Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о сотрудничестве в сфере конкурентной политики между Антимонопольным комитетом Украины и Турецким конкурентным ведомством

Страны - участницы
Меморандум от 09.10.2013

МЕМОРАНДУМ
про співробітництво у сфері конкурентної політики між Антимонопольним комітетом України та Турецьким конкурентним відомством

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 09.10.2013
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 09.10.2013

Антимонопольний комітет України та Турецьке конкурентне відомство (далі - Сторони),

висловлюючи бажання розвивати співробітництво у сфері конкурентної політики та застосування конкурентного законодавства держав Сторін,

маючи на меті створення сприятливих умов для розвитку двосторонніх відносин,

ґрунтуючись на принципах рівноправності та взаємної вигоди,

підкреслюючи роль конкуренції в ефективному розвитку ринкової економіки,

ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Стаття I

Сторони розвиватимуть та зміцнюватимуть практичне співробітництво у сфері застосування конкурентного законодавства держав Сторін та конкурентної політики відповідно до цього Меморандуму.

Стаття II

З огляду на взаємний інтерес Сторін, співробітництво здійснюватиметься відповідно до наявних ресурсів за такими основними напрямами:

а) обмін інформацією щодо розвитку конкурентного законодавства;

б) обмін досвідом у сфері розслідувань порушень конкурентного законодавства держав Сторін;

в) обмін досвідом у сфері відносин між конкурентними та регуляторними відомствами.

Стаття III

Сторони здійснюють співробітництво в таких формах:

а) обмін інформацією, що не має конфіденційного характеру з питань удосконалення законодавства та практики розслідування справ про порушення у сфері конкуренції;

б) організація навчальних візитів та навчання спеціалістів;

в) участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах та інших заходах, що організуються Сторонами;

г) експертні зустрічі або консультації між представниками Сторін за допомогою електронної пошти, з метою обміну інформацією, що не має конфіденційного характеру, з окремих питань, що становлять взаємний інтерес;

д) організація зустрічей/візитів на високому рівні для обговорення перспектив та напрямів, за якими буде здійснюватися двостороннє співробітництво;

е) обмін документами неконфіденційного характеру, дослідженнями, виданнями тощо, які були опубліковані Сторонами.

Стаття IV

Обмін інформацією буде здійснюватися англійською мовою поштою/електронною поштою або під час зустрічей представників Сторін.

Стаття V

Програма діяльності, місце та інші елементи, у тому числі фінансові аспекти, будуть окремо визначені Сторонами за взаємною згодою.

Стаття VI

Будь-які розбіжності, що можуть виникнути у зв'язку з тлумаченням та застосуванням цього Меморандуму, підлягають вирішенню Сторонами шляхом проведення консультацій і переговорів.

Стаття VII

Цей Меморандум укладений з метою зміцнення і розвитку співпраці між Сторонами і не створює зобов'язань для держав-сторін за міжнародним правом. Жодне з положень цього Меморандуму не повинно тлумачитись як таке, що створює юридичні права і зобов'язання для держав Сторін.

Стаття VIII

Цей Меморандум може бути спільно переглянутий Сторонами за умови проведення попередніх консультацій.

Стаття IX

Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання та залишається чинним протягом необмеженого часу.

Стаття X

Кожна із Сторін може припинити дію цього Меморандуму шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні.

Цей Меморандум втрачає чинність через три місяці з дати отримання дипломатичними каналами однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Стаття XI

Учинено в м. Анкара "09" жовтня 2013 року у двох примірниках українською, турецькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей під час тлумачення статей цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Антимонопольний комітет
України

За Турецьке конкурентне
відомство

Василь Цушко
Голова Комітету

Проф. Др. Нуреттін
Калдиримджи
Президент Відомства

Опрос