Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве в сфере биомедицинских исследований между Государственным агентством по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины и Министерством науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 16.11.2012

УГОДА
про співробітництво в сфері біомедичних досліджень між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та Міністерством науки і технологій Соціалістичної Республіки В'єтнам

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 16.11.2012
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 16.11.2012

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України і Міністерство науки і технологій Соціалістичної Республіки В'єтнам, далі - "Сторони",

На виконання та відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про науково-технологічне співробітництво, підписаної 8 квітня 1996 року.

Беручи до уваги обопільне бажання, досягти конкретних цілей у біомедичних дослідженнях та інноваційній фармацевтиці;

Усвідомлюючи ту важливу роль, яку біомедичні дослідження та інновації мають для поліпшення якості життя громадян України і Соціалістичною Республікою В'єтнам в забезпеченні їх здоров'я;

Пам'ятаючи про історично сформовані зв'язки між Україною і Соціалістичною Республікою В'єтнам в проведенні біомедичних досліджень;

Визнаючи позитивні результати триваючого співробітництва між Україною і Соціалістичною Республікою В'єтнам в сфері біології, фармацевтики та охорони здоров'я;

Прагнучи вдосконалити юридичну базу для співробітництва у сфері біомедичних досліджень, що сприятиме розширенню і зміцненню співробітництва в сферах, що становлять взаємний інтерес,

Для визначення напрямів співробітництва та здійснення спільних проектів та дій у сфері біомедичних досліджень, спрямованих підтримувати спільні зусилля по охороні здоров'я населення України та СРВ;

З метою реалізації домовленостей, досягнутих на П'ятому засіданні Українсько-В'єтнамської Підкомісії з науково-технологічного співробітництва щодо створення спільної науково-технічної програми зі співробітництва в сфері розробки лікарських препаратів і фармакологічних субстанцій;

Домовились про таке:

Стаття I. Предмет Угоди

1. Сторони висловлюють своє прагнення до розширення співпраці та спільної наукової діяльності у сфері біомедичних досліджень та інноваційної фармацевтики. Ця співпраця буде включати спільні наукові та інноваційні проекти, короткострокові візити з обміну досвідом та довгострокові візити для проведення спільних досліджень.

Стаття II. Цілі і завдання Угоди

Метою цієї Угоди є сприяння спільній взаємовигідній науковій діяльності між науково-дослідними установами, урядовими та неурядовими організаціями, університетами та окремими вченими держав Сторін в сфері біомедичних досліджень та інноваційної фармацевтики шляхом формування спільних наукових та інноваційних проектів за спільно встановленими пріоритетними напрямами.

Стаття III. Сфера співробітництва

1. Сфера співробітництва в рамках цієї Угоди буде спочатку включати наступні пріоритетні області:

• Інноваційна фармацевтика;

• Розробка нових лікарських препаратів і фармакологічних субстанцій;

• Розробка нових методів діагностики та лікування захворювань людини, особливо онкологічних, серцево-судинних та інфекційних захворювань;

• Використання сучасних інформаційних технологій у медицині;

• Здоров'я населення (вплив умов навколишнього середовища, води, продуктів харчування на здоров'я населення, географічні особливості).

2. Пріоритетні напрями можуть переглядатися кожні 12 місяців і, при необхідності, коригуватися.

Стаття IV. Організація співробітництва

1. Спільна діяльність, що визначена цією Угодою, серед іншого може мати такі форми:

• Спільні дослідження і участь в науково-дослідних та інноваційних проектах в Україні та СРВ;

• Створення спільних науково-виробничих лабораторій і підприємств в Україні та СРВ;

• Візити та обмін вченими, інженерами та іншими категоріями персоналу з метою виконання проектів і навчання;

• Обмін науково-технічною інформацією, результатами досліджень та публікаціями за напрямами, що становлять взаємний інтерес;

• Обмін і спільне використання обладнання та матеріалів, необхідних для здійснення співробітництва;

• Організація спільних семінарів, конференцій, симпозіумів, виставок та відповідних навчальних курсів за напрямами, що становлять взаємний інтерес;

• Спільна участь у міжнародних програмах.

Якщо не встановлено інше, реалізація проектів і діяльність, зазначена в параграфі 1, здійснюється відповідно до прямих контрактів, що укладаються між суб'єктами, залученими до реалізації проектів або діяльності.

2. З метою реалізації положень зазначеної Угоди сторони створять спільну Наукову раду зі співробітництва в сфері біомедичних досліджень.

Основними завданнями Наукової ради є:

• оцінка та визначення пріоритетів співробітництва;

• обговорення та прийняття рекомендацій щодо створення сприятливих умов для співробітництва;

• відбір спільних проектів та оцінка можливостей їх фінансової підтримки за результатами експертної оцінки обох Сторін;

• інші функції узгоджені сторонами.

3. Сторони за взаємною домовленістю організують спільні засідання Наукової ради в Україні та СРВ для розгляду питань щодо імплементації даної Угоди. Засідання Наукової ради проводяться не рідше одного разу на два роки, для обговорення ключових питань, що відносяться до предмету цієї Угоди.

4. Сторони мають намір підтримувати та вивчати можливості для співпраці, спільно з іншими урядовими установами та неурядовими організаціями та відповідними організаціями приватного сектору.

Стаття V. Фінансування

1. Вся діяльність, що проводиться в рамках цієї Угоди, буде здійснюватися відповідно до законів, норм, політики і процедур держав Сторін, а також залежно від наявності відповідних фінансових засобів, персоналу та інших ресурсів.

2. Фінансування Програми планується здійснювати протягом п'яти років за рахунок коштів державних програм і наукових фондів у межах видатків, передбачених державними бюджетами України та Соціалістичної Республіки В'єтнам.

3. Сторони будуть сприяти розвитку спільних ініціатив для підтримки пріоритетних спільних проектів в сфері біомедичних досліджень та інноваційної фармацевтики.

4. Сторони надаватимуть фінансову підтримку виконанню спільних науково-дослідних та інноваційних проектів, що здійснюються між університетами, науково-дослідними інститутами, компаніями та організаціями Сторін в рамках даної Угоди, а також залучати інші позабюджетні фінансові ресурси для реалізації спільних проектів в рамках цієї Угоди.

5. Для успішної реалізації заходів Програми Сторони організують скоординований українсько-в'єтнамський конкурс дослідницьких проектів за вказаними в Статті III цієї Угоди напрямками, що передбачає спільний відбір проектів і роздільне фінансування кожної зі Сторін наукових, науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів своїх держав, які залучаються для виконання спільних науково-технічних проектів Програми (далі - організації-виконавці). Конкурсні процедури проводяться відповідно до законодавства держав Сторін.

6. Кожна із Сторін буде нести витрати щодо своєї участі, включаючи транспортні, для спільної діяльності в рамках цієї Угоди.

7. Сторони забезпечать захист інтелектуальної власності, яка буде створена в результаті співробітництва, відповідно до законодавства кожної із Сторін та норм міжнародного права. Конкретні питання забезпечення прав інтелектуальної власності, її використання, можливі фінансові зобов'язання, пов'язані з цим, визначаються окремими угодами та контрактами.

Стаття VI. Терміни дії та внесення змін

1. Ця Угода набирає чинності після підписання та буде діяти протягом п'яти років. Термін дії Угоди буде автоматично продовжений на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення терміну дії Угоди не повідомить письмово по дипломатичних каналах іншу Сторону про свій намір припинити дію Угоди.

Зміна Угоди, її розірвання або закінчення строку дії не впливає на спільні проекти або інші домовленості, здійснення яких було розпочато до вступу в силу Угоди, якщо Сторони не прийдуть до іншої згоди.

2. Сторони мають намір вирішувати будь-які розбіжності, що виникають в ході реалізації цієї Угоди, за взаємною згодою шляхом проведення консультацій і переговорів.

Учинено в м. Ханой 2012 р. у двох примірниках, українською, в'єтнамською та російською мовою по одному примірнику кожній Стороні, при цьому всі тексти є аутентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди перевага надаватиметься тексту російською мовою.

 

За Державне агентство з питань науки,
інновацій та інформатизації України

За Міністерство науки і технологій
Соціалістичної Республіки В'єтнам

пан Олексій Шовкопляс

пан Ле Дінь Тьєн

"16" листопада 2012

"16" листопада 2012

Опрос