Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве между Государственным архивом Республики Македония и Государственной архивной службой Украины

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 15.11.2013

УГОДА
про співробітництво між Державним архівом Республіки Македонія та Державною архівною службою України

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 15.11.2013
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 15.11.2013

Державний архів Республіки Македонія та Державна архівна служба України, (далі - Сторони),

діючи в інтересах подальшого розвитку фахових, наукових та культурних зв'язків та

виходячи із взаємного прагнення до всебічної співпраці між архівними установами обох держав,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони розвивають співробітництво на основі принципів рівноправності та взаємної вигоди, із дотриманням законодавства держав Сторін, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Стаття 2

Сторони домовляються щодо обміну спеціалістами з метою проведення спільних наукових досліджень, вивчення архівних матеріалів.

При цьому Сторона, що приймає, бере на себе витрати, пов'язані з перебуванням відрядженого, а Сторона, що направляє, бере на себе витрати на проїзд до місця призначення на території держави Сторони, що приймає, та назад.

Сторони зобов'язуються погоджувати терміни, умови і програму таких відряджень не пізніше, ніж за три місяці до їхнього початку.

Стаття 3

Відповідно до законодавства своїх держав Сторони забезпечують вільний доступ архівних співробітників і дослідників, які працюють в рамках реалізації цієї Угоди, до відкритих архівних документів, а також до всіх довідкових матеріалів архівних фондів, як опублікованих, так і неопублікованих, що стосуються тем їхніх досліджень.

Стаття 4

З метою поповнення національних архівних фондів відповідно до національного законодавства Сторони домовляються про обмін копіями архівних документів, які знаходяться на збереженні в державних архівах іншої Сторони, на основі взаємності.

Стаття 5

Сторони готують спільні архівні виставки, наукові та фахові конференції, збірники документів, забезпечують обмін фаховою архівознавчою літературою та іншими виданнями.

Стаття 6

У разі, якщо з фінансових причин Державний архів Республіки Македонія або Державна архівна служба України не матиме можливості взяти на себе покриття витрат, передбачених статтею 2 цієї Угоди, вона не втрачає чинності. Обидві Сторони намагатимуться відновити систематичний обмін спеціалістами.

Стаття 7

Ця Угода набирає чинності з дати підписання і діє протягом трьох років. Її дія може бути продовжена на наступні трирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за шість місяців до закінчення терміну дії Угоди письмово не повідомить іншу дипломатичними каналами Сторону про свій намір припинити її дію.

Стаття 8

За взаємною згодою Сторони можуть вносити до цієї Угоди зміни та доповнення, які оформляються додатковим Протоколом, що становить невід'ємну частину цієї Угоди.

Учинено в м. Києві "15"  11  2013 року вдвох примірниках македонською, українською та англійською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні цієї Угоди перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

 

За Державний архів
Республіки Македонія

За Державну архівну службу
України

Зоран Тодоровскі, Директор

Ольга Гінзбург, Голова

Опрос