Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 05.09.2013

УГОДА
між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Міністерством з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь про співробітництво в галузі ядерної та радіаційної безпеки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 05.09.2013
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 05.09.2013

Державна інспекція ядерного регулювання України та Міністерство з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь (далі - Договірні Сторони)

в цілях подальшого зміцнення співробітництва в галузі безпечного використання атомної енергії та радіаційних технологій, керуючись в своїй практичній діяльності відповідно законодавством України та законодавством Республіки Білорусь, домовились про таке:

Стаття 1

Договірні Сторони здійснюють співробітництво на двосторонній основі за наступними основними напрямами:

- організація діяльності органів регулювання ядерної та радіаційної безпеки в галузі безпечного використання атомної енергії;

- організація та проведення оцінки безпеки об'єктів використання атомної енергії та джерел іонізуючого випромінювання;

- організація науково-дослідницьких робіт в галузі безпечного використання атомної енергії та радіаційних технологій;

- розробка, застосування та перегляд нормативної, технічної та методичної документації в галузі регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

- підготовка спеціалістів в галузі регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

- інформування населення та органів державного управління з питань безпечного використання атомної енергії;

- використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;

- науково-технічне співробітництво.

Стаття 2

Співробітництво, передбачене цією Угодою, здійснюється шляхом:

- обміну на безоплатній основі нормативною, технічною та методичною документацією;

- проведення консультацій з питань забезпечення безпеки об'єктів використання атомної енергії, включаючи аналіз даних про порушення нормального режиму роботи цих об'єктів;

- взаємного відрядження співробітників для обміну досвідом роботи;

- надання сприяння в підвищенні кваліфікації та стажуванні співробітників;

- проведення спільних семінарів, симпозіумів, конференцій з питань регулюючої та наглядової діяльності в галузі ядерної та радіаційної безпеки.

Стаття 3

З метою передачі третій стороні інформації, отриманої однією з Договірних Сторін згідно цієї Угоди і відповідно до національного законодавства кожної із держав Сторін, необхідна попередня згода Сторони, що надає таку інформацію.

Стаття 4

Ця Угода укладається на невизначений термін та набирає чинності з дати її підписання. Зміни та доповнення до цієї Угоди, які становлять невід'ємну частину, вносяться за погодженням між Договірними Сторонами і оформлюються протоколами, які набирають чинності через 30 днів після їх підписання.

Дія цієї Угоди може бути припинена однією з Договірних Сторін шляхом направлення нею письмового повідомлення іншій Стороні. При цьому термін дії Угоди припиняється через три місяці з дати отримання цього повідомлення.

Вчинено в м. Київ "5" вересня 2013 року в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

 

За Державну інспекцію ядерного
регулювання України

За Міністерство з надзвичайних
ситуацій Республіки Білорусь

Опрос