Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Панама об отмене виз

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 26.09.2012

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Панама про скасування віз

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 26.09.2012
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 11.07.2013*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 16.08.2013

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Панама (далі - Сторони),

з метою подальшого розвитку дружніх відносин між двома державами,

бажаючи спростити режим взаємних поїздок громадян обох держав,

домовилися про таке:

Стаття 1

1. Громадяни держави однієї Сторони, які користуються дійсними проїзними документами, зазначеними у Додатку до цієї Угоди, можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати на території держави іншої Сторони без візи максимальним строком до дев'яноста (90) днів протягом ста вісімдесяти (180) днів з дати першого в'їзду з метою туризму або для здійснення іншої неприбуткової діяльності.

2. Термін перебування, зазначений у пункті 1 цієї статті, може бути продовжений компетентними органами приймаючої держави відповідно до її національного законодавства.

Стаття 2

Громадяни держави однієї зі Сторін, які користуються дійсними проїзними документами та мають намір залишитись на території держави іншої Сторони довше передбаченого статтею 1 цієї Угоди максимального строку або здійснювати трудову діяльність чи відвідувати навчальні заклади на території держави іншої Сторони, повинні отримати відповідну візу згідно із законодавством цієї Сторони.

Стаття 3

Громадяни держави однієї зі Сторін в'їжджають, прямують транзитом та виїжджають з території держави іншої Сторони через пункти перетину кордону, відкриті для міжнародного пасажирського сполучення.

Стаття 4

Громадяни держави кожної зі Сторін мають дотримуватися законодавства держави іншої Сторони протягом усього строку свого перебування на її території.

Стаття 5

Положення цієї Угоди не обмежують право кожної Сторони відмовити у в'їзді, обмежити або припинити перебування на території своєї держави громадян держави іншої Сторони, яких визнано небажаними.

Стаття 6

1. Будь-який громадянин держави однієї Сторони, який під час перебування на території держави іншої Сторони втратив свої дійсні проїзні документи, зазначені у Додатку до цієї Угоди, негайно інформує про це компетентні органи держави іншої Сторони, які видають довідку, що підтверджує звернення із заявою про втрату документів.

2. На підставі вищезгаданої довідки відповідні дипломатичні або консульські установи видають новий проїзний документ, дійсний для повернення до їх держави.

Стаття 7

1. Сторони дипломатичними каналами обмінюються зразками проїзних документів, зазначених у Додатку до цієї Угоди, не пізніше ніж за тридцять (30) днів до набрання чинності цією Угодою.

2. У випадку внесення однією зі Сторін змін до дійсних проїзних документів, зазначених у Додатку до цієї Угоди, або введення в дію нових проїзних документів після набрання чинності цією Угодою, вона інформує про це іншу Сторону дипломатичними каналами не пізніше ніж за тридцять (30) днів до введення їх у дію та надсилає зразки таких проїзних документів.

Стаття 8

Сторони повідомляють одна одній про будь-які зміни у своєму національному законодавстві стосовно режиму в'їзду, виїзду, транзитного проїзду та перебування іноземних громадян на території своєї держави не пізніше ніж за п'ятнадцять (15) днів до набрання ними чинності.

Стаття 9

1. Сторони можуть за взаємною згодою вносити зміни та доповнення до положень цієї Угоди, що оформляються відповідними протоколами, які становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

2. Зміни та доповнення, зазначені у пункті 1 цієї статті, набирають чинності відповідно до статті 12 цієї Угоди.

Стаття 10

Будь-які розбіжності, що стосуються тлумачення чи застосування положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів між Сторонами або дипломатичними каналами, або у інший прийнятний для обох Сторін спосіб.

Стаття 11

1. Кожна зі Сторін зберігає за собою право зупинити повністю або частково дію положень цієї Угоди в цілях захисту національної безпеки, підтримання громадського порядку та охорони здоров'я населення.

2. Сторони інформують одна одну дипломатичними каналами про вжиття або скасування заходів, передбачених у пункті 1 цієї статті, не пізніше, ніж за десять (10) днів до набрання таким рішенням чинності.

Стаття 12

1. Ця Угода укладається на необмежений строк і набирає чинності через тридцять (30) днів з дати отримання Урядом Республіки Панама дипломатичними каналами письмового повідомлення про виконання Кабінетом Міністрів України внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

2. Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Угоди у будь-який час, повідомивши про це іншу Сторону у письмовій формі дипломатичними каналами. У такому випадку Угода втрачає чинність через тридцять (30) днів з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною.

Учинено у м. Нью-Йорк "26" вересня 2012 року у двох примірниках, кожний українською, іспанською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку виникнення будь-яких розбіжностей стосовно тлумачення цієї Угоди перевагу матиме текст, викладений англійською мовою.

____________
* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року N 492 ("Офіційний вісник України", 2013 р., N 53, ст. 1943)

 

ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

ЗА УРЯД
РЕСПУБЛІКИ ПАНАМА

 

ДОДАТОК
до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Панама про скасування віз

Дійсними документами для в'їзду, виїзду, прямування транзитом і перебування на території держав Сторін відповідно до цієї Угоди є:

Для громадян України:

1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

2. Проїзний документ дитини.

3. Посвідчення особи моряка (за наявності запису в списку членів екіпажу або витягу з нього).

4. Посвідчення члена екіпажу літака (за наявності запису в списку членів екіпажу).

5. Посвідчення особи на повернення в Україну (для повернення в Україну або транзитного проїзду через територію Республіки Панама з метою повернення в Україну).

Для громадян Республіки Панама:

1. Паспорт.

____________

Опрос