Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Исполнительный протокол о порядке реализации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о реадмиссии

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (СНГ) от 22.10.2012

ВИКОНАВЧИЙ ПРОТОКОЛ
про порядок реалізації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про реадмісію

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 22.10.2012*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 08.08.2013

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації (далі - Сторони), висловлюючи взаємне бажання найбільш повно врегулювати питання, пов'язані з реалізацією Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про реадмісію від 22 жовтня 2012 року (далі - Угода),

домовилися про таке:

Стаття 1
Компетентні органи

1. Компетентними органами, відповідальними за реалізацію положень Угоди, є:

з Української Сторони:

Державна міграційна служба України - центральний компетентний орган;

Адміністрація Державної прикордонної служби України;

з Російської Сторони:

Федеральна міграційна служба - центральний компетентний орган;

Міністерство закордонних справ Російської Федерації;

Федеральна служба безпеки Російської Федерації.

2. Про зміни, що стосуються переліку компетентних органів, зазначених в пункті 1 цієї статті, Сторони негайно інформують одна одну дипломатичними каналами.

3. З метою реалізації положень Угоди та Виконавчого протоколу про порядок реалізації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про реадмісію (далі - Виконавчого протоколу) компетентні органи держав Сторін взаємодіють між собою безпосередньо.

4. З метою реалізації Виконавчого протоколу центральні компетентні органи держав Сторін протягом 30 календарних днів з дати його підписання повідомляють один одного в письмовій формі дипломатичними каналами свої контактні дані і контактні дані компетентних органів.

5. Центральні компетентні органи держав Сторін негайно повідомляють один одного в письмовій формі про зміни своїх контактних даних або контактних даних компетентних органів.

Стаття 2
Докази наявності громадянства

1. Наявність громадянства Російської Федерації підтверджується такими документами:

а) дипломатичний паспорт;

б) службовий паспорт;

в) паспорт громадянина Російської Федерації, що посвідчує особу громадянина Російської Федерації за межами території Російської Федерації;

г) паспорт громадянина Російської Федерації;

д) паспорт моряка (посвідчення особи моряка);

е) дипломатичний паспорт, службовий паспорт, паспорт громадянина Російської Федерації, що посвідчує особу громадянина Російської Федерації за межами Російської Федерації, та паспорт громадянина Російської Федерації, з унесеними до них відомостями про дітей, завіреними підписом посадової особи та відповідною печаткою компетентного органу;

ж) свідоцтво на в'їзд (повернення) до Російської Федерації;

з) свідоцтво про народження з вкладкою про громадянство Російської Федерації;

і) свідоцтво про народження з унесеними відомостями про російське громадянство батьків, одного з батьків або єдиного з батьків;

к) свідоцтво про народження з відміткою, що підтверджує наявність громадянства Російської Федерації.

2. Наявність громадянства України підтверджується такими документами:

а) паспорт громадянина України;

б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

в) дипломатичний паспорт;

г) службовий паспорт;

д) проїзний документ дитини;

е) свідоцтво про належність до громадянства України;

ж) тимчасове посвідчення громадянина України;

з) посвідчення члена екіпажу;

і) посвідчення особи моряка;

к) посвідчення особи на повернення в Україну.

3. Підстави вважати, що особа має громадянство Російської Федерації, є за наявності:

а) документів, зазначених у пункті 1 цієї статті, термін дії яких закінчився;

б) копій або дублікатів документів, зазначених у пункті 1 статті;

в) паспорта громадянина СРСР з вкладкою про належність до громадянства Російської Федерації;

г) паспорта громадянина СРСР із штампом про прописку за місцем проживання на території Російської Федерації на 6 лютого 1992 року;

д) посвідчення особи (військовий квиток) військовослужбовця з вкладкою про громадянство Російської Федерації;

е) інших документів, крім зазначених у пункті 1 цієї статті, виданих відповідними компетентними органами держави Російської Федерації;

ж) заповненої особою, яка підлягає реадмісії, заяви за формою згідно з Додатком N 1 до Виконавчого протоколу;

з) письмових пояснень свідків, узятих на законних підставах компетентними посадовими органами;

і) письмових пояснень компетентних посадових осіб;

к) результатів співбесіди з особою, яка підлягає реадмісії, які дають підстави вважати, що особа є громадянином Російської Федерації.

4. Підстави вважати, що особа має громадянство України, є за наявності:

а) документів, зазначених у пункті 2 цієї статті, термін дії яких закінчився;

б) копій або дублікатів документів, зазначених у пункті 2 цієї статті;

в) паспорта громадянина СРСР із внесеним до нього написом "громадянин України" і штампом про прописку за місцем проживання на території України на 13 листопада 1991 року;

г) інших, крім зазначених в пункті 2 цієї статті документів, виданих компетентними органами України;

д) заповненої особою, яка підлягає реадмісії, заяви за формою згідно з Додатком N 1 до Виконавчого протоколу;

е) письмових пояснень свідків, узятих на законних підставах компетентними посадовими особами;

ж) письмових пояснень компетентних посадових осіб;

з) результатів співбесіди з особою, що підлягає реадмісії, які дають підстави вважати, що особа є громадянином України.

Стаття 3
Докази наявності підстав для реадмісії громадян третіх держав та осіб без громадянства

1. Доказом наявності підстав для реадмісії громадян третіх держав та осіб без громадянства є подання таких документів:

а) в'їзна (виїзна) відмітка відповідних повноважних органів держав Сторін у будь-якому документі, що посвідчує особу і дає право на перетин державного кордону;

б) в'їзна (виїзна) відмітка повноважних органів держав Сторін у фальшивому або підробленому документі;

в) дійсний документ, що дає право на проживання на території держави запитуваної Сторони;

г) дійсне посвідчення біженця, видане державою запитуваної Сторони;

д) дійсний проїзний документ, біженця, виданий державою запитуваної Сторони;

е) документ, що засвідчує особу громадянина третьої держави або особу без громадянства, з позначкою, що дає право на проживання в державі запитуваної Сторони.

2. Документи, зазначені в пункті 1 цієї статті, визнаються Сторонами без додаткових формальностей.

3. Непрямим доказом наявності підстав для реадмісії громадян третіх держав та осіб без громадянства є подання таких документів:

а) дозвіл на проживання на території держави запитуваної Сторони, посвідчення біженця, проїзний документ біженця, термін дії якого закінчився не більше ніж 180 календарних днів тому;

б) візи, виданої уповноваженими органами держави запитуючої Сторони на території держави запитуваної Сторони, термін дії якої закінчився;

в) іменних проїзних квитків, а також будь-яких документів, виданих на території держави запитуваної Сторони;

г) письмових пояснень компетентних посадових осіб;

д) письмових пояснень особи, яка підлягає реадмісії, отриманих на законних підставах.

4. Документи, зазначені в пункті 3 цієї статті, визнаються як підстави для реадмісії громадян третіх держав та осіб без громадянства, якщо тільки запитувана Сторона доказово їх не спростує.

Стаття 4
Інші документи

1. Якщо, на думку запитуючої Сторони, інші документи, не передбачені статтями 2 і 3 Виконавчого протоколу, можуть мати суттєве значення для визначення громадянської належності особи, яка підлягає реадмісії, або для встановлення підстав для реадмісії громадян третіх держав та осіб без громадянства, то такі документи можуть бути також включені до запиту про реадмісію.

2. Питання про те, чи можна взяти до уваги документи, зазначені в пункті 1 цієї статті, при розгляді запиту про реадмісію вирішується центральним компетентним органом держави запитуваної Сторони.

Стаття 5
Співбесіда

1. Основний обов'язок з проведення співбесіди на запит центрального компетентного органу держави запитуючої Сторони відповідно до пункту 4 статті 2 Угоди з особою, вказаною в пункті 1 статті 2 Угоди, покладається на представника центрального компетентного органу держави запитуваної Сторони в державі запитуючої Сторони.

2. У разі відсутності представника центрального компетентного органу держави запитуваної Сторони, зазначеного в пункті 1 цієї статті, співбесіда проводиться співробітником дипломатичного представництва або консульської установи держави запитуваної Сторони в державі запитуючої Сторони.

3. Співбесіда повинна проводитись у термін, який не перевищує 14 календарних днів з дати отримання запиту про проведення співбесіди, складеного за формою, зазначеною в Додатку N 2 до Виконавчого протоколу. Співбесіда проводиться в приміщенні представника центрального компетентного органу, дипломатичного представництва або консульської установи, якщо не досягнута домовленість про інше. Дата і час проведення співбесіди узгоджуються з компетентними органами держав Сторін у кожному конкретному випадку.

Стаття 6
Зміст і порядок направлення запиту про реадмісію, а також порядок передачі відповіді на нього

1. Запит про реадмісію, складений за формою, зазначеною в Додатку N 3 до Виконавчого протоколу, надсилається в письмовій формі центральним компетентним органом держави запитуючої Сторони центральному компетентному органу держави запитуваної Сторони за допомогою поштового зв'язку або з кур'єром.

2. До запиту про реадмісію громадян держав Сторін додаються наявні в розпорядженні запитуючої Сторони документи, зазначені в статтях 2 і 4 Виконавчого протоколу, наявність яких підтверджує або дає підставу припускати, що в особи, яка підлягає реадмісії, є громадянство держави запитуваної Сторони.

3. До запиту про реадмісію громадян третіх країн і осіб без громадянства додаються наявні у розпорядженні запитуючої Сторони документи, зазначені в статтях 3 і 4 Виконавчого протоколу, наявність яких підтверджує факт незаконного в'їзду цих осіб на територію держави запитуючої Сторони безпосередньо з території держави запитуваної Сторони чи законного перебування або проживання їх на території держави запитуваної Сторони.

4. У разі необхідності центральний компетентний орган держави запитуючої Сторони зазначає в пункті "Б" запиту про реадмісію додаткову інформацію про особливу небезпеку і стан здоров'я особи, яка підлягає реадмісії.

5. Відповідь на запит про реадмісію надсилається в центральний компетентний орган держави запитуючої Сторони центральним компетентним органом держави запитуваної Сторони в письмовій формі за допомогою поштового зв'язку або з кур'єром і додатково, за необхідності, за допомогою технічних засобів передачі інформації в терміни, встановлені пунктом 2 і 3 статті 4 Угоди.

6. Направлення запиту про реадмісію за прискореною процедурою, а також відповіді на нього здійснюється прикордонними представниками держав Сторін або їх заступниками, які діють на підставі міжнародних договорів, учасниками яких є держави Сторін, у строки, встановлені пунктом 5 і 6 статті 4 Угоди.

Стаття 7
Порядок направлення запиту про транзит і відповіді на нього

1. Запит про транзит, складений за формою, зазначеною в Додатку 4 Виконавчого протоколу, надсилається в письмовій формі центральним компетентним органом держави запитуючої Сторони центральному компетентному органу держави запитуваної Сторони за допомогою поштового зв'язку або з кур'єром, у терміни, встановлені пунктом 2 статті 6 Угоди.

2. У разі необхідності центральний компетентний орган держави запитуючої Сторони зазначає в пункті "Б" запиту про транзит додаткову інформацію про особливу небезпеку і стан здоров'я особи, яка підлягає транзиту.

3. Відповідь на запит про транзит надсилається до центрального компетентного органу держави запитуючої Сторони центральним компетентним органом держави запитуваної Сторони в письмовій формі за допомогою поштового зв'язку або з кур'єром і додатково, за необхідності, за допомогою технічних засобів передачі інформації, у терміни, встановлені пунктом 3 статті 6 Угоди.

Стаття 8
Супровід особи, яка підлягає реадмісії або транзиту

1. У разі необхідності реадмісії або транзиту особи із супроводженням центральний компетентний орган держави запитуючої Сторони повідомляє центральному компетентному органу держави запитуваної Сторони таку інформацію: імена, прізвища та посади супроводжуючих осіб, вид, номер, дата видачі і термін дії її паспортів, а також передбачувані терміни їх перебування на території держави запитуваної Сторони.

За можливості ця інформація вказується в пункті "Г" запиту про реадмісію або в пункті "Г" запиту про транзит, складених відповідно до Додатків N 3 і N 4 Виконавчого протоколу, і надається центральному компетентному органу запитуваної Сторони завчасно.

2. Супроводжуючі особи зобов'язані дотримуватися законодавства держави запитуваної Сторони під час перебування на її території.

3. Супроводжуючі особи повинні бути в цивільному одязі, а також мати при собі дійсні паспорти та документи, що свідчать про узгоджену домовленість про реадмісію або транзит.

4. Супроводжуючі особи не можуть мати при собі зброї та інших предметів, обмежених або вилучених з обігу на території держави запитуваної Сторони.

5. Компетентні органи держав Сторін взаємодіють один з одним з усіх питань, пов'язаних із забезпеченням перебування супроводжуючих осіб на території держави запитуваної Сторони. При цьому компетентні органи держави запитуваної Сторони за необхідності надають можливе сприяння супроводжуючим особам.

Стаття 9
Процедура реадмісії або транзиту

1. Реадмісія або транзит осіб здійснюється у всіх пунктах пропуску через державний кордон держав Сторін.

Реадмісія або транзит громадян третіх держав Сторін і осіб без громадянства здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон держав Сторін, призначених для перетину осіб будь-якої державної належності.

2. Дата і час реадмісії або транзиту, а також пункти пропуску через державний кордон держав Сторін, які використовуються з цією метою, визначаються за взаємною згодою центральних компетентних органів держав Сторін в кожному конкретному випадку.

3. Центральний компетентний орган держави запитуючої Сторони не пізніше як за 10 календарних днів до запланованої дати передачі особи, яка підлягає реадмісії або транзиту, сповіщає центральний компетентний орган запитуваної Сторони про умови такої передачі, зазначені у пункті 2 цієї статті.

4. Центральний компетентний орган держави запитуваної Сторони не пізніше ніж через 7 календарних днів з дати отримання інформації, зазначеної в пункті 3 цієї статті, сповіщає центральний компетентний орган держави запитуючої Сторони щодо прийнятності умов передачі.

5. У разі, якщо запропоновані центральним компетентним органом запитуючої Сторони умови передачі є неприйнятними для центрального компетентного органу запитуваної Сторони, інші умови передачі мають бути погоджені в можливо короткий термін.

6. Передача осіб, які підлягають реадмісії за прискореною процедурою, здійснюється на українсько-російському державному кордоні прикордонними представниками держав Сторін або їх заступниками чи помічниками протягом 2 робочих днів з дати отримання відповіді на запит про реадмісію за прискореною процедурою.

Дата, час і місце передачі особи, яка підлягає реадмісії за прискореною процедурою, узгоджуються прикордонними представниками в кожному конкретному випадку.

Стаття 10
Мова

1. З метою реалізації положень Угоди і Виконавчого протоколу документи, передбачені Додатками N 1 - 4 до Виконавчого протоколу, оформлюються російською мовою.

2. Консультації між компетентними органами держав Сторін з питань застосування Виконавчого протоколу здійснюються російською мовою.

Стаття 11
Витрати

1. Витрати, що несе запитуюча Сторона при здійсненні реадмісії або транзиту, відшкодовуються відповідно до пункту 1 і 2 статті 9 Угоди запитуючою Стороною в доларах США протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про здійснені витрати з наданням фінансових документів, що підтверджують здійснені витрати.

2. Витрати, що несе одна Сторона при передачі осіб, зазначених у пункті 5 статті 2 та пункті 5 статті 3 Угоди, відшкодовуються відповідно до пункту 3 статті 9 Угоди Стороною, відповідальною за помилкову реадмісію особи, в доларах США протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення іншої Сторони про здійснені витрати з наданням фінансових документів, що підтверджують ці витрати.

Стаття 12
Додатки

Додатки N 1 - 4 до Виконавчого протоколу є його невід'ємною частиною.

Стаття 13
Заключні положення

1. Виконавчий протокол набирає чинності і припиняє свою дію одночасно з Угодою.

2. Питання, які виникають у зв'язку з тлумаченням і застосуванням Виконавчого протоколу, вирішуються Сторонами шляхом консультацій.

3. За згодою Сторін до Виконавчого протоколу можуть бути внесені зміни.

Вчинено в м. Москва 22 жовтня 2012 року в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

У разі розбіжностей при тлумаченні Виконавчого протоколу Сторони використовують текст російською мовою.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 року N 402-р уповноважено Голову Державної міграційної служби Ковальчука Миколу Миколайовича підписати зазначену Угоду

 

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Російської Федерації

 

ЗАЯВА
особи, яка підлягає реадмісії, відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про реадмісію
від 22 жовтня 2012 р.

1. Повне ім'я (прізвище підкреслити) _____________________________________________________

2. Попереднє прізвище _________________________________________________________________

3. Дата і місце народження ______________________________________________________________

4. Документ, що засвідчує особу __________________________________________________________

5. Громадянство _______________________________________________________________________

6. Відомості про близьких родичів, які проживають на території держави запитуваної
Сторони _____________________________________________________________________________

7. Адреса місця проживання на території держави запитуваної Сторони ________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Дата в'їзду на територію держави запитуючої Сторони ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Спосіб в'їзду на територію держави запитуючої Сторони __________________________________
_____________________________________________________________________________________

10. Мета в'їзду на територію держави запитуючої Сторони ___________________________________
_____________________________________________________________________________________

11. Інші відомості _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Особистий підпис
"___" ____________ 20__ р.

Місце складання заяви _________________________________________________________________

Підпис представника центрального компетентного
органу держави запитуючої Сторони
_______________________

 

Герб держави запитуючої Сторони

 

______________________________________
(найменування центрального компетентного
______________________________________
органу держави запитуючої Сторони)
Номер: _______________________________
Кому: ________________________________
              (найменування центрального компетентного
______________________________________
                органу держави запитуваної Сторони)

______________________
(місце і дата)

ЗАПИТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ
відповідно до статті 5 Виконавчого протоколу про порядок реалізації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про реадмісію
від 22 жовтня 2012 р.

А. Персональні дані:

1. Повне ім'я (підкреслити прізвище): ________________
________________________________________________

2. Попереднє прізвище: ____________________________
________________________________________________

3. Дата і місце народження: ________________________

ФОТО

4. Стать і опис зовнішності (зріст, колір очей, відмітні прикмети тощо):
_____________________________________________________________________________________

5. Відомий також як (колишні імена, інші імена, які використовувані. особою, під якими вона відома, або псевдоніми) _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Громадянство та мова: _______________________________________________________________

7. Відомості про видані посвідки на проживання, дозволи на тимчасове проживання або
візи: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Сімейний стан: ______________________________________________________________________

  одружений (одружена)  неодружений (а)  розлучений (а)  вдівець (вдова)

Ім'я чоловіка, жінки (якщо одружений, одружена) і його (її) місцезнаходження:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Імена та вік дітей (якщо є) і їх місцезнаходження: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Останнє місцезнаходження в державі запитуючої Сторони: _________________________________
_____________________________________________________________________________________

10. Остання адреса в державі запитуваної Сторони: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11. Наявні відомості про маршрути пересування: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12. Підстави для прийняття рішення про незаконний в'їзд або перебування особи на території держави запитуючої Сторони: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Б. Особливі обставини, які відносяться до особи, яка передається:

1. Стан здоров'я (наприклад, можливі вказівки на необхідність особливого медичного догляду, назва інфекційної хвороби): __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Відмітка про особливу небезпеку особи (наприклад, підозрюється у скоєнні злочину, схильність до агресивної поведінки): _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

В. Долучені докази громадянської належності:

1. Документи, що підтверджують громадянську належність:

а) __________________________
(вид документа)

__________________________
(дата і місце видачі)

__________________________
(орган, який видав документ)

__________________________
(дата закінчення терміну дії)

б) __________________________
     (вид документа)

__________________________
(дата і місце видачі)

__________________________
(орган, який видав документ)

__________________________
(дата закінчення терміну дії)

в) __________________________
     (вид документа)

__________________________
(дата і місце видачі)

__________________________
(орган, який видав документ)

__________________________
(дата закінчення терміну дії)

2. Документи, які дають підстави припускати громадянську належність
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Г. Примітки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце проведення співбесіди:
__________________________________________

Підпис представника центрального
компетентного органу держави
запитуючої Сторони
_______________________________

                      М. П.

 

Герб держави запитуючої Сторони

 

______________________________________
(найменування центрального компетентного
______________________________________
органу держави запитуючої Сторони)
Номер: _______________________________
Кому: ________________________________
              (найменування центрального компетентного
______________________________________
органу держави запитуваної Сторони)

______________________
(місце і дата)

ЗАПИТ ПРО РЕАДМІСІЮ
відповідно до статті 6 Виконавчого протоколу про порядок реалізації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про реадмісію
від 22 жовтня 2012 р.

А. Персональні дані:

1. Повне ім'я (підкреслити прізвище): ________________
________________________________________________

2. Попереднє прізвище: ____________________________
________________________________________________

3. Дата і місце народження: ________________________

ФОТО

4. Стать і опис зовнішності (зріст, колір очей, відмітні прикмети тощо): _________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Відомий також як (колишні імена, інші імена, які використовувані особою, під якими вона відома, або псевдонім) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Громадянство та мова: _______________________________________________________________

7. Відомості про видані посвідки на проживання, дозволи на тимчасове проживання або
візи: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Сімейний стан: ______________________________________________________________________

  одружений (одружена)  неодружений (а)  розлучений (а)  вдівець (вдова)

Ім'я чоловіка, жінки (якщо одружений, одружена) і його (її) місцезнаходження:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Імена та вік дітей (якщо є) і їх місцезнаходження ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Останнє місцезнаходження в державі запитуючої Сторони: _________________________________
_____________________________________________________________________________________

10. Остання адреса в державі запитуваної Сторони: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11. Наявні відомості про маршрути пересування: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12. Підстави для прийняття рішення про незаконний в'їзд або перебування особи на території держави запитуючої Сторони: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Б. Особливі обставини, які відносяться до особи, яка передається:

1. Стан здоров'я (наприклад, можливі вказівки на необхідність особливого медичного догляду, назва інфекційної хвороби): __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Відмітка про особливу небезпеку особи (наприклад, підозрюється у скоєнні злочину, схильність до агресивної поведінки): _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

В. Долучені докази громадянської належності:

1. Документи, що підтверджують громадянську належність:

а) __________________________
     (вид документа)

__________________________
(дата і місце видачі)

__________________________
(орган, який видав документ)

__________________________
(дата закінчення терміну дії)

б) __________________________
     (вид документа)

__________________________
(дата і місце видачі)

__________________________
(орган, який видав документ)

__________________________
(дата закінчення терміну дії)

в) __________________________
     (вид документа)

__________________________
(дата і місце видачі)

__________________________
(орган, який видав документ)

__________________________
(дата закінчення терміну дії)

2. Документи, які дають підстави припускати громадянську належність
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Г. Примітки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Підпис представника центрального
компетентного органу держави
запитуючої Сторони
_______________________________

                      М. П.

 

Герб держави запитуючої Сторони

 

______________________________________
(найменування центрального компетентного
______________________________________
органу держави запитуючої Сторони)

Номер: _______________________________
Кому: ________________________________
(найменування центрального компетентного
______________________________________
органу держави запитуваної Сторони)

______________________
(місце і дата)

ЗАПИТ ПРО ТРАНЗИТ
відповідно до статті 7 Виконавчого протоколу про порядок реалізації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про реадмісію
від 22 жовтня 2012 р.

А. Персональні дані:

1. Повне ім'я (підкреслити прізвище): ________________
________________________________________________

2. Попереднє прізвище: ____________________________
________________________________________________

3. Дата і місце народження: ________________________
________________________________________________

ФОТО

4. Стать і опис зовнішності (зріст, колір очей, відмітні прикмети тощо):
_____________________________________________________________________________________

5. Відомий також як (колишні імена, інші імена, використовувані особою, під якими вона відома або
псевдоніми): __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Громадянство та мова: _______________________________________________________________

7. Тип та номер проїзного документа _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Б. Особливі обставини, пов'язані з особою, яка передається:

1. Стан здоров'я (наприклад, можливі вказівки на необхідність особливого медичного догляду, назва інфекційної хвороби): __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Відмітка про особливу небезпеку особи (наприклад, підозрюється у скоєнні злочину, схильність до агресивної поведінки): _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

В. Транзитна операція:

1. Держава призначення: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Інші можливі держави транзиту:

3. Пропоноване місце перетину державного кордону, дата, час і можливий супровід:
_____________________________________________________________________________________

4. Маршрут і час транзиту: ______________________________________________________________

Г. Примітки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Приймання особи забезпечується в державі призначення.

 

Підпис представника центрального
компетентного органу держави
запитуючої Сторони
_______________________________

                      М. П.

____________

Опрос