувати два роки, а також за умови, що строк перебування на посаді Генерального директора та кожне наступне продовження його призначення Радою в будь-якому разі не може перевищувати загалом шести років. Генеральний директор має право бути лише один раз переобраними Генеральною асамблеєю, якщо його кандидатура запропонована Радою за результатами встановленої процедури відбору.

(e) Якщо посада Генерального директора стає вакантною у період між двома сесіями Генеральної асамблеї, Радою призначається тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора на період, який закінчується у день, коли починається строк дії повноважень новопризначеного Генерального директора, але за умови, що строк повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора не перевищує двох років. Рада також визначає умови призначення та перебування на посаді Генерального директора, які включаються до контракту, що підписується Головою Ради та новим Генеральним директором.

(f) Генеральний директор розробляє пропозиції щодо відповідних рішень Генеральної асамблеї та Ради і готує для подання на розгляд Ради проект програми діяльності та бюджету. Відповідно до рішень Генеральної асамблеї і Ради, Генеральний директор відповідає за ефективне та раціональне виконання затвердженої програми діяльності. Він готує та надає державам-членам періодичні звіти про діяльність IKKPOM.

Стаття 7
Фінансові процедури

(a) Бюджет IKKPOM складається на дворічний термін. Проект бюджету на наступний дворічний період передається державам-членам разом з програмою діяльності не менше, ніж за 60 днів до сесії Генеральної асамблеї, на якій вони мають бути розглянуті.

(b) Фінансовий період IKKPOM складає два календарних роки, що слідують за черговою сесією Генеральної асамблеї, якщо Генеральна асамблея не вирішить інакше.

(c) Внески держав-членів протягом фінансового періоду сплачуються двома рівними щорічними платежами, один з яких підлягає оплаті на початку першого календарного року, а інший - на початку другого календарного року.

(d) Генеральний директор може приймати добровільні внески, подарунки, спадщину та субвенції безпосередньо від урядів, громадських або приватних установ, асоціацій і приватних осіб за умови дотримання умов, визначених у Фінансових правилах.

(e) Бюджет виконується Секретаріатом відповідно до Фінансових правил та під контролем Ради.

Стаття 8
Правовий статус

IKKPOM користується на території кожної держави-члена правосуб'єктністю, яка є необхідною для досягнення його цілей та здійснення його функцій.

Стаття 9
Санкції

(a) Держава-член втрачає право голосу на Генеральній асамблеї та право пропонувати кандидатів до членського складу Ради, коли загальна сума її внесків до IKKPOM, які мали бути сплачені і які не були сплачені, незалежно від календарного року або років, до яких ці внески відносяться, перевищує розмір внесків, які держава-члена повинна сплатити за поточний та попередній календарні роки.

(b) Держава-член, яка не сплатила своїх внесків, які мали бути сплачені, протягом чотирьох календарних років поспіль, також втрачає право користуватися будь-якими послугами ICCROM.

(c) Членство держави-члена, яка не сплатила своїх внесків, які мали бути сплачені, протягом шести календарних років поспіль призупиняється Генеральною асамблеєю. Проте Генеральна асамблея може дозволити державі-члену користуватися вищезгаданими правами, включаючи право користуватися послугами IKKPOM або схвалити рішення не призупиняти її членство, якщо вона визнає, що несплата внесків мала місце в силу особливих обставин, не залежних від держави-члена, та нею був представлений графік погашення заборгованості.

(d) Після виходу з членського складу відповідно до статті 10 або припиненні членства відповідно до положень попередньо чинної статті 10 (a), колишня держава-член продовжує нести відповідальність за всіма своїми фінансовими зобов'язаннями, які повинні були бути виконані нею до моменту її виходу або припинення членства.

(e) Без шкоди для пункту (d) цієї статті, Секретаріат укладає домовленість з такою колишньою державою-членом щодо врегулювання питань виконання її зобов'язань. Будь-яка така домовленість затверджується Радою.

Стаття 10
Вихід держав-членів з IKKPOM

Кожна держава-член може вийти з IKKPOM у будь-який момент після завершення дворічного періоду з дня її приєднання або прийняття до членського складу Генеральною асамблеєю шляхом відповідного повідомлення на ім'я Генерального директора IKKPOM. Такий вихід набирає чинності 31 грудня року наступного за роком, в якому таке повідомлення було надане. Генеральний директор IKKPOM інформує Генерального директора ЮНЕСКО про дату, з якої вихід держави-члена набирає чинності.

Стаття 11
Поправки до Статуту

(a) Поправки до цього Статуту можуть бути запропоновані державою-членом або Радою. Поправки приймаються рішенням Генеральної асамблеї, ухваленим більшістю у дві третини голосів держав-членів, які присутні і голосують, за умови, що зазначена більшість у дві третини складає більше половини держав - членів IKKPOM.

(b) Генеральний директор ICCROM передає запропоновані поправки всім державам-членам та Генеральному директору ЮНЕСКО не менше, ніж за 180 днів до сесії Генеральної асамблеї, до порядку денного якої вони мають бути включені.

(c) Якщо після повідомлення про запропоновану поправку держава-член або Рада бажають внести зміну чи доповнення до зазначеної поправки, вони можуть зробити це за умови, що такі зміни та доповнення будуть передані всім державам-членам та Генеральному директору ЮНЕСКО не менше, ніж за 90 днів до сесії Генеральної асамблеї, до порядку денного якої початкова поправка має бути включена.

Стаття 12
Набрання чинності

Цей Статут набирає чинності безпосередньо після закриття XXVIII сесії Генеральної асамблеї IKKPOM.

Стаття 13
Розпуск

IKKPOM може бути розпущений рішенням Генеральної асамблеї. Генеральна асамблея може схвалити таке рішення лише за умови, якщо попередньо, за шість місяців усім державам-членам було направлено письмове повідомлення з викладенням підстав для запропонованого розпуску. Будь-яке рішення про розпуск IKKPOM вимагає більшості у дві третини голосів держав-членів, присутніх і голосуючих, за умови, що зазначена більшість у дві третини складає більше половини держав - членів IKKPOM.

Стаття 14
Автентичність текстів

Тексти цього Статуту англійською та французькою мовою є рівно автентичними.

____________
* Україна приєдналась до Статуту відповідно до Закону України від 07.10.2015 N 720-VIII "Про приєднання України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей" ("Офіційний вісник України", 2015 р., N 88, ст. 2920)

____________

Опрос