Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Кувейт об освобождении от оформления виз граждан, пользующихся дипломатическими, служебными или специальными паспортами

Страны - участницы
Соглашение от 19.12.2013

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Кувейт про звільнення від оформлення віз громадян, які користуються дипломатичними, службовими або спеціальними паспортами

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 19.12.2013*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 10.09.2014**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 21.09.2014

Кабінет Міністрів України та Уряд Держави Кувейт (далі - Договірні Сторони),

маючи намір розвивати та зміцнювати дружні відносини між двома державами,

бажаючи спростити в'їзд та виїзд громадян обох держав, які користуються дипломатичними, службовими або спеціальними паспортами,

домовилися про таке:

Стаття 1

Громадяни України, які користуються дійсними дипломатичними і службовими паспортами, та громадяни Держави Кувейт, які користуються дійсними дипломатичними і спеціальними паспортами, в'їжджають, перебувають, виїжджають та перетинають транзитом територію держави іншої Договірної Сторони без віз.

Стаття 2

1. Особи, зазначені в статті 1 цієї Угоди, перебувають без віз на території держави іншої Договірної Сторони за умови, що тривалість безперервного перебування або загальна тривалість послідовних періодів перебування з дати першого в'їзду не перевищує 90 (дев'яноста) днів протягом шести місяців.

2. Компетентні органи держави однієї Договірної Сторони продовжують строк перебування, зазначений в пункті 1 цієї статті, на підставі письмового звернення дипломатичного представництва або консульської установи держави іншої Договірної Сторони.

Стаття 3

1. Громадяни держави однієї з Договірних Сторін, які користуються паспортами, зазначеними в статті 1 цієї Угоди, та які акредитовані на території держави іншої Договірної Сторони як члени дипломатичного представництва, консульської установи або офіційного представництва їхньої держави при міжнародній організації, а також члени їх сімей (дружина (чоловік) та неповнолітні діти, які проживають з ними та знаходяться на їхньому утриманні), в'їжджають на територію держави іншої Договірної Сторони, виїжджають з неї або перебувають на ній без віз протягом усього строку їхнього офіційного перебування.

2. Будь-яка Договірна Сторона повідомляє іншій Договірній Стороні про прибуття громадян, зазначених у пункті 1 цієї статті, за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їхнього першого в'їзду на територію держави іншої Договірної Сторони.

Стаття 4

Громадяни держави однієї з Договірних Сторін, які користуються паспортами, зазначеними в статті 1 цієї Угоди, в'їжджають на територію держави іншої Договірної Сторони, виїжджають з неї та перетинають її транзитом у міжнародних пунктах пропуску через державний кордон.

Стаття 5

1. Громадяни держави однієї Договірної Сторони, які користуються паспортами, зазначеними в статті 1 цієї Угоди, дотримуються законодавства іншої Договірної Сторони під час свого перебування на її території.

2. Кожна Договірна Сторона зберігає за собою право відмовити у в'їзді, зменшити строк перебування або припинити перебування на своїй території стосовно зазначених у статті 1 цієї Угоди осіб, які визнані "persona non grata" чи неприйнятні або які становлять загрозу громадському порядку, здоров'ю населення чи національній безпеці.

Стаття 6

1. Громадяни держави однієї Договірної Сторони, які втратили дипломатичний, службовий або спеціальний паспорт під час перебування на території держави іншої Договірної Сторони, повинні негайно повідомити про це компетентним органам держави цієї іншої Договірної Сторони, які в цьому разі видають довідку, що підтверджує факт отримання заяви про втрату зазначеного документа.

2. Дипломатичні представництва або консульські установи держави відповідної Договірної Сторони видають особам, зазначеним у пункті 1 цієї статті, дійсний документ для повернення до держави, що акредитує.

Стаття 7

1. Договірні Сторони дипломатичними каналами обміняються зразками паспортів, зазначених у статті 1 цієї Угоди протягом 30 (тридцяти) днів з дати підписання цієї Угоди.

2. У разі запровадження нових паспортів або внесення змін до дійсних паспортів, зазначених у статті 1 цієї Угоди, Договірні Сторони обміняються зразками нових або змінених паспортів за 30 (тридцять) днів до їхнього запровадження.

Стаття 8

1. Кожна Договірна Сторона може зупинити дію цієї Угоди повністю або частково з причин, пов'язаних з громадським порядком, захистом національної безпеки або охорони здоров'я.

2. Рішення про зупинення повинно бути негайно повідомлено іншій Договірній Стороні. Договірна Сторона, яка зупинила дію цієї Угоди, у разі, коли причини для зупинення перестали існувати, повинна негайно повідомити іншій Договірній Стороні.

Стаття 9

1. За взаємною письмовою згодою Договірних Сторін цю Угоду може бути змінено.

2. Такі зміни набирають чинності відповідно до статті 11 цієї Угоди.

Стаття 10

Будь-які спори, що виникають між Договірними Сторонами стосовно тлумачення або застосування цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 11

1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

2. Будь-яка з Договірних Сторін може припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це письмово іншій Договірній Стороні дипломатичними каналами. Дія цієї Угоди припиняється через 90 (дев'яносто) днів з дати отримання такого повідомлення іншою Договірною Стороною.

Учинено в м. Ель-Кувейт 19 грудня 2013 року у двох примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення положень цієї Угоди, перевага надається текстові англійською мовою.

____________
* Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року N 539-р (зі змінами та доповненнями) уповноважено Віце-прем'єр-міністра України Грищенка Костянтина Івановича підписати зазначену Угоду

** Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року N 422 ("Офіційний вісник України", 2014 р., N 74, ст. 2090)

 

ЗА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЗА
УРЯД ДЕРЖАВИ КУВЕЙТ

КОСТЯНТИН ГРИЩЕНКО

САБАХ ХАЛІД АЛЬ-ХАМАД АС-САБАХ

ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР

ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР,
МІНІСТР ЗАКОРДОННИХ СПРАВ

Опрос