Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины и Советом по регулированию атомной энергетики Индии об обмене технической информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности и радиационной защиты

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 10.12.2012

УГОДА
між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Радою з регулювання атомної енергетики Індії про обмін технічною інформацією та співробітництво в сфері ядерної безпеки та радіаційного захисту

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 10.12.2012
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 10.12.2012

Державна інспекція ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання України або Сторона) та Рада з регулювання атомної енергетики Індії (далі - AERB або Сторона).

Виходячи зі спільної зацікавленості в обміні між відповідними органами влади інформацією відносно регулювання безпеки ядерних установок та радіаційного захисту.

Бажаючи активізувати дружні відносини, укріпити та посилити співробітництво в даних сферах у відповідності з чинною ядерною політикою, міжнародними зобов'язаннями та законодавством держав-Сторін домовились про наступне:

Стаття 1

Сторони домовляються здійснювати обмін інформацією та реалізовувати спільні програми навчання в сфері ядерної безпеки та радіаційного захисту на основі паритетної та взаємної вигоди.

Стаття 2

Ця Угода передбачає співробітництво між Держатомрегулювання України та AERB згідно наступних напрямів:

1) законодавчі акти, нормативні документи та технічні критерії з ядерної безпеки, регуляторні питання відносно: вибору майданчика, проектування, спорудження, експлуатації, зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з радіоактивними відходами та впливу на навколишнє середовище;

2) регуляторні процедури та методології здійснення оцінки: ядерної безпеки, радіаційного захисту, поводження з радіоактивними відходами, здійснення перевезень, фізичного захисту, планування на випадок надзвичайних аварійних ситуацій, оцінки впливу ядерних установок на навколишнє середовище, забезпечення якості;

3) звіти з досвіду експлуатації, включаючи звіти про ядерні події, перехідні події та аварії та відповідні дії, вчинені чи заплановані;

4) оперативне інформування про події, важливі для безпеки, такі як серйозні експлуатаційні аварійні ситуації, що становлять інтерес для Сторін;

5) обмін інформацією щодо науково-дослідницьких програм, які можуть стати основою для подальшого взаємовигідного співробітництва;

6) інші питання, що можуть бути узгоджені двома Сторонами.

Стаття 3

Співробітництво за напрямами, визначеними в статті 2 цієї Угоди, буде здійснюватись виходячи з окремих домовленостей між Сторонами.

Співробітництво може включати:

- обмін регуляторними та іншими документами, обмін або передача технічної інформації;

- обмін звітами щодо оцінки безпеки ядерних установок, аналізу аварій та інцидентів;

- обмін або передача програмного забезпечення;

- спільні робочі зустрічі та навчальні семінари, які будуть проводитись в Україні та Індії;

- навчання персоналу в рамках програм, спільно погоджених Сторонами;

- інші напрямки співробітництва, що входять до компетенції Сторін.

Стаття 4

1) В цілях забезпечення координації участі в обміні інформацією та співробітництві кожна із Сторін призначить відповідального Адміністратора.

Адміністратори будуть отримувати усі документи, якими будуть обмінюватись Сторони в рамках цієї Угоди. Під час здійснення обміну Адміністратори будуть відповідальні за узгодження порядку здійснення обміну та співробітництва.

2) Час та місце взаємних технічних консультацій та список учасників будуть узгоджуватись сторонами через їх Адміністраторів.

Стаття 5

1) Обмін інформацією, в рамках цієї Угоди, буде здійснюватись відповідно до законодавства кожної з держав Сторін. Сторони погоджуються, що обмін інформацією обмежується ядерними установами, що регулюються ними та радіаційним захистом навколишнього середовища.

2) Інформація з відкритим доступом, отримана кожною з Сторін, відповідно до Угоди, може бути вільно розповсюджена без попереднього погодження іншою Стороною.

3) Сторона, що отримала будь-яку інформацію в рамках обміну відповідно до положень цієї Угоди, буде нести відповідальність за її використання та застосування.

4) "Конфіденційна" інформація повинна бути відмічена спеціальною позначкою, що вказує на її обмежену природу та не може бути розповсюджена без попередньої письмової згоди Сторони, що передає.

Стаття 6

Ця Угода не встановлює обмежень на права та зобов'язання Сторін за іншими міжнародними договорами, що укладені ними з третіми сторонами та міжнародними організаціями.

Стаття 7

Положення цієї Угоди можуть бути змінені та доповнені за взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення оформлятимуться у вигляді окремих протоколів, які набиратимуть чинності після підписання Сторонами та становитимуть невід'ємну частину Угоди.

Стаття 8

Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди будуть узгоджуватись шляхом проведення консультацій між Сторонами.

Стаття 9

Ця Угода набирає чинності з дати підписання та залишатиметься чинною протягом п'яти років. Угода буде автоматично пролонгована на наступний п'ятирічний період якщо Сторони не домовляться про інше в письмовому вигляді.

Закінчення терміну дії цієї Угоди не буде впливати на реалізацію окремих контрактів, укладених між Сторонами відповідно до положень цієї Угоди та не завершених до моменту закінчення її терміну дії, якщо Сторони не домовляться про інше в письмовому вигляді.

Кожна Сторона може припинити дію цієї Угоди після надання іншій Стороні письмового повідомлення за 90 днів до запланованого терміну її завершення.

Учинено в м. Нью-Делі 10 грудня 2012 року, в двох примірниках, українською, хінді та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівноавтентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, англійський текст матиме переважну силу.

 

За Державну інспекцію ядерного
регулювання України

За Раду з регулювання
атомної енергетики Індії

Опрос