Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Королевства Таиланд о сотрудничестве в сфере обороны

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 12.10.2012

УГОДА
між Урядом України та Урядом Королівства Таїланд про співробітництво у сфері оборони

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 12.10.2012*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 10.04.2013**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 28.06.2013

Уряд України та Уряд Королівства Таїланд (далі - Сторони),

бажаючи встановити довгострокове та взаємовигідне співробітництво, яке ґрунтується на взаємній довірі, повазі та врахуванні інтересів кожної Сторони;

беручи до уваги спільні цілі, а також принципи суверенної рівності, невтручання у внутрішні справи та мирного вирішення спорів;

будучи заінтересованими в організації співробітництва на основі використання найліпших досягнень у сфері оборони,

домовилися про таке:

Стаття 1
Галузі співробітництва

1. Сторони, оптимально використовуючи наявні засоби, розвивають дружні відносини між собою для поліпшення військового потенціалу своїх держав.

2. Сторони здійснюють співробітництво в таких галузях:

a) оборонної політики та стратегічного діалогу;

b) матеріально-технічного забезпечення та постачання;

c) оборонного виробництва, озброєння та військової техніки;

d) технологічних/науково-дослідних робіт;

e) оборонної підготовки, курсів та навчань;

f) реформування збройних сил та управління трудовими ресурсами;

g) миротворчих та гуманітарних операцій;

h) медичного забезпечення військовослужбовців;

i) обміну візитами військового та цивільного персоналу;

j) військової історії, спорту й музики.

3. Конкретний зміст і форми співробітництва в зазначених вище галузях визначаються й затверджуються уповноваженими органами Сторін у відповідних договорах та протоколах.

4. Третя сторона може бути залученою до будь-якого процесу співробітництва лише за умови письмової згоди Сторін.

Стаття 2
Уповноважені органи Сторін

1. Для цілей цієї Угоди уповноваженими органами Сторін є:

від Уряду України - Міністерство оборони України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

від Уряду Королівства Таїланд - Міністерство оборони Королівства Таїланд.

2. У разі необхідності Сторони створюють Спільну українсько-тайську комісію з питань співробітництва у сфері оборони (далі - Комісія), яка виконує положення цієї Угоди.

3. Комісія визначає свої повноваження для виконання цієї Угоди.

Стаття 3
Обов'язки Сторін

1. Усі заходи між будь-якими підприємствами чи організаціями Сторін стосовно застосування положень цієї Угоди здійснюються на підставі відповідних договорів (контрактів) та відповідно до законодавства держав Сторін.

2. Відповідальність за виконання обов'язків, які випливають з договорів (контрактів), зазначених у цій Статті, покладається на відповідні підприємства, організації.

3. Жодна Сторона без письмової згоди не продає та/або не надає третій стороні озброєння, військову техніку, технології та технічну документацію стосовно їхнього виробництва, а також іншу інформацію та матеріали, придбаних та/або отриманих у рамках цієї Угоди.

Стаття 4
Захист інформації з обмеженим доступом

1. Сторони відповідно до свого національного законодавства й положень цієї Угоди вживають усіх необхідних заходів для захисту інформації з обмеженим доступом, обмін якою здійснюється під час виконання цієї Угоди

2. Обмін інформацією та матеріалами з обмеженим доступом між Сторонами здійснюється лише після укладення окремого міжнародного договору про захист інформації з обмеженим доступом.

Стаття 5
Інтелектуальна власність

1. Сторони забезпечують захист результатів інтелектуальної власності, переданої або розробленої в рамках реалізації цієї Угоди та подальших домовленостей стосовно її виконання, уживають відповідних заходів для недопущення їх незаконного використання відповідно до свого національного законодавства та міжнародних договорів, учасниками яких є обидві Сторони.

2. Порядок обміну, використання, правовий захист і безпека результатів інтелектуальної власності, а також розподіл прав Сторін на об'єкти права інтелектуальної власності, отриманих під час проведення спільної роботи в рамках цієї Угоди, регулюються окремою угодою (угодами).

Стаття 6
Обов'язки Сторін стосовно інших міжнародних договорів

Положення цієї Угоди не впливають на права та обов'язки Сторін, які випливають з міжнародних договорів, сторонами яких вони є.

Стаття 7
Зміни та доповнення

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть уноситися зміни та доповнення. Зміни та доповнення оформлюються як окремі протоколи, що становлять невід'ємну частину цієї Угоди та набирають чинності відповідно до порядку, передбаченого статтею 10 цієї Угоди.

Стаття 8
Вирішення спорів

Усі спори стосовно застосування й тлумачення положень цієї Угоди вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

Стаття 9
Чинність і припинення дії

1. Ця Угода є чинною протягом 5 років. Дія цієї Угоди автоматично продовжується на наступні однорічні періоди, якщо жодна Сторона не припинить дії цієї Угоди шляхом надіслання письмового повідомлення дипломатичними каналами щонайменше за 90 днів до дати припинення цієї Угоди.

2. Припинення дії цієї Угоди не впливає на будь-які незакінчені проекти, програми та договори (контракти), укладені відповідно до цієї Угоди, якщо Сторони не домовляться про інше.

3. У разі припинення дії цієї Угоди Сторони продовжують виконувати обов'язки відповідно до статей 3 й 4 цієї Угоди.

Стаття 10
Набрання чинності

Ця Угода набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те уповноважені своїми Урядами, підписали цю Угоду.

Учинено в м. Київ "12" жовтня 2012 р. у двох примірниках, кожний українською, тайською та англійською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

У разі виникнення розбіжностей, переважну силу матиме текст англійською мовою.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2012 року N 649-р "Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Таїланд про співробітництво у сфері оборони" уповноважено Міністра оборони Саламатіна Дмитра Альбертовича підписати зазначену Угоду

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 року N 245 "Про затвердження Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Таїланд про співробітництво у сфері оборони" ("Офіційний вісник України", 2013 р., N 29, ст. 994)

 

ЗА УРЯД УКРАЇНИ

ЗА УРЯД КОРОЛІВСТВА ТАЇЛАНД

 

Маршал авіації

(Дмитро Саламатін)
Міністр оборони

(Сукумпол Суванатат)
Міністр оборони

Опрос