Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Эстонской Республики об условиях размещения дипломатических представительств Украины в Эстонской Республике и Эстонской Республики в Украине

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 11.04.2013
действует с 04.09.2015

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про умови розміщення дипломатичних представництв України в Естонській Республіці та Естонської Республіки в Україні

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 11.04.2013 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 17.06.2015 р.*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 04.09.2015

Кабінет Міністрів України та Уряд Естонської Республіки (далі - Сторони),

враховуючи обопільне прагнення до створення належних умов для роботи дипломатичних представництв України в Естонській Республіці та Естонської Республіки в Україні,

виходячи з принципу взаємності, рівних прав і рівної відповідальності,

прагнучи до подальшого розвитку та зміцнення двосторонніх відносин,

базуючись на Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року,

домовилися про таке:

Стаття 1

1. Естонська Сторона на умовах взаємності передасть у власність на підставі договору купівлі-продажу Українській Стороні земельну ділянку площею 2479 кв. м., розташовану за адресою: м. Таллін, вул. Лахе 6, зареєстровану за кадастровим номером 78401:115:0920 для розміщення її дипломатичного представництва в Естонській Республіці, за домовлену плату 1 (один) Євро.

2. Межі земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цієї статті будуть відображені в кадастровому плані (естонською мовою), який додається як окремий додаток до цієї Угоди та вважатиметься її невід'ємною частиною.

Стаття 2

1. Українська Сторона на умовах взаємності передасть у власність на підставі договору купівлі-продажу Естонській Стороні земельну ділянку загальною площею 298 кв. м, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Пушкінська 43-б, зареєстровану за кадастровим номером 8 000 000 000 76:052:0087 для розміщення її дипломатичного представництва в Україні, за домовлену плату 1 (один) Євро.

2. Українська Сторона на підставі договору оренди передасть в оренду терміном на 49 років земельну ділянку загальною площею 72 кв. м., що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Пушкінська 43-б зареєстровану за кадастровим номером 8 000 000 000 76:052:0156 для розміщення паркувального майданчика для автомобілів, за домовлену плату 1 (один) Євро щорічно.

3. Межі земельних ділянок, передбачених у пунктах 1 і 2 цієї статті, будуть відображені в кадастрових планах (українською мовою), які додаються як окремі додатки до цієї Угоди та вважатимуться її невід'ємними частинами.

Стаття 3

1. Сторони сприятимуть одна одній в укладенні договорів купівлі-продажу, зазначених у цій Угоді, у максимально короткий термін.

2. Усі витрати, пов'язані з оформленням права власності на земельну ділянку, зазначену у статті 1 цієї Угоди, отриману на підставі договору купівлі-продажу, оплачуються Українською Стороною відповідно до законодавства Естонської Республіки.

3. Усі витрати, пов'язані з оформленням права власності на земельну ділянку, зазначену у пункті 1 статті 2 цієї Угоди, отриману на підставі договору купівлі-продажу, оплачуються Естонською Стороною відповідно до законодавства України.

4. Усі витрати, пов'язані з оформленням права оренди на земельну ділянку, зазначену у пункті 2 статті 2 цієї Угоди, отриману на підставі договору-оренди, оплачуються Естонською Стороною відповідно до законодавства України.

Стаття 4

1. Кожна із Сторін має право сама здійснювати проектування, забудову, використання та благоустрій, зазначених у статті 1 і пункті 1 статті 2 цієї Угоди земельних ділянок для розміщення дипломатичних представництв, з дотриманням законодавства держави перебування.

2. Використання земельної ділянки, зазначеної у пункті 2 статті 2 цієї Угоди, відбуватиметься відповідно до договору оренди.

3. Сторона, яка отримує земельну ділянку, зазначену у статтях 1 та 2 цієї Угоди, не вправі розширяти, продавати, обтяжувати, передавати у власність, здавати в оренду та суборенду третій стороні, без письмової згоди держави перебування, сформульованої у певний формі.

Стаття 5

Сторони заявляють, що із земельними ділянками, зазначеними в статтях 1 та 2 цієї Угоди, не пов'язані жодні борги, майнові позови, застави та інші обмеження і щодо них не висувались жодні реституційні права і вимоги, а також вони є вільними від будь-яких інших обтяжень, боргів та застав.

У випадку, якщо після набрання чинності цією Угодою додатково виявляться борги, тягар утримання, застави або інші обмеження стосовно земельних ділянок, зазначених у статтях 1 та 2 цієї Угоди, Сторона, яка продає або передає в оренду, зобов'язується їх вирішити за власні кошти.

Стаття 6

Усі витрати на такі види робіт, як землевпорядкувальні, топографічні, геодезичні, експертиза, а також витрати на утримання і ремонт електро-, газо-, водо-, теплозабезпечення, послуг зв'язку і інші види обслуговування на земельних ділянках, вказаних статті 1 та 2 цієї Угоді, Сторони сплачують з дотриманням законодавства держави перебування.

Стаття 7

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які будуть оформлені окремими протоколами, становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди та набиратимуть чинності відповідно до статті 9 цієї Угоди.

Стаття 8

У разі виникнення спорів та розбіжностей при тлумаченні чи застосуванні положень цієї Угоди, Сторони вирішуватимуть їх шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 9

Ця Угода набирає чинності на тридцятий (30) день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності, і буде діяти протягом 49 років з автоматичним продовженням на наступні аналогічні періоди, якщо жодна із Сторін не направить дипломатичними каналами письмове повідомлення іншій Стороні, не пізніше ніж за рік до закінчення чергового періоду, про свій намір не продовжувати дію цієї Угоди.

Учинено у місті Києві "11" квітня 2013 року у двох примірниках, кожний українською, естонською та англійською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди, текст англійською мовою матиме переважну силу.

____________
* Ратифіковано Законом України від 17 червня 2015 року N 527-VIII ("Офіційний вісник України", 2015 р., N 54, ст. 1738)

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд Естонської
Республіки

 

 

  

 

  

Витяг з бази даних ПК "Кадастр" станом на 11.11.2013 р - стор. N 2

РЕЄСТР ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Черговий план.

Код ділянки

Землекористувачі

Адреса ділянки

Опис ділянки

Вид права

Дата закінч. права

76:052:003

Комунальне підприємство "Київський метрополітен"

вул. Велика Васильківська, 22

 

Постійне користування

 

76:052:048

Фірма "ФЛАМІНІЯ-УКРАЇНА" (дочірнє підприємство компанії "ФЛАМІНІЯ АТ.")|Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Шевченківського району м. Києва

вул. Пушкінська, 43 літ "А"

 

 

 

76:052:050

Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Шевченківської районної у м. Києві ради|Товариство з додатковою відповідальністю "Інженерно-будівельна фірма "ЛДС"

вул Пушкінська, 41 літ. "А"

 

 

 

76:052:053

Землі не надані у власність чи користування

вул. Пушкінська, 43

прохід

 

 

76:052:055

Землі не надані у власність чи користування

вул. Пушкінська, 43а

проїзд

 

 

76:052:056

Землі не надані у власність чи користування

вул. Пушкінська, 39 - 43

прохід

 

 

76:052:057

Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційна контора "Центральна" Шевченківської районної у м. Києві ради

вул. Пушкінська, 43, 43б, 43в

 

 

 

76:052:087

Посольство Естонської Республіки в Україні

вул. Пушкінська, 43б

 

Оренда на 49 років

12.10.2060

76:052:101

Землі не надані у власність чи користування

вул. Пушкінська, 43б

 

 

 

76:052:102

Землі не надані у власність чи користування

вул. Пушкінська, 43б

 

 

 

76:052:103

Землі не надані у власність чи користування

вул. Пушкінська, 43б

 

 

 

76:052:104

Землі не надані у власність чи користування

вул. Пушкінська, 43б

 

 

 

76:052:156

Посольство Естонської Республіки в Україні

вул. Пушкінська, 43б

 

Оренда на 5 років

12.10.2016

 

  

Витяг з бази даних ПК "Кадастр" станом на 11.11.2013 р - стор. N 2

РЕЄСТР ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Черговий план.

Код ділянки

Землекористувачі

Адреса ділянки

Опис ділянки

Вид права

Дата закінч. права

76:052:003

Комунальне підприємство "Київський метрополітен"

вул. Велика Васильківська, 22

 

Постійне користування

 

76:052:048

Фірма "ФЛАМІНІЯ-УКРАЇНА" (дочірнє підприємство компанії "ФЛАМІНІЯ АТ.")|Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Шевченківського району м. Києва

вул. Пушкінська, 43 літ. "А"

 

 

 

76:052:050

Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Шевченківської районної у м. Києві ради|Товариство з додатковою відповідальністю "Інженерно-будівельна фірма "ЛДС"

вул. Пушкінська, 41 літ "А"

 

 

 

76:052:053

Землі не надані у власність чи користування

вул. Пушкінська, 43

прохід

 

 

76:052:055

Землі не надані у власність чи користування

вул. Пушкінська, 43а

проїзд

 

 

76:052:056

Землі не надані у власність чи користування

вул. Пушкінська, 39 - 43

прохід

 

 

76:052:057

Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційна контора "Центральна" Шевченківської районної у м. Києві ради

вул. Пушкінська, 43, 43б, 43в

 

 

 

76:052:087

Посольство Естонської Республіки в Україні

вул. Пушкінська, 43б

 

Оренда на 49 років

12.10.2060

76:052:101

Землі не надані у власність чи користування

вул. Пушкінська, 43б

 

 

 

76:052:102

Землі не надані у власність чи користування

вул. Пушкінська, 43б

 

 

 

76:052:103

Землі не надані у власність чи користування

вул. Пушкінська, 43б

 

 

 

76:052:104

Землі не надані у власність чи користування

вул. Пушкінська, 43б

 

 

 

76:052:156

Посольство Естонської Республіки в Україні

вул. Пушкінська, 43б

 

Оренда на 5 років

12.10.2016

____________

Опрос