Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 12.07.2012

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 12.07.2012*
ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНОЮ: 28.11.2012**
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 18.02.2013

Кабінет Міністрів Україна та Уряд Російської Федерації (далі - Сторони),

беручи до уваги, що Україна і Російська Федерація є учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року, відкриту для підписання в м. Чикаго 7 грудня 1944 року, (далі - Конвенція),

враховуючи стандарти та рекомендовану практику Міжнародної організації цивільної авіації, що стосуються співпраці між пошуково-рятувальними службами суміжних держав,

усвідомлюючи життєво важливе значення, що може мати швидка допомога для людей, які терплять лихо,

домовилися про таке:

Стаття 1

Для цілей цієї Угоди застосовуються терміни та визначення, що містяться в розділі 1 Додатка 12 до Конвенції.

Стаття 2

Організація і виконання пошуково-рятувальних операцій здійснюються Сторонами відповідно до цієї Угоди. Як основа для організації і виконання таких операцій застосовуються Додаток 12 до Конвенції та Керівництво з міжнародного авіаційного і морського пошуку і рятування Міжнародної морської організації та Міжнародної організації цивільної авіації.

Ця Угода не регулює питання організації і виконання морського та авіаційного пошуку і рятування на Чорному та Азовському морях.

Стаття 3

1. Сторони розглядають кордон між суміжними територіями держав Сторін як кордон між їх районами пошуку і рятування. Розмежування районів пошуку і рятування не стосується делімітації будь-яких просторів між державами Сторін та не шкодить їм.

2. Кожна Сторона забезпечує наявність у її районі пошуку і рятування авіаційних пошуково-рятувальних служб (далі - пошуково-рятувальні служби). Такі служби забезпечують цілодобове чергування.

3. Компетентними органами, відповідальними за реалізацію цієї Угоди, є:

від Української Сторони - Міністерство надзвичайних ситуацій України, або будь-яка особа, або організація, уповноважені здійснювати функції, що виконуються цим Міністерством;

від Російської Сторони - Міністерство транспорту Російської Федерації, або будь-яка особа, або організація, уповноважені здійснювати функції, що виконуються цим Міністерством.

Сторони повідомляють одна одній дипломатичними каналами про зміни, що стосуються їх компетентних органів, відповідальних за реалізацію цієї Угоди.

Стаття 4

Заходи з пошуку і рятування на території та в повітряному просторі України та Російської Федерації, здійснюються згідно із законодавством та правилами держави відповідної Сторони.

Стаття 5

1. Якщо пошуково-рятувальна служба держави однієї Сторони одержує повідомлення про авіаційну подію або інцидент у своєму районі пошуку і рятування, ця служба негайно вживає всіх необхідних заходів з пошуку і рятування.

2. Якщо пошуково-рятувальна служба держави однієї Сторони одержує повідомлення про авіаційну подію або інцидент у районі пошуку і рятування держави іншої Сторони, ця служба негайно інформує про таку подію або інцидент пошуково-рятувальну службу держави іншої Сторони.

3. Якщо у пошуково-рятувальної служби держави однієї Сторони в ситуації, зазначеній у пункті 1 цієї статті, виникла необхідність у допомозі пошуково-рятувальної служби держави іншої Сторони, вона може запитати про таку допомогу. У цьому випадку Сторона, що запросила допомоги, вживає всіх заходів щодо якнайшвидшого допуску на територію своєї держави пошуково-рятувальних сил та засобів держави іншої Сторони. Подальші заходи вживаються у взаємодії пошуково-рятувальних служб держав обох Сторін.

4. Допомога будь-якій особі, яка перебуває в небезпеці, надається незалежно від громадянства або статусу такої особи або обставин, за яких таку особу було виявлено.

5. Кожна Сторона зобов'язується інформувати іншу Сторону про всі події, що трапилися в її районі пошуку та рятування, інциденти за участю повітряних суден, зареєстрованих у державі цієї іншої Сторони, та про вжиті заходи.

6. Кожна Сторона інформує дипломатичне чи консульське представництво держави іншої Сторони про порятунок тих, хто залишився живим або про виявлення загиблих осіб - громадян держави цієї чи іншої Сторони. Інформація передається негайно із зазначенням (по можливості) прізвища, імені, дати народження, домашньої адреси, реквізитів документа, що посвідчує особу, а також відомостей про стан здоров'я і місцезнаходження врятованих осіб або про місцезнаходження тіл загиблих.

Стаття 6

1. Сторони зміцнюють співробітництво між пошуково-рятувальними службами своїх держав. Таке співробітництво включає в себе, зокрема, спільні навчання з пошуку і рятування, регулярні перевірки міждержавних каналів зв'язку, взаємні візити експертів з пошуку і рятування, обмін пошуково-рятувальною інформацією та досвідом.

2. Компетентні органи держав Сторін узгоджують між собою порядок реалізації цієї Угоди.

3. Для розгляду та вирішення питань практичного співробітництва в рамках цієї Угоди компетентні органи держав Сторін по мірі необхідності (але не рідше одного разу на рік) проводять зустрічі по черзі в Україні і Російській Федерації.

Стаття 7

1. Для своєчасного надання допомоги повітряним суднам, що терплять чи потерпіли лихо, діють міжнародні сигнали лиха, терміновості, попередження і сигнали, що застосовуються при пошуково-рятувальних операціях.

2. Перелік технічних засобів, що підлягають встановленню на повітряних судах, призначених для проведення пошуково-рятувальних операцій, визначається правилами, прийнятими державою кожної Сторони.

Стаття 8

Кожна Сторона самостійно несе витрати, що виникають при здійсненні пошуково-рятувальних операцій у рамках цієї Угоди в її районі пошуку та рятування.

Стаття 9

Ніщо в цій Угоді не зачіпає прав і зобов'язань кожної із Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасником яких є її держава.

Стаття 10

Будь-який спір між Сторонами щодо тлумачення або застосування цієї Угоди вирішується шляхом переговорів між компетентними органами держав Сторін. У разі якщо компетентні органи не дійдуть згоди, такий спір вирішується дипломатичними каналами.

Стаття 11

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни. Консультації щодо внесення таких змін проводяться компетентними органами держав Сторін протягом 60 днів з дати отримання будь-якої зі Сторін запиту про їх проведення, у разі якщо компетентні органи держав Сторін не домовляться про продовження цього терміну.

Стаття 12

Ця Угода та будь-які поправки до неї підлягають реєстрації в Міжнародній організації цивільної авіації.

Стаття 13

Ця Угода укладається на невизначений термін і набирає чинність з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Стаття 14

Кожна Сторона може в будь-який час повідомити іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди.

Ця Угода припиняє свою дію через 12 місяців з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною, у разі якщо до закінчення цього терміну Сторони не домовляться про інше.

Вчинено в м. Ялта 12 липня 2012 року у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

____________
* Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 року N 370-р уповноважено Міністра надзвичайних ситуацій Балогу Віктора Івановича підписати зазначену Угоду

** Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року N 1094 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 91, ст. 3687)

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд
Російської Федерації

Опрос