Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании в сфере стандартизации, оценки соответствия и качества между Министерством экономического развития и торговли Украины и Бюро индийских стандартов

Страны - участницы
Меморандум от 10.12.2012

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння у сфері стандартизації, оцінки відповідності та якості між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Бюро індійських стандартів

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 10.12.2012
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 10.12.2012

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Бюро індійських стандартів, далі - "Сторони",

з метою розвитку економічних відносин шляхом усунення технічних бар'єрів у торговельних та економічних відносинах між державами Сторін,

висловлюючи прагнення розвивати тісне співробітництво у сфері стандартизації, оцінки відповідності та якості, виходячи при цьому з принципів і норм, прийнятих міжнародними організаціями, та положень статті 6 Угоди про технічні бар'єри в торгівлі (ТВТ) Світової організації торгівлі,

керуючись економічними інтересами держав обох Сторін,

домовилися про таке:

СТАТТЯ 1

Співробітництво між Сторонами у сфері стандартизації, оцінки відповідності та якості здійснюватиметься згідно з національним законодавством держав кожної із Сторін.

СТАТТЯ 2

Сторони здійснюватимуть співробітництво у сфері стандартизації, оцінки відповідності та якості на основі додаткових угод, протоколів і програм, які передбачатимуть:

I) прийняття міжнародних стандартів як національних з метою усунення технічних бар'єрів у торгівлі та сприяння розвитку науково-технічного співробітництва;

II) розвиток безпосередніх зв'язків між науково-дослідними установами зі стандартизації та якості, а також органами з оцінки відповідності обох Сторін;

III) здійснення діяльності щодо взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності (випробувань, сертифікатів відповідності) продукції, що належить до експорту/імпорту;

IV) вивчення можливих шляхів проведення спільних робіт із сертифікації систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління відповідно до міжнародних стандартів за участю фахівців обох Сторін.

СТАТТЯ 3

Сторони домовились обмінюватися:

I) інформацією про періодичні видання, опубліковані національними органами зі стандартизації: каталоги, національні стандарти, норми, правила та регламенти;

II) інформацією щодо переліків продукції, що підлягає оцінці відповідності та належить до законодавчо регульованої сфери;

III) інформацією та матеріалами щодо навчальних програм у сфері стандартизації, оцінки відповідності та якості.

СТАТТЯ 4

Сторони забезпечуватимуть конфіденційність документів та іншої інформації, отриманих у рамках цього Меморандуму, несанкціоноване розголошення яких може поставити під загрозу інтереси Сторін. Інформація та документи можуть бути передані третій державі, юридичній або фізичній особі виключно за домовленістю Сторін.

СТАТТЯ 5

Спори, пов'язані з тлумаченням або застосуванням цього Меморандуму, вирішуватимуться шляхом консультацій та переговорів. Сторони керуватимуться положеннями цього Меморандуму.

СТАТТЯ 6

У разі необхідності Сторони узгоджуватимуть між собою розподіл витрат, пов'язаний із здійсненням співробітництва в рамках цього Меморандуму.

СТАТТЯ 7

За взаємною згодою Сторін до Меморандуму можуть бути внесені зміни та доповнення шляхом підписання окремих протоколів, що становитимуть невід'ємну частину цього Меморандуму та набиратимуть чинності відповідно до абзацу першого Статті 8 цього Меморандуму.

СТАТТЯ 8

Цей Меморандум укладається терміном на п'ять років та набирає чинності з дня його підписання.

Кожна із Сторін може припинити дію Меморандуму, письмово повідомивши іншу Сторону про свої наміри. Дія Меморандуму припиняється через шість місяців від дня отримання іншою Стороною такого повідомлення.

Учинено в місті Нью-Делі 10 грудня 2012 року у двох примірниках, кожний українською, хінді та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення переважну силу матиме текст англійською мовою.

Сторони домовилися використовувати англійську мову як робочу.

 

За
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

За
Бюро індійських стандартів

Опрос