Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Индия о сотрудничестве в сфере обороны

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 10.12.2012

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індія про співробітництво у сфері оборони

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 10.12.2012*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 29.05.2013**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 13.06.2013

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Індія (далі - Сторони),

підтверджуючи взаємну заінтересованість і висловлюючи прагнення Сторін до плідного співробітництва, яке ґрунтується на взаємній повазі та довірі;

визнаючи, що таке співробітництво повинне відповідати політиці та пріоритетам відповідних Сторін, а також не може порушувати національного законодавства Сторін та їхніх зобов'язань, узятих на міжнародному рівні;

домовилися про таке:

Стаття 1
Мета

Метою цієї Угоди є розширення співробітництва у сфері оборони між Сторонами, у тому числі шляхом передачі військових технологій та товарів військового призначення, обміну інформацією.

Стаття 2
Уповноважені органи Сторін

2.1 Сторони доручають виконання цієї Угоди своїм уповноваженим органам:

від Української Сторони - Міністерству оборони України.

від Індійської Сторони - Міністерству оборони Республіки Індія.

2.2 У разі необхідності Сторони можуть створювати відповідні механізми для розвитку оборонного співробітництва.

Стаття 3
Напрями та форми співробітництва

Співробітництво між Сторонами з урахуванням міжнародних зобов'язань Сторін, здійснюється в такий спосіб:

i. обмін візитами на офіційному та робочому рівнях;

ii. обмін досвідом та інформацією у сфері військової освіти;

iii. обмін військовими інструкторами або спостерігачами;

iv. підготовка військовослужбовців однієї Сторони шляхом участі в курсах та програмах, які проводяться у військових навчальних закладах іншої Сторони;

v. проведення спільних військових навчань;

vi. проведення семінарів, дискусій та симпозіумів;

vii. обмін досвідом та інформацією у сфері захисту довкілля й радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту;

viii. обмін інформацією, що становить взаємний інтерес;

ix. обмін інформацією про оборонну промисловість і політику закупівлі військової техніки, озброєння та сировини;

x. передача технологій і товарів військового призначення;

xi. обмін досвідом та інформацією стосовно військових технологій і товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, права на які охороняються відповідно до законодавства держав Сторін;

xii. будь-які інші заходи, що сприятимуть досягненню цілей цієї Угоди.

Стаття 4
Співробітництво в галузі військових технологій

Співробітництво в галузі військових технологій передбачає:

i. відносини між компетентними вповноваженими органами Сторін;

ii. сприяння співробітництву з питань розробки та передачі військових технологій між науково-дослідними установами та виробничими підрозділами Сторін;

iii. виконання взаємопогоджених проектів, зокрема проектів з розробки, виробництва та вживання заходів з організації та стимулювання збуту матеріальної частини до третіх країн.

Стаття 5
Реалізація заходів

Сторони можуть домовитися про реалізацію конкретних заходів співробітництва, визначених у статті 3 цієї Угоди шляхом укладання виконавчих протоколів до цієї Угоди, які підписуються уповноваженими представниками Сторін.

Стаття 6
Обмін інформацією з обмеженим доступом та її захист

Обмін інформацією з обмеженим доступом, її захист, використання та оприлюднення відповідно до цієї Угоди здійснюватимуться згідно з Угодою між Україною та Республікою Індія про взаємну охорону секретної інформації, підписаною 12 серпня 2003 року.

Стаття 7
Захист інтелектуальної власності

7.1 Захист інтелектуальної власності здійснюватиметься відповідно до норм міжнародного права та чинного законодавства держав Сторін.

7.2 Для вирішення всіх питань, які пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності і які можуть виникати під час співробітництва в рамках цієї Угоди, Сторони можуть укласти окремі протоколи до цієї Угоди або окрему угоду.

Стаття 8
Фінансові домовленості

Фінансові витрати, що стосуються співробітництва в рамках цієї Угоди, покриваються згідно з взаємними домовленостями між Сторонами.

Стаття 9
Вирішення спорів

Будь-які спори стосовно тлумачення або застосування цієї Угоди вирішуватимуться шляхом проведення консультацій і переговорів між представниками вповноважених органів Сторін та не передаються на вирішення будь-якій третій Стороні або організації.

Стаття 10
Зміни та доповнення

Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін та оформлюються у формі протоколів, що становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 11
Набрання чинності та припинення дії

11.1 Ця Угода набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

11.2 Ця Угода укладається строком на 5 (п'ять) років. Дію Угоди буде автоматично продовжено на кожні наступні п'ятирічні (5-річні) періоди за умови, що дія цієї Угода не буде припинена будь-якою зі Сторін шляхом надіслання дипломатичними каналами письмового повідомлення не пізніше ніж за 90 днів до припинення дії цієї Угоди.

11.3 Положення статей 6 та 7 залишаються чинними навіть після припинення дії цієї Угоди.

11.4 Припинення дії цієї Угоди у зв'язку із закінченням строку не припиняє виконання договорів, які укладено відповідно до положень цієї Угоди протягом періоду її чинності, але ще не завершено, якщо Сторонами не буде досягнуто інших домовленостей стосовно цих питань.

Учинено в м. Нью-Делі 10 грудня 2012 року у двох оригінальних примірниках, кожний українською, хінді та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні перевага надається тексту англійською мовою.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року N 1346-р уповноважено Міністра оборони Саламатіна Дмитра Альбертовича підписати зазначену Угоду

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року N 374 ("Офіційний вісник України", 2013 р., N 41, ст. 1471)

 

За
Кабінет Міністрів України

За
Уряд Республіки Індія

Опрос