Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве между Государственной службой интеллектуальной собственности Украины и Ведомством интеллектуальной собственности Черногории

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 12.03.2013

УГОДА
про співробітництво між Державною службою інтелектуальної власності України та Відомством інтелектуальної власності Чорногорії

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 12.03.2013
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 12.03.2013

Державна служба інтелектуальної власності України та Відомство інтелектуальної власності Чорногорії (далі - Сторони):

усвідомлюючи важливість інтелектуальної власності в розвитку потужної національної й глобальної економіки, заохоченні економічних інвестицій в інновації та схваленні духу підприємництва; та

прагнучи до подальшого двостороннього співробітництва між Сторонами для зміцнення існуючих систем інтелектуальної власності шляхом створення механізму регулярного обміну інформацією й передовим досвідом, а також для спільної організації заходів зі співробітництва;

укладають Угоду про співробітництво (далі - Угода):

Стаття 1

Сторони будуть розширювати і розвивати зв'язки двох держав у сфері інтелектуальної власності.

Стаття 2

Співробітництво Сторін у сфері інтелектуальної власності буде передбачати:

  впровадження проектів двосторонньої співпраці з різних питань, пов'язаних із правовою охороною інтелектуальної власності;

  обмін інформацією щодо законодавчих змін у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

  обмін досвідом щодо захисту прав інтелектуальної власності;

  організація спільних семінарів, робочих груп та зустрічей;

  обмін спеціалістами/експертами та їх навчання з питань правової охорони інтелектуальної власності;

  інші сфери співробітництва, за погодженням Сторін.

Стаття 3

Ця Угода не перешкоджає Сторонам брати участь у двосторонньому та багатосторонньому співробітництву з іншими державами у сфері інтелектуальної власності.

Стаття 4

Реалізація спільних заходів двостороннього співробітництва буде здійснюватися за взаємною згодою Сторін при наявності відповідних матеріальних ресурсів у кожної із Сторін.

Стаття 5

Відрядження спеціалістів для реалізації конкретних заходів двостороннього співробітництва здійснюється за рахунок Сторони, яка їх відряджає.

Стаття 6

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання Сторонами.

Ця Угода буде діяти протягом 5 років. Вона буде автоматично продовжена на наступні 5 років, якщо одна із Сторін, за 6 місяців до закінчення дії Угоди, не повідомить іншу Сторону у письмовому вигляді про завершення її дії.

Зміни та доповнення до цієї Угоди можуть бути внесені у письмовій формі шляхом укладення окремих протоколів, що складатимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

Листування Сторін в рамках реалізації цієї Угоди здійснюється англійською мовою.

Учинено в місті Києві 12 березня 2013 року у двох примірниках, кожний українською, чорногорською та англійською мовами, при цьому всі тексти мають однакову юридичну силу. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

Микола Ковіня
Голова

Новак Аджіч
Директор

Державна служба інтелектуальної
власності України

Відомство інтелектуальної власності
Чорногорії

Опрос