Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины и Государственным комитетом Туркменистана по спорту о сотрудничестве в области физической культуры и спорта

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 13.02.2013

УГОДА
між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і Державним комітетом Туркменистану зі спорту про співробітництво в галузі фізичної культури та спорту

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 13.02.2013
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 13.02.2013

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України і Державний комітет Туркменистану зі спорту (далі - Сторони),

бажаючи сприяти подальшому зміцненню та розширенню співробітництва між державами Сторін в галузі фізичної культури та спорту на основі рівноправності та поваги взаємних інтересів,

враховуючи важливість розвитку співробітництва в галузі фізичної культури та спорту шляхом проведення спільних заходів, консультацій та обміну між Сторонами,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони згідно з нормами міжнародного права і законодавством своїх держав підтримуватимуть та розвиватимуть співробітництво між відповідними організаціями і установами обох держав у галузі фізичної культури та спорту, зокрема:

1. У галузі фізичної культури:

- обмін досвідом роботи, науково-методичними та інформаційними матеріалами з фізкультурно-оздоровчої та масової роботи з населенням;

- обмін педагогічними кадрами з фізкультурної роботи, організації практики, навчання, перепідготовки спеціалістів в галузі фізичної культури;

- обмін досвідом фізкультурної роботи з інвалідами, проведення спільних змагань з плавання, шахів, важкої атлетики, гонок на інвалідних візках та з інших видів спорту;

- обмін інформаційними бюлетенями, проведення спільних семінарів, конференцій, симпозіумів з питань фізичної культури (за погодженням);

2. У галузі спорту:

- обмін спортивними делегаціями, проведення двосторонніх та багатосторонніх спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів та змагань, спортивних літніх таборів;

- проведення консультацій керівництва та спеціалістів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Державного комітету Туркменистану зі спорту з питань спорту;

- участь національних збірних команд України та Туркменистану в офіційних міжнародних змаганнях, що проводяться на території держав Сторін, а також відкритих чемпіонатах та першостях України та Туркменистану;

- вивчення законодавчої бази зі спортивної медицини, обмін інформаційними бюлетенями, матеріалами та іншою друкованою продукцією.

Стаття 2

Контакти, співробітництво та обміни здійснюватимуться головним чином виходячи із принципів безпосередніх домовленостей між органами державного управління фізичною культурою та спортом.

Стаття 3

Обміни, які здійснюватимуться на основі цієї Угоди, реалізуються шляхом двосторонніх переговорів.

Стаття 4

Сторони створюють Спільну комісію з реалізації цієї Угоди.

Спільна комісія проводить, по мірі необхідності, свої засідання почергово в Україні та Туркменистані.

Спільна комісія розробляє і затверджує Протокол про співробітництво в галузі фізичної культури та спорту.

Стаття 5

Ця Угода не порушує прав і обов'язків Сторін, які випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є.

Стаття 6

Ця Угода укладається на строк п'ять років і набирає чинності з дати її підписання.

Ця Угода буде автоматично продовжуватися на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не пізніше як за три місяці до закінчення строку дії цієї Угоди не повідомить іншу Сторону дипломатичними каналами в письмовій формі про свій намір припинити її дію.

Учинено в м. Ашгабат "13" лютого 2013 року у двох дійсних примірниках, кожний українською, туркменською і російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

У разі будь-яких розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди переважну силу матиме текст російською мовою.

 

За
Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України

За
Державний комітет
Туркменистану зі спорту

Опрос