Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина растений

Страны - участницы
Перечень, Двустороннее соглашение (СНГ) от 18.11.2013

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі карантину рослин

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 18.11.2013*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 26.11.2014**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 12.12.2014

Кабінет Міністрів України та Уряд Азербайджанської Республіки, далі - Договірні Сторони,

визнаючи важливість співробітництва в запобіганні ввезенню і розповсюдженню регульованих шкідливих організмів,

керуючись бажанням у майбутньому продовжувати і розширювати співробітництво в галузі карантину та захисту рослин і забезпечити координацію державних фітосанітарних заходів,

керуючись Міжнародними стандартами з фітосанітарних заходів (МСФЗ), Міжнародною конвенцією про захист рослин (МКЗР) від 6 грудня 1951 року, в редакції 1997 року,

виходячи з інтересів взаємної охорони території держав Договірних Сторін від проникнення і розповсюдження регульованих шкідливих організмів та розвитку господарських і торговельних зв'язків між Договірними Сторонами,

домовилися про таке:

СТАТТЯ 1

У контексті даної Угоди наведені терміни вживаються у такому значенні:

рослини - живі рослини та їх частини, включаючи насіння та генетичний матеріал;

рослинні продукти - неперероблений матеріал рослинного походження (включаючи зерно), а також перероблені продукти, які за своїм характером або за способом переробки можуть створювати ризик інтродукції та розповсюдження шкідливих організмів;

шкідливий організм - будь-який вид, різновид або біотип рослин, тварин або патогенних агентів, шкідливий для рослин або рослинних продуктів;

карантинний шкідливий організм - шкідливий організм, який має потенційне економічне значення для зони, що знаходиться у зв'язку з цим у небезпеці, в якій він поки відсутній або присутній, але обмежено розповсюджений, і є об'єктом офіційної боротьби;

регульований шкідливий організм - карантинний шкідливий організм або регульований некарантинний шкідливий організм;

регульований некарантинний шкідливий організм - некарантинний шкідливий організм, присутність якого у насіннєвому та садивному матеріалі здійснює економічно неприйнятний вплив на заплановане використання цих рослин і внаслідок цього регулюється на території держави Договірної Сторони, що імпортує;

об'єкт регулювання (підкарантинний матеріал) - будь-яка рослина, рослинний продукт, місце складування, упаковка, транспортний засіб, контейнер, грунт і будь-який інший організм, об'єкт або матеріал, що може бути місцем укриття шкідливих організмів або сприяти їхньому поширенню, і стосовно яких вважається необхідним застосування фітосанітарних заходів, особливо у разі міжнародних перевезень.

СТАТТЯ 2

Для реалізації і координації положень цієї Угоди компетентними органами Договірних Сторін є:

від української сторони - Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України;

від азербайджанської сторони - Державна служба фітосанітарного нагляду при Міністерстві сільського господарства Азербайджанської Республіки.

СТАТТЯ 3

Експорт, імпорт та транзит об'єктів регулювання буде здійснюватись через пункти пропуску на державному кордоні, визначених національним законодавством держав Договірних Сторін.

Карантинний догляд об'єктів регулювання буде проводитись у пунктах з карантину рослин Національної організації з карантину та захисту рослин (НОКЗР) Договірних Сторін. Договірні Сторони обмінюються переліками карантинних шкідливих організмів (Додатки 1 та 2), які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Усі витрати, пов'язані з перевіркою вантажів з об'єктами регулювання, несе власник вантажу або представник власника згідно з діючими тарифами на територіях держав Договірних Сторін.

СТАТТЯ 4

Компетентні органи Договірних Сторін будуть здійснювати інспектування об'єктів регулювання в процесі їх виробництва, обробки, перевезення, а також зберігання з метою визначення наявності або відсутності регульованих шкідливих організмів, які завдають шкоди рослинам та рослинним продуктам.

Договірні Сторони зобов'язуються дотримуватися затверджених згідно із діючим законодавством своїх держав фітосанітарних правил щодо імпорту, експорту, реекспорту і транзиту об'єктів регулювання, які перевозяться з території держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони.

СТАТТЯ 5

З метою забезпечення ефективного співробітництва в галузі карантину рослин Договірні Сторони відповідно до національного законодавства зобов'язуються:

- вживати необхідних заходів щодо запобігання проникненню шкідливих організмів з території держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони при імпорті, експорті, реекспорті та транзиті;

- обмінюватися правилами, положеннями, які регулюють на територіях держав Договірних Сторін заходи щодо карантину рослин;

- обмінюватися інформацією про появу та розповсюдження шкідливих організмів, які мають карантинне значення на територіях держав Договірних Сторін;

- обмінюватися інформацією про науково-дослідні роботи в галузі карантину рослин;

- надавати взаємну наукову, технічну та іншу допомогу в проведенні заходів з карантину рослин, пов'язаних із виявленням, локалізацією та ліквідацією вогнищ карантинних організмів, знезараження та інше;

- обмінюватися фахівцями шляхом їх відрядження з метою здійснення фітосанітарного контролю об'єктів регулювання у місцях виробництва, заготівлі для оперативного вирішення питань з карантину рослин, а також для вивчення досягнень науки і практики в галузі карантину рослин;

- обмінюватись нотифікаційними повідомленнями про невідповідність фітосанітарних заходів та відповідними документами, що підтверджують факти невідповідності.

СТАТТЯ 6

1. Об'єкти регулювання, які вивозяться з території держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони або які перевозяться транзитом територією держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони, або об'єкти регулювання походженням з третіх країн, які підлягали перепакуванню, перевантажуванню або розділені на частки на території держави однієї із Договірних Сторін, повинні супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом (оригінал) або реекспортним фітосанітарним сертифікатом та карантинним дозволом на імпорт відповідно до національного законодавства держави імпортуючої Договірної Сторони.

З метою ідентифікації партій об'єктів регулювання у фітосанітарних сертифікатах зазначається номер (назва) транспортного засобу, що перевозить цю партію. Фітосанітарні сертифікати оформлюються у відповідності з Міжнародними стандартами з фітосанітарних заходів (МСФЗ N 12).

2. Наявність фітосанітарного сертифіката не позбавляє права компетентних органів Договірних Сторін здійснювати фітосанітарний контроль об'єктів регулювання відповідно до законодавства своїх держав.

3. У разі виявлення регульованих шкідливих організмів під час проведення фітосанітарного контролю або інших порушень фітосанітарних заходів, компетентні органи імпортуючої Договірної Сторони мають право на знезараження партії об'єктів регулювання, її знищення або повернення експортеру, з повідомленням компетентних органів іншої Договірної Сторони стосовно вжитих фітосанітарних заходів із зазначенням їх причини відповідно до Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів (МСФЗ N 13).

Якщо знезараження об'єктів регулювання здійснювалось на території держави однієї Договірної Сторони, ввезення зазначеної продукції на територію держави іншої Договірної Сторони дозволяється після її дегазації (штучного видалення газів з об'єктів регулювання) або дегазації на території держави Договірної Сторони, яка приймає об'єкт регулювання за попередньою домовленістю з НОКЗР.

В усіх випадках здійснення реекспорту об'єктів регулювання Договірні Сторони здійснюють фітосанітарний контроль і в разі відсутності карантинних шкідливих організмів оформляють фітосанітарний сертифікат або реекспортний фітосанітарний сертифікат, який супроводжує об'єкти регулювання до місця призначення вантажу, разом з фітосанітарним сертифікатом країни-експортера (або його завіреною копією).

СТАТТЯ 7

При експорті об'єктів регулювання з території держави однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони в якості пакувального матеріалу буде використовуватись дерев'яний пакувальний матеріал, що пройшов спеціальну обробку згідно з Міжнародним стандартом з фітосанітарних заходів (МСФЗ N 15). Рослинні матеріали (сіно, солома, полова, листя), що можуть бути переносниками карантинних шкідливих організмів, не будуть використовуватись в якості додаткового пакувального матеріалу без попередньої згоди Договірних Сторін. Інші пакувальні матеріали повинні бути вільними від ґрунту.

Компетентні органи Договірних Сторін забороняють імпорт живих вкорінених рослин з ґрунтом, які можуть бути переносниками регульованих шкідливих організмів.

Транспортні засоби, які використовуються однією Договірною Стороною для перевезення об'єктів регулювання на територію держави іншої Договірної Сторони, повинні бути ретельно очищені, а за потреби - знезаражені.

СТАТТЯ 8

Для вирішення практичних питань, пов'язаних з реалізацією положень цієї Угоди, компетентні органи Договірних Сторін, у разі необхідності, організовують спільні наради, які проводяться по черзі на територіях держав Договірних Сторін.

Організаційні витрати на проведення нарад несе компетентний орган приймаючої Договірної Сторони. Порядок оплати витрат щодо направлення делегацій попередньо узгоджується компетентними органами Договірних Сторін.

Місце, терміни та порядок денний таких нарад визначаються компетентними органами Договірних Сторін.

СТАТТЯ 9

Положення цієї Угоди поширюються на всі об'єкти регулювання, включаючи ті, які надходять в якості дарувань або для наукових цілей, а також призначені для дипломатичних, консульських та інших представництв.

СТАТТЯ 10

Положення цієї Угоди не впливає на права та обов'язки Договірних Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є.

СТАТТЯ 11

За взаємною письмовою згодою Договірних Сторін в цю Угоду можуть вноситись зміни та/або доповнення, які оформляються окремими протоколами, що є її невід'ємною частиною і набирають чинності згідно з порядком, встановленим статтею 13 цієї Угоди.

СТАТТЯ 12

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні та застосуванні положень цієї Угоди Договірні Сторони будуть вирішувати їх шляхом консультацій та переговорів.

СТАТТЯ 13

Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Ця Угода укладається на п'ять років. Її дія автоматично подовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з Договірних Сторін не повідомить у письмовій формі дипломатичними каналами іншу Договірну Сторону не пізніше ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду про свій намір припинити її дію.

Припинення дії цієї Угоди в жодному разі не зачіпає заходи та проекти, розпочаті в рамках цієї Угоди.

Учинено в м. Київ 18 листопада 2013 року у двох дійсних примірниках, кожний українською, азербайджанською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У випадках різного тлумачення окремих положень цієї Угоди буде використовуватися текст російською мовою.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року N 895-р уповноважено Міністра аграрної політики та продовольства Присяжнюка Миколу Володимировича підписати зазначену Угоду.

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 659 ("Офіційний вісник України" 2014 р., N 97, ст. 2784)

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд Азербайджанської
Республіки

 

ПЕРЕЛІК
регульованих шкідливих організмів

A-1

Карантинні організми, відсутні в Україні

Кліщі

1. Aculops fuchsiae Keifer

2. Oligonychus perditus Pritchard & Baker

Комахи

1. Acleris gloverana Wals.

2. Acleris variana Fern.

3. Aeolesthes sarta Sols.

4. Aleurocanthus spiniferus Quaint.

5. Aleurocanthus woglumi Ashby

6. Amauromyza maculosa Mall.

7. Anoplophora chinensis Forst.

8. Anoplophora glabripennis Motsh.

9. Anthonomus bisignifer Schen.

10. Anthonomus signatus Say

11. Bactrocera dorsalis Hend.

12. Bactrocera zonata Saund.

13. Bemisia tabaci Gen.

14. Cacoecimorpha pronubana Hubn.

15. Callosobruchus chinensis Linn.

16. Callosobruchus maculatus Fabr.

17. Carposina niponensis Wals.

18. Caryedon gonagra Fabr.

19. Ceratitis capitata Wied.

20. Ceratitis cosyra Walk.

21. Ceratitis rosa Karch.

22. Choristoneura conflictana Walk.

23. Choristoneura fumiferana Clem.

24. Choristoneura occidentalis Freem.

25. Choristoneura rosaceana Har.

26. Conotrachelus nenuphar Herb.

27. Cydia packardi Zell.

28. Cydia prunivora Wals.

29. Dendrolimus sibiricus Tschetv.

30. Diabrotica barberi Smith & Lawr.

31. Diabrotica speciosa Germ.

32. Diabrotica undecimpunctata Man.

33. Dinoderus bifoveolatus Woll.

34. Dryocosmus kuriphilus Yas.

35. Epitrix cucumeris Har.

36. Epitrix tuberis Gent.

37. Ips hauseri Reit.

38. Ips subelongatus Motsch.

39. Lepidosaphes ussuriensis Bork.

40. Liriomyza huidobrensis Blanc.

41. Liriomyza sativae Blanc.

42. Liriomyza trifolii Burg.

43. Maconellicoccus hirsutus Green

44. Malacosoma americanum Fabr.

45. Malacosoma disstria Hub.

46. Malacosoma parallella Staud.

47. Margarodes vitis Philippi

48. Melanotus communis Gyll.

49. Monochamus alternatus Hope

50. Monochamus carolinensis Oliv.

51. Monochamus marmorator Kirb.

52. Monochamus mutator Le Cont.

53. Monochamus nitens Bat.

54. Monochamus notatus Drury

55. Monochamus obtusus Cas.

56. Monochamus scutellatus Say

57. Monochamus titillator Fabr.

58. Naupactus leucoloma Boh.

59. Numonia pyrivorella Mats.

60. Opogona sacchari Boj.

61. Pissodes nemorensis Germ.

62. Pissodes strobi Peck.

63. Pissodes terminalis Hop.

64. Popillia japonica Newm.

65. Premnotrypes latithorax Pier.

66. Premnotrypes suturicallus Kusch.

67. Premnotrypes vorax Hust.

68. Rhagoletis pomonella Walsh.

69. Rhagoletis cingulata Loew.

70. Rhagoletis indifferens Cur.

71. Rhizoecus hibisci Kaw. & Tak.

72. Scirtothrips aurantii Faure.

73. Scirtothrips citri Moul.

74. Scirtothrips dorsalis Hood.

75. Scolytus morawitzi Sem.

76. Sinoxylon conigerum Gers.

77. Sirex ermak Sem

78. Spodoptera eridania Cram.

79. Spodoptera frugiperda Smith

80. Spodoptera littoralis Boisd.

81. Spodoptera litura Fabr.

82. Tecia solanivora Pov.

83. Tetropium gracilicorne Reit.

84. Thrips palmi Karn.

85. Toxoptera citricida Kirk.

86. Trogoderma granarium Ev.

87. Tuta absoluta Meyr.

88. Unaspis citri Comst.

89. Xylotrechus altaicus Geb.

90. Xylotrechus namanganensis Heyd.

91. Zabrotes subfasciatus Boh.

Хвороби рослин

Грибкові хвороби

1. Apiosporina morbosa (Schweinitz) von Arx.

2. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

3. Ceratocystis fimbriata Ellis & Halsted f.sp. platani Walter

4. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

5. Cronartium coleosporioides J.C. Arthur

6. Cronartium comandrae Peck

7. Cronartium comptoniae J.C. Arthur

8. Cronartium fusiforme Hed. & Hunt ex Cum.

9. Cronartium himalayense Bagchee

10. Cronartium kamtschaticum Jorstad

11. Cronartium quercuum (Berkeley) Miyabe ex Shirai

12. Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & L.H. Davis) von Arx.

13. Endocronartium harknessii (J.P. Moore) Y. Hiratsuka

14. Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada

15. Gymnosporangium clavipes (Cooke & Peck) Cooke & Peck

16. Gymnosporangium globosum (Farlow) Farlow

17. Gymnosporangium juniperi-virginianae Schwein

18. Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada

19. Melampsora farlowii (J.C. Arthur) J.J. Davis

20. Melampsora medusae Thmen

21. Monilinia fructicola (Winter) Honey

22. Mycosphaerella dearnessii M.E. Barr

23. Mycosphaerella gibsonii H.C. Evans

24. Mycosphaerella laricis-leptolepidis K. Ito, K. Sato & M. Ota

25. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson

26. Ophiostoma wageneri (Goheen & Cobb) Harrington

27. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

28. Phellinus weirii (Murrill) R.L. Gilbertson

29. Phoma andigena Turkensteen

30. Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart

31. Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert

32. Phytophthora fragariae Hickman

33. Puccinia horiana P. Hennings

34. Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton

35. Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton

36. Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue

37. Tilletia indica Mitra

Бактеріальні хвороби

1. Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al.

2. Erwinia stewartii (Smith) Dye., Pantoea stewartii, Xanthomonas stewartii Dowson

3. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi

4. Xanthomonas campestris pv. hyacinthi (Wakker) Dovson.

5. Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishyama) Swings et al.

6. Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al

7. Xylella fastidiosa Wells et al.

8. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Вірусні хвороби

1. Cherry little cherry closterovirus (non-European)

2. Cherry rasp leaf nepovirus

3. Chrysanthemum stem necrosis tospovirus

4. Chrysanthemum stunt pospoviroid

5. Impatiens necrotic spot tospovirus

6. Peach rosette mosaic nepovirus

7. Potato Andean mottle comovirus

8. Potato black ringspot nepovirus

9. Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus

10. Potato yellow vein crinivirus

11. Raspberry ringspot nepovirus

12. Strawberry latent C virus

13. Tobacco ringspot nepovirus

14. Tomato ringspot nepovirus

Нематоди

1. Aphelenchoides besseyi Christie

2. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhrer) Nickle

3. Globodera pallida (Stone) Behrens

4. Heterodera glycines Ichinohe

5. Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley

6. Meloidogyne fallax Karssen

7. Nacobbus aberrans (Thome) Thome & Allen

8. Radopholus similis (Cobb) Thome

Бур'яни

1. Ambrosia psilostachya D.C.

2. Ambrosia trifida L.

3. Bidens pilosa L.

4. Bidens bipinnata L.

5. Helianthus californicus D.C.

6. Helianthus ciliaris D.C.

7. Ipomea hederaseae L.

8. Ipomea lacunosa L.

9. Iva axillaris Pursh.

10. Polygonum pensylvanicum L.

11. Raimania laciniata Hill.

12. Solanum carolinense L.

13. Solanum elaeagnifolium Cav.

14. Solanum triflorum Nutt.

15. Striga lutea Lour.

16. Striga euphrasioides Benth.

17. Striga hermontica Benth.

A-2

Карантинні організми, обмежено поширені в Україні

Комахи

1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

2. Frankliniella occidentalis Perg.

3. Hyphantria cunea Drury

4. Phthorimaea operculella Zell.

Хвороби рослин

Грибкові хвороби

1. Mycosphaerella linicola Naumov

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

Бактеріальні хвороби

1. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Вірусні хвороби

1. Beet necrotic yellow vein furovirus

2. Plum pox potyvirus

Нематоди

1. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

Бур'яни

1. Acroptilon repens L.

2. Ambrosia artemisiifolia L.

3. Cenchrus longispinus Fernald.

4. Cuscuta alba J. Presl et C. Presl

5. Cuscuta approximata Bab.

6. Cuscuta australis R. Br.

7. Cuscuta basarabica Buia

8. Cuscuta campestris Yunck.

9. Cuscuta epilinum Weihe

10. Cuscuta epithymum L.

11. Cuscuta europaea L.

12. Cuscuta gronovii Willd.

13. Cuscuta lupuliformis Krock.

14. Cuscuta monogyna Vahl.

15. Cuscuta suaveolens Ser.

16. Cuscuta trifolii Bab.

17. Cuscuta viciae Schultz

18. Cuscuta Lehmanniana Bge.

19. Sorghum halepense (L.) Pers.

20. Solanum rostratum Dunal.

Регульовані некарантинні шкідливі організми

Комахи

1. Lopholeucaspis japonica Cock.

2. Quadraspidiotus perniciosus Comst.

3. Viteus vitifolii Fitch.

Хвороби рослин

Бактеріальні хвороби

1. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicum (Spieckermann & Kotthoff)

2. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

3. Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Вірусні хвороби

1. Potato spindle tuber pospiviroid

2. Tomato spotted wilt tospovirus

Нематоди

1. Ditylenchus destructor Thorne

2. Ditylenchus dipsaci Filipjev

Бур'яни

1. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

 

ПЕРЕЛІК
не виявлених, обмежено розповсюджених в Азербайджанській Республіці та становлять потенційну небезпеку для країни карантинних шкідливих організмів

Карантині шкідливі організми не виявлені на території Азербайджанської Республіки (група A1)

Комахи (A)

Graphognathus (Pantomorus) leucoloma Boheman

Agrilus mali Matsumura

Rhagoletis pomonella (Walsh)

Liriomyza trifolii (Burgess)

Ceratitis capitata (Wiedemann)

Numonia pyrivorella (Matsumura)

Spodoptera litura (Fabricius)

Tetradacus citri (Chen)

Zabrotes subfasciatus (Boheman)

Anguina tritici (Steinbuch) Chitwood

Aphelenchoides besseyi Christie

Callosobruchus chinensis Linnaeus

Lymantria dispar Linnaeus (asian race)

Caulophilus latinasus (Say)

Pectinophora malvella Hb.

Ceroplastes rusci Linnaeus

Ditylenchus dipsaci (Khn) Filipjev

Trogoderma granarium Everts

Ditylenchus destructor Thorne

Meloidogyne chitwoodi Golden et al.

Dacus ciliatus Loew

Aleurocanthus woglumi Ashby

Parasaissetia nigra (Nietner)

Diabrotica virgifera Leconte

Cacoecimorpha pronubana (Hbner)

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

Spodoptera littoralis Boisduval

Thrips palmi Karny

Bemisia tabaci (Gennadius)

Pectinophora gossypiella (Saunders)

Unaspis citri (Comstock)

Carposina niponensis Walsigham

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle

Anthonomus grandis Boheman

Unaspis yanonensis (Kuwaнa)

Pseudococcus citriculus Green

Bactrocera cucurbitae (Coguillett)

Pseudococcus gahani Green

Globodera pallida (Stone) Behrens

Earias insulana Boisduval

Aleurothrixus floccocus Maskell

Popillia japonica Newmann

Saissetia oleae (Olivier)

Anarsia lineatella Zeller

Бактерії (B)

Xanthomonasoryzaepv. oryzae (Ishiyama) Swings et al.

Xanthomonasoryzaepv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al.

Xanthomonascampectrispv. corylina (Miller et al.) Dye

Clavibactermichiganensissubspsepedonicus (Spieckermann etKotthoff) Davis et al.

Ralstoniasolanacearumracel (Smith) Yabuuchi et al.

Erwinia stewartii (Smith) Dye

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Star et Burkholder

Xanthomonascampectrispv. Phaseoli (Smith) Dye

Erwiniaamylovora (Burrill) Winslow et al.

Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria Dye

Xanthomonas campestris pv. citri (Hasse) Dye

Гриби (F)

TilletiaindicaMitra

Tilletiacontroversa Kuhn

PhomopsishelianthiMuntanola - Cvetkovic et al.

Phomaexiguavar. foveata (Foister) Boerema

Synchytriumendobioticum (Schilbersky) Percival

Thecaphora solani (Thirumulachar et O"Brien) Mordue

Cochliobolusheterostrophus (Drechsler) Drechsler (Race T) (Helminthosporium maydis Nisikado et Miyake)

Stenocarpella macrospora Earle Sutton (Stenocarpella maydis Berkeley Sutton)

Cochliobolus carbonum R.R. Nelson

Phialophoracinerescens (Wollenweber) van Beyma

Uromycestransversalis (Von Thmen) Winter

Deuterophomatracheiphila Petri

Glomerellaqossypii Edgerton

Didymellachrysanthemi (Tassi) Garibaldi et. Jullino

Pucciniahoriana P. Hennings

Elsinoefawcettii Bitancourt et A.E.Jenkins

Cryphonectriaparasitica (Murrill) Barr

Phymatotrichopsisomnivora (Duggar) Hennebert

Віруси, мікоплазми та віроїди (V)

Tristeza virus

Бур'яни та паразитні рослини (W)

Cenchrus payciflorusBenthaм

Ambrosia psilostachya De Candolle

Solanumcarolinense Linnaeus

Striga sp.

Iva axillarisPursh

Ambrosia trifida Linnaeus

SolanumtriflorumNuttall

SolanumelaeagnifoliumCavara

Карантинні шкідливі організми обмежено розповсюджені на території Азербайджанської Республіки (група A 2)

Комахи (A)

Hyphantriacunea Drury

Icerya purchase Maskell

Callosobruchus maculates Fabrijius

Viteusvitifoliae (Fitch)

Quadraspidiotusperniciosus (Comstock)

Leptinotarsadecemlineata Say

PseudococcuscomstockiKuwana

PhyllocnistiscitrellaStainton

Dialeurodescitri(Ashmead)

Grapholitamolesta(Busck)

Pseudoulacaspispentagona (Targioni- Tozzeti)

Lopholeucaspis japonica (Cockerell)

Ceroplastes japonicas Green

Бур'яни та паразитні рослини (W)

Cuscutasp.

Acroptilonrepens (Linnaeus) De Candolle

SolanumcornutumDunal

Ambrosia artemisiifolia Linnaeus

Шкідники, які становлять потенційний ризик для Азербайджанської Республіки (група B1)

Комахи (A)

Phthorimaeaoperculella (Zeller)

____________

Опрос