Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной правовой помощи в уголовных делах

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 26.11.2012
действует с 20.02.2014

ДОГОВІР
між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у кримінальних справах

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 26.11.2012*
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 19.06.2013**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 20.02.2014 

Україна та Об'єднані Арабські Емірати, що далі іменуються як "Сторони",

керуючись дружніми відносинами між двома державами та прагнучи до їх консолідації,

визнаючи особливу важливість надання найширших заходів взаємного співробітництва у кримінальних справах у всіх аспектах,

Домовилися про таке:

Стаття 1
Загальні положення

Згідно з цим Договором Сторони надають одна одній найширші заходи взаємної правової допомоги у кримінальних справах.

Стаття 2
Порядок зносин

1. Центральний орган кожної Сторони направляє та отримує запити відповідно до цього Договору:

В Україні Центральним органом є Генеральна прокуратура України (щодо запитів органів досудового слідства) та Міністерство юстиції України (щодо запитів судів).

В Об'єднаних Арабських Еміратах Центральним органом є Міністерство юстиції.

2. Для цілей цього Договору Центральні органи зносяться дипломатичними каналами.

3. У термінових випадках запит може бути переданий безпосередньо між Центральними органами. В такому випадку ці запити повинні також бути передані дипломатичними каналами як тільки це стане можливим практично.

Стаття 3
Обмін інформацією

Сторони можуть обмінюватися інформацією стосовно діючого законодавства та судової практики у своїх державах, пов'язаних із застосуванням цього Договору.

Стаття 4
Обсяг правової допомоги

1. Згідно з положеннями цього Договору Сторони надають взаємну допомогу одна одній щодо розслідування, переслідування та судового розгляду, що стосуються кримінальних справ.

2. Допомога охоплює:

a) отримання свідчень або заяв осіб;

b) надання документів, записів та предметів;

c) розшук та встановлення осіб або предметів;

d) вручення судових документів;

e) тимчасову передачу осіб, які перебувають під вартою, для надання свідчень;

f) виконання запитів про обшук та арешт;

g) конфіскацію доходів, отриманих внаслідок здійснення злочинної діяльності, та знарядь скоєння злочинів;

h) надання інформації та доказів, включаючи дані про попередні засудження особи;

i) будь-яку іншу форму співробітництва в рамках цього Договору, яка не суперечить законодавству запитуваної Сторони.

3. Допомога може надаватися навіть якщо діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи розгляду у запитуючій Стороні, не становить злочину згідно з законодавством запитуваної Сторони.

Стаття 5
Відмова у наданні допомоги

1. Запитувана Сторона може відмовити у наданні правової допомоги у випадках, коли:

a) виконання запиту порушить її суверенітет, безпеку, публічний порядок або інші важливі інтереси;

b) запит стосується злочину, який має політичний характер;

c) запит стосується військового злочину, що не є злочином згідно із звичайним кримінальним правом;

d) запит стосується злочину, який є предметом розслідування чи розгляду, або остаточне рішення стосовно нього було винесено у запитуваній Стороні згідно з її юрисдикцією;

e) запит зроблено з недотриманням положень цього Договору.

2. Перед тим як відмовити у наданні допомоги відповідно до положень цієї статті, Центральний орган запитуваної Сторони проводить консультації із Центральним органом запитуючої Сторони про можливість надання допомоги відповідно до таких умов, які він вважає необхідними. У разі якщо запитуюча Сторона приймає допомогу відповідно до таких умов, то вона повинна дотримуватися цих умов.

3. Якщо Центральний орган запитуваної Сторони відмовляє у наданні допомоги відповідно до положень цієї статті, то він інформує Центральній орган запитуючої Сторони про причини такої відмови.

Стаття 6
Форма та зміст запитів

1. Запит про надання допомоги складається у письмовій формі і повинен містити:

a) найменування органу, який здійснює розслідування, переслідування або розгляд яких стосується запит;

b) опис предмета та характеру розслідування, переслідування або розгляду, включаючи злочини, які стосуються справи;

c) опис доказів, інформації чи іншої допомоги, що запитується;

d) мету, з якою зроблено запит про надання допомоги щодо запитуваних доказів, інформації чи іншої допомоги.

2. Наскільки можливо та за необхідності, запит має включати:

a) інформацію про особу, у якої необхідно отримати доказ та її місцезнаходження;

b) інформацію про особу, якій має бути вручено документ та її місцезнаходження, її відношення до провадження та спосіб, у який вручення має бути здійснено;

c) інформацію про особу чи предмет та їх можливе місцезнаходження;

d) точний опис місця, що підлягає обшуку, та предметів, які підлягають вилученню;

e) опис способу отримання та фіксації свідчення або заяви;

f) опис свідчення чи заяви, що запитуються, включаючи питання, які слід поставити особі;

g) опис будь-якої особливої процедури, якої необхідно дотримуватися під час виконання запиту настільки, наскільки це не суперечить законодавству запитуваної Сторони;

h) інформацію стосовно грошових виплат та витрат, на які матиме право особа, котру запросили з'явитися до запитуючої Сторони;

i) будь-яку іншу інформацію, що може бути надана до відома запитуваної Сторони, для сприяння виконанню запиту.

3. Якщо запитувана Сторона вважає, що інформації, яку містить запит, не достатньо для його виконання, вона може запитати додаткову інформацію, зазначивши бажаний строк її отримання.

4. Усі запити та документи, що до них додаються, супроводжується перекладом на мову запитуваної Сторони або на англійську мову і скріплюється підписом та офіційною печаткою компетентних органів, якщо Сторони не домовилися про інше.

Стаття 7
Виконання запитів

1. Центральний орган запитуваної Сторони невідкладно виконує запит або передає його органу, до юрисдикції якого це належить. Компетентні органи запитуваної Сторони докладають усіх зусиль в межах своїх повноважень для виконання запиту. Компетентні органи запитуваної Сторони мають повноваження видавати судові повістки, ордери на обшук та арешт чи інші документи, необхідні для виконання запитів.

2. Запити виконуються згідно із законодавством запитуваної Сторони, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому випадку, способу виконання, зазначеного у запиті, слід дотримуватися настільки, наскільки він не суперечить законодавству запитуваної Сторони.

3. Якщо запитувана Сторона вважає, що виконання запиту перешкодить розслідуванню, переслідуванню чи розгляду, що триває у цій Стороні, або визначить умови, які вважає необхідними для виконання, запитувана Сторона проводить консультації із запитуючою Стороною. Якщо запитуюча Сторона приймає допомогу на умовах, визначених запитуваною Стороною, вона повинна дотримуватися таких умов.

4. Запитувана Сторона докладає усіх зусиль для дотримання конфіденційності запиту та його змісту, якщо про це просить запитуюча Сторона. Якщо запит не може бути виконаний без порушення конфіденційності, запитувана Сторона повідомляє про це запитуючу Сторону, яка вирішує, чи потрібно, незважаючи на це, виконати запит.

5. Запитувана Сторона надає відповіді на обґрунтовані запити запитуючої Сторони стосовно прогресу у виконанні запиту.

6. Запитувана Сторона повідомляє запитуючу Сторону про результат виконання запиту. Якщо у виконанні запиту відмовлено, виконання затримується чи відкладається, запитувана Сторона повідомляє запитуючу Сторону про причини відмови, затримки чи відкладення.

7. На висловлене прохання запитуючої Сторони запитувана Сторона повідомляє дату та місце виконання запиту.

8. Запитувана Сторона може надати згоду на присутність осіб, зазначених у запиті, під час його виконання відповідно до положень свого законодавства.

Стаття 8
Витрати

1. Запитувана Сторона сплачує усі витрати, пов'язані з виконанням запиту, а запитуюча Сторона - винагороду експертам, витрати на переклад, а також витрати, пов'язані з переміщенням осіб згідно із положеннями статей 13, 14 та 15 цього Договору.

2. Якщо під час виконання запиту стає очевидним, що завершення його виконання спричинить надмірні витрати, Центральні органи проводять консультації для визначення умов та строків, за яких виконання може бути продовжено.

Стаття 9
Обмеження використання

1. Центральний орган запитуваної Сторони може звернутися до запитуючої Сторони з проханням не використовувати будь-яку інформацію чи докази, отримані відповідно до положень цього Договору під час здійснення будь-якого розслідування, переслідування чи розгляду, крім тих, що зазначені у запиті, без попередньої згоди Центрального органу запитуваної Сторони. У разі якщо запитувана Сторона звертається з таким проханням, запитуюча Сторона має дотримуватися цих умов.

2. Центральний орган запитуваної Сторони може звернутися з проханням про те, щоб інформація або докази, надані згідно з цим Договором, залишалися конфіденційними або використовувалися лише відповідно до визначених нею строків та умов, у разі якщо запитувана Сторона звертається з таким проханням, запитуюча Сторона має дотриматися цих умов.

Стаття 10
Свідчення або докази у запитуваній Стороні

1. Особа, яка перебуває на території запитуваної Сторони і від якої необхідно отримати доказ відповідно до положень цього Договору, повинна з'явитися, якщо необхідно, із застосуванням примусу, для надання свідчень чи доказів, включаючи документи та записи.

2. Якщо особа, згадана у пункті 1 цієї статті, заявляє про імунітет, привілеї чи недієздатність відповідно до законодавства запитуваної Сторони, то ця Сторона приймає рішення стосовно цього до початку виконання запиту та повідомляє запитуючу Сторону про своє рішення.

3. Якщо особа, згадана у пункті 1 цієї статті, заявляє про імунітет, привілеї чи недієздатність відповідно до законодавства запитуючої Сторони, то запитувана Сторона повідомляє запитуючу Сторону про таку заяву для прийняття рішення стосовно такої заяви до отримання свідчень чи доказів.

4. Докази, зібрані у запитуваній Стороні, або які були предметом свідчень, отриманих згідно з цією статтею на запит запитуючої Сторони, засвідчуються відповідно до правових процедур запитуваної Сторони.

Стаття 11
Надання документів та записів

1. Запитувана Сторона надає копії документів та записів, які є відкритими для публічного доступу.

2. Запитувана Сторона може надавати запитуючій Стороні копії будь-якого іншого документа чи запису, які не вказані у пункті 1 цієї статті, якщо лише ці документи та записи не стосуються національної безпеки.

Стаття 12
Вручення документів

1. Запитувана Сторона докладає усіх зусиль для здійснення вручення документу, який повністю або частково стосується будь-якого запиту про допомогу, зробленого запитуючою Стороною відповідно до положень цього Договору.

2. Запитуюча Сторона передає будь-який запит про вручення документів, який вимагає явку особи до органів запитуючої Сторони, у розумний строк до призначеної явки.

3. Підтвердженням вручення є розписка, у якій зазначено дату та підпис особи, якій вручено документ, або заява, зроблена запитуваною Стороною про те, що вручення було здійснено із зазначенням його форми та дати. Той чи інший з цих документів негайно надсилається запитуючій Стороні. Запитувана Сторона на вимогу запитуючої Сторони зазначає чи вручення було здійснено відповідно до її законодавства. Якщо вручення неможливо здійснити, запитувана Сторона негайно повідомляє про це запитуючу Сторону.

4. Повістка обвинуваченому має бути передана до відповідних органів не пізніше як за 60 днів до встановленої дати явки до суду.

5. Свідок або експерт, котрий не з'явився за повісткою, вручення якої запитувалося, не підлягає жодному покаранню чи затриманню, навіть якщо у повістці про них зазначено.

Стаття 13
Надання свідчень за межами запитуваної Сторони

1. У разі якщо запитуюча Сторона просить про явку особи, яка знаходиться на території запитуваної Сторони, до запитуючої Сторони запитувана Сторона здійснює вручення повістки та запрошує особу з'явитися добровільно до компетентного органу запитуючої Сторони для дачі свідчень. Запитувана Сторона повідомляє запитуючу Сторону про заходи, вжиті у зв'язку з цим.

2. Запитуюча Сторона зазначає, якою мірою буде відшкодовано витрати особі. Особа, яка погоджується на явку, може попросити запитуючу Сторону про сплату авансу для покриття цих витрат. Цей аванс може бути переданий через дипломатичну чи консульську установу запитуючої Сторони.

3. Запитуюча Сторона не може вручати документи, затримувати або будь-яким чином обмежувати особисту свободу свідка, потерпілого чи експерта у зв'язку з будь-якими діями чи обвинуваченнями, які передували їх від'їзду із території запитуваної Сторони, а також особа не може переслідуватися, затримуватися чи бути покараною у зв'язку з її свідченням.

4. Якщо особа, яка з'явилася на територію запитуючої Сторони, має можливість та засоби для того, щоб залишити її територію, не зробила цього протягом наступних 30 днів після отримання повідомлення про те, що її присутність більше не потрібна або залишила її, однак згодом повернулася добровільно, у такому випадку ця особа може бути віддана до суду за інші злочини. Період, протягом якого особа не могла покинути територію країни з причини, які не залежали від неї, не включається у цей строк.

Стаття 14
Тимчасова передача осіб, які перебувають під вартою

1. Особа, яка перебуває під вартою на території запитуваної Сторони, може бути тимчасово передана під варту на територію запитуючої Сторони з метою допомоги у наданні свідчень згідно з цим Договором, якщо на це погоджується така особа і якщо Центральні органи Сторін домовилися про це.

2. Для цілей цієї статті:

a) Сторона, яка приймає особу, повинна утримувати її під вартою, якщо інше не буде дозволено Стороною, яка передає цю особу;

b) Сторона, яка приймає особу, повертає передану особу під варту до Сторони, яка передала особу, протягом одного місяця після її передачі;

c) час перебування під вартою у Стороні яка приймає, зараховується переданій особі до строку покарання, призначеного у Стороні, що передає.

Стаття 15
Транзитне перевезення осіб, які перебувають під вартою

1. Запитувана Сторона може дозволити транзит через свою територію до запитуючої Сторони особи, яка перебуває під вартою, чию явку було запитано у запитуючої Сторони третьою державою для цілей, зазначених у пункті 1 статті 14 цього Договору.

2. Запитувана Сторона утримує особу під вартою під час транзиту.

Стаття 16
Обшук та накладення арешту

1. Запитувана Сторона відповідно до свого законодавства виконує запит про обшук, накладення арешту та передачу будь-якого предмету, що має відношення до злочину, що є предметом розслідування у запитуючій Стороні. Якщо володіння цим предметом становить злочин у запитуваній Стороні, запитуюча Сторона гарантує повернення предметів у строк, погоджений обома сторонами.

2. Компетентний орган, у розпорядженні якого знаходиться вилучений предмет, заповнює форму, призначену для цього відповідно до правових процедур, передбачених у запитуваній Стороні, для засвідчення особливостей та стану предмету, його опису, кількості, ваги та номеру, коли це можливо, та обставин обшуку та арешту.

3. Запитувана Сторона може вимагати, щоб запитуюча Сторона погодилася на строки та умови, які вважаються необхідними для захисту інтересів третьої сторони щодо предмету, що передається.

Стаття 17
Відстрочка передачі

Запитувана Сторона може відстрочити передачу будь-якої власності, записів чи документів, запитуваних згідно з цим Договором, якщо ця власність, записи чи документи необхідні їй у зв'язку із кримінальними провадженнями, що тривають.

Стаття 18
Повернення предметів

Запитуюча Сторона повертає на вимогу запитуваної Сторони будь-який предмет, включаючи документи та записи, які були їй надані внаслідок виконання запиту відповідно до цього Договору.

Стаття 19
Допомога при здійсненні конфіскації

1. Якщо Центральний орган однієї Сторони дізнається про доходи або знаряддя злочину, які знаходяться на території іншої Сторони і можуть бути конфісковані або іншим чином вилучені згідно із її законодавством, то він може повідомити про це Центральний орган іншої Сторони. Якщо ця Сторона має юрисдикцію з цього питання, вона може надати цю інформацію своїм органам для прийняття відповідного рішення, і ці органи приймають таке рішення відповідно до свого законодавства та повідомляють іншу Сторону про вжиті заходи через Центральні органи.

2. Кожна Сторона надає допомогу іншій настільки, наскільки це дозволяється її законодавством у провадженні, пов'язаному з конфіскацією доходів та знарядь злочинів, а також відшкодуванням збитків потерпілим від злочинів. Це може включати заходи з тимчасового замороження доходів або вилучення знарядь злочину з метою подальшого розгляду.

3. Сторона, у якої знаходяться доходи та знаряддя злочину, розпоряджається ними відповідно до свого законодавства. Будь-яка із Сторін може передати все або частину такого майна або доходів від його продажу іншій Стороні у тій мірі, наскільки це дозволяє законодавство Сторони, яка здійснює передачу, та на визначених нею умовах.

Стаття 20
Повідомлення про вироки та судові рішення

1. Якщо особа переслідується на території однієї Сторони, інша Сторона надає на прохання інформацію про обвинувальні вироки стосовно цієї особи.

2. Сторони на прохання інформують одна одну про остаточні судові рішення, винесені відносно громадян іншої Сторони.

Стаття 21
Зв'язок з іншими міжнародними договорами

Положення цього Договору не впливають на права та обов'язки Сторін, які випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є.

Стаття 22
Вирішення спорів

Будь-який спір, що виникає у зв'язку із застосуванням чи тлумаченням цього Договору, вирішується шляхом консультацій між Центральними органами Сторін дипломатичними каналами.

Стаття 23
Ратифікація та припинення дії

1. Цей Договір укладено на невизначений строк.

2. Цей Договір підлягає ратифікації і набуває чинності на тридцятий день після обміну ратифікаційними грамотами.

3. Будь-яка зі Сторін може припинити дію цього Договору в будь-який час шляхом передачі дипломатичними каналами письмового повідомлення. Договір припинить свою дію по закінченню шести місяців після передачі такого повідомлення. Однак уже розпочаті провадження, регулюються цим Договором до їх завершення.

На підтвердження чого, ті, що нижче підписалися належним чином уповноважені їх відповідними державами підписали цей Договір.

Вчинено в м. Абу-Дабі 26 листопада 2012 року у двох примірниках українською, арабською та англійською мовами, прицьому усі тексти є однаково автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні тексту цього Договору переважну силу матиме текст, викладений англійською мовою.

____________
* Розпорядженням Президента України від 29 лютого 2012 року N 45/2012-рп уповноважено Міністра юстиції України Лавриновича Олександра Володимировича на підписання Договору

** Ратифіковано Законом України від 19 червня 2013 року N 338-VII ("Офіційний вісник України", 2013 р., N 53, ст. 1931)

 

За Україну

За Об'єднані Арабські Емірати

Опрос