Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол фитосанитарных и инспекционных требований относительно экспорта сои из Украины в Китай между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Генеральной администрацией надзора за качеством, инспекции и карантина Китайской Народной Республики

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 05.12.2013

ПРОТОКОЛ
фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту сої з України до Китаю між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 05.12.2013
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 05.12.2013

З метою здійснення безпечного експорту сої з України до Китаю, а також для забезпечення безпеки сільськогосподарського виробництва та екології у Китаю на основі результатів аналізу фітосанітарних ризиків ураження шкідливими організмами Міністерство аграрної політики та продовольства України (далі - Мінагрополітики України) та Генеральна адміністрація нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки (далі - AQSIQ) обмінялись думками та досягли домовленостей щодо інспекційних та фітосанітарних вимог до сої походженням з України, що викладені нижче.

Стаття 1

Цей Протокол стосується сої, яка вирощується в Україні та експортується до Китаю на переробку, а не як насіннєвий матеріал. Наукова назва - Glycine max Merrill, назва англійською мовою - Soybean.

Стаття 2

Соя, що експортується до Китаю, повинна відповідати законодавству Китайської Народної Республіки про фітосанітарію та інспектування щодо імпорту рослин, національним стандартам Китайської Народної Республіки і не повинна містити живих комах та карантинних шкідливих організмів, які знаходяться під контролем у Китаї (зазначені у Додатку до цього Протоколу), а також не повинна бути умисно змішаною або зараженою іншими зерновими чи чужорідними матеріалами, що можуть містити шкідливі карантинні організми.

При експорті сої до Китаю залишки пестицидів та забруднюючі речовини мають відповідати вимогам відповідних законів, правил та стандартів Китайської Народної Республіки.

Стаття 3

Мінагрополітики України повинне використовувати визнані у світі методи контролю та інспектування, здійснювати нагляд і контроль в період вегетації сої щодо наявності таких шкідливих організмів, як Phytophtora sojae, Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae, Curtobacterium flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens, Alfalfa mosaic virus, Arabis mosaic virus, Tobacco ringspot virus та Ditylenchus dipsaci для забезпечення відсутності таких шкідливих організмів у сої, що експортуватиметься до Китаю, та зберігати записи про нагляд.

Мінагрополітики України повинне запровадити інтегровану систему контролю за шкідливими організмами, яка передбачала б заходи щодо мінімізації випадків ураження сої іншими карантинними шкідливими організмами, що знаходяться під контролем Китаю, та нагляд за її застосуванням суб'єктами господарювання, що мають відношення до сої.

Мінагрополітики України зобов'язується досліджувати залишки пестицидів та забруднюючих речовин на територіях, де вирощується соя, та зберігати відповідні записи про нагляд.

Для кожного сезону збору врожаю Мінагрополітики України повинне надавати AQSIQ звіт про вміст шкідливих організмів, залишки пестицидів та забруднюючі речовини.

Стаття 4

Мінагрополітики України повинне вести реєстр експортерів, що експортують сою до Китаю, та елеваторів, з яких експортується соя до Китаю, з метою забезпечення виконання ними відповідних карантинних умов, а також Мінагрополітики України повинне завчасно надавати AQSIQ перелік таких зареєстрованих експортерів та елеваторів.

Стаття 5

Мінагрополітики України повинне забезпечити, щоб підприємства, які експортують сою до Китаю, здійснювали процедуру доочищення, зокрема просіювання під час зберігання і транспортування сої або до відвантаження, таким чином, щоб не допустити перенесення ґрунту, заражених рослин та насіння бур'янів.

Стаття 6

До початку експорту сої до Китаю Мінагрополітики України повинне проводити інспектування та карантин рослин.

На кожну партію, що відповідає вимогам цього Протоколу, Мінагрополітики України або уповноважений ним орган видаватиме фітосанітарний сертифікат із додатковою декларацією такого змісту: "Партія відповідає фітосанітарним вимогам, встановленим Протоколом фітосанітарних та інспекційних вимог щодо експорту сої з України до Китаю між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Генеральною адміністрацією нагляду за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки, та не містить карантинних шкідливих організмів, що знаходяться під контролем Китаю".

Мінагрополітики України повинне завчасно надавати зразок чинного фітосанітарного сертифіката або встановити електронну систему контролю фітосанітарного сертифіката для AQSIQ, щоб швидше визначити його дійсність, коли партія прибуває до портів Китаю.

Стаття 7

Китайські імпортери мають заздалегідь до підписання контракту отримати дозвіл на імпорт, що видається AQSIQ.

Соя повинна імпортуватися до визначених AQSIQ портів, а також перероблятись на визначених AQSIQ підприємствах.

Завантаження, розвантаження, транспортування, зберігання, переробка імпортованої сої повинні здійснюватися відповідно до вимог Китаю щодо карантину рослин та запобіжних вимог Китаю.

Соя не може потрапляти у вільний обіг на ринок до переробки та посів забороняється.

Стаття 8

Коли українська соя прибуває до китайських портів ввезення, китайські органи інспекції та карантину (підрозділи AQSIQ) проводитимуть інспектування та карантин рослин.

У разі виявлення будь-яких карантинних шкідливих організмів, що знаходяться під контролем Китаю, таку партію буде дозволено ввозити лише після ефективної обробки. У разі неефективної обробки таку партію слід повернути або знищити.

Якщо залишки пестицидів та речовини-забруднювачі перевищують рівень національного стандарту AQSIQ, таку партію слід повернути або знищити.

Якщо проблема є достатньо серйозною, експорт української сої від відповідного експортера, елеватора, регіону вирощування або навіть з усіх регіонів вирощування в Україні буде призупинено до отримання AQSIQ підтвердження того, що Мінагрополітики України вжито ефективних заходів щодо вирішення цієї проблеми.

Стаття 9

Мінагрополітики України повинне своєчасно повідомляти AQSIQ у письмовій формі про нові шкідливі організми сої в Україні, або про нові пестициди та про заходи з контролю, вжиті Мінагрополітики України.

AQSIQ здійснюватиме подальшу оцінку ризиків та огляд, базуючись на ситуації щодо наявності шкідливих організмів та їх вилучення з української сої.

Стаття 10

Після початку програми щодо сої AQSIQ, у співробітництві з Мінагрополітики України, направлятиме кожні два роки до України посадових осіб з питань карантину з метою здійснення передвідвантажувальної інспекції, з метою огляду ситуації із шкідливими організмами, з метою інспектування та оцінки ефективності системи управління з питань карантину під час сівби, зберігання, транспортування та експорту соєвих бобів, щоб виконати обстеження та моніторинг шкідливих організмів, а також провести консультації з технічних питань з українськими експертами, з метою забезпечення відповідності імпортованих соєвих бобів карантинним вимогам цього Протоколу.

Витрати, пов'язані з поїздкою, включаючи транспорт, проживання та харчування, здійснюються Українською Стороною.

Стаття 11

Сторони домовилися на неперіодичній основі проводити зустрічі з технічних питань, у разі необхідності. Сторони також домовились вирішувати спори або будь-які інші непорозуміння, що виникають під час виконання цього Протоколу, шляхом дружніх консультацій.

Стаття 12

Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання та залишається чинним протягом двохрічного періоду. Якщо жодна із Сторін не повідомляє у письмовій формі дипломатичними каналами іншу Сторону про свій намір внести зміни або припинити дію цього Протоколу за шість місяців до закінчення терміну його дії, дія цього Протоколу буде автоматично подовжуватися на наступний дворічний період.

Учинено в м. Пекін 5 грудня 2013 року в двох примірниках, кожний китайською, українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні цього Протоколу переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За
Міністерство аграрної політики та
продовольства України

За
Генеральну адміністрацію нагляду за
якістю, інспекції та карантину
Китайської Народної Республіки

 

Перелік карантинних шкідливих організмів, що знаходяться під карантинним контролем в Китаю

1. Acanthoscelides obtectus (Say.)

2. Tribolium destructor Uyttenboogaart

3. Trogoderma granarium Everts

4. Ditylenchus dipsaci (Khn) Filipjev

5. Phytophthora sojae Kaufm. & Gerd.

6. Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier

7. Verticillium dahliae Klebahn

8. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins &Jones

9. Alfalfa mosaic virus (AMV)

10. Arabis mosaic virus (ArMV)

11. Tobacco ringspot virus (PBRSV)

12. Centaruea repens L.

13. Ambrosia artemisiifolia L.

14. Ambrosia trifida L.

15. Cirsium arvense(L.) Scopoli

16. Cenchrus spp.

17. Cuscuta spp.

18. Euphorbia dentate Michx.

19. Iva xanthifolia Nutt.

20. Solanum rostratum Dunal.

21. Sorghum halepense(L.) Pers. (Johnsongrass and its cross breeds)

22. Taraxacum officinale Weber

23. Xanthinm spp. (non-Chinese species)

____________

Опрос