Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 12.07.2013

УГОДА
про співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Уповноваженим з прав людини у Російській Федерації

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та Уповноважений з прав людини у Російській Федерації, які далі іменуються Сторонами,

діючи в межах повноважень, наданих їм національним законодавством своїх держав,

керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, зокрема Загальною декларацією прав людини 1948 року, Конвенцією про захист прав людини і основновоположних свобод 1950 року, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966 року, Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права 1966 року, Принципами щодо статусу національних інституцій, які займаються просуванням і захистом прав людини (Паризькими принципами), затвердженими резолюцією Генеральної Асамблеї ООН N 48/134 від 20 грудня 1993 року, а також справедливістю та голосом совісті,

прагнучи вдосконалення механізмів захисту прав людини та зміцнення демократичних підвалин своїх держав,

Опрос