Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о намерениях между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством земледелия Латвийской Республики

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 14.03.2013

ПРОТОКОЛ ПРО НАМІРИ
між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством землеробства Латвійської Республіки

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 14.03.2013
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 14.03.2013

Міністерство аграрної політики та продовольства України з одного боку, та Міністерство землеробства Латвійської Республіки з іншого боку, далі - Сторонами,

з метою подальшого розвитку двостороннього співробітництва Сторін з питань агропромислового комплексу та рибного господарства,

беручи до уваги взаємну зацікавленість Сторін у розвитку взаємовигідних відносин, заснованих на розумінні, повазі та довірі,

враховуючи попередній досвід співробітництва Сторін, та усвідомлюючи необхідність більш ефективно використовувати наявні економічні, виробничі та інтелектуальні можливості,

дотримуючись загальноприйнятих правових норм і національних законодавств держав Сторін,

підписали цей Протокол про таке:

1. Сторони сприяють поліпшенню взаємовигідного та безперешкодного товарообігу продукції агропромислового комплексу та рибної продукції між Україною та Латвійською Республікою, державою - членом Європейського Союзу.

2. Сторони розвивають співробітництво з питань безпеки продовольства, ветеринарії, лабораторної діагностики, захисту рослин та сертифікації продовольства.

3. Сторони прагнуть сприяти співробітництву обох країн у галузі льонарства та коноплярства.

4. Сторони прагнуть сприяти співробітництву наукових і освітніх організацій обох країн в агропромисловій сфері та здійсненню експертної підтримки з боку Латвії у питаннях співробітництва між Україною та Європейським Союзом у зазначеній сфері.

5. Сторони заохочують обмін інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес, між компетентними установами обох країн у відповідності з нормативними актами та законодавством України, Латвії та Європейського Союзу.

6. Сторони сприяють спільному виробництву сільськогосподарської продукції та сприяють створенню нових підприємств на території України та Латвії.

7. З метою реалізації цього Протоколу і визначення пріоритетних напрямків, планів і проектів Сторони регулярно оцінюють хід реалізації та перспективи двостороннього співробітництва.

8. Проекти та обмін візитами організовуються на основі взаємної згоди. Сторони визначають форми практичного співробітництва згідно зі своїм національним законодавством.

9. Сторони прагнуть у межах своєї компетенції сприяти спрощенню формальних процедур, пов'язаних із здійсненням співробітництва відповідно до цього Протоколу.

10. Цей Протокол набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

Цей Протокол про наміри підписаний у місті Києві 14 березня 2013 року в трьох примірниках кожний українською, латвійською та російською мовами. Всі тексти мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цього Протоколу переважну силу матиме текст російською мовою.

 

Міністр
аграрної політики та
продовольства України

Міністр
землеробства
Латвійської Республіки

_______________________

_______________________

Микола Присяжнюк

Лаймдота Страуюма

Опрос