Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о намерениях сотрудничества и обмена правовой информацией между Верховным Судом Украины и Верховным Судом Республики Казахстан

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (СНГ) от 28.05.2013

ПРОТОКОЛ
про наміри співробітництва та обміну правовою інформацією між Верховним Судом України та Верховним Судом Республіки Казахстан

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 28.05.2013
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 28.05.2013

Верховний Суд України в особі Голови пана Ярослава Романюка та Верховний Суд Республіки Казахстан в особі Голови пана Бектаса Бекназарова, далі разом іменовані Сторони,

прагнучи розвивати і розширювати співробітництво у сфері правосуддя та судоустрою,

керуючись положеннями міжнародних угод про правову допомогу та інших міжнародно-правових актів у сфері правосуддя й захисту прав людини, учасниками яких є Україна та Казахстан,

прагнучи зміцнювати відносини між вищими органами судової влади держав,

у результаті проведення переговорів домовилися про наведене нижче.

Стаття 1. Співробітництво

Сторони в межах нижчезазначених намірів проводитимуть двосторонні зустрічі з актуальних питань правосуддя, що становлять спільний інтерес, з метою забезпечення подальшого поглиблення своїх відносин і визначення пріоритетів для співробітництва.

Сторони здійснюватимуть обмін матеріалами правового характеру, науковими та експертними дослідженнями з питань судочинства, судоустрою та статусу суддів.

Сторони мають намір створити сприятливі умови для обміну досвідом.

Стаття 2. Конфіденційність інформації

У необхідних випадках Сторони зобов'язуються забезпечувати конфіденційність інформації, наданої на виконання цього Протоколу.

Стаття 3. Форма спілкування

Сторони будуть підтримувати між собою прямий зв'язок або через посередництво дипломатичного корпусу держав.

Офіційні запити, повідомлення, застереження тощо будуть здійснюватися в письмовій формі. Інші запити, повідомлення, застереження тощо, передбачені цим Протоколом, будуть здійснюватися в будь-якій прийнятній для Сторін формі.

Правова інформація повинна надаватися в можливо короткі строки та на безоплатній основі.

Стаття 4. Зміни до Протоколу, тлумачення його положень

Будь-які питання тлумачення цього Протоколу, а також зміни до нього розглядаються шляхом переговорів Сторін.

Стаття 5. Строк дії

Протокол набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє безстроково.

Дія Протоколу припиняється в разі надіслання однією зі Сторін іншій Стороні письмового повідомлення про припинення його дії не менше ніж за 30 (тридцять) днів.

Стаття 6. Прикінцеві положення

Цей Протокол не впливає на виконання міжнародних угод, сторонами яких є Україна та Казахстан.

На знак повної згоди Сторони уклали цей Протокол у двох примірниках українською та казахською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову юридичну силу.

Підписано "28" травня 2013 року м. Київ.

 

Ярослав Романюк

Бектас Бекназаров

Голова
Верховного Суду України

Голова
Верховного Суду
Республіки Казахстан

Опрос