Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальным бюро обработки финансовой информации Республики Сенегал относительно сотрудничества в сфере обмена финансовой информацией относительно уголовной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Страны - участницы
Меморандум от 14.09.2012

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Національним бюро обробки фінансової інформації Республіки Сенегал щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією щодо кримінальної діяльності, пов'язаної з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

ДАТА ПІДПИСАННЯ:

14.09.2012
24.10.2012

ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ:

24.10.2012

Державна служба фінансового моніторингу України та Національне бюро обробки фінансової інформації Республіки Сенегал (далі - Сторони),

виходячи із взаємної зацікавленості у співробітництві та у рамках національного законодавства держав кожної Сторони в сфері обміну інформацією, з метою сприяння розслідуванню та кримінальному переслідуванню осіб, які підозрюються у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванні тероризму,

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Стаття 1

Сторони, відповідно до національного законодавства своїх держав, співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму або пов'язаними злочинами.

З цією метою, Сторони обмінюватимуться, за власною ініціативою або на запит, будь-якою наявною інформацією, що може бути корисною при здійсненні аналізу Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, залучених до здійснення таких операцій.

Будь-який запит на одержання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

Стаття 2

Інформація або документи, одержані від відповідної Сторони, не розголошуватимуться будь-якій третій стороні та не використовуватимуться в адміністративних, обвинувальних або судових цілях, без попередньої письмової згоди Сторони, що їх надала.

Інформація, одержана відповідно до цього Меморандуму, може використовуватися при здійсненні правосуддя, лише якщо вона стосується відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, як визначено національним законодавством держав Сторін.

Стаття 3

Сторони не використовуватимуть або не розповсюджуватимуть будь-яку інформацію або документи, одержані від відповідних Сторін, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, що їх надала.

Стаття 4

Інформація, одержана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною.

На неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, одержаної з національних джерел.

Умови цього Меморандуму щодо конфіденційності інформації, одержаної до припинення дії цього Меморандуму, залишаються чинними після припинення його дії.

Стаття 5

Сторони спільно узгодять, відповідно до законодавства держав Сторін, прийнятні процедури співробітництва та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Стаття 6

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

Стаття 7

Сторони не зобов'язані надавати допомогу у разі, якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено судове провадження.

Сторони відмовляють у наданні інформації у разі, якщо надання інформації може завдати шкоди безпеці, національним інтересам чи громадському порядку або суперечити законодавству держави запитуваної Сторони.

Стаття 8

За взаємною згодою Сторін у будь-який час до цього Меморандуму можуть вноситись зміни, які оформлюються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

Стаття 9

Усі розбіжності щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 10

Цей Меморандум укладається на невизначений строк та набирає чинності з дати його підписання.

Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з дати одержання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Вчинено в м. Київ 14 вересня 2012 року, та в м. Дакар 24 жовтня 2012 року, у двох примірниках, кожний українською, французькою та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

За Державну службу
фінансового моніторингу України

За Національне бюро обробки
фінансової інформації
Республіки Сенегал

Сергій ГУРЖІЙ,

Демба ДІАЛЛО

Голова

Президент

Опрос