Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством земельных ресурсов Украины и Министерством внутренних дел Республики Кипр относительно сотрудничества в сфере цифровой картографии и географических информационных систем

Страны - участницы
Меморандум от 27.06.2013

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державним агентством земельних ресурсів України і Міністерством внутрішніх справ Республіки Кіпр щодо співробітництва у сфері цифрової картографії та географічних інформаційних систем

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 27.06.2013
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 27.06.2013

Державне агентство земельних ресурсів України та Міністерство внутрішніх справ Республіки Кіпр, далі - "Учасники",

визнаючи важливість співробітництва між ними в сфері цифрової картографії та географічних інформаційних систем,

домовилися про таке:

Стаття 1
Мета співробітництва

Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння, далі - Меморандум, є визначення рамок співпраці та сприяння програмам спільної діяльності між Учасниками в сфері цифрової картографії та географічних інформаційних систем (далі - ГІС). Така діяльність буде здійснюватися на основі взаємної вигоди, рівності та взаємності.

Стаття 2
Сфера співробітництва

Сфера співробітництва в межах цього Меморандуму включає такі напрями цифрової картографії та географічних інформаційних систем:

1. Розвиток цифрових моделей картографічних даних і прикладних програм.

2. Підготовка аналогових і цифрових карт автоматизованими методами.

3. Розвиток ГІС програм.

4. Розвиток веб-картографування та ГІС програм.

5. Поширення цифрових моделей картографічних даних через веб-програми.

6. Відвідування відповідних профільних картографічних установ та установ, до сфери діяльності яких входить ГІС.

7. Проведення спеціальних нарад, презентацій і семінарів.

8. Обмін відповідними матеріалами і досвідом.

Стаття 3
Управління

Застосування цього Меморандуму буде здійснюватися Координаційним Комітетом, до складу якого увійдуть по чотири представника від кожного Учасника.

Координаційний комітет забезпечить, що сфери співробітництва, приведені в Статті 2, розроблені і впроваджені для кожного із заходів, встановленого цим Меморандумом.

Координаційний Комітет (або безпосередньо заінтересовані члени) буде проводити зустрічі або вести переписку, по мірі необхідності, з метою проведення оцінки стану співробітництва та досягнень в рамках цього Меморандуму. Крім того, Координаційним Комітетом будуть розглядатися і прийматися рішення по основним новим напрямам діяльності.

Стаття 4
Право інтелектуальної власності

Усі дані та інформація, отримані від спільної дослідної діяльності, будуть доступні завдяки спільним публікаціям. Спільно розроблені дані або інформація не можуть бути передані іншим учасниками, крім Учасників цього Меморандуму, окрім як з обопільної згоди і в письмовій формі між Учасниками.

Стаття 5
Фінансування

Кожен Учасник бере на себе витрати, пов'язані відрядженням своєї делегації до країни контрагента.

Приймаючий Учасник, при потребі, надасть делегатам запрошеного Учасника допомогу в пошуках прийнятних умов перебування або сприятиме вирішенню інших питань, пов'язаних з візитом делегації.

Стаття 6
Загальні положення

Усі заходи в рамках цього Меморандуму здійснюватимуться відповідно до законодавства відповідних держав.

Жодне з тверджень цього Меморандуму не порушує іншої співпраці чи діяльності, пов'язаної із співпрацею між Учасниками.

Обидва Учасника погоджуються використовувати будь-яку інформацію, що виникає в процесі співпраці в межах цього Меморандуму.

Стаття 7
Врегулювання спорів

Всі спірні питання, пов'язані з тлумаченням або застосуванням положень цього Меморандуму, будуть вирішуватися шляхом взаємних консультацій і переговорів між Учасниками. У таких випадках Англійська версія цього Меморандуму буде переважати.

Стаття 8
Дата набрання чинності та припинення дії

Цей Меморандум вступає в силу з моменту його підписання обома Учасниками і залишається чинним протягом п'яти років. Він може бути змінений або його дію може бути подовжено за згодою Учасників. Кожен Учасник може припинити дію цього Меморандуму шляхом надсилання письмового повідомлення іншому Учаснику за шість місяців до закінчення відповідного періоду.

Стаття 9
Офіційна мова

Листування, креслення, доповіді та інші документи щодо виконання Меморандуму та двосторонні переговори між Учасниками будуть проводитись англійською мовою.

Вчинено у двох примірниках у м. Нікосія, 27 червня 2013 року англійською та українською мовами.

 

За

За

Державне агентство земельних
ресурсів України

Міністерство внутрішніх справ
Республіки Кіпр

Опрос