Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о применении Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года между его Сторонами и Республикой Узбекистан

Страны - участницы
Протокол, Многостороннее соглашение (СНГ) от 31.05.2013
действует с 27.03.2016

ПРОТОКОЛ
про застосування Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його Сторонами та Республікою Узбекистан

ДАТА ПРИЙНЯТТЯ: 31.05.2013
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 27.01.2016*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 27.03.2016

Офіційний переклад.

Сторони Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року, що іменуються далі "Сторони Договору", з одного боку, та Республіка Узбекистан, з іншого боку,

керуючись цілями, принципами й термінами Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року, що іменується далі "Договір",

домовились про таке:

Стаття 1

З дати набрання цим Протоколом чинності в порядку, передбаченому статтею 7 цього Протоколу, всі положення Договору застосовуються у відносинах між Сторонами Договору та Республікою Узбекистан з урахуванням умов, передбачених цим Протоколом.

Стаття 2

1. Для цілей застосування положень статей 2 і 3 Договору між Сторонами Договору та Республікою Узбекистан:

а) у випадках, коли положення статті 2 Договору посилаються на додаток 1 до Договору, Сторонами цього Протоколу розуміється додаток 1 до цього Протоколу;

б) у випадках, коли положення пункту 2 статті 3 Договору посилаються на додаток 2 до Договору, Сторонами цього Протоколу розуміється додаток 2 до цього Протоколу.

2. До дати приєднання Республіки Узбекистан до СОТ або до 31 грудня 2020 року, залежно від того, яка із цих дат настане раніше:

а) Сторона Договору та Республіка Узбекистан не будуть використовувати положення статті 19 Договору для врегулювання спорів, що виникають між такою Стороною Договору та Республікою Узбекистан щодо застосування пункту 8 статті 2 та статті 17 Договору;

б) посилання на статтю III ГАТТ 1994 у статті 5 Договору для цілей застосування Договору до торгівлі між Республікою Узбекистан та Сторонами Договору розуміється як посилання на аналогічні положення двосторонніх міжнародних договорів Республіки Узбекистан зі Сторонами Договору, у разі наявності таких договорів;

в) Республіка Узбекистан не зв'язана положеннями статті 10 Договору, при цьому Сторони Договору зберігають право застосовувати заходи, передбачені статтею 9 Договору, стосовно товарів, що походять з Республіки Узбекистан;

г) Республіка Узбекистан не зв'язана положеннями абзацу першого статті 11 і статті 12 Договору. Республіка Узбекистан буде застосовувати технічні, санітарні та фітосанітарні заходи до товарів Сторін Договору та процесів виробництва таких товарів на основі національного режиму або режиму найбільшого сприяння залежно від того, який із цих режимів є найбільш сприятливим для виробника і/або експортера товарів заінтересованої Сторони Договору;

д) Республіка Узбекистан не зв'язана положеннями пункту 1 статті 14 Договору в разі серйозних порушень рівноваги платіжного балансу й серйозних ускладнень із зовнішнім фінансуванням Республіки Узбекистан;

е) спірні питання, що виникатимуть між Сторонами Договору та Республікою Узбекистан під час реалізації положень Договору, будуть вирішуватися на основі двосторонніх переговорів відповідної Сторони Договору та Республіки Узбекистан;

ж) Сторони Договору не зв'язані положеннями пункту 8 статті 2, статті 5, статті 10, абзацу першого статті 11, статті 12, пункту 1 статті 14 та статті 17 стосовно Республіки Узбекистан.

3. Незважаючи на положення статті 4 Договору, у торгівлі між Сторонами Договору та Республікою Узбекистан застосовуються Правила визначення країни походження товарів від 24 вересня 1993 року. За взаємною домовленістю між Стороною Договору та Республікою Узбекистан можуть застосовуватися інші багатосторонні або двосторонні договори за правилами визначення країни походження товару.

Стаття 3

Додатки до цього Протоколу є його невід'ємною частиною.

Стаття 4

1. Сторони Договору та Республіка Узбекистан вживають усіх необхідних заходів для виконання своїх зобов'язань за цим Протоколом.

2. До дати приєднання Республіки Узбекистан до СОТ або до 31 грудня 2020 року, залежно від того, яка із цих дат настане раніше, спори, що виникають між Стороною Договору та Республікою Узбекистан щодо застосування і тлумачення цього Протоколу, вирішуються шляхом консультацій між сторонами спору.

3. Після дати, зазначеної в пункті 2 цієї статті, спори, що виникають між Стороною Договору та Республікою Узбекистан щодо застосування та тлумачення цього Протоколу, вирішуються в порядку, передбаченому статтею 19 Договору.

Стаття 5

За взаємною письмовою згодою всіх Сторін цього Протоколу до нього можуть бути внесені зміни та доповнення, що є його невід'ємною частиною і оформляються відповідними протоколами, які набирають чинності в порядку, передбаченому статтею 7 цього Протоколу.

Стаття 6

Застереження до цього Протоколу не допускаються.

Стаття 7

1. Цей Протокол набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм повідомлень від Республіки Узбекистан і не менше двох Сторін Договору про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

2. У відносинах Республіки Узбекистан та будь-якої іншої Сторони Договору цей Протокол набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм відповідного повідомлення про виконання такою Стороною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цим Протоколом чинності.

Стаття 8

Цей Протокол після набрання ним чинності відкритий для приєднання будь-якої держави, що є Стороною Договору, шляхом передачі депозитарію документа про приєднання.

Для держави, що приєднується, цей Протокол набирає чинності з дати отримання депозитарієм документа про приєднання.

Учинено у місті Мінськ 31 травня 2013 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала цей Протокол, його засвідчену копію.

____________
* Ратифіковано Законом України від 27 січня 2016 року N  942-VIII ("Офіційний вісник України", 2016 р., N 14, ст. 563)

 

За Азербайджанську Республіку

За Російську Федерацію

-

(Підпис)

За Республіку Вірменія

За Республіку Таджикистан

(Підпис)

(Підпис)

За Республіку Білорусь

За Туркменістан

(Підпис)

-

За Республіку Казахстан

За Республіку Узбекистан

(Підпис)

(Підпис)

За Киргизьку Республіку

За Україну

(Підпис)

(Підпис)

За Республіку Молдова

 

(Підпис)

 

 

I. Мито, що застосовується стосовно імпорту товарів відповідно до пункту 1 статті 2 Протоколу

1. Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Україна не застосовують мито стосовно імпорту товарів, що походять з митної території Республіки Узбекистан.

Республіка Вірменія застосовує мито стосовно імпорту сигарет (код ТН ЗЕД 2402 20 900), що походять з митної території Республіки Узбекистан, за ставками, наведеними в додатку 1 до Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року, які будуть скасовані з 1 січня 2014 року.

2. Республіка Узбекистан не застосовує мито стосовно імпорту товарів, що походять з митних територій Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, України.

II. Мито, що застосовується стосовно експорту товарів відповідно до пункту 2 статті 2 Протоколу

1. Республіка Вірменія і Республіка Молдова не застосовують мито стосовно експорту товарів, призначених для митної території Республіки Узбекистан.

Киргизька Республіка залишає за собою право застосовувати на основі взаємності мито стосовно експорту товарів, призначених для митної території Республіки Узбекистан.

Республіка Таджикистан залишає за собою право застосування на основі взаємності експортного мита стосовно Республіки Узбекистан у разі, якщо Республіка Узбекистан буде застосовувати у взаємній торгівлі з Республікою Таджикистан експортне мито.

Республіка Білорусь застосовує мито стосовно експорту товарів, призначених для митної території Республіки Узбекистан, за такою номенклатурою і ставками:

Код ТН ЗЕД
Найменування позицій

Ставка
мита

1205
Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або неподрібнене

100 євро за 1000 кг

2709 00, 2710 11 - 2710 19 490 0, 2710 19 510 - 2710 99 000 0, 2711 12 - 2711 19 000 0, 2712, 2713, 2902 20 000 0 - 2902 43 000 0
Нафта сира і нафтопродукти

Спеціальна формула, ідентична тій, що використовується Російською Федерацією

Застосовується при вивезенні з території Республіки Білорусь за межі митної території Митного союзу

3104
Калійні добрива

75 євро за 1000 кг

4101, 4103
Шкури необроблені

500 євро за 1000 кг

4104, 4106
Дублена шкіра або шкіряний краст

10 %, але не менше 90 євро за 1000 кг

4401 10 000 9
Деревина паливна

100 євро за 1 куб. м

4403 10 000 1, 4403 10 000 2, 4403 91 100 0, 4403 91 900 0, 4403 92 100 0, 4403 92 900 0
Лісоматеріали необроблені

100 євро за 1 куб. м

4404 20 000 0
Деревина листяних порід

100 євро за 1 куб. м

4407 91 150 0, 4407 91 310 0, 4407 91 390 0, 4407 91 900 0, 4407 92 000 0, 4407 93 100 0, 4407 93 500 0, 4407 93 900 0
Лісоматеріали оброблені

100 євро за 1 куб. м

Республіка Казахстан застосовує мито стосовно експорту товарів, призначених для митної території Республіки Узбекистан, за такою номенклатурою і ставками:

Код ТН ЗЕД
Найменування позицій

Ставка
мита

1201 00
Соєві боби, подрібнені або неподрібнені

20 %, але не менше 35 євро за 1000 кг

1205
Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або неподрібнене

15 %, але не менше 30 євро за 1000 кг

1206 00
Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене

20 %, але не менше 30 євро за 1000 кг

2709 00 900 2, 2709 00 900 8
Нафта сира

Спеціальна формула

2710 11 110 0 - 2710 11 900 9
Легкі дистиляти і продукти

Розмір ставки мита обчислюється по наступній формулі: СВМ = До х (Ц - 138,6), де СВМ - ставка вивізного мита;
До - 50 % середньоарифметичного значення коефіцієнтів 0,35 і 0,4, використовуваних у формулі розрахунку умовної ставки і помножених на поправочний коефіцієнт, згідно таблиці, представленій нижче
Ц - середня ринкова ціна сирої нафти, що склалася за період моніторингу

2710 19 110 0 - 2710 19 290 0
Середні дистиляти: для специфічних процесів переробки, для хімічних перетворень у процесах,
крім зазначених в підкатегорії 2710 19 110 0;
для інших цілей

2710 19 410 0 - 2710 19 490 0
Важкі дистиляти: газойлі

2710 19 510 1, 2710 19 510 9, крім важкого дистилятного рідкого палива, 2710 19 550 1, 2710 19 550 9
Важкі дистиляти: палива рідкі

2710 19 550 9
Важкі дистиляти: палива рідкі

2710 19 610 1 - 2710 19 690 9
Важкі дистиляти: палива рідкі

2713 20 000 0 - 2713 90 900 0
Бітум нафтовий

2710 19 310 0 - 2710 19 350 0
Важкі дистиляти: газойлі

Затверджені ставки вивізних митних зборів на товари, вироблені з нафти, щокварталу коректуються на основі даних середньої ринкової ціни з урахуванням щомісячного моніторингу цін на світових ринках нафтової сировини

2711 21 000 0
Газ природний

30 %

2711 29 000 0
Газ інший

5 %

2705 00 000 0
Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і аналогічні гази

5 %

4101
Необроблені шкури великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок

20 %, але не менше 200 євро за 1000 кг

4102
Необроблені шкури овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітці 1в до цієї групи

20 %, але не менше 200 євро за 1000 кг

4103
Інші необроблені шкури (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім виключених приміткою 1б або 1в до цієї групи

20 %, але не менше 200 євро за 1000 кг

5101
Вовна, не піддана кардо- або гребенечесанню

10 %, але не менше 50 євро за 1000 кг

5102
Волос тварин, тонкий чи грубий, не підданий кардо- або гребенечесанню

10 %, але не менше 50 євро за 1000 кг

5103
Відходи вовни або тонкого чи грубого волоса тварин, включаючи прядильні відходи, але виключаючи розщипану сировину

10 %, але не менше 50 євро за 1000 кг

5104 00 000 0
Розскубана сировина з вовни або тонкого чи грубого волосу тварин

10 %, але не менше 50 євро за 1000 кг

7204
Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)

15 %, але не менше 20 євро за 1000 кг

7302
Вироби з чорних металів, що використовуються для залізничних або трамвайних колій: рейки, контррейки та зубчасті рейки, перекладні рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та інші поперечні з'єднання, шпали, стикові накладки і підкладки, клини, опорні плити, крюкові рейкові болти, подушки та розтяжки, станини, поперечки та інші деталі, призначені для з'єднання або закріплення рейок

20 %, але не менше 20 євро за 1000 кг

7404 00
Відходи і брухт мідні

30 %, але не менше 330 євро за 1000 кг

7601
Алюміній необроблений, крім алюмо-берилієвої лігатури, що класифікується кодом ТН ЗЕД з 7601 10 000 0

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7602 00
Відходи та брухт алюмінієві

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7603
Порошки та луска алюмінієві

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7604 10 100 0
Прутки з алюмінію нелегованого

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7604 29 100 0
Прутки інші з алюмінієвих сплавів

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7605
Дріт алюмінієвий

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7606
Плити, листи, смуги або стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 мм

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7607
Фольга алюмінієва (без основи або на основі з паперу, картону, пластмаси або подібних матеріалів) завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 мм

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7608
Труби та трубки алюмінієві

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7609 00 000 0
Фітинги для труб або трубок алюмінієві (наприклад, муфти, коліна, втулки)

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7610
Металоконструкції алюмінієві (крім збірних будівельних металоконструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секції, башти, решітчасті щогли, каркаси до покрівлі, будівельні ферми, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, балюстради, стовпи та колони); алюмінієві листи, бруски, профілі, труби та аналогічні вироби, призначені для використання в металоконструкціях

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7611 00 000 0
Резервуари, цистерни, баки та аналогічні алюмінієві ємності для будь-яких речовин (за винятком стисненого або скрапленого газу) місткістю понад 300 л, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них, але без механічного або теплотехнічного обладнання

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7612
Бочки, барабани, банки, ящики і аналогічні ємності (включаючи ємності трубчасті, що деформуються, і жорсткі) алюмінієві для будь-яких речовин (крім стисненого або скрапленого газу) місткістю не більш як 300 л, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них, але без механічного або теплотехнічного обладнання

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7613 00 000 0
Ємності для стисненого або скрапленого газу алюмінієві

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7614
Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби алюмінієві, електрично не ізольовані

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7615
Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини з алюмінію; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полірування, рукавички та аналогічні вироби з алюмінію; обладнання санітарно-технічне та його частини з алюмінію

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

7616
Інші вироби з алюмінію

15 %, але не менше 100 євро за 1000 кг

8607
Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу

20 %, але не менше 15 євро за 1000 кг

Таблиця з коригуючими коефіцієнтами

Класифікація товару за ТН ЗЕД

Коригуючий коефіцієнт

До

2710 11 110 0 - 2710 11 900 9

1,2

0,5 х (0,35 + 0,4) / 2 х 1,2 = 0,225

2710 19 110 0 - 2710 19 290 0

2710 19 410 0 - 2710 19 490 0

2710 19 510 1 - 2710 19 550 9

2710 19 610 1 - 2710 19 690 9

0,8

0,5 х (0,35 + 0,4) / 2 х 0,8 = 0,15

2710 19 310 0 - 2710 19 350 0

0,8

0,5 х (0,35 + 0,4) / 2 х 0,8 = 0,15

2713 20 000 0 - 2713 90 900 0

0,8

0,5 х (0,35 + 0,4) / 2 х 0,8 = 0,15

Республіка Казахстан стосовно окремих видів товарів застосовує рентний податок на експорт відповідно до Податкового кодексу Республіки Казахстан.

Російська Федерація застосовує мито стосовно експорту товарів, призначених для митної території Республіки Узбекистан, за такою номенклатурою і ставками:

Код ТН ЗЕД
Найменування позицій

Ставка
мита

0302 35 900 0
Тунець синій або звичайний

5 %

0303
Риба морожена, крім рибного філе і м'яса риби товарної позиції 0304

5 %

0306
Ракоподібні в панцирах або без панцирів, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі

10 %

1201 00
Соєві боби, подрібнені або неподрібнені

20 %, але не менше 35 євро за 1000 кг

1205
Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або неподрібнене

20 %, але не менше 35 євро за 1000 кг

1206 00
Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене

20 %, але не менше 30 євро за 1000 кг

1207 50
Насіння гірчиці

10 %, але не менше 25 євро за 1000 кг

1605
Готові або консервовані ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні

5 %

2207, 2208
Спирт етиловий

6,5 %

2503 00
Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної

6,5 %

2510
Фосфати кальцію природні, фосфати алюмінієво-кальцієві природні та крейда фосфатна

6,5 %

2519
Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія плавлена; магнезія випалена (агломерована) із вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів, доданих перед агломерацією; інші оксиди магнію, з домішками або без домішок

6,5 %

2523
Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, цемент сульфатостійкий і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів

6,5 %

2524
Азбест

3 %

2601
Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит

6,5 %

2613
Руди та концентрати молібденові

6,5 %

2615
Руди та концентрати цирконієві

6,5 %

2620 19
Інші відходи виробництва чорних металів

6,5 %

2704 00
Кокс і напівкокс із кам'яного вугілля, лігніту або торфу, вугілля ретортне

6,5 %

2705 00 000 0
Газ кам'яновугільний, водяний, генераторний і аналогічні гази, крім нафтових газів та інших газоподібних вуглеводнів

5 %

2706 00 000 0
Смоли кам'яновугільні, буровугільні, торф'яні та інші мінеральні смоли, зневоднені або незневоднені, частково ректифіковані або неректифіковані, включаючи "відновлені" смоли

5 %

2707
Масла та інші продукти високотемпературної перегонки кам'яновугільної смоли; аналогічні продукти, в яких ароматичні складові переважають за масою неароматичні

5 %

2707 10
Бензол

Особлива формула

2707 20
Толуол

Особлива формула

2707 30
Ксилол

Особлива формула

2708
Пек і кокс пековий, одержаний із кам'яновугільної смоли або з інших мінеральних смол

5 %

2709 00
Нафта сира і нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід

За спеціальною формулою залежно від ціни нафти на світовому ринку

2710 11
Легкі дистиляти і продукти

Особлива формула

2710 19
Середні дистиляти

Особлива формула

2710 91, 2710 99
Відпрацьовані нафтопродукти

Особлива формула

2711 11
Газ природний скраплений

40 євро за 1000 кг

2711 12
Пропан

Особлива формула

2711 13
Бутан

Особлива формула

2711 14 000 0
Етилен, пропілен, бутилен і бутадієн

Особлива формула

2711 19 000 0
Інші

Особлива формула

2711 21 000 0
Газ природний в газоподібному стані

30 % (для України застосовується за спеціальною формулою)

2711 29 000 0
Гази інші в газоподібному стані

5 %

2712 10
Вазелін нафтовий

Особлива формула

2712 20
Парафін із вмістом масел менш як 0,75 мас. %:

Особлива формула

2712 90 310 0
Для специфічних процесів переробки

Особлива формула

2712 90 330 0
Для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених в підкатегорії 2712 90 310 0

Особлива формула

2712 90 390 0
Для інших цілей

Особлива формула

Інші:

 

2712 90 910 0
Суміш 1-алкенів із вмістом 80 мас. % або більше 1-алкенів, довжина вуглецевого ланцюга яких становить 24 атоми вуглецю або більше, але не більш як 28 атомів вуглецю

Особлива формула

2712 90 990 0
Інші

Особлива формула

2713 11 000 0
Кокс нафтовий некальцинований

Особлива формула

2713 20 000 0
Бітум нафтовий

Особлива формула

2713 90
Інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід

Особлива формула

2714 90 000 0
Бітум і асфальт природні, асфальтіти та асфальтові породи

5 %

2715 00 000 0
Суміші бітумінозні, на основі природного асфальту, природного бітуму, нафтового бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних смол (наприклад, бітумінозні мастики, асфальтові суміші для дорожнього покриття)

5 %

2825
Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі; інші неорганічні основи; інші оксиди, гідроксиди і пероксиди металів:

6,5 %

2902 20
Бензол

Особлива формула

2902 30
Толуол

Особлива формула

2902 41 000 0
o-ксилол

Особлива формула

2902 42 000 0
м-ксилол

Особлива формула

2902 43 000 0
n-ксилол

Особлива формула

2905 13 000 0
Бутан-1-ол (спирт н-бутиловий)

6,5 %

3104, 3105
Добрива мінеральні або хімічні

5 %

3901, 3902
Полімери етилену, пропілену або інших олефінів у первинних формах

6,5 %

4101, 4102, 4103
Необроблені шкури

500 євро за 1000 кг

4104, 4105, 4107
Дублена шкіра чи шкіряний краст із шкур великої рогатої худоби, із шкур овець чи шкурок ягнят; шкіра, додатково оброблена або у вигляді шкіряного краста

10 %, але не менше 90 євро за 1000 кг

4401
Деревина паливна у вигляді колод, полін, сучків, в'язанок хмизу або в аналогічних видах; деревна тріска або стружка; тирса і відходи деревини та скрап, неагломеровані або агломеровані у вигляді колод, брикетів, гранул або в аналогічних видах

Відповідно до законодавства Російської Федерації

4403
Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані

Відповідно до законодавства Російської Федерації

4406
Шпали дерев'яні для залізничних або трамвайних колій

Відповідно до законодавства Російської Федерації

4407
Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з'єднання, завтовшки більш як 6 мм

Відповідно до законодавства Російської Федерації

4408 90
Листи для облицювання (включаючи листи, отримані розділенням шаруватої деревини), для клеєної фанери або для аналогічної шаруватої деревини та інші лісоматеріали розпиляні уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, що мають або не мають торцеві з'єднання завтовшки не більш як 6 мм з деревини інших видів (інших ніж хвойних або тропічних порід)

Відповідно до законодавства Російської Федерації

4409, 4410, 4412, 4413, 4418, 4421
Пиломатеріали у вигляді профільованого погонажу, плити деревостружкові та деревоволокнисті, фанера клеєна, деревина пресована у вигляді блоків, плит, брусків або профільованих форм, вироби столярні та теслярські, дерев'яні, будівельні, вироби дерев'яні інші

Відповідно до законодавства Російської Федерації

4701
Деревинна маса

10 %

4703
Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів

10 %

4703 21
Напіввибілена або вибілена з хвойних порід

10 %, але не менше 40 євро за 1000 кг

4704
Целюлоза деревинна, сульфітна, крім розчинних сортів

10 %

4704 21
Напіввибілена або вибілена з хвойних порід

5 %, але не менше 15 євро за 1000 кг

4706, 4707
Маса волокниста, одержана з регенерованого паперу або картону (макулатури та відходів) або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; регенерований папір або картон (макулатура і відходи)

10 %

4801
Папір газетний у рулонах або аркушах

5 %

4802, 4804, 4805, 4808, 4811, 4814, 4817, 4818, 4819, 4820, 4823
Папір і картон, вироби з паперової маси, паперу або картону

10 %

7102, 7103, 7104, 7105, 7107, 7109, 7110, 7111, 7112
Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них

6,5 %

7204, 7302 10 900 0
Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки); використані рейки

15 %, але не менше 15 євро за 1000 кг

7401, 7402, 7403
Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь осаджена), мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування, мідь рафінована і сплави мідні необроблені

10 %

7404
Виходи і брухт мідні

50 %, але не менше 420 євро за 1000 кг

7405
Лігатури на основі міді

10 %

7501, 7502
Штейн нікелевий, агломерати оксидів нікелю та інші проміжні продукти металургії нікелю; нікель необроблений

Відповідно до законодавства Російської Федерації

7503
Відходи та брухт нікелеві

30 %, але не менше 720 євро за 1000 кг

7601
Алюміній необроблений

5 %

7602
Відходи та брухт алюмінієві

50 %, але не менше 380 євро за 1000 кг

7802
Відходи та брухт свинцеві

30 %, але не менше 105 євро за 1000 кг

7901
Цинк необроблений

5 %

7902
Відходи та брухт цинкові

30 %, але не менше 180 євро за 1000 кг

8001, 8002
Олово необроблене; відходи та брухт олов'яні

6,5 %

8101 94, 8101 97, 8102 94, 8102 97, 8103 20, 8103 30
Вольфрам необроблений, відходи та брухт вольфраму; молібден необроблений, відходи та брухт молібдену; тантал необроблений, відходи та брухт танталу

6,5 %

8105 30
Відходи та брухт кобальту

30 %, але не менше 1200 євро за 1000 кг

8106, 8107
Вісмут і вироби з нього, включаючи відходи та брухт; кадмій і вироби з нього, включаючи відходи та брухт

6,5 %

8108 20
Титан необроблений, порошки

6,5 %

8108 30
Відходи та брухт титанові

30 %, але не менше 225 євро за 1000 кг

8109 30, 8110 20, 8111 00, 8112 13, 8112 21, 8112 22, 8112 29, 8112 92 200 1, 8112 92 200 9, 8112 52
Відходи та брухт цирконієві; сурма; марганець і вироби з нього, включаючи відходи та брухт; відходи та брухт берилію; хром; відходи та брухт германію; відходи та брухт ванадію; відходи та брухт талію; відходи та брухт ніобію (колумбію), ренію, галію, індію

6,5 %

8607 19
Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу: вісі, колеса та їх частини

15 %, але не менше 15 євро за 1000 кг

Україна застосовує мито стосовно експорту товарів, призначених для митної території Республіки Узбекистан, за такою номенклатурою і ставками:

Код ТН ЗЕД
Найменування позицій

Ставка
мита

1206 00 99 00
Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене

З 1 січня 2007 року ставка мита (16 %) щорічно зменшується на 1 процентний пункт до значення 10 %

7202 99 80 00
Ферохромнікель та інші феросплави

Ставка вивізного (експортного) мита у відсотках митної вартості відповідно до року членства України у СОТ

перший - 30 %,

другий - 27 %,

третій - 24 %,

четвертий - 24 %,

п'ятий - 21 %,

шостий - 18 %,

сьомий - 15 %

(2010 і 2011 роки - 24 %)

7204 21
Відходи та брухт легованої сталі, нержавіючої сталі

7204 29 00 00
Відходи та брухт легованої сталі інші

7204 50 00 00
Відходи у зливках (шихтові зливки) для переплавлення, з легованої сталі

7218 10 00 00
Сталь нержавіюча у вигляді зливків та інших первинних формах

7401 00 00 00
Штейн мідний; мідь цементаційна (осаджена)

7402 00 00 00
Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування

7403 12 00 00
Литі заготовки для виробництва дроту (ваєрбарси) з рафінованої міді

7403 13 00 00
Білети з рафінованої міді

7403 19 00 00
Мідь рафінована інша

7403 21 00 00
Сплави на основі міді та цинку (латуні)

7403 22 00 00
Сплави на основі міді та олова (бронзи)

7403 29 00 00
Інші сплави з міді (за винятком лігатур товарної позиції 7405)

7404 00
Відходи і брухт міді

7405 00 00 00
Лігатури на основі міді

7406
Порошки та луска мідні

7415 29 00 00
Інші вироби з міді без різьби, крім шайб (включаючи шайби пружні)

7415 39 00 00
Інші вироби з міді з різьбою (крім шурупів для дерева, інших гвинтів, болтів і гайок)

7418 19 90 00
Господарські вироби з міді та їх частини інші

7419
Інші вироби мідні

7419 99 10 00
Тканина (включаючи безперервну стрічку), решітки та сітки з мідного дроту з розміром поперечного перерізу, що не перевищує 6 мм; мідний просічно-витяжний лист
Решітки та сітки з мідного дроту

7503 00
Відходи та брухт нікелю

7602 00
Відходи та брухт алюмінієві

7802 00 00 00
Відходи та брухт свинцю

7902 00 00 00
Відходи та брухт цинку

8002 00 00 00
Відходи та брухт олова

8101 97 00 00
Відходи та брухт вольфраму

8105 30 00 00
Штейн кобальтовий та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт та вироби з кобальту, включаючи відходи та брухт; штейн кобальтовий та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт необроблений; відходи і брухт; порошки; відходи і брухт

8108 30 00 00
Відходи та брухт титану

8113 00 40 00
Металокераміка і вироби з металокераміки, включаючи відходи та брухт

2. Республіка Узбекистан не застосовує мито стосовно експорту товарів, призначених для митних територій Республіки Вірменія та Республіки Молдова.

Республіка Узбекистан залишає за собою право застосовувати мито на обмежене коло товарів на основі взаємності при експорті до Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, України.

 

ЗАБОРОНИ І КІЛЬКІСНІ ОБМЕЖЕННЯ (КВОТУВАННЯ),
що підлягають скасуванню відповідно до статті 3 Договору

Киргизька Республіка
Квотування і заборони імпорту/експорту

Алкогольна продукція: горілка і горілка особлива, лікеро-горілчані вироби, виноматеріали, вина, ігристі вина, шампанське, винні напої, коньяк, бренді, кальвадос, пиво, інші міцні алкогольні напої, інші слабоалкогольні напої (коди ТН ЗЕД 2203 - 2208)

Квотування імпорту алкогольної продукції, включаючи пиво, за винятком імпорту коньячного спирту і матеріалів для виробництва вина, призначених для виробництва коньяку і шампанського. Закон Киргизької Республіки від 13 жовтня 2009 року N 269 "Про державне регулювання виробництва й обігу етилового спирту та алкогольної продукції".

Поширюється на імпорт алкогольної продукції з країн, які не є членами СОТ

Обсяги квот і порядок квотування встановлені постановою Уряду Киргизької Республіки від 5 квітня 2004 року N 227 "Про затвердження Положення про порядок квотування ввезення до Киргизької Республіки алкогольної продукції та визначення імпортної квоти"

Дата скасування - 1 січня 2015 року

Республіка Узбекистан
Заборони і обмеження експорту

 

Коротке найменування

Код ТН ЗЕД

Дата скасування

1.

Живі тварини (худоба, птиця)

0101 - 0105,
0106 19 100 0,
0106 39 100 0

Дата вступу Республіки Узбекистан до СОТ або 31 грудня 2020 року, залежно від того, яка із цих дат настане раніше

2.

М'ясо і харчові м'ясні субпродукти

0201 - 0210

3.

Злаки: пшениця, жито, ячмінь, овес, рис, кукурудза, гречка

10

4.

Борошно, крупа

1101 00 - 1106

5.

Рослинні олії

1507, 1512
(Крім технічних
1512 11 1000,
1512 21 1000),
1516

6.

Цукор

1701 - 1702

7.

Хлібобулочні вироби (крім борошняних кондитерських виробів, тістечок, печива власного виробництва)

1905

8.

Шкіряна сировина (включаючи нестандартну), пушно-хутряна сировина, у тому числі каракулеві (включаючи нестандартну)

4101 - 4103,
4301 - 4302

9.

Кокони шовкопряда, придатні для розмотування. Шовк-сирець (некручений). Відходи шовкові (включаючи кокони, не придатні для розмотування, відходи коконної нитки і розпушені відходи)

5001 00 000 0
5002 00 000 0
5003 00 000 0

10.

Лом і відходи кольорових металів

7404 00, 7602 00,
7802 00 000 0,
7902 00 000 0,
8002 00 000 0,
8101 97 000 0,
8102 97 000 0,
8103 30 000 0,
8104 20 000 0,
8105 30 000 0,
8106 00 100 0,
8107 30 000 0,
8108 30 000 0,
8109 30 000 0,
8110 20 000 0,
8111 00 190 0,
8112 13 000 0,
8112 22 000 0,
8112 92 210 0

11.

Твори мистецтва, предмети старовини (картини, скульптури та інше), що представляють значну художню, історичну, наукову чи іншу культурну цінність

97

____________

Опрос