Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия между Министерством экономического развития и торговли Украины и Управлением по стандартизации, метрологии и испытаниям Словацкой Республики

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 03.09.2013

УГОДА
про співробітництво у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Управлінням зі стандартизації, метрології та випробувань Словацької Республіки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 03.09.2013
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 03.09.2013

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Управління зі стандартизації, метрології та випробувань Словацької Республіки далі - "Сторони",

з метою активізації співробітництва у сфері технічного регулювання між Сторонами,

враховуючи, що Словацька Республіка є членом Європейського Союзу,

розуміючи важливість захисту довкілля, людського життя і здоров'я,

беручи до уваги взаємні переваги від розвитку співробітництва у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони, беручи до уваги взаємні інтереси та згідно із законодавством своїх держав, будуть розвивати та сприяти співробітництву в таких сферах:

1. Обмін інформацією з питань підготовки та застосування законодавства, технічних регламентів та інших нормативних документів у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності у державах Сторін;

2. Обмін інформацією щодо уповноважених органів з оцінки відповідності та випробувальних лабораторій України та нотифікованих органів з оцінки відповідності Словацької Республіки з метою створення умов для встановлення співробітництва та взаємного визнання результатів випробувань та документів, які підтверджують відповідність згідно з чинним законодавством держав Сторін;

3. Реалізація спільних проектів з розробки, вдосконалення та співставлення національних та використовуваних еталонів одиниць фізичних величин та обмін результатами досліджень з метою збереження національних еталонів;

4. Організація співробітництва між уповноваженими органами з оцінки відповідності України та нотифікованими органами з оцінки відповідності Словацької Республіки на основі додаткових угод, укладених між ними, з метою просування українських товарів на єдиний внутрішній ринок Європейського Союзу та європейських товарів на ринок України;

5. Взаємне інформування щодо тренінгів, семінарів та інших професійних освітніх заходів, що організовуються Сторонами у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності;

6. Взаємодопомога у обміні досвідом та професійними матеріалами на взаємовигідній основі у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності.

Стаття 2

Сторони забезпечуватимуть конфіденційність документів та інформації, отриманих у рамках цієї Угоди. Така інформація може бути передана третій стороні винятково за згоди Сторони, що надає цю інформацію, якщо інше не передбачено законодавством держави Сторони.

Стаття 3

Фінансування співробітництва в рамках цієї Угоди буде здійснюватися за рахунок Сторін.

У разі необхідності Сторони залучатимуть по можливості ресурси в рамках проектів технічної допомоги, у тому числі таких, що фінансуються ЄС.

Стаття 4

Ця Угода не буде впливати на права та обов'язки Сторін, що реалізуються у рамках інших міжнародних договорів та організацій, учасницями яких є держави Сторін.

Стаття 5

Спірні питання, пов'язані з тлумаченням та застосуванням цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом взаємних консультацій та переговорів.

Стаття 6

За згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни або доповнення.

Зміни та доповнення можуть бути внесені шляхом підписання протоколів, що будуть невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 7

1. Ця Угода укладається терміном на 5 років та набирає чинності з дати її підписання Сторонами.

2. Дія цієї Угоди буде автоматично продовжуватись на наступні 5-річні періоди, якщо одна зі Сторін не припинить її дію, письмово повідомивши дипломатичними каналами іншу Сторону не менше, ніж за 6 місяців, про свій намір припинити дію цієї Угоди.

3. Після набрання чинності цією Угодою Угода про співробітництво між Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики та Управлінням зі стандартизації, метрології та випробувань Словацької Республіки у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності, підписана 28 жовтня 2010 року в м. Братислава, Словацька Республіка, припинить свою дію.

4. Припинення дії цієї Угоди не вплине на чинність та тривалість проектів у рамках Угоди, що були ініційовані до дати припинення дії цієї Угоди.

Учинено в м. Братислава "3" вересня 2013 року у двох примірниках, кожний українською, словацькою та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, переважну силу матиме текст російською мовою.

 

За
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

За
Управління зі стандартизації
метрології та випробувань
Словацької Республіки

Олег Гаваші

Йозеф Міхок

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Словацькій Республіці

Голова

Опрос