Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Дополнительное соглашение между Правительством Украины и Европейским Союзом, представленным Европейской Комиссией, о внесении изменений в Соглашение о финансировании программы "Поддержка политики регионального развития в Украине" от 19 декабря 2012 года

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 20.12.2013

ДОДАТКОВА УГОДА
між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, про внесення змін до Угоди про фінансування програми "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні" від 19 грудня 2012 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ:

18.12.2013*
20.12.2013

ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ:

20.12.2013

Уряд України (далі - "Бенефіціар"),

з однієї Сторони, та

Європейський Союз (далі - ЄС), представлений Європейською Комісією (далі - Комісія),

з іншої Сторони,

домовилися внести до Угоди про фінансування програми "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні" (далі - Угода про фінансування), укладеної між Бенефіціаром та Комісією 19 грудня 2012 р., такі зміни:

1. Пункт 1.1. Статті 1 "ХАРАКТЕР ТА МЕТА ОПЕРАЦІЇ" Особливих умов Угоди про фінансування викласти в такій редакції:

"1.1 ЄС зробить внесок у фінансування такої програми:

Назва: Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Посилання: ENPI/2011/022-825 та ENPI/2012/24-506

(далі - Програма), яку описано в Технічних та адміністративних положеннях (Додаток II)."

2. Статтю 2 "ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТА ФІНАНСОВИЙ ВНЕСОК ЄС" Особливих умов Угоди про фінансування викласти в такій редакції:

"2.1 Загальна вартість Програми оцінюється в 31000000 євро.

2.2 ЄС бере на себе зобов'язання щодо здійснення фінансування обсягом максимум 31000000 євро. Розподіл фінансової участі ЄС за статтями бюджету включено до Технічних і адміністративних положень (Додаток II)."

3. Зміни в Додаток II "Технічні та адміністративні положення" до Угоди про фінансування додаються.

Решта положень Угоди про фінансування залишаються незмінними. Ця Додаткова угода до Угоди про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою із Сторін.

Ця Додаткова угода до Угоди про фінансування укладена у двох примірниках українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу, один з яких переданий Бенефіціару, а інший - Комісії. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення між текстами українською і англійською мовами Сторони звернуться до тексту англійською мовою.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2013 року N 953-р уповноважено Міністра економічного розвитку і торгівлі Прасолова Ігоря Миколайовича підписати зазначену Додаткову угоду

 

ВІД ІМЕНІ БЕНЕФІЦІАРА

ВІД ІМЕНІ КОМІСІЇ

Ігор Прасолов
Міністр економічного
розвитку і торгівлі
України

Міхаель А. Колер
Директор програм Сусідства
Генеральний директорат з питань
розвитку і співробітництва -
EuropeAid

Дата

Дата

 

18.12.2013

 

Зміни в Додаток II "Технічні та адміністративні положення" до Угоди про фінансування

1. Перша сторінка замінюється таким чином:

ДОДАТОК II "ТЕХНІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ" N 022-825 та N 024-056

Технічні та адміністративні положення

Країна-бенефіціар / регіон-бенефіціар

Україна

Орган, від якого надійшов запит

Уряд України

Стаття бюджету

19.080103

Назва

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Загальна вартість

Загальна вартість: 31 млн. євро
Внесок ЄС: 31 млн. євро

Метод надання допомоги / метод управління

Проектний підхід
(пряме централізоване управління)

Код ДАК

15110

СЕКТОР

Децентралізація та підтримка регіональних органів влади

2. Абзац восьмий розділу 1 "Опис" замінюється таким чином:

"Отже, нова програма ґрунтується на результатах попередньо проведеної роботи щодо рекомендацій, наданих Україні у сфері регіональної політики; проте вона передбачає розширення допомоги ЄС у цій сфері до реалізації конкретних проектів. З цією метою передбачений бюджет у розмірі 31 млн. євро включає як технічний компонент (у розмірі 6 млн. євро), так і фінансовий компонент (25 млн. євро), який буде використано як пряме спів-фінансування конкурсу проектів регіонального розвитку в Україні. Технічна допомога надаватиметься для підтримки взаємодії, забезпечення участі та узгодження на національному та регіональному рівнях питань, що стосуються політики регіонального розвитку, заходів та управлінських структур, а також для надання допомоги у впровадженні нового комплексного та більш ефективного підходу до розбудови потенціалу у цій сфері".

3. Абзац чотирнадцятий пункту 1.3 розділу 1 "Опис" замінюється таким чином:

"Компонент 2: Фінансова підтримка (25 млн. євро):"

4. У пункті 1.3 розділу 1 "Опис" таблиця "Орієнтовний графік проведення заходів" замінюється таким чином:

Орієнтовний графік проведення заходів

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

Компонент 1a: інституційна підтримка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримка Міжвідомчої комісії з питань регіонального розвитку при Кабінеті Міністрів України

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Підтримка процесу оновлення та реалізації узгоджених стратегій національного та регіонального розвитку (складання оперативних планів, бюджетів), забезпечення відбору/розроблення, реалізації/фінансування, моніторингу/оцінки проектів

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Підтримка у вдосконаленні статистичного базису та показників

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримка у створенні бази підготовки проектів та організацій, що сприяють виконанню місцевих і регіональних проектів, на всіх етапах

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримка організаційного процесу Державного фонду регіонального розвитку

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Підтримка в управлінні та освоєнні коштів за компонентом 2 з особливою увагою щодо відповідності правилам, нормам і системам ЄС

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Заходи із забезпечення інформаційної взаємодії та публічності, стосується фінансових заходів (компонент 2)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Компонент 1b: розбудова потенціалу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдосконалення системи розбудови потенціалу зацікавлених сторін, використовуючи професійно орієнтовану соціальну мережу та застосовуючи довгостроковий індивідуальний підхід

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Підтримка систематизації та інституціоналізації тренінгів

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Підтримка аналітичних центрів, заходів із створення професійно орієнтованої соціальної мережі, підвищення рівня поінформованості з питань регіонального розвитку та децентралізації

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Компонент 2: Конкурс заявок (25 млн. євро)

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

На конкурс проектів передбачається 25 млн. євро

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5. До підпункту 3.3 "Бюджет програми" розділу 3 "Виконання проекту" вносяться такі зміни:

5.1. Абзац перший викладається в такій редакції:

"Загальна вартість програми орієнтовно становить 31 млн. євро, з яких 31 млн. євро фінансуватиметься із загального бюджету Європейського Союзу".

5.2. Таблиця замінюється таким чином:

Категорії

Внесок ЄС

Внесок Уряду

Інші

Разом

 

у тис. євро

у тис. євро

у тис. євро

у тис. євро

Компонент 1: інституційна підтримка та розбудова потенціалу

6000

0

0

6000

Компонент 2: конкурс заявок

25000

0

0

25 000

Разом

31000

0

0

31000

____________

Опрос