Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Подразделением финансовой разведки Королевства Дания относительно сотрудничества в сфере обмена финансовой информацией, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Страны - участницы
Меморандум от 13.03.2013

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Королівства Данія щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

ДАТА ПІДПИСАННЯ:

18.02.2013
13.03.2013

ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ:

13.03.2013

Державна служба фінансового моніторингу України та Підрозділ фінансової розвідки Королівства Данія (далі - Сторони), виходячи із взаємної зацікавленості у співробітництві та у межах національного законодавства держав Сторін, з метою сприяння розслідуванню та переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також кримінальній діяльності, пов'язаній з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Стаття 1

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму або кримінальною діяльністю, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму. З цією метою Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, залучених до здійснення таких операцій. Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів справи.

Стаття 2

Інформація або документи, одержані від відповідної Сторони, не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні, ні використані у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої письмової згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Інформація, одержана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних від вчинення предикатних злочинів, визначених національним законодавством держав Сторін, або фінансування тероризму.

Стаття 3

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, одержаних в межах цього Меморандуму, в інших цілях ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Стаття 4

Інформація, одержана в межах цього Меморандуму, є конфіденційною, і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Стаття 5

Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством держав Сторін, прийнятні процедури співробітництва, в тому числі обміну інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Стаття 6

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься по можливості англійською мовою.

Стаття 7

Сторони не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено судове провадження.

Стаття 8

У будь-який час за взаємною письмовою згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

Стаття 9

Цей Меморандум укладається на невизначений строк та набирає чинності з дати його підписання.

Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Стаття 10

Учинено в Copenhagen 13. Marth 2013 року та в м. Київ 18 лютого 2013 року, у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Державну службу фінансового
моніторингу України

За Підрозділ фінансової розвідки
Королівства Данія

Сергій Гуржій,

Пер Фііг,

Голова

Голова

Опрос