Идет загрузка документа (137 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о финансировании программы "Поддержка политики регионального развития в Украине"

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 19.12.2012
редакция действует с 20.12.2013

УГОДА
про фінансування програми "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні"

ДАТА ПІДПИСАННЯ:

13.12.2012*
19.12.2012

ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ:

19.12.2012

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Угодою
 від 20 грудня 2013 року

Особливі умови

Уряд України (далі - "Бенефіціар"),

з однієї Сторони, та

Європейський Союз (далі - ЄС), представлений Європейською Комісією (далі - Комісія),

з іншої Сторони,

домовились про таке:

СТАТТЯ 1 - ХАРАКТЕР ТА МЕТА ОПЕРАЦІЇ

1.1 ЄС зробить внесок у фінансування такої програми:

Назва: Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Посилання: ENPI/2011/022-825 та ENPI/2012/24-506

(далі - Програма), яку описано в Технічних та адміністративних положеннях (Додаток II).

(пункт 1.1 статті 1 у редакції
 Угоди від 20.12.2013 р.)

1.2 Реалізація цієї Програми буде здійснюватись відповідно до Угоди про фінансування та додатків до неї: Загальні умови (Додаток I), Технічні і адміністративні положення (Додаток II).

СТАТТЯ 2 - ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТА ФІНАНСОВИЙ ВНЕСОК ЄС

2.1 Загальна вартість Програми оцінюється в 31000000 євро.

2.2 ЄС бере на себе зобов'язання щодо здійснення фінансування обсягом максимум 31000000 євро. Розподіл фінансової участі ЄС за статтями бюджету включено до Технічних і адміністративних положень (Додаток II).

(стаття 2 у редакції
 Угоди від 20.12.2013 р.)

СТАТТЯ 3 - ВНЕСОК БЕНЕФІЦІАРА

3.1 Внесок Бенефіціара до Програми становить нуль євро.

3.2 Оскільки внесок Бенефіціара не є фінансовим, докладно передбачені заходи буде викладено в Технічних і адміністративних положеннях (Додаток II).

СТАТТЯ 4 - ВИКОНАННЯ

4.1 Стаття 3 Загальних умов не буде застосовуватись до цієї Угоди про фінансування і реалізація Проекту буде здійснюватись Комісією, яка діє для та на користь Бенефіціара.

4.2 Наведені далі положення Загальних умов не будуть застосовуватись до цієї Угоди про фінансування: Статті 1.3, 5, 6, 7, 11, 17, 19.4, 22.3, 22.4, 22.6 та 23.3.

4.3 Нижченаведені положення Загальних умов будуть замінені такими положеннями:

4.3.1 Стаття 2.2: Якщо виникає ризик перевитрати загальної суми, яка визначена цією Угодою про фінансування, Комісія може вдатися або до зменшення обсягу проекту/програми, або до використання власних резервів Бенефіціара після погодження з ним чи інших резервів, що походять з будь-яких джерел, крім ЄС.

4.3.2 Стаття 2.3: У разі неможливості зменшення обсягу проекту/програми або покриття перевитрати з власних резервів Бенефіціара чи з інших резервів Комісія може прийняти рішення щодо виділення додаткових фінансових ресурсів з боку ЄС. Якщо буде ухвалене таке рішення, фінансування надмірних витрат має здійснюватися без порушення відповідних правил та процедур ЄС, шляхом додаткового фінансового внеску, розмір якого визначається Комісією.

4.3.3 Стаття 18.1: На кожен проект/програму, що фінансується ЄС, поширюються відповідні правила проведення комунікаційних та інформаційних заходів. Такі заходи мають визначатися за погодженням з Комісією.

4.3.4 Стаття 19.1: Бенефіціар має вжити відповідних заходів для недопущення незаконних дій, шахрайства та корупції, а також, на вимогу Комісії, починати процесуальні дії з метою повернення помилково сплачених коштів. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію про усі вжиті заходи.

4.3.5 Стаття 19.3: Бенефіціар має негайно повідомити Комісію про будь-який випадок, що привернув увагу та викликав підозри щодо можливих порушень чи шахрайства.

СТАТТЯ 5 - ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

5.1 Термін виконання цієї Угоди про фінансування згідно з положеннями статті 4 "Період реалізації" Загальних умов починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування і закінчується через 84 місяців після цієї дати.

5.2 Період практичної реалізації становить 60 місяців.

5.3 Завершальна стадія становить 24 місяців.

СТАТТЯ 6 - АДРЕСИ СТОРІН

Усі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, мають бути оформлені у письмовому вигляді, мати чітке посилання на Програму і надсилатися на такі адреси:

a) Бенефіціара

пан Анатолій МАКСЮТА
Перший заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України
вул. М. Грушевського, 12/2
Київ, 01008 Україна
Факс:+ 380 44 226 31 81

b) Комісії

пан Ян ТОМБІНСЬКІ
Голова Представництва
Представництво Європейського Союзу в Україні
вул. Володимирська, 101
Київ, 01033 Україна

Тел: +380 44 390 80 10
Факс: + 380 44 390 80 15

СТАТТЯ 7 - ДОДАТКИ

7.1 Наведені нижче документи є додатками до Угоди про фінансування і є її невід'ємною частиною:

Додаток I: Загальні умови

Додаток II: Технічні і адміністративні положення

7.2 У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків і положеннями Особливих умов Угоди про фінансування, переважають положення Особливих умов. У разі розбіжностей між положеннями Додатка I і Додатка II переважають положення Додатка I.

СТАТТЯ 8 - НАБРАННЯ ЧИННОСТІ УГОДОЮ ПРО ФІНАНСУВАННЯ

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі Сторін і не пізніше 31 грудня 2012 року.

Цю Угоду про фінансування укладено у двох примірниках українською та англійською мовами, кожний з яких має однакову силу, один з яких переданий Бенефіціару, а інший - Комісії. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення між текстом українською і англійською мовами Сторони звернуться до тексту англійською мовою.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року N 1014-р уповноважено першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі Максюту Анатолія Аркадійовича підписати зазначену Угоду

 

ВІД МЕНІ БЕНЕФІЦІАРА

ВІД ІМЕНІ КОМІСІЇ

Анатолій МАКСЮТА

Маркус КОРНАРО 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

Заступник Генерального директора -
Виконуючий обов'язки Директора
Генеральний директорат з питань
розвитку і співробітництва -
EuropeAid

 

ДОДАТОК I - ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

ЧАСТИНА I - ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ/ПРОГРАМИ

СТАТТЯ 1 - ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП

1.1 Фінансовий внесок Європейського Союзу має обмежуватися сумою, зазначеною в Угоді про фінансування.

1.2 Умовою фінансування з боку ЄС є виконання Бенефіціаром зобов'язань, передбачених цією Угодою про фінансування.

1.3 Видатки Бенефіціара, які виникли до набрання чинності Угоди про фінансування, не можуть фінансуватись ЄС.

СТАТТЯ 2 - ПЕРЕВИТРАТА КОШТІВ ТА ЇЇ ПОКРИТТЯ

2.1 Окремі випадки перевитрати бюджетних статей Угоди про фінансування мають врегульовуватися шляхом перерозподілу коштів в рамках загального бюджету, відповідно до статті 22 цих Загальних умов.

2.2 Якщо виникає ризик перевитрати загальної суми, яка визначена цією Угодою про фінансування, Бенефіціар повинен негайно повідомити про це Європейську Комісію та отримати від неї попередню згоду на застосування запланованих коригуючих заходів для покриття перевитрати, запропонувавши або зменшення обсягу проекту/програми, або використання власних резервів Бенефіціара, чи інших резервів, що походять з будь-яких джерел, крім ЄС.

2.3 У випадку неможливості зменшення обсягу проекту/програми або покриття перевитрати з власних резервів Бенефіціара чи з інших резервів, Європейська Комісія на основі відповідного обґрунтованого запиту Бенефіціара може прийняти рішення щодо виділення додаткових фінансових ресурсів з боку ЄС. Якщо Європейською Комісією буде ухвалене таке рішення, фінансування надмірних витрат має здійснюватися без порушення відповідних правил та процедур ЄС, шляхом додаткового фінансового внеску, розмір якого визначається Комісією.

ЧАСТИНА II - РЕАЛІЗАЦІЯ

СТАТТЯ 3 - ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП

Відповідальність за реалізацію проекту/програми, за узгодженням з Європейською Комісією, покладається на Бенефіціара.

СТАТТЯ 4 - ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ

4.1 Період виконання Угоди про фінансування поділяється на дві стадії:

- період практичної реалізації, коли проводяться основні види діяльності. Ця стадія починається разом з набуттям чинності Угоди про фінансування, та закінчується з початком завершальної стадії;

- завершальна стадія, впродовж якої проводяться остаточні аудити та оцінки, а також здійснюється технічне та фінансове закриття контрактів та кошторисів програм, що забезпечують реалізацію Угоди про фінансування. Ця стадія закінчується не пізніше ніж через 24 місяці після завершення стадії практичного виконання.

4.2 Витрати, пов'язані з основною діяльністю, можуть фінансуватися ЄС лише за умови, що вони були понесені впродовж періоду практичної реалізації. Витрати, пов'язані з проведенням остаточних аудитів та оцінок, а також з завершальними діями, вважатимуться прийнятними до кінця завершальної стадії.

4.3 Будь-який залишок внеску ЄС автоматично анулюється через шість місяців після завершення періоду реалізації.

4.4 У виключних, належним чином обґрунтованих випадках, може бути зроблений запит на подовження періоду практичної реалізації та, відповідно, періоду виконання. Якщо ініціатором такого запиту є Бенефіціар, то він має робитися щонайменше за три місяці до дати завершення періоду практичної реалізації та затверджуватися Комісією також до цієї дати.

4.5 У виключних, належним чином обґрунтованих випадках, по закінченню періоду практичної реалізації, може бути зроблений запит на подовження завершальної стадії та, відповідно, періоду виконання. Якщо ініціатором такого запиту є Бенефіціар, то він має робитися щонайменше за три місяці до дати закінчення завершальної стадії та затверджуватися Комісією також до цієї дати.

ЧАСТИНА III - ВИПЛАТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ ТРЕТІМ ОСОБАМ

СТАТТЯ 5 - ТЕРМІНИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ТРЕТІМ ОСОБАМ

5.1 У разі здійснення Європейською Комісією виплат за контрактами, укладеними Бенефіціаром для реалізації Угоди про фінансування, Бенефіціар має надати Європейській Комісії запит виконавця контракту щодо здійснення платежу не пізніше ніж через 15 календарних днів після реєстрації прийнятного запиту Бенефіціаром. Бенефіціар має також повідомити Європейську Комісію про дату реєстрації цього запиту. Запит щодо здійснення платежу не приймається у разі недотримання принаймні однієї з головних вимог. Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат, повідомивши Бенефіціара в будь-який час протягом вказаного вище періоду про неможливість виконання запиту про платіж або через неналежну суму платежу, або через відсутність необхідних документів, які додаються до запиту. У разі, якщо Європейська Комісія отримує інформацію, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, які включені до запиту, Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат для проведення перевірки, в тому числі на місці, з метою встановлення прийнятності витрат до здійснення виплати. Європейська Комісія повинна якнайшвидше повідомити Бенефіціара про таке рішення.

5.2 Терміни зазначені в попередньому параграфі застосовуються також у випадках, коли виплати здійснюються за умови ухвалення звіту. В цьому разі запит щодо здійснення платежу приймається, проте термін для здійснення виплат починає діяти після ухвалення звіту Бенефіціаром, про що виконавця контракту або інформують шляхом спеціального повідомлення, або автоматично дозволивши закінчити строк ухвалення, передбачений контрактом, без повідомлення щодо відкладення терміну для здійснення виплат. Бенефіціар повинен повідомити Європейську Комісію про дату ухвалення звіту.

5.3 У разі затримки з надсиланням запиту щодо здійснення платежу, яка виникла з боку Бенефіціара, Європейська Комісія звільнюється від зобов'язання сплачувати виконавцю контракту передбачені контрактом проценти за затримку у здійсненні виплати. В цьому випадку проценти виплачуються Бенефіціаром.

ЧАСТИНА IV - ВИПЛАТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕНЕФІЦІАРОМ ТРЕТІМ ОСОБАМ ЧЕРЕЗ КОШТОРИСИ ПРОГРАМ, ТА ПЕРЕРАХУНОК КОШТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ

СТАТТЯ 6 - ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП

6.1 Бенефіціар може здійснювати виплати третім особам тільки за попередньо складеним і прийнятим кошторисом програми.

6.2 Кошторис програми - це документ, в якому описується запланована програма заходів, людські та матеріальні ресурси, необхідні для її виконання, відповідний бюджет, технічні і адміністративні положення виконання у разі децентралізованого виконання проекту/програми протягом визначеного періоду реалізації безпосередньо установами Бенефіціара та/чи шляхом укладання контрактів на постачання та/чи надання грантів.

6.3 Всі кошториси програм, спрямовані на виконання угоди про фінансування повинні укладатися відповідно до процедур та типових документів Європейської Комісії, які застосовуються на момент прийняття відповідних кошторисів програм.

СТАТТЯ 7 - ПЕРЕРАХУНОК ВИПЛАТ

7.1 Європейська Комісія зобов'язується перераховувати кошти не пізніше ніж через 45 календарних днів після дати реєстрації прийнятного запиту від Бенефіціара щодо здійснення платежу. Запит щодо здійснення платежу не приймається у разі недотримання принаймні однієї з головних вимог. Європейська Комісія може тимчасово припинити дію термінів для здійснення виплат, повідомивши Бенефіціара в будь-який час протягом вказаного вище періоду про неможливість виконання запиту про платіж або через неналежну суму платежу, або через відсутність необхідних документів, які додаються до запиту. У разі, якщо Європейська Комісія отримує інформацію, яка ставить під сумнів прийнятність витрат, які включені до запиту, Європейська Комісія може тимчасово зупинити дію термінів для здійснення виплат для проведення перевірки, в тому числі на місці, з метою встановлення прийнятності витрат до здійснення виплати. Європейська Комісія повинна якнайшвидше повідомити Бенефіціара про таке рішення.

7.2 Європейська Комісія перераховує кошти на рахунок, відкритий в євро у фінансовому закладі, погодженому з Європейською Комісією.

7.3 Бенефіціар повинен гарантувати можливість ідентифікації на цьому рахунку авансового платежу, здійсненого Європейською Комісією.

7.4 У разі необхідності обмін перерахованих в євро коштів в національну валюту Бенефіціара здійснюється коли Бенефіціар проводить виплати з цього рахунку, при цьому для обміну валют застосовується банківський курс на дату здійснення виплати Бенефіціаром.

7.5 На кошти, перераховані Європейською Комісією на зазначений рахунок, можуть нараховуватись відсотки чи інші види прибутку. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію про отримані відсотки чи інші види прибутку від цих коштів не менше одного разу на рік.

7.6 Відсотки чи інші види прибутку, отримані від перерахованих коштів у розмірі, що перевищує двісті п'ятдесят тисяч євро повинні бути повернуті Європейській Комісії не пізніше ніж через 45 днів після отримання відповідного запиту від Європейської Комісії.

7.7 У випадку, якщо за кошторисом програми не було здійснено жодного перерахунку коштів протягом трьох років після її підписання, відповідна сума, виділена на програму, анулюється.

ЧАСТИНА V - УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ ТА НАДАННЯ ГРАНТІВ

СТАТТЯ 8 - ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП

Усі контракти, спрямовані на реалізацію Угоди про фінансування, мають укладатися та виконуватися відповідно до процедур та типових документів, що були розроблені та опубліковані Європейською Комісією для проведення зовнішніх операцій та застосовуються на дату початку відповідної процедури.

СТАТТЯ 9 - КІНЦЕВА ДАТА ПІДПИСУ КОНТРАКТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ УГОДИ

9.1 Контракти, що забезпечують виконання Угоди про фінансування, мають бути підписані обома сторонами впродовж трьох років з дня набуття чинності Угоди про фінансування. Кінцева дата підписання не може переноситися на пізніший термін.

9.2 Попереднє положення не поширюється на контракти про аудит та оцінку, які можуть укладатися пізніше, а також на доповнення до вже підписаних контрактів.

9.3 Після закінчення трьох років, що минули після набуття чинності Угоди про фінансування, будь-який залишок, стосовно якого не були укладені контракти, буде скасовано.

9.4 Попереднє положення не поширюється на залишки резервів для непередбачених витрат.

9.5 Дія контракту, що не призвів до здійснення жодного платежу впродовж трьох років з моменту його підписання, має автоматично припинятися, а його фінансування скасовуватися.

СТАТТЯ 10 - ПРИЙНЯТНІСТЬ

10.1 Участь у тендері на виконання робіт, постачання та надання послуг, а також запрошення про подання пропозицій мають бути однаково відкритими для усіх фізичних та юридичних осіб країн - членів ЄС та, згідно спеціальних положень основних актів, що регулюють діяльність відповідного сектору співробітництва, для усіх фізичних та юридичних осіб третіх країн-бенефіціарів чи будь-яких інших третіх країн, окремо визначених у вищезазначених актах.

10.2 Зважаючи на спеціальні умови, що містяться в основних актах та регулюють діяльність відповідного сектору співробітництва, може бути прийняте рішення щодо допущення громадян третіх країн (на відміну від зазначених у першому параграфі) до подання заявок на участь у тендері.

10.3 Товари та матеріали, що закуповуватимуться за кошти ЄС та є необхідними для виконання контрактів на проведення робіт, постачання та надання послуг, а також для процедур здіснення закупівель, розпочатих одержувачами гранту з метою реалізації фінансованої діяльності, повинні походити з країн, що мають право брати участь на умовах, викладених у попередніх двох параграфах, якщо основним актом не передбачено іншого.

СТАТТЯ 11 - ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

11.1 Бенефіціар зобов'язується щорічно оприлюднювати назви всіх контрактів, які фінансуються за цією Угодою про фінансування, назву та національність одержувачів гранту чи виконавців контрактів, обраних через процедуру тендеру, а також обсяг відповідного гранту чи контракту в окремому легко доступному місці на своїй сторінці в Інтернеті.

11.2 У разі якщо публікація в Інтернеті є неможливою, інформація оприлюднюється іншим чином, таким як публікація в офіційному друкованому виданні Бенефіціара. Публікація має здійснитися у першій половині року після завершення попереднього року, в якому відбулось надання грантів чи укладання конрактів. Бенефіціар повинен повідомити Європейську Комісію про місце публікації, посилання на адресу якої буде зроблене в окремому місці на сторінці Європейської Комісії в Інтернеті. У разі публікації іншим чином Бенефіціар повинен надати Європейської Комісії повну інформацію про використаний спосіб.

ЧАСТИНА VI - ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ КОНТРАКТІВ

СТАТТЯ 12 - ПЕРЕБУВАННЯ ТА ПРАВО НА ПРОЖИВАННЯ

12.1 Коли це обумовлено умовами контракту, фізичні та юридичні особи, яким запропоновано взяти участь у тендері на проведення робіт, постачання та надання послуг, повинні мати тимчасове право на перебування та проживання на території Бенефіціара. Таке право має залишатися дійсним впродовж одного місяця після присудження контракту.

12.2 Виконавці контрактів (включно з одержувачами гранту) та фізичні особи, чиї послуги є необхідними для виконання контракту, разом з членами їх сімей, повинні мати аналогічні права впродовж періоду реалізації проекту/програми.

СТАТТЯ 13 - ПОДАТКОВІ ТА МИТНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1 Бенефіціар має застосовувати до контрактів на постачання та грантів, що фінансуються ЄС, найбільш сприятливі податкові та митні підходи, що вона використовує по відношенню до країн або організацій міжнародного розвитку, з якими вона має зв'язки.

13.2 Якщо Рамкова угода містить більш детальні положення стосовно цього питання, то ці положення також мають застосовуватися.

СТАТТЯ 14 - ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

14.1 Бенефіціар зобов'язується дозволити імпорт або купівлю іноземної валюти, яка необхідна для реалізації проекту. Він також зобов'язується не вдаватися до дискримінаційного застосування національних валютних правил до виконавців контрактів, участь яких дозволена відповідно до статті 10 цих Загальних умов.

14.2 Якщо Рамкова угода містить більш детальні положення стосовно цього питання, то ці положення також мають застосовуватися.

СТАТТЯ 15 - ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНИХ ДАНИХ

Якщо Угода про фінансування передбачає фінансування досліджень, то відповідний контракт, укладений з метою реалізації Угоди про фінансуванння, має регулювати як право власності на ці дослідження так і право Бенефіціара та Комісії використовувати дані, одержані в рамках досліджень, публікувати чи розкривати їх третім особам.

СТАТТЯ 16 - РОЗПОДІЛ СУМ, ОДЕРЖАНИХ ЗА КОНТРАКТАМИ

Суми, одержані від помилково здійснених платежів, фінансових гарантій, наданих згідно з умовами отримання контракту чи за контрактами, що фінансуються в рамках цієї Угоди про фінансування, а також фінансові стягнення, накладені Бенефіціаром на кандидата, учасника тендеру, виконавця контракту чи одержувача гранту мають бути повернуті Комісії. Виплачені Бенефіціару компенсації також повинні бути повернуті Комісії.

СТАТТЯ 17 - ФІНАНСОВІ ПОЗОВИ ЗА КОНТРАКТАМИ

Бенефіціар зобов'язується попередньо до прийняття відповідного рішення щодо вимоги виконавця контракту про отримання компенсації погодити його з Європейською Комісією після розгляду вимоги Бенефіціаром і визнання її в цілому чи частково правомірною. Тільки у випадку отримання попередньої згоди від Європейської Комісії фінансові наслідки можуть повністю покриватися ЄС. Попередня згода також необхідна для будь-якого використання коштів передбачених цією Угодою про фінансування на покриття витрат внаслідок вирішення суперечок щодо контрактів.

ЧАСТИНА VII - ЗАГАЛЬНІ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 18 - ПРОЗОРІСТЬ

18.1 На кожен проект/програму, що фінансується ЄС, розповсюджуються відповідні правила проведення комунікаційних та інформаційних заходів. Відповідальність за визначення таких заходів покладається на Бенефіціара за погодженням з Комісією.

18.2 Комунікаційні та інформаційні заходи мають здійснюватися за правилами, розробленими та опублікованими Європейською Комісією для проведення зовнішніх операцій, що застосовуються на дату початку відповідної процедури.

СТАТТЯ 19 - ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ, ШАХРАЙСТВУ ТА КОРУПЦІЇ

19.1 Бенефіціар зобов'язується проводити систематичні перевірки належного виконання заходів, які фінансуються за кошти ЄС. Він має вжити відповідних заходів для недопущення незаконних дій та шахрайства, а також, у разі необхідності, починати судові переслідування з метою повернення помилково сплачених коштів.

19.2 "Незаконна дія" - означає будь-яке порушення Угоди про фінансування, контрактів, що забезпечують її виконання, кошторисів програм чи законів ЄС в результаті дій чи бездіяльності суб'єкта економічної діяльності, які завдали чи можуть завдати шкоди загальному бюджету ЄС чи Європейському фонду розвитку, шляхом скорочення або втрати доходів від власних ресурсів, які вони одержують безпосередньо від імені ЄС, або через невиправдану статтю витрат.

"Шахрайство" - означає будь-яку навмисну дію чи бездіяльність, що стосується:

- використання чи представлення неправдивих, неточних або неповних звітів чи документів, що призвело до розтрати або незаконного затримання коштів із загального бюджету ЄС чи з Європейського фонду розвитку

- нерозкриття інформації, результатом чого стає порушення конкретних зобов'язань, що призводить до аналогічних результатів;

- використання коштів не за призначенням та в цілях, що відрізняються від тих, для досягнення котрих вони виділялись.

19.3 Бенефіціар має негайно повідомити Європейську Комісію про будь-який випадок, що привернув увагу та викликав підозри щодо можливих незаконних дій чи шахрайства, та всі заходи вжиті з метою їх врегулювання.

19.4 Бенефіціар має негайно повідомити Європейській Комісії назви суб'єктів економічної діяльності, які були судовим рішенням, яке має силу прецедента, визнані винними в шахрайстві, корупції, участі в злочинній організації чи іншій незаконній діяльності, яка шкодить фінансовим інтересам ЄС.

19.5 Бенефіціар зобов'язується вживати усіх необхідних заходів з метою припинення будь-яких дій, що мають ознаки активної чи пасивної корупції на всіх процедурних етапах укладання контрактів, надання грантів або на стадії виконання відповідних контрактів. Термін "пасивна корупція" має означати навмисну дію посадової особи, яка власноруч або через посередника вимагає чи одержує користь у будь-якій формі для себе чи для третьої сторони, або приймає обіцянку того, що він/вона її одержить, для того, щоб діяти (або утримуватися від дій, передбачених його/її посадовими обов'язками) чи виконувати покладені функції з порушенням посадових обов'язків, що призвело або може призвести до порушення фінансових інтересів ЄС. Термін "активна корупція" має означати навмисну дію будь-якої особи, яка власноруч або через посередника обіцяє надати чи надає користь у будь-якій формі іншій посадовій особі, собі чи третій стороні, щоб забезпечити дії (або утримання від дій, передбачених його/її посадовими обов'язками) чи виконання покладених функцій з порушенням посадових обов'язків, що призвело або може призвести до порушення фінансових інтересів ЄС.

СТАТТЯ 20 - ПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЬ З БОКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ, УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯМ ТА ШАХРАЙСТВУ (ОЛАФ) ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ АУДИТОРІВ

20.1 Бенефіціар погоджується з тим, що Європейська Комісія, ОЛАФ та Європейський Суд Аудиторів проводитимуть документальні перевірки та перевірки на місцях щодо використання фондів ЄС, наданих відповідно до Угоди про фінансування (включно з процедурами присудження контрактів та надання грантів), а за необхідності, проводитимуть комплексний аудит на основі супроводжувальних документів, рахунків, бухгалтерської документації та будь-яких інших документів, що стосуються фінансування проекту/програми, впродовж усього терміну дії угоди та ще семи років після дати останнього платежу.

20.2 Бенефіціар також погоджується з тим, що ОЛАФ може проводити перевірки на місцях відповідно до процедур, передбачених законодавчими актами ЄС, з метою захисту фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших протиправних дій.

20.3 З цією метою, Бенефіціар зобов'язується надавати посадовим особам Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів та їх уповноваженим представникам доступ до об'єктів та приміщень, де проводяться роботи, що фінансуються в рамках цієї Угоди про фінансування (включаючи комп'ютерні системи, будь-які документи та комп'ютеризовані дані про технічне та фінансове управління такими роботами), та вживатиме всіх необхідних заходів для сприяння їхньої діяльності. Доступ уповноваженим представникам Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів має надаватися на умовах збереження суворого режиму конфіденційності щодо третіх сторін, без шкоди для зобов'язань, передбачених публічним правом, які вони мають виконувати. Документи повинні бути доступними та зберігатися таким чином, щоб забезпечувати зручність при перевірці. Бенефіціар повинен інформувати Європейську Комісію, ОЛАФ та Європейський Суд Аудиторів про точне місцезнаходження документів.

20.4 Згадані вище перевірки та аудити також мають охоплювати підрядників та субпідрядників, діяльність яких фінансується ЄС.

20.5 Бенефіціара мають повідомляти про місії, що проводитимуться на місцях представниками Європейської Комісії, ОЛАФ та Європейського Суду Аудиторів.

СТАТТЯ 21 - КОНСУЛЬТАЦІЇ МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ ТА БЕНЕФІЦІАРОМ

21.1 Бенефіціар та Європейська Комісія повинні проводити спільні консультації до того, як спірні питання щодо реалізації чи трактування цієї Угоди про фінансування перейдуть на інший рівень їхнього вирішення.

21.2 Консультації можуть призвести до внесення змін та доповнень, призупинення чи анулювання Угоди про фінансування.

СТАТТЯ 22 - ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ФІНАНСОВОЇ УГОДИ

22.1 Будь-які зміни та доповнення до Особливих умов, Додатку I та Додатку II до Угоди про фінансування мають робитися у письмовій формі та оформлюватися як Додаткова угода.

22.2 Якщо запит щодо внесення змін чи доповнень надходить від Бенефіціара, то він має представити такий запит Європейській Комісії щонайменше за три місяці до передбаченої дати набуття чинності запропонованих змін, крім випадків, добре обґрунтованих Бенефіціаром та погоджених Європейською Комісією.

22.3 Про внесення змін, які стосуються технічних питань і не впливають на цілі і результати проекту/програми, та змін щодо незначних деталей реалізації, які не змінюють в цілому прийнятого технічного рішення і не потребують змін в бюджеті, Бенефіціар має якнайшвидше повідомити Європейську Комісію у письмовій формі з обґрунтуванням і застосовувати ці зміни.

22.4 Використання резервних фондів дозволяється після отримання погодження у письмовій формі від Європейської Комісії.

22.53 Особливі випадки подовження стадії практичного виконання чи завершальної стадії регулюються положеннями статті 4 (4) та (5) цих Загальних умов.

22.6 Якщо Бенефіціар більше не відповідає критеріям децентралізованого управління, викладених у разі необхідності в Особливих умовах, та без упередження до положень Статті 23 та 24 цих Загальних умов, Європейська Комісія може прийняти рішення відізвати покладені на Бенефіціара фінансові завдання щодо реалізації проекту/програми з метою продовження реалізації для та від імені Бенефіціара після повідомлення про це у письмовій формі.

СТАТТЯ 23 - ПРИЗУПИНЕННЯ УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ

23.1 Дія Угоди про фінансування може бути призупинена у наступних випадках:

- Європейська Комісія може призупинити реалізацію Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушуватиме передбачені угодою зобов'язання, а саме більше не відповідає критеріям децентралізованого управління, викладених у разі необхідності в Особливих умовах.

- Європейська Комісія може призупинити реалізацію Угоди про фінансування, якщо Бенефіціар порушуватиме зобов'язання щодо дотримання прав людини, демократичних принципів та верховенства права, а також у випадку наявності серйозних фактів корупції.

- Угода про фінансування може бути призупинена за форс-мажорних обставин, відповідно до наведеного нижче визначення. Термін "форс-мажор" має означати будь-яку непередбачену чи виключну ситуацію або подію, що знаходиться поза контролем сторін та перешкоджає будь-якій з них виконувати свої зобов'язання. Це не стосується помилок або недбалості, допущених ними (або виконавцями контрактів, довіреними особами та співробітниками). Форс-мажорні обставини є такими, що характеризуються як нездоланні, не зважаючи на всі вжиті заходи. Дефекти обладнання чи матеріалів, трудові спори, страйки та фінансові труднощі не можуть вважатися форс-мажорними обставинами. Сторона не може вважатися винною у порушенні зобов'язань, якщо на заваді їхньому виконанню встали форс-мажорні обставини, про які належним чином було повідомлено іншу сторону. Сторона, на яку діють форс-мажорні обставини, повинна негайно повідомити про це іншу сторону, зазначаючи характер, можливу тривалість та передбачуваний вплив проблеми, а також повинна ужити всіх необхідних заходів для мінімізації можливих втрат.

23.2 Рішення про призупинення не повинне супроводжуватися попереднім повідомленням.

23.3 Виплати, передбачені в Статті 7 (1) цих Загальних умов, призупиняються як застережний засіб.

23.4 У випадку надання повідомлення про призупинення, зазначаються наслідки для контрактів та кошторисів програм, що виконуються, та для контрактів та кошторисів програм, що мають бути укладені.

23.5 Призупинення виплат Європейською Комісією з метою забезпечення належного фінансового управління чи захисту фінансових інтересів ЄС не впливає на призупинення Угоди про фінансування.

СТАТТЯ 24 - ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ

24.1 Якщо проблеми, які призвели до призупинення Угоди про фінансування, не були вирішені впродовж, максимум, чотирьох місяців, будь-яка зі сторін може припинити дію Угоди про фінансування, попередньо повідомивши про це щонайменше за два місяці.

24.2 Якщо за Угодою про фінансування не було здійснено жодного платежу впродовж трьох років з моменту її підписання, або, якщо впродовж аналогічного періоду не було укладено жодного контракту, що має забезпечити її реалізацію, то дія Угоди про фінансування припиняється.

24.3 У випадку надання повідомлення про припинення дії угоди, зазначаються наслідки для контрактів та кошторисів програм, що виконуються, та для контрактів та кошторисів програм, що мають бути укладені.

СТАТТЯ 25 - ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

25.1 Будь-яке спірне питання, що стосується Угоди про фінансування та не може бути вирішено впродовж шести місяців шляхом консультацій між сторонами, як зазначено у статті 21 цих Загальних умов, може, на прохання сторін, вирішуватися за допомогою третейського суду.

25.2 В такому випадку, кожна зі сторін повинна призначити третейського суддю впродовж 30 діб з дня подання прохання про арбітражний розгляд суперечки. У випадку неспроможності виконати цю умову, будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної Палати Третейського Суду (м. Гаага) з проханням призначити другого третейського суддю. Два призначені арбітри, у свою чергу, впродовж 30 днів повинні призначити третього суддю. Якщо вони цього не можуть зробити, то будь-яка зі сторін може звернутися до Генерального секретаря Постійної Палати Третейського Суду (м. Гаага) з проханням призначити третього третейського суддю.

25.3 Якщо третейськими суддями не буде прийняте інше рішення, то для вирішення суперечки має застосовуватися процедура, що визначена в Диспозитивних нормах Постійної Палати Третейського Суду щодо арбітражного розгляду справ, сторонами яких є міжнародні організації та країни. Рішення повинні прийматися впродовж трьох місяців більшістю третейських суддів.

25.4 Кожна зі сторін зобов'язана вжити всіх необхідних заходів для виконання рішень третейських суддів.

 

ДОДАТОК II "ТЕХНІЧНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ" N 022-825 та N 024-056

Технічні та адміністративні положення

(вступна частина додатка II
 у редакції Угоди від 20.12.2013 р.)

1. ОПИС

Загалом, за деякими винятками, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не мають достатніх інституційних спроможностей та бюджетних ресурсів для реалізації власної стратегії і значно залежать від рішень, що приймаються центральними органами виконавчої влади, та трансфертів з державного бюджету. Внаслідок цього можливості щодо управління регіональним і місцевим розвитком недостатньо розвинені на всіх рівнях. До головних проблем у цій сфері належить не тільки формування нової стратегії та фінансового інструмента, але й визначення і реалізація проектів. Необхідність розбудови можливостей, необхідних для управління проектами та оцінки потреб, особливо відчувається на рівні міст, які є найближчими до громадян та їх проблем, а також на рівні регіонів (особливо, на рівні областей), де започатковується більшість процесів планування та збираються національні ресурси.

Уряд України оголосив про свою зацікавленість у наближенні своєї політики до регіональної політики ЄС. Різними політичними деклараціями та рішеннями (наприклад, Ради регіонів від 03.06.2011) Президент України В. Янукович доручив Уряду розробити програми реформування "системи управління регіональним розвитком". Один з обов'язкових елементів цієї реформи є Державний фонд регіонального розвитку, який було створено 12 січня 2012 року відповідно до Закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України", N 4318-VI. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року була оновлена 16.11.2011. Наразі розробляється проект Закону "Про основні засади державної регіональної політики" відповідно до рішення Комітету Верховної ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.

Ключові зацікавлені сторони погоджуються із важливістю регіонального розвитку країни. Водночас, у минулому спостерігались розбіжності у думках щодо розподілу повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, практичної реалізації політики регіонального розвитку. З огляду на це, зобов'язання, які будуть взяті у майбутньому перед ЄС, повинні допомогти досягнути тривалого консенсусу між основними зацікавленими сторонами.

Головним бенефіціаром цієї програми повинно бути ключове міністерство з питань регіонального розвитку - Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, оскільки до його основних функцій належить розроблення та реалізація державної регіональної політики, у тому числі Державної стратегії регіонального розвитку, а також підтримки, та координація роботи з підготовки регіональних стратегій розвитку. Міністерство також проводить моніторинг показників розвитку регіонів, міст, містечок та Автономної Республіки Крим, виконання ними Державної стратегії регіонального розвитку, а також готує Річні плани реалізації стратегії. Міністерство надає підтримку всебічному соціально-економічному розвитку регіонів, розробляє заходи щодо розширення інфраструктури регіонів, а також стимулює міжрегіональне економічне співробітництво.

Для Європейського Союзу та його країн-членів надзвичайно важливо співпрацювати у цій сфері з Україною з метою надання підтримки, як наголошено у недавньому спільному Комюніке "Нова відповідь Сусідству, що змінюється", всеохоплюючому економічному розвитку, зменшенню соціальної та регіональної нерівності та підвищенню рівня життя людей. Особливо це справедливо по відношенню до України - надзвичайно багатої та різнопланової з економічної, культурної та політичної точки зору країни-партнера, і цю різноплановість слід враховувати під час планування розвитку країни, забезпечуючи різноманіття під час необхідного вирівнювання соціального та регіонального розвитку.

Цю програму слід розглядати в рамках довгострокової стратегії підтримки регіонального розвитку. Вона є другим проектом у комплексі заходів, спрямованих на те, аби надати допомогу Україні у процесі розроблення та фінансування комплексної регіональної політики. В програмі будуть також враховані аспекти, що стосуються економічної інтеграції України з ЄС. Програма розроблена у відповідності до рекомендацій Європейського Союзу щодо пілотних програм регіонального розвитку (ППРР), які поширюються на східноєвропейські країни - партнери. У зазначених рекомендаціях сформульовано значну кількість загальних принципів, відповідно до яких виконуються заходи у сфері регіонального розвитку. Отже, цей захід є першою відповіддю на принцип ППРР в рамках Східним партнерством.

Програму буде поділено на два компоненти. Перший компонент передбачається реалізувати за допомогою проекту технічної допомоги, в рамках якого буде забезпечено інституційну підтримку та розбудову спроможностей. Цей проект працюватиме на національному рівні. Другий компонент передбачає бюджет для підтримки фінансування регіональної політики України, зокрема, програм регіонального та місцевого розвитку на рівні країни, в регіонах та містах, визначених відповідно до критеріїв, що відповідають найвищим стандартам політики регіонального розвитку. Обидва компоненти будуть тісно пов'язані між собою, сприяючи застосуванню підходу "навчання дією". У рамках проекту технічної допомоги (перший компонент) також передбачається надання підтримки у реалізації програм регіонального розвитку.

Отже, нова програма ґрунтується на результатах попередньо проведеної роботи щодо рекомендацій, наданих Україні у сфері регіональної політики; проте вона передбачає розширення допомоги ЄС у цій сфері до реалізації конкретних проектів. З цією метою передбачений бюджет у розмірі 31 млн. євро включає як технічний компонент (у розмірі 6 млн. євро), так і фінансовий компонент (25 млн. євро), який буде використано як пряме спів-фінансування конкурсу проектів регіонального розвитку в Україні. Технічна допомога надаватиметься для підтримки взаємодії, забезпечення участі та узгодження на національному та регіональному рівнях питань, що стосуються політики регіонального розвитку, заходів та управлінських структур, а також для надання допомоги у впровадженні нового комплексного та більш ефективного підходу до розбудови потенціалу у цій сфері.

(абзац восьмий розділу 1
 у редакції Угоди від 20.12.2013 р.)

До цих положень додається первинна логічна схема. Вона може оновлюватись чи змінюватись без внесення змін до угоди про фінансування, якщо ці зміни не призводять до зміни цілей проекту.

1.1. Цілі

Загальна мета:

Загальна мета програми - сприяння вирівнювання соціального, економічного та територіального розвитку країни.

Конкретна мета:

Посилення потенціалу органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування України та інших зацікавлених сторін, необхідного для розроблення та реалізації ефективної політики регіонального розвитку.

Впровадження стратегії та основних принципів регіонального розвитку сприятиме вирішенню питання належного управління. Посилення потенціалу зацікавлених сторін в Україні дозволить підвищити якість політики вирівнювання розвитку.

Заходи, передбачені проектом, повинні сприяти залученню громадянського суспільства до участі у процесі регіонального та місцевого планування. Співробітництво, координація та взаємодія сприятимуть реалізації проекту. Передбачається активізація місцевих і регіональних учасників ("знизу угору") у процесі формування політики на національному рівні. Якщо буде можливо, у рамках проекту буде проведено вивчення платформ та заходів з розбудови потенціалу, а також інших прямих форм участі.

До "зацікавлених сторін" належать не лише органи виконавчої влади, але й органи місцевого самоврядування, громадянське суспільство. Організації громадянського суспільства будуть запрошені взяти участь у заходах з координації діяльності та досягнення консенсусу, а також у заходах, що сприятимуть розбудові спроможностей. В усіх заходах з розбудови спроможностей повинні враховуватись гендерні питання. З огляду на фінансування проектів регіонального та місцевого розвитку планується розв'язати різні наскрізні питання (наприклад, навколишнє середовище/зміна клімату шляхом впровадження проектів у сфері енергоефективності; гендерні питання шляхом покращення житлових умов громадян тощо).

1.2. Очікувані результати

1. Розроблення Урядом політики регіонального розвитку та правових і адміністративних інструментів, необхідних для її реалізації та фінансування.

Уряд України взяв на себе зобов'язання щодо реформування системи управління регіональнного розвитку. Було оновлено Державну стратегію регіонального розвитку до 2015 року.1. Державний фонд регіонального розвитку, вперше представлений у Державному бюджеті 2012 року, а також розроблення Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року вимагатимуть відповідних адміністративних інструментів та розбудови потенціалу. У рамках програми надаватиметься сприяння створенню ефективних механізмів стратегічного планування, фінансування, реалізації та моніторингу проектів регіонального розвитку. Також передбачається посилення координації секторальних програм, які впливають на регіональний розвиток.

____________
1 Див. Постанову Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 N 1001 зі змінами від 16,11,11

2. Розроблення та прийняття оновленої Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року разом з Планом дій щодо її виконання.

Після детального аналізу оновлена Державна стратегії регіонального розвитку до 2020 року буде схвалена й затверджена Кабінетом Міністрів України. Стратегія також міститиме положення щодо вдосконалення системи моніторингу та оцінки щодо регіонального розвитку в Україні. Оновлена Державна стратегія буде доповнена планом дій/операційною програмою з визначенням строків виконання, переліку проектів, бюджетів та відповідальності за виконання

3. Реалізація проектів регіонального розвитку.

Програма створить умови для реалізації проектів регіонального розвитку відповідно до пріоритетних напрямків, визначених на рівні законодавства, тобто Бюджетним кодексом України, Законом України "Про стимулювання розвитку регіонів" від 08.09.2005 N 2850-IV, Державною стратегією регіонального розвитку до 2015 року, (другий компонент програми) та згідно з вищенаведеною концепцією ППРР.

4. Вдосконалення системи розбудови потенціалу, створення та забезпечення функціонування професійно-орієнтованої соціальної мережі для фахівців-практиків з питань регіонального розвитку.

У рамках програми зацікавленим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, іншим організаціям та установам буде надаватися підтримка, необхідна для розбудови їхніх можливостей щодо відбору регіональних проектів та управління ними на всіх етапах. Передбачається створення надійної системи навчання у процесі роботи. Компонент з розбудови потенціалу буде організовано у формі професійно-орієнтованої соціальної мережі (соціальний веб-сайт для встановлення контактів, обмін інформацією, дистанційне навчання та ін.).

1.3. Заходи та план-графік їхнього виконання

Компонент 1: Інституційна підтримка та розбудова потенціалу (Технічна допомога, 6 млн. євро)

Компонент 1a: Інституційна підтримка

• Підтримка Міжвідомчої комісії з питань регіонального розвитку при Кабінеті Міністрів України2 з метою сприяння досягненню згоди серед основних зацікавлених сторін у сфері регіонального та місцевого розвитку й надання консультацій відповідно до потреб;

• Підтримка процесу модернізації та реалізації узгоджених стратегій національного та регіонального розвитку (складання оперативних планів, бюджетів), забезпечення відбору/розроблення, реалізації/фінансування, моніторингу/оцінки проектів; підтримка розроблення програм для депресивних регіонів відповідно до Ст. 11 Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів";

• Підтримка удосконаленні статистичного базису та показників;

• Підтримка у створенні бази підготовки проектів, та організаціям, що сприяють виконанню місцевих і регіональних проектів, на всіх етапах (тобто органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, недержавним організаціям, таким як неурядові організації, кооперативи, профспілки, регіональні та місцеві асоціації підприємств тощо);

• Підтримка організаційного процесу управління Державним фондом регіонального розвитку;

• Підтримка в управлінні та освоєнні коштів за компонентом 2, з особливою увагою щодо відповідності правилам, нормам та системам ЄС;

• Заходи із забезпечення інформаційної взаємодії та публічності, стосується фінансових заходів (компонент 2).

____________
2 Після прийняття Закону України "Про основні засади державної регіональної політики".

Компонент 1b: Розбудова потенціалу

• Вдосконалення системи розбудови потенціалу зацікавлених органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших організацій та установ, використовуючи професійно-орієнтовану соціальну мережу та застосовуючи довгостроковий індивідуальний підхід (навчання, тренінги, оновлення навчальних планів, підготовка інструкторів, атестація інструкторів, розроблення модуля обов'язкового навчання персоналу місцевих органів виконавчої влади в Україні, управління проектним циклом тощо);

• Підтримка систематизації та інституціоналізації тренінгів;

• Підтримка аналітичних центрів, заходів із створення професійно-орієнтованої соціальної мережі, підвищення рівня поінформованості з питань регіонального розвитку та децентралізації.

Компонент 2: Фінансова підтримка (25 млн. євро):

(абзац чотирнадцятий пункту 1.3 розділу 1
 у редакції Угоди від 20.12.2013 р.)

Другий компонент підтримує фінансування затверджених стратегій регіонального та місцевого розвитку через конкурс проектів;

• Заохочуватиметься принцип спільного фінансування центральними чи місцевими органами виконавчої влади.

Орієнтовний графік проведення заходів

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

Компонент 1a: інституційна підтримка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримка Міжвідомчої комісії з питань регіонального розвитку при Кабінеті Міністрів України

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Підтримка процесу оновлення та реалізації узгоджених стратегій національного та регіонального розвитку (складання оперативних планів, бюджетів), забезпечення відбору/розроблення, реалізації/фінансування, моніторингу/оцінки проектів

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Підтримка у вдосконаленні статистичного базису та показників

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримка у створенні бази підготовки проектів та організацій, що сприяють виконанню місцевих і регіональних проектів, на всіх етапах

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримка організаційного процесу Державного фонду регіонального розвитку

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Підтримка в управлінні та освоєнні коштів за компонентом 2 з особливою увагою щодо відповідності правилам, нормам і системам ЄС

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Заходи із забезпечення інформаційної взаємодії та публічності, стосується фінансових заходів (компонент 2)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Компонент 1b: розбудова потенціалу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдосконалення системи розбудови потенціалу зацікавлених сторін, використовуючи професійно орієнтовану соціальну мережу та застосовуючи довгостроковий індивідуальний підхід

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Підтримка систематизації та інституціоналізації тренінгів

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Підтримка аналітичних центрів, заходів із створення професійно орієнтованої соціальної мережі, підвищення рівня поінформованості з питань регіонального розвитку та децентралізації

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Компонент 2: Конкурс заявок (25 млн. євро)

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

На конкурс проектів передбачається 25 млн. євро

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

(таблиця пункту 1.3 розділу 1
 у редакції Угоди від 20.12.2013 р.)

2. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

2.1. Місцезнаходження

Програма охопить всі регіони України. Проектна група та експерти базуватимуться в Києві, Україна.

За компонентом 2 регіони, що відповідають встановленим вимогам, будуть визначені у рекомендаціях для заявників.

2.2. Термін виконання

Термін виконання Угоди відповідатиме встановленому у Статті 5 Особливих умов.

3. ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

3.1 Організаційна схема та розподіл обов'язків

Проект буде реалізовуватись Європейською Комісією через Представництво ЄС в Україні Усі договори укладаються і платежі здійснюються Європейською Комісією від імені Бенефіціара.

3.2 Звітність

Зацікавлені сторони за компонентом 2 програми (конкурс проектів) подаватимуть звіти відповідно до правил, визначених у договорах про надання грантів.

3.3 Бюджет програми

Загальна вартість програми орієнтовно становить 31 млн. євро, з яких 31 млн. євро фінансуватиметься із загального бюджету Європейського Союзу.

(абзац перший пункту 3.3 розділу 3
 у редакції Угоди від 20.12.2013 р.)

Для проектів відібраних в рамках конкурсу проектних пропозицій з боку українських партнерів3, надаватиметься співфінансування з різних джерел, залучаючи, наприклад: державні, регіональні, місцеві чи приватні кошти.

____________
3 Вимоги до українських партнерів визначатимуться в керівництві для аплікантів відповідно до процедур, визначених у Практичному посібнику з процедур укладання договорів на виконання зовнішніх дій ЄК

(таблиця пункту 3.3 розділу 3
 у редакції Угоди від 20.12.2013 р.)

За компонентом 1 відповідно до положень Практичного посібника з процедур укладання договорів на виконання зовнішніх дій ЄК буде проведено міжнародний обмежений тендер, за результатами якого буде укладено договір на надання послуг. Компонент 2 буде реалізовуватись за допомогою договорів про надання грантів, які укладатимуться у рамках конкурсу проектів відповідно до процедур, визначених у Практичному посібнику з процедур укладання договорів на виконання зовнішніх дій ЄК.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, як основний бенефіціар цієї програми, надасть офісні приміщення з розрахунку орієнтовно 6 квадратних метрів на кожного експерта, що постійно працює за проектом у рамках компоненту 1. У приміщенні будуть надані необхідні меблі та лінії зв'язку (принаймні одну стаціонарну телефонну лінію з апаратами та надання консультанту технічної можливості підключитись до мережі Інтернет), а також електро-, тепло- та водопостачання, а також послуги з прибирання та утримання приміщень.

Якщо кошти, передбачені для фінансування одного компонента, не будуть використані, вони можуть бути спрямовані на реалізацію іншого компонента. Ці кошти також можуть бути використані на проведення заходів з оцінки, аудиту та моніторингу.

4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА

4.1 Моніторинг

Починаючи з 6-го місяця діяльності за проектом Європейська Комісія може проводити моніторинг орієнтований на результат (МОР) через незалежних експертів, який буде завершено не пізніше, ніж за б місяців до закінчення періоду практичної реалізації проекту.

4.2 Оцінка

a) За допомогою незалежних експертів Європейська Комісія проводитиме незалежні оцінки а саме:

- середньострокову проміжну оцінку - можливо;

- кінцеву оцінку - на початку завершального етапу;

- заключну оцінка проекту - можливо.

b) Бенефіціар та Європейська Комісія проаналізують висновки та рекомендації, складені за результатами проміжної оцінки й приймуть спільне рішення щодо подальших дій та необхідних коригувань, включаючи, якщо буде зазначено, переорієнтування проекту. Бенефіціару будуть надані звіти попередніх місій з оцінки та моніторингу, таким чином, щоб були враховані усі рекомендації, підготовлені за такими місіями.

c) Європейська Комісія має повідомляти Бенефіціара про запланований захід принаймні за 10 днів до дати початку запланованої місії. Бенефіціар має забезпечити ефективну та продуктивну співпрацю з експертами, що проводитимуть моніторинг та/або оцінку й, серед іншого, надати їм усю необхідну інформацію та документацію, а також доступ до приміщень і заходів проекту.

4.3 Аудит

По відношенню до дій, які будуть визначені за цією Рамковою програмою, проводитимуться перевірки витрачання коштів, як передбачається стандартними процедурами. Відповідно до цих процедур, для проведення аудиту за кожним заходом має виділятись відповідний бюджет. Аудит окремих заходів буде виконуватись, виходячи з оцінки ризиків.

5. ДОДАТКИ

Додаток 1 - Логічна схема

 

Логічна схема - Підтримка сталого регіонального розвитку II

 

Логічне обґрунтування

Показники досягнення, що об'єктивно можуть перевірятись

Джерела та засоби перевірки

 

Припущення

Загальні цілі

Сприяння вирівнювання соціального, економічного та територіального розвитку країни

Скорочення розриву у розвитку між регіонами та усередині регіонів, які використовуються у Звіті ЄС з економічного, соціального та територіального гуртування

- Офіційна статистика Державної служби статистики
- "Моніторинг регіонів" складений Мінекономрозвитку;
- складений Міністерством "рейтинг регіонів"

 

Конкретна мета

Посилення потенціалу органів влади України та інших зацікавлених сторін, необхідного для розроблення та реалізації ефективної політики регіонального розвитку

- зацікавлені органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування інші організації та установи які мають достатній потенціал для розробки та реалізації ефективної політики регіонального розвитку;
- кількість зацікавлених осіб, що пройшли навчання, кількість інструкторів;
- оновлення та реалізація державної та регіональних стратегій та планів по їх виконанню;
- розроблені та реалізовані нові фінансові інструменти регіонального розвитку;
- встановлені зв'язки між обмеженими ресурсами та пріоритетами/потребами розвитку;
- покращено участь громадськості у діяльності з планування регіонального розвитку.

- оцінка потенціалу;
- офіційні статистичні дані відповідних навчальних закладів;
- освоєння коштів Державного фонду регіонального розвитку;
- веб-сторінки відповідних міністерств/регіональних рад/обласних адміністрацій;
- юридичні відділи відповідних міністерств/обласних адміністрацій;
- державний та місцеві бюджети, спрямовані на соціально-економічний розвиток регіонів;
- звіти, підготовлені громадськими організаціями.

Готовність і здатність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування фінансувати розвиток у своїх регіонах, зокрема, у найменш розвинутих.

Очікувані результати

1. Розроблення Урядом політики регіонального розвитку та правових і адміністративних інструментів, необхідних для її реалізації та фінансування.

- функціонування Державного фонду регіонального розвитку;
- кількість проектів, що фінансуються з фонду, бюджет фонду;
- створення Міжвідомчої комісії з питань регіонального розвитку, кількість проведених нарад;
- регулярний моніторинг та оцінка звітів;
- кількість людей/організацій/неурядових організацій, залучених до роботи із стратегіями / планів виконання

- офіційні журнали/веб-сторінки обласних рад та адміністрацій;
- рішення обласних рад та адміністрацій;
- звіти з моніторингу та оцінки;
- незалежний аналіз стратегічних документів;
- офіційні канали зв'язки між обласними адміністраціями та державними органами влади;
- публікації;
- програма заходів, список учасників, протоколи

Підтримка органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування України принципу відповідальності за стратегічні документи. Готовність та здатність органів влади України змінити існуючу систему реалізації та фінансування програм регіонального розвитку.

Прихильність державних органів влади України та органів місцевого самоврядування (на національному, регіональному та місцевому рівнях) курсу на розроблення та реалізацію удосконаленої політики регіонального розвитку.

 

2. Розроблення та схвалення сучасної Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року, а також плану дій щодо її виконання.

- Схвалення стратегії/плану заходів.

- рішення Уряду, веб-сторінка Міністерства економічного розвитку і торгівлі;
- зміст стратегії/плану заходів.

 

 

3. Реалізація проектів регіонального розвитку.

- Кількість реалізованих та профінансованих проектів;
- Прихильність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування обраному курсу, що підтверджується спільним фінансуванням проектів регіонального розвитку в їхніх регіонах на рівні не менше 10 %;

- Регіональні та місцеві бюджети;
- звіти з моніторингу та оцінки.

 

 

4. Вдосконалення системи розбудови потенціалу, створення та функціонування професійно-орієнтованої соціальної мережі з питань регіонального розвитку.

- значні покращення, про що свідчить оцінка потенціалу;
- створено широку професійно-орієнтовану соціальну мережу з питань регіонального розвитку, що об'єднує понад 500 осіб з усіх регіонів України;
- оновлення навчальних планів/програм підготовки фахівців-практиків з питань регіонального розвитку;
- підготовка до 2014 року рекомендацій з питань впровадження навчальних модулів в українську систему професійної підготовки.

- оцінка потенціалу;
- статистичні дані мережі регіонального розвитку;
- навчальні плани;
- кількість учасників у мережах;
- кількість учасників у тренінгах;
- звіти від навчальних організацій, плани проведення тренінгів.

 

Заходи

- Які основні заходи мають бути проведені для досягнення очікуваних результатів, в якій послідовності?
- (згрупуйте заходи відповідно до результатів);

 
- Підтримка
Координаційної міжвідомчої комісії з питань регіонального розвитку при Кабінеті Міністрів України з метою сприяння досягненню згоди серед основних зацікавлених сторін у сфері регіонального та місцевого розвитку та надання консультацій відповідно до потреб;
- Підтримка процесу модернізації та реалізації, узгодження державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій (складання оперативних планів, бюджетів), забезпечення відбору/розроблення, реалізації/фінансування, моніторингу/оцінки проектів;
- підтримка розроблення програм для депресивних регіонів відповідно до
Ст. 11 Закону "Про стимулювання розвитку регіонів";
- Підтримка у вдосконаленні статистичної бази та показників;
- Підтримка у створенні бази підготовки проектів, та організацій, що сприяють виконанню місцевих і регіональних проектів, на всіх етапах (тобто місцевих і регіональних органів влади, недержавних організацій, таких як неурядові організації, кооперативи, профспілки, регіональні та місцеві асоціації підприємств тощо);
- Підтримка керівництва Державного фонду регіонального розвитку;
- Підтримка в управлінні та освоєнні коштів за компонентом 2, з особливою увагою відповідності правилам, нормам та системам ЄС;
- Заходи із забезпечення інформаційної взаємодії та публічності, стосується фінансових заходів (компонент 2).
Компонент 1b: Розбудова потенціалу

- Вдосконалення системи розбудови потенціалу зацікавлених сторін, використовуючи контактні мережі та застосовуючи довгостроковий індивідуальний підхід (індивідуальне навчання, тренінги, оновлення навчальних планів, підготовка інструкторів, атестація інструкторів, розроблення модуля обов'язкового навчання персоналу регіональних і місцевих адміністрацій в Україні, управління проектним циклом тощо);
- Підтримка систематизації та інституціоналізації тренінгів.

Засоби:
 
 
 
 
 
 
Технічна допомога, консультації, дослідження, навчальні тури, семінари
 

Витрати:
 
 
 
 
 
 
Компонент 1 ТД: 6 млн. євро
 

 
 

Компонент 2: Фінансова підтримка (14 млн. євро):

- Другий компонент підтримує фінансування планів регіонального та місцевого розвитку через конкурс щодо подання заявок;

- Заохочуватиметься принцип спільного фінансування місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Конкурс щодо подання заявок

Компонент 2: Фінансова підтримка: 14 млн.

 

____________

Опрос