Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды Республики Кипр

Страны - участницы
Меморандум от 08.11.2012

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння в галузі сільського господарства між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством сільського господарства, природних ресурсів і навколишнього середовища Республіки Кіпр

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 08.11.2012
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 08.11.2012

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Міністерство сільського господарства, природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Республіки Кіпр (далі - Сторони),

беручи до уваги зростаючу роль науки та технологій у сучасному аграрному виробництві та

визнаючи важливість технічної співпраці серед держав Сторін шляхом обміну інформації, досвіду та результатами досліджень у сфері сільського господарства,

Прийшли до наступної домовленості:

Стаття 1

Сторони будуть сприяти широкому спектру співробітництва у галузі сільського господарства, відповідно до їх чинного законодавства, правил і практики. Зокрема, спеціальні зусилля будуть зроблені для заохочення такого співробітництва в наступних галузях:

I) Садівництва, польових культур, включаючи виведення нових високоврожайних сортів;

II) Тваринництва та розвитку домашньої худоби;

III) Наукових досліджень сільськогосподарського сектору;

IV) Ветеринарних послуг, наукової діагностики та боротьбі з хворобами тварин;

V) Лабораторний контроль продуктів харчування;

VI) Рибальства і аквакультури;

VII) Вивчення, проектування та будівництво водогосподарських проектів і зрошувальних систем.

Стаття 2

Таке співробітництво буде здійснюватися зокрема за рахунок наступного:

I) Обміну інформацією, документацією та зразками продукції;

II) Обміну стажистами, делегаціями вчених і фахівців;

III) Спільних програм сільськогосподарських досліджень в галузях, що становлять взаємний інтерес;

IV) Спільної підготовки планів по запобіганню і контролю захворювань, щодо яких обидві Сторони є взаємозацікавленими.

Цей Меморандум про взаєморозуміння не виключає будь-яких інших видів співробітництва у сфері сільського господарства, що можуть бути узгоджені Сторонами і затверджені відповідними компетентними органами.

Стаття 3

Забезпечення виконання цього Меморандуму покладається на відповідні підрозділи Сторін, які здійснюють зовнішньоекономічне співробітництво та до обов'язків яких входить розгляд конкретних проектів, програм спільної діяльності і виконання спільних заходів по співробітництву у відповідності з цим Меморандумом. Витрати, що виникають під час реалізації цього Меморандуму, компенсуватимуться сторонами Меморандуму у відповідності із чинним законодавством держав Сторін.

Стаття 4

Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються протоколами, які становлять його невід'ємну частину.

Стаття 5

Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання Сторонами і буде залишатися в силі протягом п'яти років, та автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди. Будь-яка Сторона може припинити дію цього Меморандум в будь-який час, направивши іншій Стороні дипломатичними каналами не пізніше ніж за три місяці письмове повідомлення про свої наміри.

Учинено в м. Нікосія 8 листопада 2012 року у двох примірниках, кожний українською, грецькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі розбіжностей щодо тлумачення цього Меморандуму текст, викладений англійською мовою, матиме переважну силу.

 

За Міністерство аграрної політики
та продовольства України

За Міністерство сільського
господарства, природних ресурсів
та охорони навколишнього
середовища Республіки Кіпр

Опрос