Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол фитосанитарных и инспекционных требований относительно экспорта ячменя из Украины в Китай между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Генеральной администрацией надзора за качеством, инспекции и карантина Китайской Народной Республики

Страны - участницы
Перечень, Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 05.12.2013

ПРОТОКОЛ
фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту ячменю з України до Китаю між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 05.12.2013
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 05.12.2013

З метою здійснення безпечного експорту ячменю з України до Китаю, а також для забезпечення безпеки сільськогосподарського виробництва та екології у Китаї на основі результатів аналізу фітосанітарних ризиків ураження шкідливими організмами Міністерство аграрної політики та продовольства України (далі - Мінагрополітики України) та Генеральна адміністрація нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки (далі - AQSIQ) обмінялись шляхом консультацій та досягли домовленостей щодо інспекційних та фітосанітарних вимог до ячменю походженням з України, що викладені нижче.

Стаття 1

Цей Протокол стосується ячменю, який вирощується в Україні та експортується до Китаю на переробку, а не як насіннєвий матеріал.

Наукова назва - Hordeum vulgare L., назва англійською мовою - Barley.

Стаття 2

Ячмінь, що експортується до Китаю, повинен відповідати застосовним законам, підзаконним актам про імпорт та національним стандартам Китаю та не повинен містити живих комах та карантинних шкідливих організмів, які знаходяться під контролем у Китаї (зазначені у Додатку до цього Протоколу), а також не повинен бути умисно змішаним або зараженим іншими зерновими чи чужорідними матеріалами.

При експорті ячменю до Китаю залишки пестицидів та забруднюючі речовини мають відповідати відповідним вимогам Китайської Народної Республіки.

Стаття 3

Мінагрополітики України повинне використовувати визнані у світі методи контролю та інспектування, здійснювати нагляд та контроль в період вегетації ячменю щодо наявності таких шкідливих організмів, як Tilletia controversa, Pseudocercosporella herpotrichoides, Gaeumannomyces graminis, Barley stripe mosaic virus, та встановити зони вільні від шкідливих організмів Tilletia controversa для забезпечення відсутності таких шкідливих організмів у ячменю, який експортуватиметься до Китаю, та зберігати записи про нагляд.

Мінагрополітики України повинне запровадити інтегровану систему контролю за шкідливими організмами, яка передбачала б заходи щодо мінімізації випадків ураження ячменю іншими карантинними шкідливими організмами, що знаходяться під контролем Китаю, та нагляд за її застосуванням відповідними компаніями.

Мінагрополітики України зобов'язується досліджувати залишки пестицидів та забруднюючих речовин на територіях, де вирощується ячмінь, та зберігати відповідні записи про нагляд.

Для кожного сезону збору врожаю Мінагрополітики України повинне надавати AQSIQ звіт про нагляд.

Стаття 4

Мінагрополітики України повинне вести реєстр експортерів, що експортують ячмінь до Китаю, та елеваторів, з яких експортується ячмінь до Китаю, з метою забезпечення виконання ними відповідних карантинних умов та повинне завчасно надавати AQSIQ перелік таких зареєстрованих експортерів та елеваторів.

Стаття 5

Мінагрополітики України повинне забезпечити, щоб підприємства, які експортують ячмінь до Китаю, здійснювали процедуру доочищення, зокрема просіювання до зберігання і транспортування ячменю або до його завантаження, таким чином, щоб не допустити перенесення ґрунту, заражених залишків рослин та насіння бур'янів.

Стаття 6

До початку експорту ячменю до Китаю Мінагрополітики України повинне проводити інспектування та карантин рослин. На кожну партію, що відповідає вимогам цього Протоколу, Мінагрополітики України або уповноважений ним орган видаватиме фітосанітарний сертифікат із додатковою декларацією такого змісту: "Партія відповідає фітосанітарним вимогам, встановленим Протоколом фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту ячменю з України до Китаю між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки, та не містить карантинних шкідливих організмів, що знаходяться під контролем Китаю".

Мінагрополітики України повинне завчасно надавати зразок чинного фітосанітарного сертифіката або встановити електронну систему контролю фітосанітарного сертифіката для AQSIQ, щоб швидше визначити його дійсність, коли партія прибуває до портів Китаю.

Стаття 7

Китайські імпортери мають заздалегідь до підписання контракту отримати фітосанітарний дозвіл на імпорт, що видається AQSIQ.

Ячмінь повинен імпортуватися до визначених AQSIQ портів, а також перероблятись на визначених AQSIQ підприємствах.

Завантаження, розвантаження, транспортування, зберігання, переробка імпортованого ячменю повинні здійснюватися відповідно до китайських вимог Китаю щодо карантину рослин та запобіжних вимог Китаю.

Ячмінь не може потрапляти у вільний обіг на ринок до переробки та посів забороняється.

Стаття 8

Коли український ячмінь прибуває до китайських портів ввезення, китайські органи інспекції та карантину (підрозділи AQSIQ) повинні проводити інспектування та карантин рослин.

Якщо після прибуття у ячменю виявлено Tilletia controversa, Pseudocercosporella herpotrichoides, Gaeumannomyces graminis, Barley stripe mosaic virus, така партія буде повертатися або знищуватися. У разі виявлення будь-яких інших карантинних шкідливих організмів, що зазначені у Додатку до цього Протоколу, таку партію буде дозволено ввозити після ефективної обробки. У разі неефективної обробки таку партію слід повернути або знищити.

У разі виявлення будь-яких інших карантинних шкідливих організмів, що не зазначені у Додатку до цього Протоколу, слід здійснити обробку партії згідно з відповідними положеннями Закону Китайської Народної Республіки "Про карантинний контроль тварин та рослин під час ввезення та вивезення" та підзаконних актів про його імплементацію.

Якщо залишки пестицидів та речовини-забруднювачі перевищують рівень національного стандарту AQSIQ, таку партію слід повернути або знищити.

Якщо проблема є достатньо серйозною, експорт ячменю до Китаю від відповідного експортера, елеватора, регіону вирощування або навіть з усіх регіонів вирощування в Україні буде призупинено до підтвердження AQSIQ того, що Мінагрополітики України вжито ефективних заходів щодо вирішення цієї проблеми.

Стаття 9

Мінагрополітики України повинне своєчасно повідомляти AQSIQ у письмовій формі про нові шкідливі організми ячменю в Україні, або про нові пестициди та про заходи з контролю, вжиті Мінагрополітики України.

AQSIQ здійснюватиме подальшу оцінку ризиків та огляд, базуючись на ситуації щодо наявності шкідливих організмів та їх вилучення з українського ячменю.

Стаття 10

Після початку програми щодо ячменю AQSIQ, за підтримки Мінагрополітики України, направлятиме кожні два роки до України посадових осіб з питань карантину та інспектування з метою здійснення передвідвантажувальної інспекції, з метою огляду ситуації із шкідливими організмами, з метою інспектування та оцінки ефективності системи управління з питань карантину під час сівби, зберігання, транспортування та експорту ячменю, щоб виконати обстеження та моніторинг шкідливих організмів, а також провести консультації з технічних питань з українськими експертами, з метою забезпечення відповідності імпортованого ячменю карантинним вимогам цього Протоколу.

Витрати, пов'язані з поїздкою, включаючи транспорт, проживання та харчування, здійснюються Українською Стороною.

Стаття 11

Сторони домовилися на неперіодичній основі проводити консультації з технічних питань, у разі необхідності. Сторони також домовились вирішувати спори або будь-які інші непорозуміння, що виникають під час виконання цього Протоколу, шляхом дружніх консультацій.

Стаття 12

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання та залишається чинним протягом двохрічного періоду. Якщо жодна із Сторін не повідомляє у письмовій формі дипломатичними каналами іншу Сторону про свій намір внести зміни або припинити дію цього Протоколу за шість місяців до закінчення терміну його дії, дія цього Протоколу буде автоматично подовжуватися на наступні дворічні періоди.

Учинено в м. Пекін 5 грудня 2013 року в двох примірниках, кожний китайською, українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні цього Протоколу переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За
Міністерство аграрної політики та
продовольства України

За
Генеральну адміністрацію нагляду
за якістю, інспекції та карантину
Китайської Народної Республіки

 

Перелік карантинних шкідливих організмів, що знаходяться під карантинним контролем в Китаю

1. Tilletia controversa Khn

2. Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton

3. Gaeumannomyces graminis (Sacc.) v.Arx & Oliver

4. Barley stripe mosaic virus (BSMV)

5. Trogoderma granarium Everts

6. Sitophilus granaries (L.)

7. Mayetiola destructor Say.

8. Ambrosia artemisiifolia L.

9. Ambrosia trifida L.

10. Avena ludoviciana Durien

11. Avena sterilis L.

12. Centaurea repens L.

13. Striga asiatica (L.) O. Kuntze

14. Taraxacum officinale Weber

____________

Опрос